Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, OS / čtenářsko-ochotnická jednota

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1888
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1888 založen Ochotnický spolek Tyl.
Zakladatelé – místní inteligence a drobní podnikatelé: poslanec Miloš Vojta, učitelé Krejčí, Roth, Kolafa a Průcha, lékař MUDr. Kyrian.

Jeviště zakoupeno od řídicího učitele Rennera z Podolí. Sestávalo ze 4 kulis, zadní stěny, opony (s českým lvem) a dvou obrazů Jiřího Poděbradského a Karla IV. O vymalování kulisy krajiny byl požádán řídící uč. František Stropnický, kulisu pokoje vymaloval stavitel Jan Hrubec.

Ještě před schválením spolku sehráli 2 představení.
1888 zahajovací – František Ferd. Šamberk: Já mám příjem. Hráno 5x s dobrým výsledkem.
Putlitz, překlad Eliška Pešková: Nepohrávej si s ohněm.
Feodor Wehl: Nemalujme čerta na stěnu, Karl August Görner, překl. J. Novotný: Ženské slzy; J. Novotný (patrně překlad), autor nezjištěn: Nápady(?), Josef Wenzig: Nová konskripce; Friedrich Kaiser, překl. V. J. Kavka: Nebožtík strýc.
Z výtěžků vybudována knihovna.

1889 – 31. 3. – Johanna Franul: Statek Lhota, 1. 9. – Johann Hutt: Všichni se hašteří, František V. Jeřábek: Veselohra. Dobrá kvalita byla výsledkem pečlivé práce ředitele a režiséra M. Vojty.
1890 zpočátku roku řevnivost mezi členy narušovala práci.
7.11. – představení ve prospěch hasičského sboru – Josef Kaj. Tyl: Ženich beneficiant.
V rámci pořádaného Silvestra uvedeny 2 frašky, které byly vlídně přijaty.
1891 odešel jednatel, záznamy v kronice slabší.

1891 – 15. 11. – František V. Chaloupka: Studenti v nesnázích.
1892 – 18. 4. – Michal Balucki: Těžké ryby – hráno obstojně, ale malé jeviště hře nesvědčilo; 13. 11. – Jos. Mikuláš Boleslavský: Útěk do Afriky. Spolek se ještě účastnil svěcení hasičské stříkačky a 18. 8. slavnosti 40 let kněžského působení místního dp. Aug. Fořsta.
1893 změna hostince, kde se hrálo, nová divadelní místnost v hostinci V. Komárka.
1894 noví členové výboru – MUDr. Václav Kirian novým ředitelem spolku, režisérem se stal učitel Emil Průcha a jednatel byl St. Komárek.

1899 změna Čtenářsko-ochotnickou jednotu Tyl.

1920 jednota přesídlila z místního hostince p. Jírovce do spolkového domu, kde si pořídila vlastní jeviště.
Finančně vypomohl půjčkou režisér, učitel František Fučík.

1920 – Karel Scheinpflug: Mrak.
1922 spolek členem ÚMDOČ.

1937 v seznamu členů ÚMDOČ.
1938 měl spolek 30 členů, vlastní jeviště, uvedeno 5 představení.

Do 1943 sehráli 207 her,
např.: Jaroslav Rudlofff: Dědečkovy housle, Alois Jirásek: Lucerna, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně aj.

1948 spolek činný,
do 1950 patrně skončili.
Bibliografie:
VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 151–152.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů (Čtenářsko-ochotnická jednota Tyl). kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 66.
Archivy:
Písek, Státní okresní archiv (Mirovice):
Fond Čtenářsko-ochotnická jednota Tyl v Bernarticích 1888–1950, pamětní kniha 1888–1948, 3 knihy zápisů ze schůzí 1901–1949, 2 pokladní knihy 1888–1946, stanovy, členské přihlášky, oběžníky 1890–1947, plakáty 1920–1950.
CIHLA L.: ČTENÁŘSKO-OCHOTNICKÁ JEDNOTA TYL BERNARTICE, 1888–1950. Prozatímní inventární seznam, 1982, s. 2, ev. č. 444.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/169/74, OS Tyl, 1888, přetvořeno na ČOJ Tyl, 1899.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Ochotnický spolek Tyl v Bernardicích, pamětní kniha 1889–1948,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=3&id=200327&page=0
(podrobně činnost: uvedená představení, plakáty, fotografie, zájezdová představení jiných souborů z okolí)

Mapa působení souboru - Tyl, OS / čtenářsko-ochotnická jednota

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':