Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek ochotníků Karel Havlíček Borovský / Dramatický kroužek

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1921
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1951
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x
1921 předsedou přípravného výboru byl Václav Žaloudek, řádně zvoleným prvním předsedou spolku je František Kokeš, režisérem Josef Výtisk.
1921 J. F. Karas: Mučedník Brixenský, r. Josef Vytisk, Josef Štolba: Závěť, Franz Arnold: Španělská muška, Rudolf Robl: Zvony, Josef Štolba: Ach ta láska, Josef Marvart: Na statku a v chaloupce.
1922 členem ÚMDOČ.
1922 Ferdinand Oliva: V červáncích svobody, Otokar Pospíšil: Na selském gruntě, Alois Jirásek: Otec, Pavel Rudolf: Minulost pana rady, Mikulášský večírek, Sylvestrovský večírek.
1923 předsedou František Pohan, učitel, režisérem Josef Žaloudek, syn rolníka.
1923 Tomáš Val. Hubený dle básně Svatopluka Čecha: Lešetínský kovář, Ferdinand Oliva: Před svatbou, F. Stix: Je neviditelný, Antonín Wolf: Dali se do novin, aneb, Skutečné nabídnutí k sňatku, Ferdinand Oliva: Proč bychom se netěšili, Otokar Pospíšil: Za cizí hříchy, Karel Fořt: Kletba mamonu, Mikulášská zábava.
1924 ustaven druhý režisér Josef Vytiska.
1924 Eliška Pešková: Furiant, Jiří Balda: Já se ženit nebudu, Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera, Jiří Balda: Kolo dokola se točí, Ferdinand Oliva: Před svatbou.
1925 předsedou František Beran, režisérem František Frinke.
1925 Karel Fořt: Návrat českého legionáře, Růžena Pohorská: Vdavky Nanynky Kulichovy, Karel Fořt: Z českých mlýnů, Petr Max Malloch: Černé oči.
1926 předsedou František Kaňka, režiséry Josef Žaloudek a František Vokoun.
1926 Petr Fingal: Španělská vesnice, František Ferdinand Šamberk: Josef Kajetán Tyl.
1927 J. F. Karas: Na rodné hroudě, Rudolf Kneisel: Pan farář a jeho kostelník, Eliška Pešková: Černý kříž v lese, Antonín Bernášek: Šofér, Mikulášský večírek.
1928 předsedou František Kaňka, řídící učitel.
1928 Marie Slavíková: Jak Rezka přišla do rodiny, Karel Fořt: Za vinu otcovu (Zrádce národa), Miloš Veselý: Cestou křížovou.
1929 předsedou František Matějů, režisérem Josef Žaloudek.
1929 Josef Štolba: Vodní družstvo, dle K. Juina upravil Častolovský: Věno, Mikulášský večírek.

1930 Miloš Veselý: Děda Štráchal jde k panu presidentovi, Antonín Santner: Jak Kašpárek na cestách chytil hastrmana, Mikulášská zábava.
1931 Mikulášská zábava.
1932 Abigail Horáková: Páni, Mikulášská zábava - Alois A. Suk: Zasnoubení na pasece.
1933 Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, Josef Liška Doudlebský: Zelená garda, Mikulášská zábava.
1934 předsedou Josef Prokeš, řezník.
1934 Jan Pakosta: Jak zaplatím daně.
1935 předsedou František Tomášek, syn rolníka, režisérem František Frinke, tovární dělník.
1937 předsedou František Punke.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1939 předsedou Alois Razima.

1940 předsedou Josef Vytiska, domkář, Křelovice čp. 7.
1940 Karel Zajíček: Hlas země požehnané, Vendelín Josef Krýsa: Kornout, Božena Rajská-Smolíková: Filosof od verpánku, Václav Bárta: Nevěsty z českého ráje.
1941 Božena Rajská-Smolíková: Filosof od verpánku.
1942 Josef Štolba: Závěť, Jiří Werner: Muzikantská Liduška.
1943 předsedou a režisérem Josef Vytiska.
1943 M. Šimáček: Čert na zdi, Miloš Veselý: Duchové hrobníka Straširybky (Mistr jehla), František Balej: Lidunka z horské paseky, Anton Hamik: Prodaný dědeček, H. Hansalová-Semikinová: Na přelomu.Božena Rajská-Smolíková: Jubileum babičky Čápové.
1944 předsedou Antonín Šimek.
1949 Karel Vodrážka: Beznadějná láska, František Ferdinand Šamberk, upravil František Cimler: Karel Havlíček Borovský, r. František Rychecký.

1950 Branislav Nušič: Paní ministrová.
Do 1951 registrován v okresním archivu.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 400.
Archivy:
Státní okresní archiv Pelhřimov:
Spolek ochotníků K. Havlíček Borovský 1921-1951, reg. OkÚ.
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1949, i.č. 1073, ka 675
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1950, i.č. 1073, ka 675
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 730
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 734
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 721
Pelhřimov, Okresní úřad, nezpracováno
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 829, ka 315
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1137, ka 808
Pelhřimov, Okresní úřad, K. H. Borovský Křelovice, i.č. 1011, ka 536
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1941, i.č. 132, číslo knihy 132
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1943, i.č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis)
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 866, ka 327-331

Související Organizace

Související Obrázky

Červená Řečice, Křelovice, Lipice, přehled divadelních spolků, 1943
Křelovice, Borovský, Černé oči, 1925
Křelovice, Borovský, Černý kříž v lese, 1927
Křelovice, Borovský, Cestou křížovou, 1928
Křelovice, Borovský, Děda Štráchal jde k panu presidentovi, 1930
Křelovice, Borovský, Furiant, 1924
Křelovice, Borovský, Já se ženit nebudu, 1924
Křelovice, Borovský, Jak Kašpárek na cestách chytil hastrmana, 1930
Křelovice, Borovský, Jak Rezka přišla do rodiny, 1928
Křelovice, Borovský, Kletba mamonu, 1923
Křelovice, Borovský, Kolo dokola se točí, 1924
Křelovice, Borovský, Lešetínský kovář, 1923
Křelovice, Borovský, Mikulášská zábava, 1923
Křelovice, Borovský, Mikulášský večírek, 1922
Křelovice, Borovský, Mikulášský večírek, 1924
Křelovice, Borovský, Mikulášský večírek, 1927
Křelovice, Borovský, Mikulášský večírek, 1930
Křelovice, Borovský, Na rodné hroudě, 1927
Křelovice, Borovský, Na selském gruntě, 1922
Křelovice, Borovský, Naši furianti, 1933
Křelovice, Borovský, Návrat českého legionáře, 1925
Křelovice, Borovský, oznámení o valné hromadě, 1937
Křelovice, Borovský, oznámení o valné hromadě, 1938
Křelovice, Borovský, oznámení o valné hromadě, 1939
Křelovice, Borovský, oznámení o valné hromadě, 1940
Křelovice, Borovský, oznámení o valné hromadě, 1940
Křelovice, Borovský, oznámení o valné hromadě, 1942
Křelovice, Borovský, oznámení o valné hromadě, 1943
Křelovice, Borovský, oznámení o valné hromadě, 1943
Křelovice, Borovský, oznámení o změně jednatele spolku, 1940
Křelovice, Borovský, Paličova dcera, 1924
Křelovice, Borovský, Pan farář a jeho kostelník, 1927
Křelovice, Borovský, Páni, 1932
Křelovice, Borovský, potvrzení vzniku splku, 1921
Křelovice, Borovský, Proč bychom se netěšili, 1923
Křelovice, Borovský, seznam členů splku, 1921
Křelovice, Borovský, seznam členů splku, 1921
Křelovice, Borovský, Šofér, 1927
Křelovice, Borovský, spolkové stanovy, 1939
Křelovice, Borovský, spolkové stanovy, 1939
Křelovice, Borovský, Sylvestrovský večírek, 1922
Křelovice, Borovský, V červáncích svobody, 1922
Křelovice, Borovský, Vdavky Nanynky Kulichovy, 1925
Křelovice, Borovský, Věno, 1929
Křelovice, Borovský, Vodní družstvo, 1929
Křelovice, Borovský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1937
Křelovice, Borovský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1938
Křelovice, Borovský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1940
Křelovice, Borovský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1941
Křelovice, Borovský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1942
Křelovice, Borovský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1943
Křelovice, Borovský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1944
Křelovice, Borovský, Z českých mlýnů, 1925
Křelovice, Borovský, Z českých mlýnů, 1925
Křelovice, Borovský, Za cizí hříchy, 1923
Křelovice, Borovský, Za vinu otcovu (Zrádce národa), 1928
Křelovice, Borovský, zápis z ustavující valné hromady, 1921
Křelovice, Borovský, Zasnoubení na pasece, 1932
Křelovice, Borovský, Zelená garda, 1933
Křelovice, Borovský, změna předsedy spolku, 1939
Křelovice, Dramatický kroužek, Ach ta láska, 1921
Křelovice, Dramatický kroužek, Mučedník brixenský, 1921
Křelovice, Dramatický kroužek, Na statku a v chaloupce, 1921
Křelovice, Dramatický kroužek, Španělská muška, 1921
Křelovice, Dramatický kroužek, Závěť, 1921
Křelovice, Dramatický kroužek, Zvony, 1921
Křelovice, K. H. Borovksý, Filosof od verpánku, 1940
Křelovice, K. H. Borovksý, Hlas země požehnané, 1940
Křelovice, K. H. Borovksý, Muzikantská Liduška, 1942
Křelovice, K. H. Borovksý, Závěť, 1942
Křelovice, K. H. Borovksý, Závěť, 1942
Křelovice, Místní osvětová komise a SDO a MNS, Kornout, 1940
Křelovice, Místní osvětová komise a SDO a MNS, Nevěsty z českého ráje, 1940
Křelovice, Místní osvětová komise, Borovský, Jak zaplatím daně, 1934
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1949
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1949
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1950
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1921
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1926
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1926
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Ústrašín, Křelovice, Lipice, Pelhřimov, Rohozná, Červená Řečice, Vlásenice-Drbohlavy, Dolní Cerekev, Cejle, přehled divadelních souborů, 1943
Ústrašín, Křelovice, Lipice, Pelhřimov, Rohozná, Červená Řečice, Vlásenice-Drbohlavy, Dolní Cerekev, Cejle, přehled divadelních spolků, 1943


Mapa působení souboru - Spolek ochotníků Karel Havlíček Borovský / Dramatický kroužek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Křelovice, Borovský, potvrzení vzniku splku, 1921
Křelovice, Borovský, seznam členů splku, 1921
Křelovice, Borovský, seznam členů splku, 1921
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1926
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Křelovice, Borovský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1937
Křelovice, Borovský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1938
Křelovice, Borovský, oznámení o valné hromadě, 1939
Křelovice, Borovský, spolkové stanovy, 1939
Křelovice, Borovský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1940
Křelovice, Borovský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1941
Křelovice, Borovský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1942
Ústrašín, Křelovice, Lipice, Pelhřimov, Rohozná, Červená Řečice, Vlásenice-Drbohlavy, Dolní Cerekev, Cejle, přehled divadelních spolků, 1943
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1949
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1949
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1950