Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Neruda / Ochotnické družstvo

Související Geografické celky

Založení / první zpráva: 1889
Působení: 188x
1889 zal. ochotnické družstvo, přičiněním učitele J.Dostala (Ladecký)
před 1895 Třiasedmdesát krejcarů pana Čvančary
1895 exponáty o činnosti na Národopisné výstavě českoslovanské.
Čtenářsko-ochotnický spolek Neruda
1922 členem ÚMDOČ. Spolupráce s ochotníky z Kalivod a Přerubenic.
Bibliografie:
Zpráva o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.
Archivy:
LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Následné uložení exponátů nezjištěno:
Divadelní cedule Třiasedmdesát krejcarů pana Čvančary ochotnického divadla ve Bdíně.
Dva pohledy na jeviště ochotnického divadla ve Bdíně.
Fotografie skupiny členů ochotnického divadla ve Bdíně.

Související Organizace

Chyba databazoveho dotazu.