Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Divadelní ochotníci Černilovští / Čtenářská beseda / Tyl / DS Osvětové besedy a kulturního klubu / ČSM

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1867
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1993
Působení: 187x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x , 196x, 198x, 199x
1867 podle obecní kroniky se již hrálo divadlo. Místní studenti zahájili ochotnickou divadelní činnost, orientovanou na národní uvědomování občanů knihou a divadlem. Připojila se řada občanů. Toto volné sdružení ustavilo později Čtenářskou besedu a 1898 Jednotu divadelních ochotníků.

1870 založen spolek divadelních ochotníků. Jeho vůdčím a tvůrčím duchem byli pokrokový rolník Václav Skákal (1839 - 1932) a řídící učitel Josef Satrapa. Hrálo se ve dvou hostincích (Jana Pumra a J. Duška) střídavě, jeviště si půjčovali v Lochenicích.
1870 18. dubna první divadelní představení, Gustav Heinrich Gans zu Putlitz: Damoklův meč (žert v jednom jednání), Antonín Wolf: Vyhraný ženich, Friedrich Kaiser: Vrahové v městě, August von Kotzebue: Zmatek nad zmatek, Eliška Pešková: Opička z besedy.

1871 vybudováno první jeviště spolku v hostinci Jana Duška, malovaná opona od Václava Hanibala z Dvora Králové, cena za malbu 15 K. 28. června 1871 se poprvé otevřela opona. Roderich Benedix: První den po svatbě, František Jaroš: Omylové světem vládnou, Antonín Wolf: Studená várka, Antonín Wolf: Studená várka, Josef Kajetán Tyl: Bankrotář, Ernst Benjamin Salomo Raupach: Mlynář a jeho dítě, Antonín Wolf: Pan Franz aneb Sedlák šelma velká, Antonín Wolf: Fotografická dílna v Praze, Václav Julius Kavka: Můj ráj, Eduard Just: Křepela v pokušení, Všeokuk Všudybyl: Matěj v panské službě.

1872 Josef Štolba: Krejčí a švec, Roderich Benedix: První den po svatbě, Josef Kajetán Tyl: Matka a dcera, František Pravda: Učitel ve francouzském zajetí, Charlotte Birch-Pfeiffer: Sedlák Zlatodvorský, Eugѐne Labiche: Tak se chytají vrány, Eugène Scribe: Boj s dámami, Václav Kliment Klicpera: Rohovín Čtverrohý, Václav Vlastimil Hausmann: Ženich z města aneb Klarinetista na útěku.
1873 Ztracené dítě.
1874 František Pravda: Slepá babička, představení hrály děti.
1875 Josef K. Tyl: Lesní panna, ples.
1878 do vsi přichází mladý učitel Václav Ponec, jeho velkou láskou bylo ochotnické divadlo.
1879 Jan Emil Šlechta: Na dušičky aneb Modlitba na hřbitově, r. Václav Ponec; Julius Rosen: Přátelé aneb Vzdory na vzdory, r. Václav Ponec (23. 2. 1879).

1881 založena Čtenářská beseda s divadelním odborem; významným členem byl Chrudoš Vašíček, divadelní odbor vedl pokrokový rolník V. Skákal a řídící učitel Josef Satrapa.
1882 Zábava, merenda.
1883 Moser: Doktor Tlučhuba aneb Všecko stůně; Antonín Wolf: Strašný hrdelní soud v Kocourkově; Friedrich Kaiser: Nebožtík strýc (za spoluúčasti místních studentů a pana učitele Václava Ponce).
1884 (za spoluúčasti místních studentů a pana učitele Václava Ponce) Ladislav Stroupežnický: V ochraně Napoleona I.; C. A. Paul: Francínkovy námluvy; Fr. V. Chaloupka: Študenti v nesnázích; Wilhelm von Flotow: Opička z besedy.
1885 rovněž za spoluúčasti místních studentů a pana učitele Václava Ponce František Ferdinand Šamberk: Rodinná vojna.
Všestranná činnost Čtenářské besedy odpoutala ochotníky od práce na divadle, kterou obnovily v roce 1888.
1888 František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27, Josef Štolba: Závěť a několik jednoaktových her.

1890 Josef Štolba: Závěť.

Poté následovala odmlka zaviněná špatným stavem jeviště. V roce 1894 koupila Čtenářská beseda zánovní jeviště (v Krčíně za 95 zlatých), které ochotníci opravili a vyzdobili a trvale umístili v hostinci U Jandíků. Na něm se pak hrálo až do roku 1923. Hrálo se pod názvem "Divadelní ochotníci Černilovští" a režisérem byl Václav Ponec.

1894 Jindřich Vilhelm: Mistr Bedrník a jeho chasa; Josef K. Tyl: Paličova dcera.
1895 Josef Štolba: Krejčí a švec.
1896 Roderich Benedix: Nápoj lásky; Charlotte Birch-Pfeiffer: Sedlák Zlatodvorský.
1897 František Ferdinand Šamberk: Karel Havlíček Borovský.
1898 Josef K. Tyl: Jiříkovo vidění.
1898 z divadelního odboru vznikla 29.10. v hostinci Václava Prokše Jednota divadelních ochotníků, měla 28 členů, předseda Emanuel Zelinka, režisér Ponec. Na jeho návrh spolek nese jméno J. K. Tyla.
1899 prvním představením František X. Svoboda: Směry života; Antonín Čacký: Svatební košile; Antonín Čacký: Klášternice, která kouří; Gustav H. Gans zu Putlitz: Damoklův meč; taneční věneček.

1900 předsedou Václav Lorenc. Alois Jirásek: Vojnarka; Josef Štolba: Staří blázni; Eduard Souček: Před sjezdem, divadelní ples.
1901 Rudolf Kneisel: Chudý písničkář; František Ferdinand Šamberk: Kulatý svět; Václav Moser: Matčina píseň; Eliška Pešková: Furiant; ples.
1902 předsedou Bělský, Josef Štolba: Závěť; J. K. Tyl: Spanilá Savojanka neb Perla Savojská; ples.
1903 Alois Jirásek: Otec; Věnceslav Lipovský: Výškovský žid; František Adolf Šubert: Drama čtyř chudých stěn; ples, mikulášská zábava.
1904 předsedou Jan Havelka, následně Václav Lorenc, režie Josef Černý, Josef Štolba: Vodní družstvo; L. Rychecký (černilovský rodák): Klička; ples, programový večírek.
1905 předsedou Václav Lorenc, J. M. Boleslavský: Svatojanský dvůr aneb Mocnosť slova Božího; František Ruth: Ideál; Václav Štech:
Maloměstská tradice; Jan Neruda: Prodaná láska; Ignacy Maciejowski: Martin Luba; František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání; Eugen Bartoš: Ideály manželství; ples.
1906 spolek má 41 členů, Josef Šmaha: Zlato; František Ferdinand Šamberk: Josef Kajetán Tyl; František F. Šamberk: Rodinná vojna; ples.
1907 rekonstrukce jeviště, pořízena nová malovaná opona, malíř Čeněk Sucharda z Červeného Kostelce, cena za oponu 400 K.
1907 Karel Rožek: Samot chorobné květy; Antonín Lokay: Vosí hnízdo; Karel Tůma: Svědomí aneb Žertva na Balkáně; ples.
1908 František F. Šamberk: Blázinec v prvním poschodí; Ferdinand Oliva: Před svatbou; Abigail Horáková: Páni; Alois Jirásek: Vojnarka; Ferdinand Oliva: První návštěva; Karel Tůma: Zlaté pero; Ruda Mařík: Sny štědrého večera; ples.
1909 Antonín Lokay: Nerozluční přátelé; Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša; ples.

1910 Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša; Božena Viková-Kunětická: Cop; Jaroslav Hilbert: Vina; Gabriela Preissová: Gazdina roba; ples.
1911 Josef Štolba: Ach ta láska; František Herman: Dobrodinci; Ferdinand Oliva: Spoutané duše; ples, programový večírek.
1912 Hermann Sudermann: Domov; Petr Max Malloch: Černé oči; Josef Skružný: Žabec.
1913 Ferdinand Oliva: Julinčiny vdavky; František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27; Gabriela Preissová: Její pastorkyňa; ples.
1914 Ferdinand Oliva: Mezi životem a smrtí; Gustav von Moser: Naše roztomilá Baruška.
1915-1916 I. světová válka, divadelní soubor nehrál.
1917 v režii Josefa Dídka - Otokar Pospíšil: Smír; Eliška Pešková: Furiant.
1918 Eduard Souček: Před sjezdem; Emanuel Zítek: Karel Modrava.
1919 Josef Skružný: Románek na horách; František Ferdinand Šamberk: Éra Kubánková; Adolf Bogner: Pytlák Martin; Karla Lužanská: Jindra, hraběnka Ostrovínová, ples.

1920 Předseda Václav Lorenc, Václav Krejčí: Přes padesát; Rudolf Robl: Zvony; Josef Skružný: Žabec.
1921 Sophus Michaelis: Revoluční svatba; Ladislav Stroupežnický: Naši furianti; August von Kotzebue: Zmatek nad zmatek; Abigail Horáková: Žena legionářova; Ferdinand Oliva: Když srdce promluví; František Ferdinand Šamberk: Karel Havlíček Borovský.
1922 František Xaver Svoboda: Poslední muž; František Sokol-Tůma: Staříček Holuša; František Sokol-Tůma: Pasekáři; Josef Skružný: Ta naše Máňa; Hermann Sudermann: Domov.

Do 1923 hráli většinou v hostinci U Jandíků, nově postavili moderní jeviště v sokolovně k 25. výročí své činnosti. 18. listopadu zde zahájili představením František A. Šubert: Jan Výrava.
1923 Richard Branald: Veselí tři mušketýři; František Xaver Svoboda: Poupě; František Xaver Svoboda: Milý tatínek; František Xaver Svoboda: Lapený Samsonek; Alois Jirásek: Lucerna, r. Chrudoš Vašíček; Julius Brammer: Taneček panny Márinky; Kubík, Hallová, Borotínský: Hoši z první legie; Karla Lužanská: Třikrát svatba; Karel Fořt: V českém ráji; programový večírek, mikulášský večírek, silvestrovský večírek.

1924 František Hlavatý: Převraty; Gabriela Preissová: Jaro v podzámčí; Antonín Řehoř-Hýskovský: Jménem Jeho Veličenstva (Poprava Josefa Kudrny); Růžena Pohorská: Vdavky Nanynky Kulichovy; Eduard Rada: Vrah (Bestia triumfans).
1925 Karel Horský: Baťoch; Růžena Jesenská: Devátá louka; Josef Houžvic: Věno; Josef Skružný: Románek na horách.
1926 úvahy o ukončení činnosti, František Ruth: Písmákova dcera; Rudolf Robl: Zvony; Karel Piskoř: Děvče jako květ.
1927 členem ÚMDOČ, Josef Skružný: Falešná kočička; J. K. Tyl: Fidlovačka; Viktor Franěk: Podvodnice; Gabriela Preissová: Jaro v podzámčí;
Bedřich Vrbský: Transport č. 20; Růžena Jesenská: Starý markýz; Karel Fořt: Tulácká krev.
1928 založen v Hradci Králové Klicperův okrsek ÚMDOČ, černilovská Jednota divadelních ochotníků tam měla své zastoupení.
1928 Bedřich Vrbský: Šofér; Bedřich Vrbský: Transport č. 20; Bedřich Vrbský: Lesní ženka; Karel Rožek: Červ; Tóňa Labuťa: Děti naší revoluce; Richard Havelka: Maličká, ale naše; Růžena Jesenská: Je veliká láska na světě?.
1929 Karel Horký: Bejvávalo; František Xaver Svoboda: Milý tatínek; Rudolf Medek: Plukovník Švec; Abigail Horáková: Libuňský jemnostpán; Bayard Veiller: Jest Mary Duganová vinna?; Božena Rajská-Smolíková: Zelené království (Žofka z hájovny); programový večírek.

V době 1. republiky odštěpením od Jednoty divadelních ochotníků vznikly další ochotnické útvary - Katolická národní jednota (1897) a Divadelní odbor Dělnické tělocvičné jednoty (1919), které JDO konkurovaly v divácké obci, ale úroveň produkce Jednoty divadelních ochotníků stále zůstávala na vyšší úrovni.

1930 Miloš Veselý: Děda Štráchal jede k panu presidentovi; Karel Fořt: Slečinka z Bílého zámečku; Alois Jirásek: Lucerna;, František Langer: Velbloud uchem jehly; František Vratislav: Kde jsou mé dolary?; programový večírek. Chrudoš Vašíček absolvoval kurz režisérský a draatický.
1931 Zdeněk Štěpánek: Hrníček štěstí; Karel Scheinpflug: Druhé mládí.
1932 Ignát Herrman: Kondelík a Vejvara; Olga Scheinpflugová: Zabitý; Božena Rajská-Smolíková: Její Veličenstvo Láska; mikulášský večírek, silvestrovský večírek.
1933 Richard Branald: Veselí tři mušketýři; Julius Brammer: Taneček panny Márinky; Josef Kubík: Hoši z první legie; Karla Lužanská: Třikrát svatba; programový večírek, mikulášský večírek, silvestrovský večírek.
1934 Olga Scheinpflugová: Magda z cihelny; Ferdinand Strejček: Jarní přeháňky 1848; Josef Liška Doudlebský: Roku 1950 (Pod vládou něžného pohlaví); Josef Kajetán Tyl: Paní Marjánka, matka pluku.
1935 Olga Scheinpflugová: Okénko; Marie Slavíková: Tajemství lesní samoty (Srnka fořta Souhrady); Josef Skružný: Koflíček Marie Terezie; vepřové hody, programový večírek.
1936 L. Gross, Ed. Childs Carpentier: Volání ze tmy; Arnold Franz: Španělská muška; Laura Želenská-Třešňáková: Bílá jeptiška "Sestra Albína"; František Hlavatý: Bílá myška; Silvestr pořádala JDO spolu se Sokolem.
1937 Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic; Václav Vrána: Srdce v soumraku; František Langer: Jízdní hlídka; Josef Liška Doudlebský: Růžová záře; Branislav Nušič: Pustina; večírek, soubor inscenoval scénu Přátelsky na plese Sokola.
1938 Vilém Werner: Lidé na kře; Bedřich Vrbský: Transport č. 20; Václav Bárta: U nás na dědině (Kristýna z Formanky).

Za války hráli na malém jevišti U Půhonných, když museli opustit sokolovnu. Na své jeviště do sokolovny se soubor vrátil v r. 1945

1939 Vilém Werner: Noví lidé; Ladislav Stroupežnický: Mikuláš Dačický z Heslova (nastudováno ve spolupráci s Mládeží Národního souručenství); Maryna Radoměřská: Světlo jeho očí; Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera.

1940 předseda Chrudoš Vašíček, ustaven pěvecký sbor, sbormistr Ladislav Vachek.
1940 Josef Štolba: Na letním bytě; František X. Svoboda: Čekanky; Paul Vanderberghe: Hoši, dívky a psi; Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně (nastudováno ve spolupráci s Mládeží Národního souručenství); Karel Piskoř: Radostná událost; Rudolf Walter: Krev a půda.
1941 Jiří Verner: Bohatý chudák; František Ferdinand Šamberk: Josef Kajetán Tyl; František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání.
1942 František X. Svoboda: Poslední muž; Václav Kliment Klicpera: Veselohra na mostě, r. V. Kühnel; Arnošt Dvořák: Episoda velkých, r. Jan Šimeram; Jiří Hora: Bártova pomsta.

Do 1943 sehrála Jednota divadelních ochotníků celkem 241 představení, měla 69 členů, z toho 15 aktuálně činných.

1943 František Xaver Svoboda: Směry života; Karel Fořt: V českém ráji; Zdeněk Rón: Očistec - účast na přehlídce Cyklus ochotnických her při příležitosti oslavy desetiletého trvání jednoty divadelních ochotníků Jirásek v Třebši (září, Třebeš); Jaroslav Kvapil: Pohádka o princezně Pampelišce; Ladislav Stroupežnický: Na valdštejnské šachtě.
1944 Karel Rudolf Krpata: Hvězdy nad hradem; Ruda Minařík: Zorka; František X. Svoboda: Na boušínské samotě; Frank Wenig: Stříbrná studánka.
1945 Vilém Werner: Červený mlýn.
1946 Karel Piskoř: Děvče jako květ, r. Jan Šimera; Zdeněk Štěpánek: Nezbedný bakalář; Zdeněk Němeček: Rukopis času.
1947 Josef Skružný: Falešná kočička; Bayard Veiller: Jest Mary Duganová vinna?; Josef Vrchota: Třetí bunkr; Branislav Nušič: Paní ministrová.
1948 ochotnické vzdělávání, Mravokárci z Mrákotína; Vladimír M. Strojil: Rodinná pouta; Alex Breidahl: Vzbouření v ústavu šlechtičen; Karel Michl: Sněm duchů na Turově; Alois Jirásek: Pan Johanes; Jan Říha: Polibek královský.
1949 předseda Chrudoš Vašíček, k 50. výročí na 250 uvedených představení, jednota uspořádala cyklus her a slavnostní schůzi s výstavou z historie spolku. Jan Říha: Hluchý klas; Branislav Nušič: Za peníze všechno, r. Marie Slámová; John Steinbeck: O myších a lidech, Alois Jirásek: Vojnarka.

V 50. letech spolek končí, někteří členové spolku byli vysídleni z obce. Jednota divadelních ochotníků Tyl se stala jako divadelní soubor součástí Osvětové besedy.
1950 Aleksandr Nikolajevič Afinogenov: Mášenka; Marie Šmrhová: Horské hnízdo; Ladislav Stroupežnický: Naši furianti; Karel Čapek: Matka; Valentin Katajev: Cesta květů; Agáta Christie: Deset malých černoušků.
1951 Alois Jirásek: Lucerna; Miloslav Stehlík: Mordová rokle; Konstantin Isajev: Volá vás Tajmyr.
1952 František F. Šamberk: Palackého třída č. 27; Karel Driml: Bacilínek.
1953 N. V. Gogol: Ženitba; František F. Šamberk: Jedenácté přikázaní.
1954 Božena Němcová: Neohrožený Mikeš; František Langer: Velbloud uchem jehly; Alois Jirásek: Kolébka – účast v okresní soutěži lidové umělecké tvořivosti.
1955 S. K. Macháček: Ženichové; Laura Želenská-Třešňáková: Bílá jeptiška "Sestra Albína"; Fr. Sokol-Tůma: Pasekáři.
1956 Josef K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, r. J. Šimera, Ch. Vašíček; Carlo Goldoni: Paní hostinská (Mirandolína), r. J. Říčař.
1958 Frank Wenig, Kožíšek: Stříbrná studánka, r. A. Syslová.
1959 J. Švestka: Šípková Růženka, r. A. Syslová.
1959 po 61 letech oficiálně jednota divadelních ochotníků zanikla jako samostatný útvar - do té doby spolek sehrál 189 her a uspořádal na 291 představení. Divadelní knihovna měla na 500 titulů.

V tradici Tyla pokračovala pak ještě v divadelní činnosti Tělovýchovná jednota Sokol v režii Marie Slámové.
1960 Alois Jirásek: Lucerna; 1961 Jan Paulů: Slovo má babička; Miloslav Stehlík: Selská láska; Johann Nepomuk Nestroy: Lumpacivagabundus.

1963 Božena Němcová: Divá Bára.
1964 Božena Němcová: Divá Bára; Molière: Chudák manžel.

S mládeží byly sehrány v režii Antonie Syslové hry Popelka a Sergej Vladimírovič Michalkov: Sombrero.

1967 oslavy 100 let ochotnického divadla v Černilově. Ochotníci uvedli slavnostní divadelní představení Alois Jirásek: Lucerna, které režíroval Chrudoš Vašíček.

Nastala stagnace, kterou ukončil příchod Adolfa Kouteckého jako ředitele školy. byl znám ze svého působení ve Skřivanech, kde nastudoval se souborem dospělých i mládeží řadu úspěšných her.

1971 Branislav Nušič: Paní ministrová, účast na okresní přehlídce Měsíc divadel, Klamoš 1971
1976 László Nádasi: Moje žena se zbláznila.
1977 Zdeněk Vavřík: Casanova, účast na okresní přehlídce Měsíc divadel, Klamoš 1978.
1979 Vilém Werner: Právo na hřích. Účast na okresní přehlídce vesnických divadelních souborů v Klamoši.

1981 Ina Hermanová: Babičky druhé generace.
1983 Vlastimil Venclík: Šťastná rodina. Nastudováno k Roku českého divadla.
1987 obnoven divadelní soubor Tyl.
1988 Tyl, divadelní soubor Místního kulturního klubu, Černilov, 15 členů, vedoucí Josef Šimek.

V Adresáři amatérského divadla v České republice z roku 1993 uveden: DS Tyl.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-Artama 1993, 300 s. kART.

ČERNILOV - minulost a současnost. Vyd. Obecní úřad v Černilově, 2002

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 183.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 68.


Thalie 1896, č. 4, s. 61.
Královéhradecko 1927 č. 4.
Československé divadlo 1928, č. 10, s. 160.
Ochotnické divadlo 1962, č. 3, s. 50 (DS Tyl: Lumpacivagabundus), 3x foto.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Ochotnické divadlo Černilov
Časový rozsah: 1870-1898

Tematický popis: Zápisník ochotnického divadla 1870-1875,inventář divadla 1870-1898,album tištěných a písemných dokumentů 1870-1898, tisky divadelních her aj.
Archivní pomůcky
ZIMMERMANN P.: OCHOTNICKÉ DIVADLO ČERNILOV 1870-1898. Inventář, 1970, s. 5, ev.č. 101.
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, ka 1, i. č. 1
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, ka 1, i. č. 2
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, ka 1, i. č. 3
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, ka 1, i. č. 4
Černilov, Tyl, Činovníci jednoty, 1899 - 1948, ka 1, i. č. 5
Černilov, Tyl, Diagram divadelních představení, 1904 - 1948, ka 1, i. č. 6
Černilov, Tyl, Fotografie a výstřižky, ka 2
Černilov, Tyl, Kniha památných listin, ka 2, i. č .6
Černilov, Tyl, Kniha památných listin, ka 2, i. č. 7
Černilov, Tyl, Kniha členů, ka 2, i. č. 23
Černilov, Tyl, Sbírka plakátů, 1898 - 1923, ka 3, i. č. 9
Černilov, Tyl, Sbírka plakátů, 1924 - 1939, ka 3, i. č. 10
Černilov, Tyl, Texty divadelních her, 1919 - 1970, ka přírůstek 1998
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Hradec Králové, Klicpera, Korespondence souboru, ka 6
Hradec Králové, Okresní úřad, Povolování akcí, 1950 - 1954
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 260
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 1290

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/176/123, JDO Tyl 1898.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/9308/1937, JDO Tyl.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Obrázky

Černilov, ochotníci, Mlynář a jeho dítě - plakát, 1898
Černilov, Ochotníci, Závěť, 1890
Černilov, Ochotnické divadlo, Album dokumentů, 1870-1898
Černilov, Ochotnické divadlo, Album dokumentů, 1870-1898
Černilov, Ochotnické divadlo, Album dokumentů, 1870-1898
Černilov, Ochotnické divadlo, Album dokumentů, 1870-1898
Černilov, Ochotnické divadlo, Album dokumentů, 1870-1898
Černilov, Ochotnické divadlo, Album dokumentů, 1870-1898
Černilov, Ochotnické divadlo, Album dokumentů, 1870-1898
Černilov, Ochotnické divadlo, Album dokumentů, 1870-1898
Černilov, Ochotnické divadlo, Zápisník ochotnického divadla, 1870-1875
Černilov, Tyl, Čestné uznání, 1943
Černilov, Tyl, Čestné uznání, 1949
Černilov, Tyl, Čestné uznání, 1956
Černilov, Tyl, Čestné uznání, 1956
Černilov, Tyl, Činovníci jednoty, 1899 - 1948
Černilov, Tyl, Činovníci jednoty, 1899 - 1948
Černilov, Tyl, Činovníci jednoty, 1899 - 1948
Černilov, Tyl, Činovníci jednoty, 1899 - 1948
Černilov, Tyl, Činovníci jednoty, 1899 - 1948
Černilov, Tyl, dějiny dle SOkA HK 1
Černilov, Tyl, dějiny dle SOkA HK 2
Černilov, Tyl, Diagram divadelních představení, 1899 - 1948
Černilov, Tyl, Divadelní výstava, 1949
Černilov, Tyl, Divadelní výstava, 1949
Černilov, Tyl, Divadelní výstava, 1949
Černilov, Tyl, Divadelní výstava, 1949
Černilov, Tyl, fond SOkA HK
Černilov, Tyl, Fotografie a výstřižky
Černilov, Tyl, Fotografie a výstřižky
Černilov, Tyl, Fotografie a výstřižky
Černilov, Tyl, inventář SOkA HK
Černilov, Tyl, inventář SOkA HK 2
Černilov, Tyl, Kniha členů, 1898 - 1959
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, 1898 - 1906
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, 1898 - 1906
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, 1898 - 1906
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, 1898 - 1906
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, 1898 - 1906
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, 1898 - 1906
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, 1898 - 1906
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, 1898 - 1906
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, 1898 - 1906
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, 1898 - 1906
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, 1898 - 1906
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, 1898 - 1906
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, 1898 - 1906
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, 1907 - 1934
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, 1907 - 1934
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, 1907 - 1934
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, 1907 - 1934
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, 1907 - 1934
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, 1935 - 1950
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, 1950 - 1951
Černilov, Tyl, Kniha památných listin, 1898 - 1923
Černilov, Tyl, Kniha památných listin, 1898 - 1923
Černilov, Tyl, Kniha památných listin, 1898 - 1923
Černilov, Tyl, Kniha památných listin, 1898 - 1923
Černilov, Tyl, Kniha památných listin, 1924 - 1951
Černilov, Tyl, Kniha památných listin, 1924 - 1951
Černilov, Tyl, Kniha památných listin, 1924 - 1951
Černilov, Tyl, Kniha památných listin, 1924 - 1951
Černilov, Tyl, Kniha památných listin, 1924 - 1951
Černilov, Tyl, Kniha památných listin, 1924 - 1951
Černilov, Tyl, Kniha památných listin, 1924 - 1951
Černilov, Tyl, Kniha památných listin, 1924 - 1951
Černilov, Tyl, Kniha památných listin, 1924 - 1951
Černilov, Tyl, Kniha památných listin, 1924 - 1951
Černilov, Tyl, Kniha památných listin, 1924 - 1951
Černilov, Tyl, Kniha památných listin, 1924 - 1951
Černilov, Tyl, Kniha památných listin, 1924 - 1951
Černilov, Tyl, Kniha památných listin, 1924 - 1951
Černilov, Tyl, Kniha památných listin, 1924 - 1951
Černilov, Tyl, Kniha památných listin, 1924 - 1951
Černilov, Tyl, Kniha památných listin, 1924 - 1951
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Černilov, Tyl, Kniha pokladní 1899 - 1907
Černilov, Tyl, Plán sedadel v hostinci Františka Půhonného
Černilov, Tyl, Sbírka plakátů, 1898 - 1923
Černilov, Tyl, Sbírka plakátů, 1898 - 1923
Černilov, Tyl, Sbírka plakátů, 1898 - 1923
Černilov, Tyl, Sbírka plakátů, 1898 - 1923
Černilov, Tyl, Sbírka plakátů, 1924 - 1939
Černilov, Tyl, Sbírka plakátů, 1924 - 1939
Černilov, Tyl, Sbírka plakátů, 1924 - 1939
Černilov, Tyl, Sbírka plakátů, 1924 - 1939
Černilov, Tyl, Sbírka plakátů, 1924 - 1939
Černilov, Tyl, Sbírka plakátů, 1924 - 1939
Černilov, Tyl, Sbírka plakátů, 1924 - 1939
Černilov, Tyl, Sbírka plakátů, 1924 - 1939
Černilov, Tyl, Sbírka plakátů, 1924 - 1939
Černilov, Tyl, Sbírka plakátů, 1924 - 1939
Černilov, Tyl, Sbírka plakátů, 1924 - 1939
Černilov, Tyl, Sny štědrého večera, 1908
Černilov, Tyl, Spolkový inventář, 1870 - 1898
Černilov, Tyl, Spolkový inventář, 1870 - 1898
Černilov, Tyl, Texty divadelních her, 1919 - 1970
Černilov, Tyl, Texty divadelních her, 1919 - 1970
Černilov, Tyl, Václav Slezák
Černilov, Tyl, Václav Slezák, 1952
Hradec Králové, Klicpera, Korespondence souboru
Hradec Králové, Okresní národní výbor, Povolování akcí, 1950 - 1954
Hradec Králové, Okresní národní výbor, Povolování akcí, 1950 - 1954
Hradec Králové, Okresní národní výbor, Povolování akcí, 1950 - 1954
Hradec Králové, Okresní úřad, Rejstřík žádostí o povolení divadelních představení a jiných zábav, 1929 - 1931
Hradec Králové, Okresní úřad, Rejstřík žádostí o povolení divadelních představení a jiných zábav, 1929 - 1931
Hradec Králové, Okresní úřad, Rejstřík žádostí o povolení divadelních představení a jiných zábav, 1929 - 1931
Hradec Králové, Okresní úřad, Rejstřík žádostí o povolení divadelních představení a jiných zábav, 1929 - 1931


Související Alba

Mapa působení souboru - Divadelní ochotníci Černilovští / Čtenářská beseda / Tyl / DS Osvětové besedy a kulturního klubu / ČSM

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Černilov, Ochotnické divadlo, Album dokumentů, 1870-1898
Černilov, Ochotnické divadlo, Album dokumentů, 1870-1898
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, 1898 - 1906
Černilov, Tyl, Kniha jednatelská, 1898 - 1906
Černilov, Tyl, Sbírka plakátů, 1898 - 1923


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.