Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Ochotnická divadelní jednota / SDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1825
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 182x, 183x, 184x, 185x,186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
Na základě ústního vypravování se v České Skalici již v druhé polovině 18. století hrála divadelní představení. Jejich názvy se nedochovaly, ale předpokládejme, že se jednalo i hry s náboženským tématem. Hrálo se v domě č. 38 na náměstí v hostinci u Samků (dnes volné prostranství vedle prodejny potravin).
Soudě dle knih v divadelní knihovně vydaných před rokem 1825, které obsahovaly četné rukopisné poznámky, byly pravděpodobně v první čtvrtině 19. století uvedeny na scénu hry Don Juan nebo od Václava Klimenta Klicpery Hadrián z Římsů, Žižkův meč a Rod Svojanovský. Divadlo se v té době nacházelo ve staré radnici (novogotická radnice na náměstí). Místnost pro divadelní představení, která byla hojně navštěvována, byla však prostorově malá a zřejmě ani nevyhovovala svou úpravou. Hrálo se i s velkými obtížemi, které činila náchodská vrchnost a přísně zakazovala české hry. Diváků však neubývalo. Stalo se jednou, že komedie Veselá bída musela být kvůli přeplněnému sálu přerušena a od dalšího představení upuštěno.

1825 zah. ODJ. Repertoár hl. překlady, ale také Štěpánek, Hněvkovský, Thámové, Tyl a Klicpera (dochované knihy Hadrián z Římsů, Don Juan, Žižkův meč),
hráli na staré radnici, později U páva.
Po 1830 vzestup div. a hudební činnosti. O uvádění Klicperových her usiloval jeho přítel P. Hurdálek, pěstitel jiřinek. Klicpera při uvedení Hadriána z Římsů, Rodu Svojanských a Zlato neblaží.

1846 shořel veškerý majetek jednoty.
Národní buditel, učitel J. A. Kolisko se snažil činnost obnovit vlasteneckými večírky s deklamací a s hudbou U beránka.

1853 několik občanů upravilo patro v hostinci U Bartoníčků pro divadlo.

1865 zal. spolek Ochotnická divadelní jednota. V. Sedláček, A. Franke, H. Michálek a V. Bartoníček sestavili stanovy spolku. V. Sedlíček zvolen ředitelem, O. Miller režisérem

1865 - V. K. Klicpera: Loketský zvon, J. K. Tyl: Paličova dcera, J. N. Štěpánek: Čech a Němec, Kloboučník a punčochář, Ant. Starý: Půjčka na oplátku, G. Pflerger-Moravský: Ona mne miluje, J. K. Tyl: Pražský flamendr.
1865-1907 odehráno 339 her.
1866 za války si Prusové zřídili v sále divadla polní nemocnici, divadlo značně poničeno

1867 Dalibor Čermák; Patriarcha Jakub, Loupež

1868 v zahradě U bílého lva letní aréna.
1869 hostinský Bartoníček rozšířil dům o prostorný, bohatě zdobený sál. Zah. Břetislav a Jitka.
1873 pohostinské vystoupení v Novém Městě nad Metují s hrou Ďábel aneb Slepá nevěsta.
1880 byl spolek mezi prvními členy Matice divadelní, účast na župním sjezdu Matice divadelní v Opočně.
1883 Divadelní ochotníci uvedli představení Magelona (Kolár) ve prospěch pomníku Boženy Němcové.
1883 v sezoně uvedeno 10 představení: Pan Měsíček obchodník (Stroupežnický), Jedenácté přikázání (Šamberk), Magelona (Kolár), Těžké ryby (Balucki), O Silvestru a Uvězněna o vodě a o chlebu (Stankovský), Doktor Kalous (L´Arronge), Nevinně odsouzen (Denner a Cormon), Pokuta ženy (Girardin), Damoklův meč (Putlitz).
1885 Poslední Táborita za účasti Fr. Šuberta při odhalení pomníku B. Němcové. 15. 11. - M. Balucki: Po smrti tetině, 29. 11. - Lad. Stroupežnický: Černé duše.
1888 Paní mincmistrová.
1896 uv. Ve veřejném životě (Pippich).
1897 Jen žádný sněm, Naši furianti, Noc na Karlštejně, Konkursy pana notáře.
1898 Na letním bytě.
1899 J. Kvapil: Princezna Pampeliška, Václav Štech: Ohnivá země, J. Hilbert: Vina.
1903 uv. Zlatohlávek (Pražský) - spolek veden pod názvem ODJ Kubelík.
1904 Noc na Karlštejně, režie J. Nyklíček.
1906 rozpory v souboru.
1907 přispěli na pamětní desku Karlu Šimanovskému. Člen ÚMDOČ.
1908-1909 Ochotnická DJ hrála 10x.
1911 - Al. Jirásek: Kolébka, na počest 60. narozenin spisovatele a dramatika.

1915 ustaven ochotnický kroužek mládeže pod vedením Slávy Nyklíčka provedl několik her - Strakonický dudák, Láska kvete v každém věku, Osudný výlet na Hvězdu, Palackého třída, z kroužku poválečná generace ochotníků.

1918 - zemřeli předseda H. Failhabr a Sláva Nyklíček, jejich odchod byl v prvních poválečných chvílíchpro jednotu téměř nenahraditelný.
Vedením spolku pověřen fotograf Aug. Jaroš.

V nové sokolovně od 1929, zahájili hrou Plukovník Švec, režie R. Kuntke; Čekanky, Jirčin románek atd.

Hrálo se i v přírodě na zahradě hostince U bílého lva (dnes Muzeum B. Němcové), na Maloskalické návsi (dnes Hurdálkovo náměstí) a před loveckým pavilonem v ratibořické bažantnici.

1925 J. F. Karas: Náš pan Franc.

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1939 - J. Š. Baar: Poslední soud. Účast na Jiráskův okrsek, divadelní soutěž, Jaroměř.

1940 účast na 1. Polických hrách v Polici nad Metují.

1943 - 19. 6. - Coolen: Cizinec, k 40. výročí činnosti spolku Havlíček v Bělovsi sehrál Spolek divadel. ochotníků z České Skalice.
Ke konci 2. svět. v. ochotníci s městskou hudbou vlastenecké představení písní a tanců, s ním jh. v Jaroměři, v Novém Městě nad Metují, v Malých Svatoňovicích, v Červeném Kostelci.

Po 1945 DJ v sokolovně, 120 let činnosti oslavila divadelním festivalem za účasti 7 hostujících divadel.

1949 - Karel Čapek: Věc Makropulos. Účast na 7. jaroměřský divadelní týden, Jaroměř.
Bibliografie:
120 LET Ochotnické divadelní jednoty v České Skalici. Pamětní list. Česká Skalice 1945. 9 s. kART.

L.B.: Z České Skalice, Česká Thália 1, 1867, s. 71

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s..149-150.

nesign.: Repertorium ochot. divadel, Česká Thalia 1, 1867, s. 200.

SAMEK, Antonín: Historie divadelních ochotníků v Bělovsi. (Studie nebyla knižně vydána. Byla zpracována pro doplnění historických informací pro kroniku. Materiál je též k nahlédnutí ve Státním okresním archivu a Městské knihovně v Náchodě.) Publikováno na http://www.beloves.wz.cz/jesteneco_diva_1a.htm.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 179-180.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 78.
ZE SKALICE nad Úpou. Květy 1839, č. 6, s. 40.
--------------

Divadelní listy 1880, č. 16, s. 269-271.
Divadelní listy 1883, č. 12, s. 110, č. 13, s. 119.

České besedy, l. roč. č. 7, časopis věnovaný české společnosti vůbec a spolkům zábavným, divadelním, pěv. Hudebním zvláště. V Praze 10. 12. 1885.

Thalie 1896-7, č. 4, s. 61.
Thalie 1897-8, č. 3, s. 23, č. 5, s. 39, č. 13, s. 104, č. 21, s. 168.
Thalie 1898-8, č. 20, s. 159.
Thalie 1899-1900, č. 2, s. 15, č. 13-14, s. 115, č. 17, s. 138.

Divadlo 1903, č. 2, s. 4

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 2, listopad 1911, s. 19.

Československé divadlo 1925, č. 8, 2. str. ob.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/171/371, Ochotnická div. jednota.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/242/1912, Ochotnická div. jednota v České Skalici, 1896.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/2249/1913, Ochotnická div. jednota v České Skalici, 1896.

Státní okresní archiv Náchod:
Rejstřík spolků, fond OkÚ Náchod; AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn č. 16; dotazníky ÚMDOČ 1943, kn č. 15; 2000 zakoupeny 2-3 tištěné Pl ochotníků z České Skalice ze 60. let 19. stol.

Související Osobnosti

Související Obrázky

11. JH, ÚMDOČ, Vojnarka, p. Štandera z České Skalice jako Martin, 1941.
Česká Skalice, JDO, Noc na Karlštejně - plakát, 1904
Česká Skalice, kostým , štítek
Česká Skalice, Letní ochotnické divadlo v zahradě p. Steidlera, Jiříkovo vidění,plakát, 1867
Česká Skalice, Ochotnické divadlo,  historie, text na výstavě v Muzeu BN, 2010, 1
Česká Skalice, Ochotnické divadlo,  historie, text na výstavě v Muzeu BN, 2010,2
Česká Skalice, Ochotnické divadlo,  Mořská panna, 1901 - plakát
Česká Skalice, Ochotnické divadlo, Jan Výrava,1899 - plakát, 30výročí nového jeviště
Česká Skalice, Ochotnické divadlo, Na letním bytě, 1898 - plakát
Česká Skalice, Ochotnické divadlo, Zrzavá, 1898 - plakát
Česká Skalice, Stručná kronika ochotnického divadla v České Skalici, Ochotnická divadelní jednota, 1899, str. 10,11
Česká Skalice, Stručná kronika ochotnického divadla v České Skalici, Ochotnická divadelní jednota, 1899, str. 12,13
Česká Skalice, Stručná kronika ochotnického divadla v České Skalici, Ochotnická divadelní jednota, 1899, str. 14, 15
Česká Skalice, Stručná kronika ochotnického divadla v České Skalici, Ochotnická divadelní jednota, 1899, str. 16, 17
Česká Skalice, Stručná kronika ochotnického divadla v České Skalici, Ochotnická divadelní jednota, 1899, str. 18
Česká Skalice, Stručná kronika ochotnického divadla v České Skalici, Ochotnická divadelní jednota, 1899, str. 4, 5
Česká Skalice, Stručná kronika ochotnického divadla v České Skalici, Ochotnická divadelní jednota, 1899, str. 6, 7
Česká Skalice, Stručná kronika ochotnického divadla v České Skalici, Ochotnická divadelní jednota, 1899, str. 8, 9
Česká Skalice, Stručná kronika ochotnického divadla v České Skalici, Ochotnická divadelní jednota, 1899, tit,str.
Česká Skalice, Stručná kronika ochotnického divadla v České Skalici, Ochotnická divadelní jednota, 1899,str. 1
Hronov, slavnostní představení Výběrového souboru ÚMDOČ na 1. Jiráskově Hronovu, Gero – plakát, 1931
Police nad Metují, 1820 - 1940 Program oslav 1940, 6, Česká Skalice, Poslední soud


Mapa působení souboru - Ochotnická divadelní jednota / SDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Česká Skalice, kostým , štítek
11. JH, ÚMDOČ, Vojnarka, p. Štandera z České Skalice jako Martin, 1941.
Česká Skalice, JDO, Noc na Karlštejně - plakát, 1904