Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl / OS / SDO / Osvětová beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1864
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1964
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x ,190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
1864 zal. Ochotnický soubor, uvedeny hry V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk, poté Pan strejček. Hrálo se ve vinném ššenku U Posp횹ilù. Následovaly hry:
J. K. Tyl: „Tvrdohlavá žžena. Na podzim hry Roztržžití“ a „Oba lístky“, v listopadu Wilhelmi: Jeden z nás se musí oženit; následovaly hry „J. K. Tyl: Pražžský flamendr, Koš, “z výtěžku se zdokonalovalo vybavení divadelní scény.
1867 odsouhlaseny nové spolkové stanovy.
1869 Tyl: Muka chudé ženy.

1870 J. K. Tyl: Dudák Švanda (Strakonický dudák), E. Raupach: Duch času, V. K. Klicpera: Jan za chrta dán
1872 F. Schiller: Loupežníci.

1890 starostou Procházka.
1890 K. S. Macháček: Ženichové, Eliška Pešková: Otče náš, Jindřich Hanuš Böhm: Na kovárně.
1891 Alois Berla: Čím dál, tím hůř!.

1902 Ignaz Franz Castelli: Petr a Pavel, Julius Zeyer: Radúz a Mahulena, Mrštíkové: Maryša.
1903 M. B. Volkán: Černá Hora, aneb, Boj za svobodu, Karel Horký: Srážka vlaků.
1907 El. Pešková:Černý kříž v lese a Furiant, Otto Faster, text i hudba: Pražské švadlenky, operetka.
1908 schválen jako Ochotnický spolek Dolní Cerekev, V: K. Klicpera: Jan za chrta dán.

1920 předsedou Tomáš Policar.
1920 Barbora Mellanová: Honba za ženichem, Luděk Archleb: Nevěsta za českou korunu, Charlotte Birch-Pfeiffer: Sedlák Zlatodvorský, J. František Karas: Bělohorská mračna.
1921 Karel Fořt: Pepinčina první láska, Jaroslav Průcha: Pro tatíčka prezidenta, František Adolf Šubert: Jan Výrava.
1922 Franz von Schönthan: Hloupý kousek, Eliška Pešková: Furiant, Adolf Bogner: Dořino štěstí, Karel Fořt: Kletba mamonu, Karel Skružný: Ptačí mozky, Rudolf Kneisel: Chudý písničkář.
1923 František Hlavatý: Osudné jmeniny, aneb, Nevinný dáreček, Josef Skružný: Podvodnice, František Židlický: Pýcha předchází pád (Kletba mamonu), Otokar Pospíšil: Za cizí hříchy, Adolf Bogner: Dořino štěstí, Adolf Bogner: Dořina smrt, Adolf Bogner: Cikánčina pomsta, Josef Brožek: Námluvy v lese.
1924 SDO členem ÚMDOČ, oslava 60 let existence spolku.
1924 Karel Ladislav Kukla: Hrobník a jeho dcera (Vladařka smrť), (Mrtvá říše), František Sokol-Tůma: Soucit, Josef Skružný: Kometa Hanzelínova, J. F. Karas: Kostnické plameny, František Hlavatý: Na vysoké stráni, Petr Fingal: Hrany, Edvard Hegner: Průboj, Antonín Šíma: Nezvedená Lída, Karel Burian: Na otavském klepáči (Když se prášek vydaří).
1925 předseda Tomáš Policar, režisér František Dušek,
1925 H. Grunert: Pozdě, J. Skružný: Ferdinand spí, G. Ohnet: Majitel hutí, A. a V. Mrštíkové: Maryša, R. Mar: Vesnická čarodějka.
1926 Edvard Hegner: Tajemství legionářova kufru, A. Veselý-Rožďalovský: Pozdě, Adolf Bogner: Pytlák Martin, Jaroslav Kvapil: Oblaka, Alois Koldinský: Hraběnka z podskalí, Jára Sedláček: C. k. ulejváci.
1927 Miloš Veselý: Irena Hronová, Jindřich Dahinter: Rajsino utrpení, Josef Houžvic: Perníkové srdce, Miloš Veselý: Kalné proudy, Václav Hynek: Tulák.
1928 Václav Hynek: Tulák - výnos na opravu jeviště a dobročinnost, Antonín Šíma: Nezvedená Lída, Karel Fořt: Z českých mlýnů, Karel Fořt: Slečinka z Bílého zámečku. František Valášek: Srdce a peníze, drama z vesnického života, představení přístupno i pro dospělejší mládež.
1929 Václav Sedláček: Kubata dal hlavu za blata, Mirko Vrána-Trocnovský: Krajánku vrať se!, Jan Klecanda, B. Vodičková: Páter Vojtěch, Otokar Pospíšil: Za cizí hříchy, Gerhart Hauptmann: Hanička, Josef Skružný: To byla noc, Karel Fořt: Tulácká krev, František Sokol-Tůma. Hevička.

1930 Karel Fořt: Kainovo znamení, Richard Havelka, hudba Emilian Starý: Újezdské kasárny, František Adolf Šubert: Jan Výrava, Alois Jirásek: Vojnarka, Provinění, Richard Havelka: Perly smrti, Richard Havelka: Ich melde!, Javohl, Václav Stěžerský: Lucifer, aneb, Zázračný elixír.
1931 Václav Stěžerský: Lucifer, aneb, Zázračný elixír, Antonín Bernášek: Šofér, Antonín Šíma: Nezvedená Lída (Dítě lesa), Eliška Malcová: Mé touze nikdo neporučí (Vlčí máky), Karel Želenský: U Dušánků, Josef Ladislav Turnovský: Staří blázni, Mirko Vrána-Trocnovský: Ferda šéfem.
1932 Jiří Mahen: Nebe, peklo, ráj, Emil Artur Longen: C. k. polní maršálek, Antonín Řehoř-Hýskovský: Volné manželství, podle Alexandra Dumase Jaroslav Pulda: Hrabě Monte Christo, František Lašek-Lukovič: Osiřelo dítě, Mikulášská zábava - J. Skála: Když se pucflek vydaří, Mirko Vrána-Trocnovský: Holírna hrůzy, Miloš Veselý Půlnoční host, Miloš Veselý: Jak Mikulášek dostal svého andělíčka, podle Charlotte Birch Pfeiffer Aleš Dumavský: Zvoník u Matky Boží.
1933 Richard Branald: Tonča s Emou do vdavek se ženou, Ignát Herrmann: Kondelík a Vejvara, Ivo Conte Vojnovič: Zkvinokce.
1934 Pavel Milota: Ponocný Šťoura - po lásce mžourá, Viktor Franěk (pseud. Marie Slavíkové): Hřích lesního Křikavy, František Balej: Marjánko, Marjánko má.
1935 Josef Hais Týnecký: Na děkanství, J. Ort-Hradčanský: Když štěstí chodí po horách, Josef Císler: Na šenavské pile, Richard Branald: Naše tchýně odzbrojuje.
1936 Richard Branald: Dcerušky tatíka Berušky, Pavel Rudolf: Děvčátko z hájovny, Božo Lovrič: Kapitán Niko, Alois Jirásek: Lucerna.
1937 v seznamu členských spolků ÚMDOČ.
1937 Richard Branald: Muzikanti z české vesnice, Miroslav Jaroš: Nade mlejnem pode mlejnem.
1938 členem ÚMDOČ.
1939 předsedou Karel Vincenec.
1939 Václav Kliment Klicpera: Divotvorný klobouk.

1940 předsedou spolku Karel Vincenc, domkář a obuvník, čp. 187.
1940 František Xaver Svoboda: Poslední muž, Jiří Hora: Bártova pomsta, Olga Scheinpflugová: Okénko, Richard Branald: Česká maminka, Adolf Branald: Veselí tři mušketýři.
1941 Olga Scheinpflugová: Okénko, Gabriela Preissová: Její pastorkyňa, František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, František Sokol-Tůma: Pasekáři, Vilém Werner: Červený mlýn.
1942 Josef Barnaš: Most nejkrásnější.
Do 1943 223 představení, kvalitní česká klasika i současné hry, týž rok 35 členů, z toho 20 činných.
1943 předsedou Karel Vincenc, režisérem Štefan Procházka.
1943 Bohumír Polách: Vrah jsem já, J. Barnáš: Most nejkrásnější, Dario Niccodemi: Děvčátko z předměstí, A. Jaroslav Urban: Sluneční paseka, Jiří Mahen: Ulička odvahy, August Hinrichs: Za ranního kuropění.
1944 A. Hinrisch: Za ranního kuropění, K. S. Macháček: Ženichové,
1949 Klabund: Křídový kruh. Účast na KP Podzim na Vysočině, Jihlava.

1951 převeden OS pod Osvětovou besedu.
1952 Al. Jirásek: Vojnarka.

DS Tyl
1959 - Zdeňka Horynová: Zkoušky čerta Belínka, r. František Musil. Účast na KP Krajský festival divadelních souborů, Havlíčkův Brod.
1959 Čestné uznání LUT.

1964 V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk, oslava 100 let činnosti.
Bibliografie:
FUČÍK, Přemysl a ROD, František: SLOVEM A GESTEM, aneb Jak se v Dolní Cerekvi hrávalo divadlo. Dolní Cerekev 2012

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s.179-180.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, s. 176.

ZBOŘILOVÁ, Libuše: Seznam divadelních souborů Jihomoravského kraje. Rkp. 1997. 13 s. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 68.


Československé divadlo 1925, č. 17, s. 272.
České divadlo 1941, č. 2, s. 38.
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv:
Jihlava, Klicpera, ka 11, č. 83-92, plakáty
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Dolní Cerekev
Časový rozsah: 1864-1959
Metráž: 0,11 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Tematický popis: Zápisy schůzí spolku 1931-1950, pamětní kniha 1930-1952, stanovy, korespondence 1950-1953, texty her 1872-1911, kniha příjmů a vydání 1864-1908.
Archivní pomůcky
INDROVÁ V.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ DOLNÍ CEREKEV 1864 - 1959. Prozatímní inventární seznam, s. 1, ev.č. 893.
1 Čestné uznání LUT 1959
2 Pamětní kniha /Památní kniha/ 1930 - 1952
3 Zápisy schůzí /Protokol/ 1931 - 1950
4 Stanovy, smlouvy 1908 - 1946
5 Korespondence 1950 - 1953
6 Texty her 1872 - 1911
7 Kniha příjmů a vydání 1864 - 1908
8-9 Vkladní knížka 1944 - 1952

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 730
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 678, ka 145
Pelhřimov, Okresní úřad, nezpracováno
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 829, ka 315
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1137, ka 808
Pelhřimov, Okresní úřad, Červená Řečice, i.č. 1011, ka 535
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1939, i.č. 130, číslo knihy 130
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1940, i.č. 131, číslo knihy 131
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1941, i.č. 132, číslo knihy 132
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1943, i.č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis)
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 866, ka 327-331

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3305, sg 30/522/4/1908, OS v Dolní Cerekvi.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5996/1924, SDO (změna).

Související Obrázky

Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Bártova pomsta, 1940
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Bělohorská mračna, 1920
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, C. k. polní maršálek, 1932
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, C. k. polní maršálek, 1932
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, C. k. ulejváci, 1926
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Červený mlýn, 1941
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Česká maminka, 1940
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Chudý písničkář, 1922
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Děvčátko z hájovny, 1936
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Dořina smrt - Cikánčina pomsta, 1923
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Dořino štěstí, 1922
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Dořino štěstí, 1923
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Ekvinokce, 1933
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Ferda šéfem, 1931
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Furiant, 1922
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Hevička, 1929
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Hloupý kousek, 1922
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Honba za ženichem, 1920
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Hrabě Monte Christo, 1932
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Hrany, 1924
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Hřích lesního Křikavy, 1934
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Hrobník a jeho dcera, 1924
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Jan Výrava, 1921
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Jan Výrava, 1930
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Jedenácté přikázání, 1941
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Její pastorkyňa, 1941
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Kainovo znamení, 1930
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Kalné proudy, 1927
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Kletba mamonu, 1922
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Kometa Hanzelínova, 1924
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Kondelík a Vejvara, 1933
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Kostnické plameny, 1924
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Krajánku, vrať se!, 1929
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Kubata dal hlavu za blata, 1929
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Lucifer, aneb, Zázračný elixír, 1930
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Majitel hutí, 1925
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Marjánko, Marjánko má, 1934
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Maryša, 1925
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Maryša, 1925
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Mikulášská zábava, 1932
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Mikulášská zábava, 1932
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Mládež Národního souručenství, Pasekáři, 1941
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Most nejkrásnější, 1942
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Na vysoké stráni, 1924
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Námluvy v lese, 1923
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Nebe, peklo, ráj, 1932
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Nevěsta za českou korunu, 1920
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Nezvedená Lída, 1924
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Nezvedená Lída, 1928
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Oblaka, 1926
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Okénko, 1940
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Osiřelo dítě, 1932
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Osudné jmeniny, 1923
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Páter Vojtěch, 1929
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Pepičina první láska, 1921
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Perly smrti - Ich melde - Javohl, 1930
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Perníkové srdce, 1927
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Podvodnice, 1923
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Ponocný Šťoura, 1934
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Poslední muž, 1940
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Pozdě, 1925
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Pro tatíčka presidenta, 1921
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Průboj, 1924
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Ptačí mozky, 1922
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Pýcha předchází pád, 1923
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Pytlák Martin, 1926
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Rajsino utrpení, 1927
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Rajsino utrpení, 1927
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Rajsino utrpení, 1927
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Sedlák Zlatodvorský, 1920
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Soucit, 1924
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Tonča s Emou do vdavek se ženou, 1933
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Tulácká krev, 1929
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Tulák, 1927
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Tulák, 1928
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, U Dušánků, 1921
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Újezdské kasárny, 1930
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Vlčí máky, 1931
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Vojnarka, 1930
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Volné manželství, 1932
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Z českých mlýnů - Slečinka z Bílého zámečku, 1928
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Za cizí hříchy, 1923
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Za cizí hříchy, 1929
Dolní Cerekev, Ochotnícký spolek, Zvoník u Matky Boží, 1932
Dolní Cerekev, OS, povolení akce, 1914
Dolní Cerekev, OS, převedení spolku pod Osvětovou besedu, 1951
Dolní Cerekev, OS, vedení spolku, 1923
Dolní Cerekev, OS, vedení spolku, 1925
Dolní Cerekev, OS, vedení spolku, 1926
Dolní Cerekev, OS, vedení spolku, 1928
Dolní Cerekev, OS, vedení spolku, 1930
Dolní Cerekev, OS, vedení spolku, 1931
Dolní Cerekev, OS, vedení spolku, 1945
Dolní Cerekev, OS, vedení spolku, 1946
Dolní Cerekev, OS, vedení spolku, 1947
Dolní Cerekev, OS, výzva ONV k ohlášení členů vedení spolku, 1945
Dolní Cerekev, OS, založení spolku, 1908
Dolní Cerekev, OS, zápis z valné hromady, 1927
Dolní Cerekev, OS, zápis z valné hromady, 1929
Dolní Cerekev, OS, zápis z valné hromady, 1932
Dolní Cerekev, SDO, Irena Hronová - plakát, 1927
Dolní Cerekev, SDO, Naši furianti - plakát, s.a.
Dolní Cerekev, SDO, oslava Josefa Kajetána Tyla - plakát, 1926
Dolní Cerekev, SDO, Památní kniha 1931 - 1952
Dolní Cerekev, SDO, Památní kniha 1931 - 1952
Dolní Cerekev, SDO, Protokoly 1931 - 1950
Dolní Cerekev, SDO, Pytlák Martin - plakát, 1926
Dolní Cerekev, SDO, seznam členů, 1926
Dolní Cerekev, SDO, seznam členů, 1926
Dolní Cerekev, SDO, spolková kniha 1864 - 1908
Dolní Cerekev, SDO, spolkové stanovy, 1908
Dolní Cerekev, SDO, V černé rokli - plakát, s.a.
Dolní Cerekev, SDO, vedení spolku, 1938
Dolní Cerekev, SDO, vedení spolku, 1939
Dolní Cerekev, SDO, vkladní knížka, 1944
Dolní Cerekev, SDO, vkladní knížka, 1944
Dolní Cerekev, SDO, vkladní knížka, 1950
Dolní Cerekev, SDO, vkladní knížka, 1950
Dolní Cerekev, SDO, vkladní knížka, 1950
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, Černá Hora, 1903
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, Černá Hora, 1903
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, Černá Hora, 1903
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, Čím dál, tím hůř, 1891
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, Čím dál, tím hůř, 1891
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, kontrola divadelní místnosti  č.p. 166, 1902
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, kontrola divadelní místnosti  č.p. 166, 1902
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, kontrola divadelní místnosti  č.p. 166, 1903
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, kontrola hostince Hynka Třeského pro divadelní představení, 1900
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, kontrola hostince Hynka Třeského pro divadelní představení, 1900
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, Maryša, 1902
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, Maryša, 1902
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, Na kovárně, 1890
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, Na kovárně, 1890
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, Otče náš, 1890
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, Otče náš, 1890
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, oznámení o divadelním představení, 1890
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, Petr a Pavel, 1902
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, Petr a Pavel, 1902
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, Radúz a Mahulena, 1902
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, Radúz a Mahulena, 1902
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1908
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1908
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1908
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1908
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1908
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1908
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, Srážka vlaků, 1903
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, vyúčtování Otče náš, 1891
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, žádost o využívání divadelní místnosti  č.p. 166, 1903
Dolní Cerekev, Tyl, Divotvorný klobouk, 1939
Dolní Cerekev, Tyl, Muzikanti z české vesnice, 1937
Dolní Cerekev, Tyl, Nade mlejnem pode mlejnem, 1937
Dolní Cerekev, Tyl, Zkoušky čerta Belínka, 1959
Havlíčkův Brod, 4. Krajský divadelní festival - logo, 1959
Hříběcí, Dolní Cerekev, Počátky, Polesí, Nové Syrovice, Štítné, Stojčín, Veselá, Vlčetín , přehled divadelních souborů, 1943
Jihlava, Klicpera, Bengle - plakát, 1926
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, dotazník SDO Dolní Cerekev, 1925
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, seznam spolků okrsku, 1925
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, výkaz o činnosti SDO Dolní Cerekev, 1925
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, výkaz o činnosti SDO Dolní Cerekev, 1925
Jihlava, Podzim na Vysočině – plakát, 1949
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla – Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla – překročení policejní hodiny, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1921
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1921
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1921
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1926
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930 - 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Ústrašín, Křelovice, Lipice, Pelhřimov, Rohozná, Červená Řečice, Vlásenice-Drbohlavy, Dolní Cerekev, Cejle, přehled divadelních souborů, 1943
Ústrašín, Křelovice, Lipice, Pelhřimov, Rohozná, Červená Řečice, Vlásenice-Drbohlavy, Dolní Cerekev, Cejle, přehled divadelních spolků, 1943


Mapa působení souboru - Tyl / OS / SDO / Osvětová beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Dolní Cerekev, SDO, spolková kniha 1864 - 1908
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, Otče náš, 1890
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, Čím dál, tím hůř, 1891
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, Maryša, 1902
Dolní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, Černá Hora, 1903
Dolní Cerekev, SDO, spolkové stanovy, 1908
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, výkaz o činnosti SDO Dolní Cerekev, 1925
Jihlava, Klicpera, Bengle - plakát, 1926
Ústrašín, Křelovice, Lipice, Pelhřimov, Rohozná, Červená Řečice, Vlásenice-Drbohlavy, Dolní Cerekev, Cejle, přehled divadelních spolků, 1943
Jihlava, Podzim na Vysočině – plakát, 1949
Dolní Cerekev, Tyl, Zkoušky čerta Belínka, 1959
Dolní Cerekev, SDO, Památní kniha 1931 - 1952
Dolní Cerekev, SDO, Protokoly 1931 - 1950