Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Vrchlický, SDO / Osvětová beseda / Divadelní spolek

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1920
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x, 198x, 200x, 201x
Spolek divadelních ochotníků Vrchlický. K jeho zakladatelům patřili F. Strašík, F. Šesták, V. Melzoch, F. Turek, J. Houška a další.
1920 vznikl SDO Vrchlický, zah. hrou Ferdinanda Olivy Bujná krev, režie Emanuel Snížek.
1922, 1925 i v dalších letech členem ÚMDOČ, Březinova okrsku v Kamenici nad Lipou.
1925 předsedou Emanuel Snížek.
1925 František Ferdinand Šamberk: Kulatý svět.
1926 Ruda Mařík: Manžel putička (manželská zeď), Josef Skružný: Podvodnice, F. P. Vožický: Existenční minimum.
1927 Josef Brožek: Nejlepší pomsta, Karel Piskoř: Šťastní otcové, Otokar Pospíšil: Za cizí hříchy.
1928 Ferdinand Oliva: Pro vlajku československou.

1931 Tóňa Labuťa: Helmice bez poskvrny.
1932 předsedou Emanuel Snížek.
1932 Václav Vrána: A odpusť nám naše viny (Sedlák Brázda), Božena Rajská-Smolíková: Její Veličenstvo Láska, Karel Piskoř: Poplach z nové stanice.
1933 František Lašek, František Balej: Má matička chudá byla, Karla Lužanská: Třikrát svatba, František Gustav Vacek: Černí kyrysníci.
1934 Bohumil Bouška: Ať žije naše republika, Božena Rajská-Smolíková: Pero a kosa, Josef Jan Kalivoda: Toušovic grunt.
1935 Viktor Franěk (pseud. Marie Slavíkové): Štěstí tří kominíků.
Do 1937 se hrálo v hostinci Na poště na provizorním rozkládacím jevišti.
Každoročně sehrál několik her různých žánrů, soustředění převážně na starší české autory - Klicpera, Tyl, Šamberk, Stroupežnický,Vrchlický, Jirásek, Preissová, A. a V. Mrštíkové, Kvapil.
1936 Josef Skružný: Falešná kočička, Ruda Nížkovský, Emanuel Brožík: Moje zlatá kočička.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ, účastnil se okrskových soutěží.
1937 Rudolf a Jan Beran: Srdce.
1938/39 bylo zřízeno stálé jeviště v Dolním hostinci u Kyselů, Richard Branald: Princezny z fabriky, Jiří Balák: Hanička z podlesí.
1939 Lillian Hellman, Jan Drahoňovský: Do konce života, Fráňa Francl, Mann: Za naším dvorečkem, Ruda Nížkovský: Maryna ze mlýna, předsedou Petr Zaňák, krejčí.

1940 začátkem dubna - první hrou na novém jevišti Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, režie Štěpán Pokorný, Ruda Mařík: Manžel putička, Karel Fořt: Z českých mlýnů, Božena Rajská-Smolíková: Zlatý liják, Vladimír Jirousek, hudba Eduard Ingriš: U panského dvora, Otta Minařík: Zorka, František Xaver Svoboda: Poslední muž. Předsedou Petr Zaňák.
1941 Alois Jirásek: Otec, Karel Piskoř: Svátek věřitelů, František Cimler: Matka Kráčmerka, Fráňa Francl, Sláva Mann: Za naším dvorečkem, Ochotnický ples.
1942 Jan Drda: Jakož i my odpouštíme, Karel Konstantin: Ryba na suchu.
1943 předsedou a režisérem Petr Zaňák.
1943 Ferdinand Oliva: Bujná krev, K. Zajíček: Než vyšlo slunce, Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák, Koncert.
1948 (1953 ?) byl spolek nadřízenými orgány rozpuštěn a divadelníci pracovali pod patronací ČSM, viz

1956 zřizovatelem JZD,

1987 přešel pod Osvětovou besedu (OB).

1998 předsedou Jaroslav Kněžínek.

Miloslav Švandrlík: Honorace z pastoušky.
----
Po 2000(?) činnost obnovena v Divadelním spolku Vrchlický.
Obnovený DS Vrchlický navázal na na novodobou tradici veseloher a nastudoval
2008 hru Kouzelný hrnec vodníka Čochtana. Na motivy známé zpěvohry Divotvorný hrnec od Jana Wericha ji upravila Jaroslava Peroutková.
2009 Čertovy zlaté vlasy - J. Peroutková na motivy veselohry Gernota Schulzeho.

2011 Oto Zelenka: Košilka, 4 představení shlédlo kolem 700 diváků.
2012 Jaroslav Koloděj: Dědeček aneb Musíme tam všichni), režie František Čekal a Ladislav Kněžínek.
Režie též Ladislav Hanuš.
2013 Zdeněk Hovorka: Darmošlapky aneb Repete, hoši, r. Ladislav Kněžínek.
Bibliografie:
HOUŠKA, Miroslav, kronikář obce: Informace pro MČAD. Rkp. 1/2 s., leden 1998.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s.135.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 59-60. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 68.


Československé divadlo 1925, č. 3, s. 47.
Archivy:
Pelhřimov, Okresní úřad, referát regionálního rozvoje, Pelhřimovsko, 1998, tisk Tiskárna David Humpolec

Pelhřimov, Muzeum Vysočiny Pelhřimov příspěvková organizace, plakáty, nezařazeno

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
SDO Vrchlický 1920-1950 reg. OkÚ.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, i.č. 1143, ka 606
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Častrov, i.č. 1058, ka 518
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942, i.č. 186 - 193, č. knihy 176
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941, i.č. 186 - 193, č. knihy 175
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940, i.č. 186 - 193, č. knihy 174
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939, i.č. 186 - 193, č. knihy 173
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938, i.č. 186 - 193, č. knihy 172
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936, i.č. 186 - 193, č. knihy 171
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935, i.č. 186 - 193, č. knihy 170
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934, i.č. 186 - 193, č. knihy 169
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933, i.č. 186 - 193, č. knihy 168
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932, i.č. 186 - 193, č. knihy 167
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931, i.č. 186 - 193, č. knihy 166
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Častrov, i.č. 891, ka 324
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 730
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 723
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 721
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1943, i.č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis)
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 866, ka 331

Praha, Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/6564/1920, SDO Vrchlický.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/14333/1939, SDO Vrchlický.

Související Obrázky

Častrov, hlášení policejní stanice o dělnických divadelních souborech, 1940
Častrov, Veselá, přehled divadelních souborů, 1943
Častrov, Vrchlický, Děděček aneb Musíme tam všichni - plakát, 2012
Častrov, Vrchlický, Existenční minimum, 1926
Častrov, Vrchlický, Existenční minimum, 1926
Častrov, Vrchlický, Honorace z pastoušky - plakát
Častrov, Vrchlický, Kulatý svět, 1925
Častrov, Vrchlický, Manžel putička, 1926
Častrov, Vrchlický, oznámení o valné hromadě, 1926
Častrov, Vrchlický, oznámení o valné hromadě, 1927
Častrov, Vrchlický, oznámení o valné hromadě, 1928
Častrov, Vrchlický, oznámení o valné hromadě, 1929
Častrov, Vrchlický, oznámení o valné hromadě, 1931
Častrov, Vrchlický, Podvodnice, 1926
Častrov, Vrchlický, Pro vlajku československou, 1928
Častrov, Vrchlický, registrace spolku, 1920
Častrov, Vrchlický, Ryba na suchu, 1942
Častrov, Vrchlický, Ryba na suchu, 1942
Častrov, Vrchlický, spolkové stanovy, 1920
Častrov, Vrchlický, spolkové stanovy, 1920
Častrov, Vrchlický, Šťastní otcové, 1927
Častrov, Vrchlický, Šťastní otcové, 1927
Častrov, Vrchlický, Veselá, Tyl, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Častrov, Vrchlický, volba funkcionářů na valné hromadě, 1932
Častrov, Vrchlický, volba funkcionářů na valné hromadě, 1933
Častrov, Vrchlický, volba funkcionářů na valné hromadě, 1934
Častrov, Vrchlický, volba funkcionářů na valné hromadě, 1937
Častrov, Vrchlický, volba funkcionářů na valné hromadě, 1939
Častrov, Vrchlický, volba funkcionářů na valné hromadě, 1939
Častrov, Vrchlický, volba funkcionářů na valné hromadě, 1941
Častrov, Vrchlický, žádost o povolení hry, 1940
Častrov, Vrchlický, žádost o povolení hry, 1940
Častrov, Vrchlický, žádost o povolení hry, 1940
Častrov, Vrchlický, žádost o povolení hry, 1940
Častrov, Vrchlický, žádost o povolení hry, 1940
Častrov, Vrchlický, žádost o povolení hry, 1940
Častrov, Vrchlický, žádost o povolení hry, 1941
Častrov, Vrchlický, žádost o povolení hry, 1941
Častrov, Vrchlický, žádost o povolení hry, 1941
Častrov, Vrchlický, žádost o povolení hry, 1941
Častrov, Vrchlický, žádost o povolení hry, 1942
Častrov, Vrchlický, žádost o povolení plesu, 1941
Častrov, Vrchlický, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, soubory Březinova okrsku, 1949
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1937
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Mirotín, Pluhův Žďár, Svatava, Světce, Častrov, Černovice, Nová Včelnice, přehled divadelních spolků, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943
Pelhřimovsko, ochotnické soubory okresu, 1998
Pluhův Žďár, Svatava, Světce, Častrov, Černovice, Nová Včelnice, přehled divadelních souborů, 1943


Mapa působení souboru - Vrchlický, SDO / Osvětová beseda / Divadelní spolek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Častrov, Vrchlický, Kulatý svět, 1925
Častrov, Vrchlický, Existenční minimum, 1926
Častrov, Vrchlický, Šťastní otcové, 1927
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Častrov, Vrchlický, volba funkcionářů na valné hromadě, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Častrov, Vrchlický, volba funkcionářů na valné hromadě, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Častrov, Vrchlický, volba funkcionářů na valné hromadě, 1937
Častrov, Vrchlický, volba funkcionářů na valné hromadě, 1939
Častrov, Vrchlický, volba funkcionářů na valné hromadě, 1941
Mirotín, Pluhův Žďár, Svatava, Světce, Častrov, Černovice, Nová Včelnice, přehled divadelních spolků, 1943
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, soubory Březinova okrsku, 1949
Častrov, Vrchlický, Honorace z pastoušky - plakát
Častrov, Vrchlický, Děděček aneb Musíme tam všichni - plakát, 2012