Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1920
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1940
Působení: 192x, 193x, 194x
1920 Gabriela Preissová: Dvě ukolébavky, Jan Baptist Kühnl: U bílého koníčka, Ferdinand Oliva: V červáncívh svobody.
1921 Ruda Mařík: Den svobody 28. říjen (Ve spárech rakouského orla), Josef Skružný: Ferdinand spí, Jiří Balda: Bobeček z ministerstva.
1922 člen ÚMDOČ.
1922 Karel Fořt: Návrat českého legionáře, Karel Fořt: Z českých mlýnů, František Xaver Svoboda: Poslední muž, Daniel Halla-Klatovský: Protekce, Fritz Lunzer: Můj mužíček neboštíček (Její nebožtík).
1923 Antonín Fencl podle Aloise Jiráska: Psohlavci, Karel Fořt: Z českých mlýnů, Otto Faster: Krásná Lída, František Hlavatý: Bílá myška, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic.
1924 František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27, Gabriela Preissová: Jení pastorkyňa, František Hlavatý: Mlsní kocouři, Josef Jiří Kolár: Pražský žid.
1925 Eduard Rada: Vrah (Bestia triumfans), Jiří Balda: Slečinka s mikádem, Charlotte Birch-Pfeiffer: Zvoník u Matky boží, Oskar Blumenthal: Praha je Praha, Václav Stěžerský: Lucifer, aneb, Zázračný elixír, Václav Kliment Klicpera: Hadrián z Římsů.
1926 Ruda Mařík: Čtveráctví krajánka Švejka, Karel Fořt: Kráska ze Šumavy, Josef Štolba: Závěť, Jaromír R. Pšenka: Moře nerozdvojilo.
1927 Alois Jirásek: Otec, Rudolf Kneisel: Chudý písničkář, Pavel Rudolf: Na polském zámku, Václav Hynek: Tulák.
1928 Václav Stěžerský: Dražna na nevěstu (Žena na zkoušku), František Hlavatý: Městská rada na námluvách, Mirko Vrána-Trocnovský: Černý vlk, Antonie Kučerová-Fischerová: Osvobození, Richard Branald: Krajánek Holandr jde na vandr.
1929 Karel Fořt: Slečinka z Bílého zámečku, Jiří Balda: Známost z veletrhu.

1930 Alois Jirásek: Lucerna, Jan Baptist Kühnl: Ona něco ví, Josef Valenta: Člověk musí býti diplomat.
1931 František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, Viktor Franěk (pseud. Marie Slavíkové): Hřích lesního Křikavy, Rudolf Kneisel: Pan farář a jeho kostelník, Karla Lužanská: Dívka z tunelu.
1932 Václav Lemberk: Tomáš Svoboda, Jiří Balda: Amor ve vojenské uniformě, Josef Liška Doudlebský: Růžová záře, Marie Slavíková: Synové sedláka Hory.
1933 Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák, Maurice Maeterlinck: Stilmonsdký starosta, Arnold Ridley: Půlnoční vlak.
1934 Branislav Nušič: Paní ministrová, Wilhelm Lichtenberg: Komu Bůh dá úřad, František Cimler: Na lavici obžalovaných, Kamil Novák: Kde mám svého tátu?.
1935 Abigail Horáková: Páni, František Cimler: Dvojník pana Dibelky, Jaroslav Hilbert: Sestra, Karel Fořt: V betonovém krytu.
1936 František Langer: Jízdní hlídka, Karel Piskoř: Maškarní příhoda, Joe Bernardski: V osidlech zrady.
1937 Adolf František Šubert: Probuzenci, Karel Lašek: Tatínek jde na manévry, Karel Balák: Srdíčko z lásky, František Křelina: Postila.
1938 Jindřich Svatopluk Lukas: Tam na horách.
1939 Jindřich Svatopluk Lukas: Kuřátko, Vladimír Kříž: Vítězství fořta Meruzalky, Slávka Grohmannová: Náš sv. Vavřineček.

1940 předsedou spolku Josef Tomec, účetní hospodářské záložny.
1940 Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, Vladimír Válka: Lidé v zeleném, Slávka Grohmannová: V tom našem kostelíčku.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla. II. díl N-Ž. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 69.
Archivy:
Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938, č. knihy 119
Pelhřimov, Okresní úřad, nezpracováno
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 829, ka 315
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1137, ka 808
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1939, i.č. 130, číslo knihy 130
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1940, i.č. 131, číslo knihy 131
Pelhřimov, Okresní úřad, Nový Rychnov, i.č. 866, ka 327-331

Související Organizace

Související Obrázky

Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938
Nový Rychnov, Sokol, Akademie, 1920
Nový Rychnov, Sokol, Akademie, 1922
Nový Rychnov, Sokol, Amor ve vojenské uniformě, 1932
Nový Rychnov, Sokol, Bílá myška, 1923
Nový Rychnov, Sokol, Bobeček z ministerstva, 1921
Nový Rychnov, Sokol, Černý vlk, 1928
Nový Rychnov, Sokol, Chudý písničkář, 1927
Nový Rychnov, Sokol, Člověk musí býti diplomat, 1930
Nový Rychnov, Sokol, Den svobody 28. říjen, 1921
Nový Rychnov, Sokol, Den svobody 28. říjen, 1921
Nový Rychnov, Sokol, Dívka v tunelu, 1931
Nový Rychnov, Sokol, Dražba na nevěstu, 1928
Nový Rychnov, Sokol, Dvě ukolébavky - U bílého koníčka, 1920
Nový Rychnov, Sokol, Dvě ukolébavky, 1920
Nový Rychnov, Sokol, Ferdinand spí, 1921
Nový Rychnov, Sokol, Hadrián z Římsů, 1925
Nový Rychnov, Sokol, Hřích lesního Křikavy, 1931
Nový Rychnov, Sokol, Jedenácté přikázání, 1931
Nový Rychnov, Sokol, Její pastorkyňa, 1924
Nový Rychnov, Sokol, Kde mám svého tátu, 1934
Nový Rychnov, Sokol, Komu bůh dá úřad, 1934
Nový Rychnov, Sokol, Krajánek Holandr jde na vandr, 1928
Nový Rychnov, Sokol, Krásná Lída, 1923
Nový Rychnov, Sokol, Kuřátko, 1939
Nový Rychnov, Sokol, Lucerna, 1930
Nový Rychnov, Sokol, Lucifer, 1925
Nový Rychnov, Sokol, Městská rada na námluvách, 1928
Nový Rychnov, Sokol, Mlsní kocouři, 1924
Nový Rychnov, Sokol, Moře nerozdvojilo, 1926
Nový Rychnov, Sokol, Na lavicích obžalovaných, 1934
Nový Rychnov, Sokol, Na polském zámku, 1927
Nový Rychnov, Sokol, Náš sv. Vavřineček, 1939
Nový Rychnov, Sokol, Ona něco ví, 1930
Nový Rychnov, Sokol, Osvobození, 1928
Nový Rychnov, Sokol, Otec, 1927
Nový Rychnov, Sokol, Palackého třída 27, 1924
Nový Rychnov, Sokol, Pan farář a jeho kostelník, 1931
Nový Rychnov, Sokol, Paní minisrtová, 1934
Nový Rychnov, Sokol, Postila, 1937
Nový Rychnov, Sokol, Praha je Praha, 1925
Nový Rychnov, Sokol, Pražský žid, 1924
Nový Rychnov, Sokol, Probuzenci, 1937
Nový Rychnov, Sokol, Psohlavci, 1923
Nový Rychnov, Sokol, Půlnoční vlak, 1933
Nový Rychnov, Sokol, Slečinka s mikádem, 1925
Nový Rychnov, Sokol, Slečinka z Bílého zámečku, 1929
Nový Rychnov, Sokol, Srdíčko z lásky, 1937
Nový Rychnov, Sokol, Stilmondský starosta, 1933
Nový Rychnov, Sokol, Strakonický dudák, 1933
Nový Rychnov, Sokol, Synové sedláka Hory, 1932
Nový Rychnov, Sokol, Tatínek jde na manévry, 1937
Nový Rychnov, Sokol, Tomáš Svoboda, 1932
Nový Rychnov, Sokol, Tulák, 1927
Nový Rychnov, Sokol, V červáncích svobody, 1920
Nový Rychnov, Sokol, V tom našem kostelíčku, 1940
Nový Rychnov, Sokol, Václav Hrobčický z Hrobčic, 1923
Nový Rychnov, Sokol, Václav Hrobčický z Hrobčic, 1940
Nový Rychnov, Sokol, Vítězství fořta Meruzalky, 1939
Nový Rychnov, Sokol, Vrah, 1925
Nový Rychnov, Sokol, Z českých mlýnů, 1922
Nový Rychnov, Sokol, Z českých mlýnů, 1923
Nový Rychnov, Sokol, Známost z veletrhu, 1929
Nový Rychnov, Sokol, Zvoník u Matky boží, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1921
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1921
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1926
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1926
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1926
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940


Mapa působení souboru - Sokol

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1921
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1926
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940