Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Bělohrobský, SDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1883
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1951
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1883-1951 Spolek divadelních ochotníků Bělohrobský.

1883 - o velikonocích - z podnětu studentů Ferdinanda Zelenky a Františka Pěnky, byl po oslavách básníka Bělohrobského v Blovicích, kde zemřel, založen řádný divadelní spolek Bělohrobský v Černovicích.
Ředitelem zvolen Jan Hromadník, jednatelem páter J. Špaček, režisérem František Ziegler (roku 1891 odešel do Pelhřimova).
Zahájili Tylem - Jiříkovým viděním. V tomto roce odehráli celkem 9 představení.
Po představení v hostinci býval obvykle tanec, deklamace, orchestrální skladby, přednášky atd.
Hudby byly zvány, kupříkladu z Nového Etynku, vojenská z Jindřichova Hradce, hasičská z Tábora i odjinud.
Největší výdělek přinášelo pořádání tanečních zábav (svatováclavské, šibřinek a věnečků).
1883 Therese Megerle: Vesničané.
1884 Charlotte Birch-Pfeiffer: Sedlák Zlatodvorský.
1885 hrán Nápoj lásky, čistý zisk z představení darovali ochotníci pohořelému domkáři Janu Loušovi, bylo to 7,645 zlatých.
1886 a 1887 ochotníci pořádali se ziskem představení i při výletech ke Sv. Anně.
1889 - na Vánoce - se dávala Ibsenova Nora, přivodila deficit 3 zlaté a 12 krejcarů.

1883-1914 každoročně sehráno několik představení, dohromady 121. Jen zcela výjimečně se některá hra opakovala.
Mezi autory se objevili i Alois Jirásek (Vojnarka), Kliment Václav Klicpera (Divotvorný klobouk), Karolina Světlá (Kříž u potoka, Vesnický román), Vítězslav Hálek (Na statku a v chaloupce), František Xaver Svoboda, Jaroslav Kvapil, Anton Pavlovič Čechov (Svatba) a Viktor A. Krylov (Medvěd námluvčím).

1895 na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze vystavoval v divadelním oddělení i „spolek divadelních ochotníků Bělohrobský v Černovicích“. Výstavní výbor vybral ze zaslaných exponátů fotografie: jeviště, společná členů spolku a individuální bývalých členů MUDr Másla a F. Mráčka.

1899 spolek Bělohrobský, čítající 19 členů, přistoupil v roce k Ústřední matici divadelních ochotníků českoslovanských. Setrval v ní až do jejího rozpuštění roku 1951.

1902 ředitel ochotnického spolku Josef Lázenský navrhl „by se Izraelité nezvali do divadla poněvadž jej vůbec nenavštěvují“.
1902 František Jaroš: Omylové světem vládnou, Leopold R. Štírský: Obležení Německého Brodu, aneb, Kmínkova svatba.
1903 byl spolek přizván k vystoupení na Jihočeské hospodářsko průmyslové výstavě v Táboře, ale odmítl pro příliš mnoho nových členů, takže by se, podle svého mínění, nemohl rovnati táborským a pelhřimovským ochotníkům.

1906 SDO Bělohrobský přispěl na Tylův fond, člen ÚMDOČ.
1909 prodali ochotníci staré jeviště do Dobešova a část kulis do Lidmaně.
1910 založena obecní knihovna, ochotníci ji podpořili dary.
1910 - 23. 10. - jednoaktovky A. P. Čechov: Svatba, J. M. Šerý: Sen na popeleční středu, V. Krylov: Medvěd námluvčím..
1910 seznam členů ochotnického spolku zaznamenal děkan Balík, byl tehdy jednatelem: sl. M. Zieglerová, sl. Laštovková, B. Nováková, J. Křížová, Fr. Matoušová, A. Křížek, Balík, Veselý, Starka, Hrdlička, Macek, J. Růžička, Strnad, Kafka, Vejškrab, Č. Ziegler, Průša, Benýšek, A. Jirák, J. Smolek. Za rok bylo členů 31. Tehdy přišlo na jedno představení více než 100 diváků k sezení a až 150 k stání.

1912 Karel leger: Vpád.
1913 F. J. Andrlík: Sokyně, Eduard Pailleron: Myška.
1919 po válce, znovu po pěti letech, SDO zahájil hrou A. a V. Mrštíkú Maryša.

1920 - 28. října - byla odhalena deska rodáku Vejškrabu-Bělohrobskému. Obřad sestával z průvodu, projevu a dvou představení Její pastorkyně v provedení domácího spolku. Deska byla později doplněna fotografií.
1921 Václav Štech: Deskový statek.
1922 členem ÚMDOČ.
1923 Petr Fingal: Hrany, František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27.
1924 Růžena Pohorská: Vdavky Nanynky Kulichovy, F. P. Vožický: Do Ameriky, Karel Scheinpflug: Druhé mládí.
1926 Petr Fingal: Vlast, František Bohuslav: Byt pro lepší dámy, Branislav Nušič: Vlast.
1927 Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera, Antonín Lokay: Archa Noemova, Josef Hais-Týnecký: Na horské faře.
1928 Karel Horký: Srážka vlaků, Jan Beran: Za roboty, 28. 10. Rudolf Robl: Zvony, J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka v úpravě známého autora Vinohradského divadla Viktora Nejedlého, za dirigování a režie učitele Jana Mlady, který navrhl i kroje a vymaloval dekorace spolu s dalším učitelem Vratislavem Šedivým.
1929 Rudolf Zoulek: Salcamt, Antonín Bernášek: Šofér.

1930 Alois Jirásek: Kolébka, Richard Russ: Číslo legitimace 9881, Karel Piskoř: Radostná událost.
1931 Bayard Veiller: Jest Mary Duganová vinna?, A. Averčenko: Sebevrah, František Vajner: Domácí drak, Zdeněk Štěpánek: Hrníček štěstí, Karla Lužanská: Sojčí pero, Karla Lužanská: Zavadilka vdává dceru.
1931 předsedou Jan Jirák.
1932 W. Somerset Maugham: Posvátný plamen, Jan Patrný: Ostříž, Gabriela Preissová: Gazdina roba, Barry Conners: Popelka Patsy.
1933 Zábavný večírek, Josef Kubík: Had a Eva číslo 5, Branislav Nušič: Paní ministrová, František Lenger: Obrácení Ferdyše Pištory, Josef Sokol Tůma: Pasekáři, Rudolf Bernauer: Konro X, Karel Fořt: Kráska ze Šumavy.
1934 předsedou Jan Mlada, učitel.
1934 Viktor Nasey: Přednosta stanice, Emanuel Brožík, Jiří Balda: Perle panny Serafinky, Wilhelm Lichtenberk: Komu Bůh dá úřad, Arnold Ridley, překlad Zdeněk Vančura: Půlnoční vlak, Emil Artur Longen: C. k. polní maršálek, Karel Balák: Česká legenda (Kde domov můj), Sophus Michaëlis: Revoluční svatba, Jan Kouba: Když děla zahřmí, prapor zavlaje.
1935 Paul Schurek: Ulice zpívá, Gabriela Preissová: Její pastorkyňa, František Balej: Kašpárek a Náci, veselí čtveráci, Karel Piskoř: Na růžích ustláno, Maurice Maeterlinck: Stilmondský starosta, František Langer: Grand hotel Nevada, Jan Grmela: Pudřenky, Frank Tetauer: Evino nedůstojné povolání.
1936 sehráli dokonce 14 titulů, mj. k oslavám 60 let hasičského sboru uvedena hra Evropa hoří, předsedou František Slejška, lékař.
Alois Jirák, od 1937 předseda spolku černovických rodáků v Praze, od studentských let, kdy před první válkou absolvoval režisérský kurs, dojížděl pravidelně o prázdninách do Černovic a vedl letní představení ochotníků. (Jeho otec, též Alois, který právě zemřel, býval dlouholetým předsedou SDO a byl zvolen prvním čestným členem divadelního spolku Bělohrobský.), R. Lagratt: Případ Gastona Larmina, Maryna Radoměřská: Světlo jeho očí, Karel Balák: Madlenka z kovárny, Vilém Werner: Srdce na uzdě. László Fodor: Kostelní myška, Mirko Vrána-Trocnovský: Síla slabého pohlaví, Richard Branald: Dva vojáci od muziky.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 Robl: Zvony, Fořt: Z českých mlýnů.
1939 V tom našem pivovaře.

1919 - až do válečného roku 1941 spolek sehrál nejméně jednu hru ročně, vyjma roku 1938. Celkem se konalo 108 představení, z toho se některé tituly opakovaly až třikrát, například Maryša bratří Mrštíků, Její pastorkyňa Gabriely Preissové, Šamberkovo Jedenácté přikázání, Jiráskova Lucerna i Kolébka (hraná také v Obratani).

1940 předsedou MUDr. František Slejška.
1940 Ladislav Stroupežnický: Paní mincmistrová, Alois Jirásek: Lucerna.
1940 do spolku přistoupili členové všech ostatních zlikvidovaných ochotnických skupin - divadelní odbor Sportovního klubu, Orla a Bělohrobský -
1941 v této spolupráci již vystoupily na veřejnost s divadelní hrou Naši furianti, poté připravily Noc na Karlštejně, předsedou František Papež.
1941 Alois Jirásek: Otec, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška, Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová.
1943 předsedou Ludvík Beníšek, režisérem Arnošt Kodeš.
Již 30. června 1945 a znovu 1. a 2. července sehrál spolek Bělohrobský Naše furianty.
Měl v tomto a následujícím roce po 27 členech. Mnozí z členů zahynuli, Minařík byl vyloučen pro kolaboraci.
1946 - 25. a 26. 5. - v předvečer a v den voleb - uvedena Čapkova Matka za spoluúčasti místních vojáků, režie Václav Lázenský.
1947 bylo členů historicky nejvíc – 59 a v dalším roce ještě 53.
K nejdéle působícím členům patřili Ludvík Beníšek (od roku 1910), Antonín Šibra (od 1920), Pavel Janeček a František Louša (od 1923).
1949 - J. Vrchlický: Noc na Karlštejně. Účast na KP Podzim na Vysočině, Jihlava.
1949 Tyl členem Březinova okrsku ÚMDOČ v Kamenici nad Lipou.

1950 několik představení.
1951 lednová výborová schůze spolku Bělohrobský vzala na vědomí už jednou projednávanou zprávu o likvidaci ochotnických spolků.

Soubor byl přičleněn k místní Osvětové besedě, viz
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 142.

TUREK, Jiří: Vývoj ochotnického divadla v Černovicích u Tábora - dle knihy Černovice rok po roce. Černovice MÚ 2010 a 2011. Autorský výpis, prameny a literatura uvedeny v knize.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 68.


Divadlo, roč. 5, 1906, č. 1, s. 29.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 2, s. 26.
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv:
Jihlava, Klicpera, ka 11, č. 83-92, plakáty
9. kraj ÚMDOČ, protokoly, spisy -
SEZNAM organizovaných spolků Březinova okrsku ÚMDOČ, 1949

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, i.č. 1143, ka 606
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Černovice, i.č. 1058, ka 518
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941, i.č. 186 - 193, č. knihy 175
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939, i.č. 186 - 193, č. knihy 173
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936, i.č. 186 - 193, č. knihy 171
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935, i.č. 186 - 193, č. knihy 170
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934, i.č. 186 - 193, č. knihy 169
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933, i.č. 186 - 193, č. knihy 168
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932, i.č. 186 - 193, č. knihy 167
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931, i.č. 186 - 193, č. knihy 166
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Černovice, i.č. 891, ka 324
Archiv města Kamenice nad Lipou, i.č. 386 - 393, ka 28
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 730
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 723
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 721

Praha, Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3655/1923, SDO Bělohrobský (změna).
Poznámka:
K dvojímu (či vícerému) členství v různých okrscích spolku:
Původní okrsky ÚMDOČ začaly organizovaně vznikat ve 20. letech ( na přelomu 19. a 20. století spontánně vznikaly župy). Stávající soubory se do nich z větší části zapojily. Po druhé světové válce začaly, zvláště v letech 1947-1949 /zdá se se, že opět "zdola"/, vznikat nové menší okrsky, které měly patrně zajistit lepší komunikaci s jednotami, což býval u bývalých okrsků často podstatný problém. (pozn. red.VŠ)
Obor činnosti:
činohra
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Benešov, Mošna, Černovice, Bělohrobský, Markvarec, JDO, Svatava, Tyl, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Černovice, Bělobrodský, Byt pro lepší dámy, 1926
Černovice, Bělohrobský, 1883
Černovice, Bělohrobský, 1883
Černovice, Bělohrobský, Archa Noemova, 1927
Černovice, Bělohrobský, Byt pro lepší dámy, 1926
Černovice, Bělohrobský, C. k. polní maršálek, 1934
Černovice, Bělohrobský, Česká legenda, 1934
Černovice, Bělohrobský, Číslo legitimace 9881, 1930
Černovice, Bělohrobský, Deskový statek, 1921
Černovice, Bělohrobský, Do Ameriky, 1924
Černovice, Bělohrobský, Druhé mládí, 1924
Černovice, Bělohrobský, Fidlovačka, 1928
Černovice, Bělohrobský, Gazdina roba, 1932
Černovice, Bělohrobský, Grand Hotel Nevada, 1935
Černovice, Bělohrobský, Hrany, 1923
Černovice, Bělohrobský, Hrníček štěstí, 1931
Černovice, Bělohrobský, Její pastorkyňa, 1935
Černovice, Bělohrobský, Jest Mary Duganová vinna, 1931
Černovice, Bělohrobský, Kašpárek a Náci, veselí čtveráci, 1935
Černovice, Bělohrobský, Kolébka, 1930
Černovice, Bělohrobský, Komu Bůh dá úřad, 1934
Černovice, Bělohrobský, Konto X, 1933
Černovice, Bělohrobský, Kráska ze Šumavy a taneční zábava, 1933
Černovice, Bělohrobský, Kráska ze Šumavy, 1933
Černovice, Bělohrobský, Lucerna, 1940
Černovice, Bělohrobský, Myška, 1913
Černovice, Bělohrobský, Na horské faře, 1927
Černovice, Bělohrobský, Na růžích ustláno, 1935
Černovice, Bělohrobský, Naši furianti - plakát, 1945
Černovice, Bělohrobský, Naši furianti, 1941
Černovice, Bělohrobský, Obrácení Ferdyše Pištory, 1933
Černovice, Bělohrobský, Omylové světem vládnou - Obležení Německého Brodu, 1902
Černovice, Bělohrobský, Omylové světem vládnou - Obležení Německého Brodu, 1902
Černovice, Bělohrobský, Ostříž, 1932
Černovice, Bělohrobský, Otec, 1941
Černovice, Bělohrobský, oznámení o valné hromadě, 1933
Černovice, Bělohrobský, oznámení o valné hromadě, 1934
Černovice, Bělohrobský, Palackého třída 27, 1923
Černovice, Bělohrobský, Paličova dcera, 1927
Černovice, Bělohrobský, Paní mimcmistrová, 1940
Černovice, Bělohrobský, Paní ministrová, 1933
Černovice, Bělohrobský, Perle panny Serafinky, 1934
Černovice, Bělohrobský, Popelka Patsy, 1932
Černovice, Bělohrobský, Posvátný plamen, 1932
Černovice, Bělohrobský, Přednosta stanice, 1934
Černovice, Bělohrobský, Princezna Pampeliška, 1941
Černovice, Bělohrobský, Pudřenky - Evino nedůstojné povolání, 1935
Černovice, Bělohrobský, Půlnoční vlak, 1934
Černovice, Bělohrobský, Radostná událost, 1930
Černovice, Bělohrobský, Revoluční svatba, 1934
Černovice, Bělohrobský, Salcamt, 1929
Černovice, Bělohrobský, Sedlák Zlatodvorský, 1884
Černovice, Bělohrobský, Sedlák Zlatodvorský, 1884
Černovice, Bělohrobský, Šofér, 1929
Černovice, Bělohrobský, Sojčí pero, 1931
Černovice, Bělohrobský, Sokyně, 1913
Černovice, Bělohrobský, Srážka vlaků, 1928
Černovice, Bělohrobský, stanovy, 1939
Černovice, Bělohrobský, stanovy, 1939
Černovice, Bělohrobský, Stilmondský starosta, 1935
Černovice, Bělohrobský, Ulice zpívá, 1935
Černovice, Bělohrobský, Ulice zpívá, 1935
Černovice, Bělohrobský, Vdavky Nanynky Kulichovy, 1924
Černovice, Bělohrobský, Vesničané, 1883
Černovice, Bělohrobský, Vlast, 1926
Černovice, Bělohrobský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1932
Černovice, Bělohrobský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1934
Černovice, Bělohrobský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1935
Černovice, Bělohrobský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1936
Černovice, Bělohrobský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1937
Černovice, Bělohrobský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1938
Černovice, Bělohrobský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1940
Černovice, Bělohrobský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1941
Černovice, Bělohrobský, Vpád, 1912
Černovice, Bělohrobský, vznik spolku, 1883
Černovice, Bělohrobský, vznik spolku, 1883
Černovice, Bělohrobský, vznik spolku, 1883
Černovice, Bělohrobský, vznik spolku, 1883
Černovice, Bělohrobský, Za roboty, 1928
Černovice, Bělohrobský, Zábavný večírek, 1933
Černovice, Bělohrobský, žádost o povolení hry, 1940
Černovice, Bělohrobský, žádost o povolení hry, 1941
Černovice, Bělohrobský, žádost o povolení hry, 1941
Černovice, Bělohrobský, žádost o povolení hry, 1941
Černovice, Bělohrobský, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Černovice, hlášení policejní stanice o dělnických divadelních souborech, 1940
Černovice, hlášení policejní stanice o dělnických divadelních souborech, 1940
Černovice, Obec legionářská, Bělobrodský, Když děla zahřmí, prapor zavlaje, 1934
Černovice, Svatava, Benešov, přehled divadelních souborů, 1943
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, soubory Březinova okrsku, 1949
Jihlava, Podzim na Vysočině – plakát, 1949
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Rejstřík spolků 1939 - 1945
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1937
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1937
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Mirotín, Pluhův Žďár, Svatava, Světce, Častrov, Černovice, Nová Včelnice, přehled divadelních spolků, 1943
Pluhův Žďár, Svatava, Světce, Častrov, Černovice, Nová Včelnice, přehled divadelních souborů, 1943


Mapa působení souboru - Bělohrobský, SDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Černovice, Bělohrobský, vznik spolku, 1883
Černovice, Bělohrobský, 1883
Černovice, Bělohrobský, vznik spolku, 1883
Černovice, Bělohrobský, 1883
Černovice, Bělohrobský, vznik spolku, 1883
Černovice, Bělohrobský, vznik spolku, 1883
Černovice, Bělohrobský, Sedlák Zlatodvorský, 1884
Černovice, Bělohrobský, Sedlák Zlatodvorský, 1884
Černovice, Bělohrobský, Vpád, 1912
Černovice, Bělohrobský, Sokyně, 1913
Černovice, Bělohrobský, Deskový statek, 1921
Černovice, Bělohrobský, Hrany, 1923
Černovice, Bělobrodský, Byt pro lepší dámy, 1926
Černovice, Bělohrobský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1932
Černovice, Bělohrobský, oznámení o valné hromadě, 1933
Černovice, Bělohrobský, oznámení o valné hromadě, 1934
Černovice, Bělohrobský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1936
Černovice, Bělohrobský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1937
Černovice, Bělohrobský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1938
Černovice, Bělohrobský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1940
Černovice, Bělohrobský, volba funkcionářů na valné hromadě, 1941
Jihlava, Podzim na Vysočině – plakát, 1949