Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, ČOJ

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1897
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1945
Působení: 189x, 191x, 192x, 193x, 194x
Koncem 19. století živořila ochotnická činnost jak Žerotína, tak Sokola.
Kroužek nadšenců (mj. J. Černý, J. Jiroušek, J. Vondráček, G. Kroulík, K. Bartoňová, A. Kopecká, E. Kroulíková) si vypůjčil v hospodě U Sv. Jiří jeviště a asi 2x vystoupil před obecenstvo.
Poté požádali učitele F. Novotného, aby převzal režii Raupachovy hry Mlynář a jeho dítě, kterou odmítl.
Navrhl ale utvořit ochotnický spolek:

1897 založena Čtenářsko-ochotnická jednota Tyl, v osmičlenném předsednictvu 4 učitelé, mlynář Fr. Herzán, stavitel Horský, MUDr. Novotný a dramatická spisovatelka Hana Luttnová.
Jeviště v hostinci Pod hradem. Malby byly svěřeny choceňskému malíři Šemberovi, který získal ke spolupráci ak. malíře E. Máje z Kolína, jenž vymaloval oponu s motivem z národní hymny Kde domov můj. Zde až do 1933 pravidelná činnost.
1899 uvedena Archa Noemova.
Od 1900 každoročně 4 i více představení. Repertoár většinou doboví autoři. Výtěžky na dobročinné účely, např.
1910 zisk z inscenace Směrů života byl použit ve propspěch knihovny a zřízení hudebního pavilonu.
1904 uv.Závěť.
Mezi členy souboru se v té době významně uplatnila Hana Luttnová, herečka, režisérka a autorka několika her -
1912 uvedl spolek její hru Nevěsta, 1913 Vzhůru za Blerlotem, 1914 Komediantky, 1925 drama Dost.
1915 sehrál Tyl frašku Osudné manévry a
1915-1918 činnost ustala.

1919 inicioval předseda Tyla, uč. Novotný, společnou inscenaci všech OS, Ve spárech rakouského orla.
1919-1922 se hrálo výhradně v Lázeňském domě. Novotný tam uvedl řadu úspěšných inscenací, jejichž výnosy byly věnovány na stavbu sokolovny a zřízení jeviště, mj. Svobodova Posledního muže,
1921 Vojnarku.
Významní členové spolku v prvních poválečných letech byli - vedle Fr. Novotného ( 1934) další učitelé Donát, Voborník, Kostlán a Brychta ( 1927) a dále Jan Sejkora, Zahradová, Firlingerová, Kozák ad.
Na jaře 1922 jeviště znovu přestěhováno do sálu hostince Pod hradem, zahájili tam veselohrou V Českém ráji. Další hry pro méně náročné publikum - Pepinčina první láska, Kotlíček Marie Terezie, Žabec atp. Vedle toho Novotný realizoval náročnější tituly, např.
1923 hru G. Preissové Gazdina roba, později Jiráskova Otce ad.
1924 členem ÚMDOČ.
Pořizováno nové vybavení i elektrické osvětlení.
1925 Otec (Jirásek).
1927 30. výročí založení Tyla.
1928 do režisérského sboru zvoleni J. Kaplan a F. Ondráček.
1928 Slečna prokuristka (Skružný), Podvodnice.
Tyl hrál někdy i na jevišti sokolovny, např.
1929 Langrovo Obrácení Ferdyše Pištory.
30. léta - hospodářská krize se promítla i do činnosti divadla v tendenci hledat únik v povcrchní zábavě, např.
1931 Papínkovo pokušení a populární veselohra To neznáte Hadimršku, v hl. roli Karel Reichl, kopírující Vlastu Buriana.
1932 Preissové Její pastorkyňa.
1933 Tyl poskytl Sokolu půjčku na výstavbu nového jeviště a na oplátku získal možnost hrát v sokolovně. Tím ukončil své 35leté působení Pod hradem.
Funkce režiséra a předsedy již nemohl pro nemoc vykonávat Fr. Novotný, zvolen čestným předsedou.
Do čela jednoty se postavil Fr. Ondráček st., režiséry mj. V. Husar a dr. J. Novotný ml.
1934 první Tylova hra na jevišti Tyla - Paličova dcera v režii V. Husara.
1937 v seznamu členských spolků ÚMDOČ.

1939 Tyl: Paní Marjánka, matka pluku,
1940 ještě účast v okr. soutěži a pak činnost ustala, z knihovny bylo zabaveno 160 svazků, činnost Sokola zakázána.
1940-1943 činnost spolku zakázána.
1943 jako jediná legální možnost kolektivního života obnovena.
Sehrána ještě 4 představení, mj. Děvče z předměstí v režii V. Husara.
ČOJ Tyl do 1943 112 představení s 93 hrami. Činnost širší, pro výpůjční knihovní službu k dispozici 4500 knih.
1943 95 členů, z toho 45 činných.
1945 došlo po vzájemné dohodě ke sloučení Tyla s DrO Sokola, viz.
Bibliografie:
MĚSÍČEK, Oldřich - BRATH, Zdeněk: 100 let ochotnického divadla v Brandýse nad Orlicí. Brandýs nad Orlicí, ZK ROH Karosa 1963, s. 3-8. kART.

MĚSÍČEK, Oldřich: 100 let ochotnického divadla v Brandýse nad Orlicí. Ochotnické divadlo 1963, č. 11, s. 259-260.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 162.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 67.

Thalie 1899, č. 5, s. 43.
Divadlo 1904, č. 12-13, s. 291.

Československé divadlo 1925, č. 14, 2. str. ob.Československé divadlo 1928, č. 10, s. 160.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv, Spolek divadelních ochotníků, kar. 1, č. i. 60

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/172/387, ČOJ Tyl, 1897.

Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí:
Název fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnická jednota Tyl Brandýs nad Orlicí
Časový rozsah: 1897-1952
Metráž: 0,10 bm (z toho nic není zpracováno)
Tematický popis: Zápisy, podací protokol, účetní knihy.
Archivní pomůcky: nejsou

Související Organizace

Související Obrázky

Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1929


Mapa působení souboru - Tyl, ČOJ

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1929