Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Ochotnický divadelní spolek

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1868
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1880
Působení: 186x, 187x, 188x
1868 založeno Divadelní družstvo - Ochotnický divadelní spolek.

Hráli a scházeli se v hostinci U knížete (později Jos. Zábského, čp. 37). Úprava dekorací Táborský.
Sehráli J. Mikuláš-Boleslavský: Katovo poslední dílo, Rud. Kneisel: Chudý písničkář, L. Anzengruber: Farař z Podlesí, též Sedlák křivopřísežník, Farář a jeho dítě.

Spolek nehrával pravidelně, schůze U Knížete, ale nacvičovali i ve školní třídě

1878 v Knize protokolů kroniky divadla ochotnického, první zápis o spolku ze schůze spolku 11.9.1978, zmínka o tom, že Josef Zábský byl kronikářem už původního spolku, jednáno o oslavě 10letého výročí činnosti. Poslední zápis 9.8.1980.
1878 J. K. Tyl: Nalezenec.
1879 pro velikonoční představení vybrána hra Hoši z osmnácté chasy, přes výhrady hereček (drsné výrazy) uvedení schváleno, představení mělo úspěch, Schnaidr: Jan za chrta dán, Václav Kliment Klicpera: Loupež, Václav Kliment Klicpera: Každý něco pro vlast, Castelli: Petr a Pavel, B. Hopp: Doktora Fausta domácí čepička, F. G. Tobolecký: Proklatec, aneb, Víra, naděje, láska, Jindřich Böhm: Hoši z osmnácté chasy.
1879 od dubna režisérem Jos. Zábský, pro vánoční představení nový režisé J. Pilný.
1879 na valné hromadě zvolen režisérem B. Brebera, pokladníkem Pilný; členové podepsali, že každý měsíc budou platit do kasy spolku 10 krejcarů;
1880 - časem pokračovaly i vnitřní neshody a vzhledem k náročnosti přípravy představení několikrát místo divadla pouze procházka či výlet do okolí a poté taneční zábava.
1880 spolek ukončil činnost, někteří členové přešli do vznikající Vzdělávací besedy Neruda.
Bibliografie:
BUCANOVÁ, Magdalena: K duchovnímu a kulturnímu životu v Trhové Kamenici a jeho didaktické využití. Rigorózní práce. Brno MU, Kat. historie PedF, 2013.

HANUŠ, Václav (red.): Chrudimsko a Nasavrcko, díl III. Obraz kulturní. Chrudim, Výbor ku popisu okresu 1912, s. 593.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II.díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 553.
Archivy:
Chrudim, Státní okresní archiv:
Kniha protokolů kroniky divadla ochotnického
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 815, i.č. 9629

Související Obrázky

Trhová Kamenice, Ochotníci, divadelní představení, 1879
Trhová Kamenice, Ochotníci, divadelní představení, 1879
Trhová Kamenice, Ochotníci, divadelní představení, 1879
Trhová Kamenice, Ochotníci, Hoši z osmnácté chasy, 1879
Trhová Kamenice, Ochotníci, Hoši z osmnácté chasy, 1879
Trhová Kamenice, Ochotníci, Hoši z osmnácté chasy, 1879
Trhová Kamenice, Ochotníci, Hoši z osmnácté chasy, 1879
Trhová Kamenice, Ochotníci, Hoši z osmnácté chasy, 1879
Trhová Kamenice, Ochotníci, Nalezenec, 1878
Trhová Kamenice, Ochotníci, Nalezenec, 1878
Trhová Kamenice, Ochotníci, Nalezenec, 1878
Trhová Kamenice, Ochotníci, Proklatec, 1879
Trhová Kamenice, Ochotníci, Proklatec, 1879


Mapa působení souboru - Ochotnický divadelní spolek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Trhová Kamenice, Ochotníci, Nalezenec, 1878
Trhová Kamenice, Ochotníci, Hoši z osmnácté chasy, 1879
Trhová Kamenice, Ochotníci, Proklatec, 1879
Trhová Kamenice, Ochotníci, divadelní představení, 1879
Trhová Kamenice, Ochotníci, Nalezenec, 1878
Trhová Kamenice, Ochotníci, Hoši z osmnácté chasy, 1879
Trhová Kamenice, Ochotníci, Hoši z osmnácté chasy, 1879
Trhová Kamenice, Ochotníci, divadelní představení, 1879
Trhová Kamenice, Ochotníci, divadelní představení, 1879
Trhová Kamenice, Ochotníci, Nalezenec, 1878
Trhová Kamenice, Ochotníci, Hoši z osmnácté chasy, 1879
Trhová Kamenice, Ochotníci, Hoši z osmnácté chasy, 1879
Trhová Kamenice, Ochotníci, Proklatec, 1879