Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Ochotnická jednota

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1830
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1950
Působení: 183x, 184x, 185x, 186x, 187x, 188x, 19x, 191x, 192x, 193x, 194x, 1950
1830 ustavena Ochotnická jednota.
Mezi zakladateli kancelista MěÚ Jos. Bayer, H. Zuman, V. Ulman, Jos. Cehák, Jos. Lochman, Em. Steinbrenner, Fr. Zuman, vikář P. Jos. Černík.
Dekorace zakoupili z Kuřích Vod.
Zahájili hrou Lhář a jeho rod (Klicpera), Berounské koláče, Štěkavec (Štěpánek).
Pro jednotu maloval oponu a dekorace člen souboru Jan Bubák (1829-1904), bratr herečky Prokopovy a Čížkovy div. společnosti, která až do sňatku s hereckým kolegou F. J. Čížkem používala jméno Bělská podle svého rodiště.
1830-1850 hráli v radnici (ve velké předsíni v 1. patře), tehdy obvyklý repertoár, především Tyl, Štěpánek, hry v překladu. Po Čermákovi řídil divadlo do 1863 Steinbrenner.
1851 - J. K. Tyl: Paličova dcera.

Hry tehdy povolovalo pražské místodržitelství, které je zároveň cenzurovalo a stanovovalo, která místa musí ochotníci vynechat, a také místo škrtů připisovalo opravné texty, které byli herci povinni zachovat. Stanovovalo i další podmínky, např.:
"Hra Benkrotář se povoluje 20. června 1857, bude-li na konci II. aktu vynechána Marseillaisa; hra Vrahové ve městě povoluje se s tou podmínkou, že pan farář na dějišti nesmí vystoupit v obřadním církevním oděvu...".

1851-1882 133 her. Vypomáhali hostujícím společnostem.
-----------
Fr. Černý dle J. L. Turnovského: Z potulného života hereckého.
Praha 1892, s. 63-64:
"K přilákání diváků někteří ředitelé umožnili vystoupení místního ochotníka. Prokopova společnost umožnila v Bělé pod Bezdězem místnímu ochotníkovi Václavu Ulmanovi, obuvnickému mistru, známému a zasloužilému měšťanostovi, hrát se souborem. Ulman si vybral Koliáše v Klicperově Divotvorném klobouku... Hráli jsme při naplněném divadle... Bylo to jediné hojně navštívené představení v Bělé."
--------------

Hráli U českého lva na náměstí, U orla, U věnce, U Kopšů. Bohaté dekorace.
1871-1885 doložen menší počet her.
1883 uvedeno Jedenácté přikázání (Šamberk).
1886-1888 např. pouze Velká silvestrovská merenda.
1895 činnost obnovena, začal rozvoj, přibyly nové svěží síly.
Podstatně se prohloubil a rozšířil repertoár divadla.
1897 nové jeviště a vybavení v hotelu U lva. Předsedou spolku Josef Procházka, později starosta města, jednatelem Ferd. Šimáček, režisérem Josef Svoboda (později oba ředitelé škol).

1898 na novém jevišti zahájili Janem Výravou pravidelnou činnost.
1883-1900 73 her, z nich 38 českých, více soudobých autorů, např. Děvče s hraběcí korunkou (Hribitz), Zlatá svatba na faře (Kaiser, Pešková), Manžel milencem své ženy (Giaroze).
1899 opereta Žádný muž a tolik děvčat (Suppé).

V 2. polovině 1. desetiletí 20. stol. Lucerna, která se pak v průběhu let hrála ještě 17x.
1904 uv. Palackého tř. č. 27 Šamberk).
1910 vybudováno moderní jeviště v sokolovně, malba dekorací malíř Jandl z Prahy, nákladnou kostru jeviště s kladkovými výtahy vyrobili sami členové jednoty V. Eichler, J. Kozák, V. Disman, V. Růta aj.
1911 prvním představením na novém jevišti Deskový statek (Štolba).

1911 - 4. června Máchův večer, v programu přednáška o životě a díle K. H. Máchy sepsaná pro tuto příležitost spisovatelem K. Domorázkem, poté recitace Máchových básní Večer na Bezdězi, a členy jednoty sehraná scéna z lyrické básně K. Jonáše: Byl lásky čas, režie V. Eichler. Četné obecenstvo prokázalo porozumění a pietu ke 100. narozeninám básníka.

1914-1917 se hrálo zřídka (1916 ve spolupráci s Besedou mládeže Svatopluk Čech).

Od 1919 aktivita ochotníků významná umělecky i společensky, v repertoáru i novější spisovatelé Hilbert, Scheinpflug, Medek, Langer, Šimáček aj. Hostování herečky ND Leopoldy Dostalové.

1900-1926 266 her, z nich 182 českých,
během 1. světové války OJ hrála 1914 na svém jevišti v sokolovně od února do června 5x, poté tam byl zřízen lazaret.
1915 od dubna do února hrála 12x s Besedou mládeže, 1917 - 6 představení, 1918 15 představení a 1920 5.
Z her významnější - Rožek: Červ, K. Leger: Vpád, Ladecký: Dva světy, Vrchlický: Noc na Karlštejně, Štolba: Zlatá rybka, Vrbský: Herecká láska, Skochovy aktovky: Poslední večeře, Skvrna od vína, Císler: Ředitel panství, Krejčí: Povodeň, Jirásek: Lucerna, Kolébka, Horáková: Žena legionářova, Balák: Terna, Šamberk: Palackého třída 27, Čečetka: Učitelka, Kvapil: Oblaka, Archleb: Osudný manévr...
1921 na oslavách 70. výročí OJ se podílely soubory Občanská beseda Klášter, Ochotnická jednota v Kosmonocích, OJ ze Skalska, DO Sokola z Debře, Obec baráčníků z Podolí.
1925 sehrán v přírodě Jan Výrava (Šubert) za účinkování 100 osob.
1925 uvedena 500. hra - Václav Hrobčický z Hrobčic (Stroupežnický); Nebe, peklo, ráj (Mahen).
V dalších letech jednota pořádala režisérské kurzy, organizovala DS v okolí a jejich členství v ÚMDOČ, vydávala tiskoviny a pořádala výstavy. Výrazně se na pořádání vzdělávacích akcí, ale též jako herec (hrával např. Mlynáře v Lucerně), podílel M. Disman. O práci jednoty referoval v Čs. divadle a v menšinových krajinských listech.

1927-1929 58 představení se 45 hrami, v repertoáru i zábavné kusy.
1928 zájezdy s představeními pro české menšiny v okolních obcích (Náhlov pod Ještědem) - Stilmondský starosta (Maeterlinck) - "první česky sehrané drama v tomto kraji," (Českosl. divadlo), dále loutková představení i literární večery.
1929 Plukovník Švec (R. Medek), r. Josef Reiberger.

1930 jednota oslavila 100 let činnosti, Kouzelná píšťala aneb Na odslouženou v Klevetníku (J. Rettig) a RUR (Čapek). Sjezd Šmilovského okrsku ÚMDOČ.
V tomto roce uvedena revue Mil. Dismana - Hele, co se to v Bělé mele.
Do konce 1930 celkem 35 jubilejních akcí, z toho 28 představení, mj. Lidé na kře (V. Werner), Svět, kde se žebrá (Edmond Konrád), Děvče s hraběcí korunkou, Starosta Stilmondský (Maeterlink, rež. V. Eichler), Zlatá svatba na faře, Manžel milencem své ženy, Je Mary Duganova vinna?(rež. M. Disman) aj.
Jh. např. O. Scheinpflugová, V. Trégl. Výtěžky na jinou kulturní činnost.
1931 Pan Johanes (Jirásek), 50 let činnosti čest. předsedy Bohumila Tieftrunka; Paličova dcera (Tyl), r. V. Eichler, tuto hru hráli společně s Katol. vzděl. spolkem vlast, Dělnickým vzděl. spolkem Sbratření z Podolí a Národní jednotou severočeskou z Vrchbělé.
1933 Láska je věc choulostivá (V. Wener), r. V. Rimpl; Stréček Křópal poslancem (Dubovský), r. V. Rimpl.
1937 Jízdní hlídka (F. Langer), r. A. Maršálek; Strakonický dudák (Tyl), r. V. Rimpl, uv. v rámci oslav 600. výr. založení města.
1938 Kde se žebrá (Konrád), 300. vystoupení Bedřicha Dismana.
1939 Rodinná vojna (Šamberk), Kříž u potoka (Světlá).

1943 Ženichové (K. Macháček), r. O. Lauerman, na plakátu (viz) uvedeno, že hraje "omládlý soubor".
1943 OJ 65 členů, patřila mezi nejpřednější ochotnické spolky na českém venkově - ale to už šlo o hodnocení spíše historické, v této době sahala převážně po jistotách zábavního líbivého repertoáru.
Mj. jako reakce na tuto situaci vznikl 1942 Soubor mladých - viz, oficiálně při Ochotnické jednotě, ale umělecky se úspěšnou snahou o moderní divadlo vyhraňoval vůči ní. Jinak s ní neměl mnoho společného, hrál ovšem na jejím jevišti a s divadelním vybavením OJ. Hrál (i jako OJ) do konce roku 1950.
1946 Soubor mladých OJ, Jaroslav Kvapil: Oblaka. Účast na přehlídce l. Máchův máj v Doksích.
1947 Soubor mladých Ochotnické jednoty, Jaroslav Hilbert: Vina. Účast na Jiráskově Hronově.
1948 - OJ, Fráňa Šrámek: Léto, r. Vladimír Hrubý. Účast na Pardubické ochotnické hry ÚMDOČ, Pardubice.
Bibliografie:
BOLESLAVSKÝ, Jos. Mikuláš: Divadelní ochotník, díl II., sv. 6, čl. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III. kDÚ.

ČERNÝ, František: Diváci českého divadla v 19. století. In: Kapitoly z českého divadla. Praha, Academia 2000, s. 123 a poznámka 52.

ČESKÁ činohra 19. a začátku 20. století. Díl I. A-M, Praha IÚ-DÚ-Academia 2015, s. 130.

DISMAN, Miloslav: Tři doby českého ochotnického divadla k 130. výročí založení ochotnického divadla v Bělé pod Bezdězem. OD 1960, č. 1, s. 14-15.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 55–56.

PAMĚTI Ochotnické jednoty v Bělé pod Bezdězem. Vydáno u příležitosti 500. představení. Bělá pod Bezdězem, vl. n. 1926, 32 s.

SOUBOR mladých. Vzpomínky na bělské divadlo mladých za války a po ní. Zprac Zdeněk Hoffman, Ota Lauerman, Miloš Nohl. Bělá pod Bezdězem, rok vyd. neuveden, asi 1992, nestr. kART.

STEIN-TÁBORSKÝ, Vojta: Ochotnické divadlo v Bělé pod Bezdězem. Praha 1930. Rkp.

ŠIMÁČEK, Ferdinand: Divadlo v Bělé pod Bezdězem od r. 1830 do r. 1928. In: Od Ještěda k Troskám 1995/96, č. 7. KK.

ŠIMÁČEK, Ferdinand: Paměti města Bělé pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem 1937, s. 341.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998, 23 s. PC ART. Viz Texty.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 253-263.

TIEFTRUNK, B.: Dějinné památky Ochotnické jednoty v Bělé pod Bezdězem. KK.

TIEFTRUNK, B. - STEIN-TÁBORSKÝ, V.: Historie Ochotnické jednoty. Rkp.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 153-154.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 66.

České divadlo 1939, č. 10, s. 98.

Československé divadlo 1925, č. 15, s. 240.
Československé divadlo 1928, č. 17, s. 272.

Divadelní listy 1883, č. 8, s. 71.

Divadlo 1904, č. 12-13, s. 291.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 18, s. 430.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/1990/1940, Div. OJ.

Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů:
C 13.368-71, 4 Pl 1886-1888 např. Velká silvestrovská merenda.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
Ochotnická jednota Bělá pod Bezdězem, 1891-1936.
OkÚ Mnichovo Hradiště, ka 243, kn 112.
ONV Mnichovo Hradiště, ka 106, 107.
Ochotnická jednota: 3 ka divadelní hry tištěné a psané, 2 ka korespondence 1895-1935, schůze 1900-1933, zprávy 1896-1925, seznamy členů, pokladní doklady 1935-1937. Metráž: 0,55 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Fond je přístupný.
DOLEŽAL J.: OCHOTNICKÁ JEDNOTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM 1891–1936. Prozatímní inventární seznam, 1981, s. 7, ev.č. 204.

Státní okresní archiv Česká Lípa:
Spolky ka 74, 75.

Související Obrázky

Bělá pod Bezdězem, Mladá družina, Vina, 1947
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota (omládlý soubor), Ženichové, DRDS, Broučci - plakát,1943
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, cyklus přednášek prof. Běly Horské - plakát, 1930
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Hele, co se to v Bělé mele, revue - plakát, 1930
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Inventář fondu v SOkA Mladá Boleslav 204-812, doplněk soupisu materiálů
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Inventář fondu v SOkA Mladá Boleslav 204-812, historie souboru
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Inventář fondu v SOkA Mladá Boleslav 204-812, historie souboru 2
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Inventář fondu v SOkA Mladá Boleslav 204-812, soupis materiálů
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Inventář fondu v SOkA Mladá Boleslav 204-812, tit str.
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Je Mary Duganova vinna - plakát, 1930
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Jízdní hlídka - plakát, 1937
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Kde se žebrá - plakát, 1938
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Lucerna - plakát, 1930
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Paměti Ochotnické jednoty, 1926
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Plukovník Švec - plakát, 1929
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Stilmondský starosta - plakát, 1930
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Strakonický dudák - plakát, 1937
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, výstava k 100. výročí souboru - plakát, 1930
Mladá Boleslav, Kolár - recenze 1936-1950, Nocí poraněn, Asagao, 1947


Mapa působení souboru - Ochotnická jednota

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Je Mary Duganova vinna - plakát, 1930
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Paměti Ochotnické jednoty, 1926
Bělá pod Bezdězem, Mladá družina, Vina, 1947
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, výstava k 100. výročí souboru - plakát, 1930
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Stilmondský starosta - plakát, 1930
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Kde se žebrá - plakát, 1938


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.