Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1908
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1956
Působení: 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1908 Spolek divadelních ochotníků (dříve SDO Hospodářsko-čtenářské besedy) byl ustaven jako samostatný.

Po 1918 (první světové válce) Spolek divadelních ochotníků sehrál mnoho divadelních her a jeho činnost byla velmi pestrá. Měl hodně přívrženců z řad dělnické třídy. Sehrál nejvíce divadel v obci za svízelných podmínek, protože se musel často stěhovat z jednoho hostince do druhého dle okamžité přízně hostinských.

Významná nastudování her:
Poprava 27 českých pánů (?),
Mistr Jan Hus (patrně J. F. Karas: Kostnické plameny),
L. Stroupežnický: Naši furianti,
J. K. Tyl: Paličova dcera a další.

Největší úspěch měly operety v režii Anny Hofmanové a tehdejšího kapelníka Jindřicha Hofmana:
Toňa Labuťa: Písnička srdce,
Vladimír Jirousek, Eduard Ingriš: U panského dvora,
Jaromír Horský, Jaroslav Očenášek: Ta naše písnička česká ad.

Ve 20. letech Spolek divadelních ochotníků členem ÚMDOČ.
1921 činný,
1928, 1929 zaznamenáno, že Spolek divadelních ochotníků sehrál několik víceméně podařených her.

1930 zvýšená divadelní činnost za režie místních učitelů. Bylo sehráno mnoho představení, např.:
Jaroslav Maria Veselský: Evropa hoří,
Karel Fořt: Žluté nebezpečí,
Karel Rožek: Červ,
Balda, Kohout, Slavík: Lojzička (opereta),
Ruda Nížkovský a Jiří Balda: Na Sv. Kopečku (opereta),
Toňa Labuťa: Na závětří pod Šumavou (opereta) ad.

1931‒1935 činnost velmi aktivní.
1934 Spolek divadelních ochotníků připravil několik dobrých divadelních her. V tomto roce Sbor dobrovolných hasičů společně se Spolkem divadelních ochotníků a dalšími spolky uspořádaly sjezd rodáků Běrunic, při němž SDO sehrál v přírodě hru Boži Vodičkové-Olšovské – Rumburská vzpoura (Stanko Vodička, vůdce rumburských rebelů).
1938 (28. 3.) uvedena v přírodě pod Lipami hra Jiřího Hory - Veronika. V rámci oslav 150 let trvání místní školy uspořádal Spolek divadelních ochotníků výstavu dokumentující jeho činnost.

1939 v sokolovně bylo vybudováno jeviště. Do té doby ochotníci hráli buď v hostinci U Votavů, nebo v hostinci U Antošů (později U Klikarů). Vždy se postavilo provizorní jeviště, které se po představení opět složilo.
1939, 1940 dle odkazu na korespondenci se Zemským úřadem spolek existoval.
Ve 40. letech zaznamenána činnost.

1949 v přehledu činnosti souborů v okrese Poděbrady označen Spolek divadelních ochotníků Klicpera (?) jako nečinný.

1955 činnost Spolku divadelních ochotníků zcela ustala.
1956 Spolek divadelních ochotníků zanikl.
---------
1961 záznam o zániku divadelního a maňáskového kroužku.
Bibliografie:
100 let požárního sboru v Běrunicích, 1880–1980. Sestavili Jaroslav Pánek a Ing. Milan Zima. ZO ČSPO Běrunice 1980.

BĚRUNICKÉ slavnosti. 650 let obce Běrunice. 125 let SDH Běrunice, 100 let Sokola Běrunice. Zpracoval O. Hochberger. Běrunice 2005. Též na internetu - http://berunice.cz/sokolik.pdf (17. 2. 2013).

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 63.

SBOR dobrovolných hasičů Běrunice, 1880–2000. SDH Běrunice 2000.

WEBOVÉ stránky obce - Historie - Kronika obce Běrunice - http://berunice.webnode.cz/obecni-kronika-berunice/ - 14. 2. 2013.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.


Thalie 1896–7, č. 1, s. 15, č. 19-20, s. 233, 234.
Thalie 1898–9, č. 13-14, s. 111.
Thalie 1899–1900, č. 6. s. 51.
Archivy:
Národní archiv Praha:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5369/1921, SDO.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/9301/1939, SDO.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/1480/1940, SDO.

Obecní úřad:
OBECNÍ kronika 1354‒1945.
OBECNÍ kronika 1977–1995 (OÚ). Kroniku vedla Antonie Zelená (1977–1978).
PAMĚTNÍ kniha obce Běrunice 1915 - 1936. Kroniku vedl Robert Svoboda ř.u. (1927–1936).

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Poděbrady pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949–1954. kART.

Státní okresní archiv Nymburk:
INFORMACE o materiálech uložených ve fondech SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Rkp. pro Místopis 1999. 2 s. kART.

Související Organizace

Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':