Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1868
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 197x
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x
1868 vznikla odbočka Sokola novopackého, později jako samostatná TJ (též divadelní odbor).

1883 Divadelní ochotníci uvedli hru Ernsta Raupacha Mlynář a jeho dítě.

1923 DO Sokola členem ÚMDOČ.
1925 - Fr. Sokol-Tůma: Pasekáři.

1930 - 20. dubna - jako pietní vzpomínka na spisovatele a dramatika Alose Jiráska uvedena Kolébka, režie R. Paulusová.
1930 - B. Viková-Kumětická: Reprezentantka domu, režie K. Soukup.
1931 - Zábavní a dramat. odbor Sokola - F. V. Krejčí: Povodeň, drama, režie M. Zimermannová, hráno na jevišti v sokolovně.
1931 - Richard Branald, hudba Ad. Branald: Veselí tři mušketýři, opereta, hráno 2x v sokolovně.
1931 - Richard Branald: Tajemství klášterní samoty aneb Vesnický pan farář, obraz ze života. V roli faráře Hurbana Fr. Vorel.
1932 - Rich. Havelka, hudba Emilián Starý: Oujezdské kasárny, opereta, režie K. Soulup a Fr. Marat, 2x v sokolovně o svatodušních svátcích.
1933 - Otomar Schäffer: Pes a kočka, veselohra, hrána v sokolovně o vánočních svátcích.
1934 - Jos. Skružný - Lad. Veltruský: Ta naše Máňa, veselohra
1934 - K. Fořt, hudba Em. Starý: Z českých mlýnů, fraška se zpěvy, velkostatkář Zásmucký - V. Patka, jeho dcera Julinka - M. Burghardtová, Šebestián Šafránek - Jan Příhonský... Hrála zesílená Červená šestka, řízená Karlem Petrem.
1935 - Al. Suk, O. Dubovský: Trampoty hajného Klobáska, režie Karel Soukup.
1935 - dle Tylovy předlohy upravili Em. Brožík a J. Balda, hudba Rud. Piskáček: Perly panny Serafinky, opereta, režie Fr. Marat. Tance nacvičila Paulusová, zpěvy Frýbová, hudbu řídil Karel Petr.
1935 - Jan Grmela: Pudřenky, režie R. Paulusová, též v roli zpěvačky Mayové, žen. lékař Kareš - J. Petrák.
1935 - V. Neubauer: Sextánka, režie R. Paulusová, v roli stavitele Bíny J. Paulus, jeho ženy - Patková, prof. Sychrava - Fr. Marat, benjamínek studentka Valášková - M. Burghardtová.
1936 zahájena podzimní sezona na nově upraveném jevišti.
1936 - M. Radoměrská: Světlo jeho očí, režie Karel Soukup.
1936 - Vilém Werner: Srdce na uzdě, režie K, Soukup.
1937 - Karel Piskoř: Závody milionů, režie K. Soukup.
1937 - Otto Minařík: Zorka, režie Fr. Marat, hráli - primář Mach - J. Petrák, Dr. Kafka - V. Urbášek, Macoun - A. Kirs, Zorka - M. Burghardtová, Krištofová - R. Paulusová, Houžvička - V. Sazyma.
1937 - Karel Vacek (hudba, místní rodák) - Nade mlejnem, pode mlejnem, režie K. Soukup, tance R. Paulusová, hudba - klavír V. Frýbová, Jazz orchestr V. Koubek.
1938 - M. Balcarová: Babička nekandiduje, režie M. Zimermannová.

1940 - Olga Scheinpflugová: Hra na schovávanou, komedie, režie Fr. Marat, hráli Otec - V. Sazyma, Matka - M. Holovková, Dora - M. Divoká, Paní Fričová - M. Zimermannová, Pavel Frič - A. Kirs, Slečna z Prahy - M. Libánská.
1940 - Ivan Svoboda: Kariéra Jožky Pučíka, satirická veselohra, režie J. Petrák.
1940 - G. S. Kaufmann: Černá věž, přel. Zd. Vančura, režie M. Divoká, scéna J. Baladrán.
1941 - A. Ridley: Půlnoční vlak, režie J. Petrák.
1941 - K. Piskoř: Svátek věřitelů, režie L. Salaba
1941 - německé okupační orgány zakazaly činnost Sokola včetně divadla.
1945 - po válce činný Dramatický odbor Sokola, aktivní skupina mladých.
1945 - Ladislav Stroupežnický: aktovky Zvíkovský rarášek a V panském čeledníku, režie M. Divoká, scéna Baladrán a Moravec.
1946 - K. Simonov: Ruští lidé, režie M. Divoká, scéna J. Baladrán, 2x.
1946 - Al. Jirásek: Kolébka, režie M. Divoká, scéna J. Baladrán, hráli mj. též ve Starých Smrkovicích v hostinci B. Patky. 16letého Krále Václava IV. hrál J. Veselý, 2x.
1946 - v rámci Dětské mikulášské besídky pohádka Dvě Maričky - dle Říhovy pohádky, režie Jiří Patka, scéna Jaroslav Balabán.
1947 - Olga Scheipflugová: Okénko, režie M. Divoká, scéna J. Baladrán.
1947 - Vilém Werner: Červený mlýn, režie M. Divoká, scéna Patka st.
1948 - Vilém Werner: Srdce na uzdě, režie M. Divoká, scéna J. Baladrán, 2x.
1948 - Jar. Bílý: Srdeční injekce, režie Fr. Marat, scéna J. Baladrán, 2x. Nápověda pí Berná.
1948 - B. Rajská-Smolíková: Zámecké strašidlo, veselohra, režie Jiří Patka, scéna Patka st., 2x.
1949 - Sokol ve spoluprácí s Radou žen a SČM k Svátku matek připravi Pásmo div. her, recitací a zpěvu - aktovky J. Vrchlický: Svědek, A. Averčenko: Žena, která neumí lhát, A. Novák: Podpora, režie M. Divoká, scéna J. Baladrán.
1949 - G. Zapolská: Morálka paní Dulské. režie M. Divoká, scéna J. Baladrán, v roli paní Dulské Zd. Dejlová. Hráli společně s ČSM, Jaroslav Kvapil: Oblaka, r. Jiří Patka.
Záznamy o činnosti do 70. let.
Bibliografie:
HOLÁ, Jiřina: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Jičín. MaG Jičín. Rkp. pro MČAD 1998-1999.

Divadelní listy 1883, č. 31, s. 262.
Československé divadlo 1925, č. 14, 2. str. obr.
Archivy:
SA Kamily Černé, rozené Patkové, Praha, DÚ - plakáty

Související Organizace

Související Obrázky

Vysoké Veselí, Církev československá, Sokol, Rukopis času - plakát, 1946
Vysoké Veselí, Sokol, Srdeční injekce - plakát, 1948


Mapa působení souboru - Sokol

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Vysoké Veselí, Sokol, Srdeční injekce - plakát, 1948