Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, kroužek div. ochotníků / spolek div. ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1926
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1950
Působení: 192x, 193x, 194x
1926-1950 Spolek divadelních ochotníků (SDO) Tyl.
Ale divadlo se zde hrálo již dříve.
SDO navázal na početný Kroužek divadelních ochotníků, který v místě odstraňoval předsudky místních občanů vůči ochotnickému divadlu.
U vzniku Tyla stáli Jan Šilhavý, Josef Kučera, František Staněk, Fr. Král, Tikal, V. Mareš, V. Šeba a Fr. Bezpalec.
1927 předsedou rolník František Staněk, následně zvolen František Bezpalec.
1927 František Jenne: Pro otce.
1928 Eliška Pešková: Cikánka a její děti, Jiří Balda: Pan Švejk se žení, Dožínková slavnost, Karla Lužanská: Tatínkovi to nejkrásnější. Předsedou Jan Šilhavý.
1929 František Šupka: Válečný invalida.

1933 po 6 letech práce bylo možno zakoupit nové jeviště, počet herců se rozšířil, bylo možno obsadit i větší, náročnější hry.
1933 Kamil Novák: Není Zajíček jako Zajíček, Karel Fořt: V českém ráji, Jiří Balda: S troškou do mlýna, Kabaret, Jan Jaroslav Švec: Naši bratři, Viktor Franěk (pseud. Marie Slavíkové): Šenkýřka od Zelené žáby.
Za 10 let 40 her, např. Otec, Vojnarka, Václav Hrobčický z Hrobčic, Naši furianti, Se srdcem divno hrát.
1934 Karla Lužanská: Třikrát svatba, Eliška Pešková: Furiant, Karel Balák: Česká legenda (Kde domov můj), Viktor Franěk: Láska nehněvaná není milovaná, Jiří Balda: Ideální manželství ševce Šídla (Sylvestrovské námluvy).
1935 předsedou spolku Alous Hrdlíčka.
1935 Mirko Vrána-Trocnovský: Mumraj na Vejrovně, Jaroslav Maria Veselský: Evropa hoří, J. Veselský: Paprsky smrti.
1936 předsedou František Šesták, řídící učitel, František Svoboda: Poslední muž.

1940 Předsedou Josef Kučera. Ferdinand Oliva: Zápas o nevěstu, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, F. F. Šamberk: Palackého třída 27, Karel Piskoř: Česká chaloupka. Předsedou kolář Karel Hájek.
1941 Alois Jirásek: Otec, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti.
1942 Alois Jirásek: Otec, Václav Vrána: Se srdcem těžko hrát. Otto Minařík: Zorka.
1943 předsedou Karel Hájek, režisérem Rudolf Brabenec.
1943 František Xaver Svoboda: Směry života, Josef Štolba: Staré hříchy. Některé hry měly 2-3 reprízy.
1949 členem Březinova okrsku v Kamenici nad Lipou.
Bibliografie:
VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 156- 157.
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv:
9. kraj ÚMDOČ, protokoly, spisy
SEZNAM organizovaných spolků Březinova okrsku ÚMDOČ, 1949

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Tyl Bohdalín
Časový rozsah: (1926)1927-1950
Archivní pomůcky: nejsou
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, i.č. 1143, ka 606
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Bohdalín, i.č. 1058, ka 517
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Bohdalín, i.č. 891, ka 324
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942, i.č. 186 - 193, č. knihy 176
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941, i.č. 186 - 193, č. knihy 175
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940, i.č. 186 - 193, č. knihy 174
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936, i.č. 186 - 193, č. knihy 171
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935, i.č. 186 - 193, č. knihy 170
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934, i.č. 186 - 193, č. knihy 169
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933, i.č. 186 - 193, č. knihy 168
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 723
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1943, i.č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis)

Praha, Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/6026/1926, SDO Tyl (zal.).

Související Obrázky

Antonka, Sokol, Orel, Dráchov, MOK, Včelnička, MOK, Babín, MOK, Drahoňov, MOK, Lhota, MOK, Krunvald, MOK, Pravíkov, MOK, Těmice, MOK, Rodinov, MOK, Bohdalín, Tyl, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Antonka, Včelnička, Bohdalín, Dráchov, Babín, Kamenice nad Lipou, Vlásenice, Lhota, Pravíkov, přehled divadelních spolků, 1943
Bohdalín, Tyl, informace o činnosti spolku, 1937
Bohdalín, Tyl, oznámení o činnosti spolku, 1939
Bohdalín, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1928
Bohdalín, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1935
Bohdalín, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1936
Bohdalín, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1936
Bohdalín, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1937
Bohdalín, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1940
Bohdalín, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1941
Bohdalín, Tyl, žádost o povolení hry, 1940
Bohdalín, Tyl, žádost o povolení hry, 1940
Bohdalín, Tyl, žádost o povolení hry, 1940
Bohdalín, Tyl, žádost o povolení hry, 1940
Bohdalín, Tyl, žádost o povolení hry, 1941
Bohdalín, Tyl, žádost o povolení hry, 1941
Bohdalín, Tyl, žádost o povolení hry, 1942
Bohdalín, Tyl, žádost o povolení hry, 1942
Bohdalín, Tyl, žádost o povolení hry, 1942
Bohdalín, Tyl, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Bohdalín, Tyl, Dožínková slavnost - plakát, 1928
Bohdalín, Tyl, oznámení o valné hromadě, 1927
Bohdalín, Tyl, oznámení o valné hromadě, 1927
Bohdalín, Tyl, oznámení o valné hromadě, 1928
Bohdalín, Tyl, oznámení o valné hromadě, 1929
Bohdalín, Tyl, stanovy, 1926
Bohdalín, Tyl, stanovy, 1926
Bohdalín, Tyl, stanovy, 1926
Bohdalín, Tyl, stanovy, 1926
Bohdalín, Tyl, stanovy, 1926
Bohdalín, Tyl, stanovy, 1926
Bohdalín, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1927
Bohdalín, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1927
Bohdalín, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1929
Bohdalín, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1929
Bohdalín, Tyl, žádost o povolení dožínkové slavnosti, 1928
Bohdalín, Tyl, žádost o povolení hry, 1927
Bohdalín, Tyl, žádost o povolení hry, 1928
Bohdalín, Tyl, žádost o povolení hry, 1928
Bohdalín, Tyl, žádost o povolení hry, 1928
Bohdalín, Tyl, založení spolku, 1926
Bohdalín, Tyl, založení spolku, 1926
Bohdalín, Tyl, založení spolku, 1927
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, soubory Březinova okrsku, 1949
Kamenice nad Lipou, hlášení policejní stanice o dělnických divadelních souborech, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943
Starý Bozděchov, Benešov, Včelnička, Bohdalín, Deštná, Jižná, Kostelní Radouň, Lidmaň, Markvarec, přehled divadelních spolků, 1943


Mapa působení souboru - Tyl, kroužek div. ochotníků / spolek div. ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Bohdalín, Tyl, založení spolku, 1926
Bohdalín, Tyl, stanovy, 1926
Bohdalín, Tyl, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Kamenice nad Lipou, hlášení policejní stanice o dělnických divadelních souborech, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Antonka, Včelnička, Bohdalín, Dráchov, Babín, Kamenice nad Lipou, Vlásenice, Lhota, Pravíkov, přehled divadelních spolků, 1943
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, soubory Březinova okrsku, 1949