Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Snaha / Sdružení ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1870
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 194x
1870-1922 Sdružení ochotníků ve Vsetíně
Vznik ochotnického divadlo a prvního Sdružení ochotníků ve Vsetíně ovlivněn až ruchem kolem položení základního kamene ND v Praze a příchodem Jana Sobotky, soudního úředníka a ochotnického režiséra, z Valašského Meziříčí.
Sdružení ochotníků hrálo v Dolním šenku
1870 první představení Útěk do Afriky, téhož roku 4 představení, uvedeny hry Náměsíčník, Vražda na Uhelném trhu, Hluchý, Den po svatbě, Divotvorný klobouk, Byl v Paříži, Zdali mne nemiluje a Vychovatel v čepci.
1871- 5 představení - Stehlík Strnadem, Pan Čapek - On je nemocen, Jeden z nás se musí ženit, Hluchý podomek - Vrahové v městě, Třeštílek - Mlynář a jeho dítě.
1872 stanovy spolku, nebyly však schváleny, nadále jako volné sdružení.
1872 - 8 představení - Frajtr Kalina, Vypovězenec, Paličova dcera, Marie, dcera pluku, Zmatek nad zmatek, Fraška a basa, Vrahové v městě, Staročech, Veselý švec.
1873 - 7 představení - Lakomec, Bratr honák, Nalezenec, Nepravý a přece pravý, Bratranec, Tatínkovy juchty, Jenerál a profesor - Doktora Fausta domácí čepička.
1874 se divadlo přestěhovalo z Dolního šenku do sálu v Prostředním šenku, kde byla uvedana hra Bankrotář.
V důsledku úmrtí režiséra Sobotky a odchodu režiséra Kohna do Olomouce ochotníci na čas ustali v činnosti.

1879 obnovení činnosti, 3 představení.

1880 ochotníci přešli do Vzdělávacího spolku Snaha a od této doby působili jako jeho DO.
Od 1881 hráli zpravidla 2x ročně, s výjimkou válečných let, až do zániku spolku 1922.

1884 - F. R. Hocke: Nepravý a přece pravý, fraška ve 2 jedn.; E. A. Görner: Vychovatel v čepci, veselohra v 1 jedn. Čistý výnos určen na zbudování nového jeviště.

1885 - 26. 4. - Lad. Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník; 21. 6. - Politikové, komická scéna v úpravě Fr. B. Králodvorského, nato na všeobecnou žádost podruhé Ostří hoši, komická opereta v 1 jednání, text Jos. Braun, přel Em. Züngel, hudba Fr. Suppé.

1886 - 12. 9. - Divadelní odbor Vzdělávacího spolku Snaha - veselohry - Karel Pippich: Ve veřejném životě, Roderich Benedix: Svéhlavost.
1887 - 8. 9. - Josef Štolba: Vodní družstvo. 50. představení div. odboru.
Až do sklonku 90. let hrál ve spolkových místnostech v sále Prostředního šenku, pak několik let na Horním šenku.
Od 1902 hrál v Dělnickém, později Besedním domě. Většinou veselohry.

1945-1948 činnost dokumentována v SOkA.
Bibliografie:
BALETKA, Ladislav - KAŠPAROVÁ, Jiřina: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Vsetín. Rkp. pro MČAD 1998 - 2000. Viz Texty.

BUBELA, Jan: Dějiny ochotnického divadla na Vsetíně od 1. až ku 50. představení. Vsetín 1887, 13 s.


Moravská orlice 14. 4., 30. 4., 16. 12. 1870.
Moravská orlice 30. 3.1884.
Moravská orlice 26. 4., 21. 6. 1885.
Moravská orlice 8. 9. 1886.
Moravská orlice 4. 9. 1887.
Archivy:
Státní okresní archiv Vsetín:
Název fondu (sbírky): Snaha - kulturní sdružení vsackých ochotníků Vsetín
Časový rozsah: 1945-1948
Archivní pomůcky: nejsou

---
Archiv St. Olbricht – Slavkov, Brno: excp. Moravská orlice 1870, pro DČAD srpen 2014. Moravská orlice 1886, 1887, pro DČAD srpen, září 2015. MO 1884, pro DČAD duben 2017.

Mapa působení souboru - Snaha / Sdružení ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':