Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1918
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1950
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x
1918 starostou ochotníků je Václav Švikovský.
1918 Stanislav Vejvoda požádal o povolení uvést hry - Karel Sabina: Prodaná nevěsta, Eliška Krásnohorská: Přišla do rozumu.

1920 ustaven Spolek divadelních ochotníků, protože "v obci nebyl uspokojivý stav osvěty občanů". Spolek zakoupil vlastní skládací jeviště, k zakoupení pomohli Frant. Suchý z čp. 48 a Jan Ritterman z čp. 39, jenž byl prvním předsedou.
1920 - T. S.: Pro kus chleba, o povolení žádal Karel Havle, řídící učitel, Eliška Pešková: Furiant, J. F. Karas: Na rodné hroudě, Abigail Horáková: Páni.
1920 od dubna předsedou František Reituman.
1921 - Josef Skružný: Románek na horách.
1922 předsedou František Volf st..
1923 - A. Drábek: Tvrdé hlavy.
1924 - Jiří Balda: Nevěsta legionářova, Jan Emil Šlechta: Kříž u potoka, Jiří Balda: Já se ženit nebudu.
1925 členem ÚMDOČ, předseda spolku Ladislav Suchý.
1925 - Krásnohorská: Přišla do rozumu, Jar. Rudlofff text, Em. Starý, hudba: Na Kozlanském klepáči, Ruda Mařík: Čtveráctví krajánka Švejka, Bohumil Bouška: Ať žije naše republika, Barbora Mellanová: Honba za ženichem, aneb, Koukol a Lenka, Josef Houžvic: Věno, Eliška Krásnohorská: Přišla do rozumu, Karel Burian: Na otavském klepáči (Když se prášek vydaří).
1926 Jan Emil Šlechta: Hospodář a výměnkář, Alois Koldinský: Hraběnka z podskalí, Mrštíkové: Maryša, Karel H. Vika: Naše chaloupka, Ferdinand Oliva: Zápas o nevěstu.
1927 - Poklad, Matěj Anastasia Šimáček: Ztraceni, Josef Vik, Josef Houžvic: Poklad.
1928 - Jan Černý: V Černé rokli, Mirko Vrána-Trocnovský: Ferda šéfem, Valdemar Vyleťal: Jidáš, Jaroslav Rudloff: Dědečkovy housle, Jaroslav Makuš: Na pomoc.
1929 předsedou František Doubek.
1929 - Miloš Šimáček: Stíny z hlubin, J. Ort-Hradčanský: Když štěstí chodí po horách, Vítězslav Valenta Roštinský: Za pravdou, Mirko Vrána-Trocnovský: Terno.

1930 - Miloš Veselý: Děda Štráchal jde k panu presidentovi, František Sokol-Tůma: Soucit, František Xaver Svoboda: Poslední muž, Mikulášská zábava, Voják Švejk poručíkem.
1931 předseda František Doubek, soubor členem okrsku Hany Kvapilové, ÚMDOČ.
1931 - Adolf Bogner: Pytlák Martin, Božena Rajská-Smolíková: Její Veličenstvo Láska, Karel Piskoř: Šťastní otcové, Karel Fořt: Z českých mlýnů.
1932 předsedou Jilií Jilich.
1932 - Václav Vrána: Ferda detektivem, Richard Branald: Otec národa, Mikulášská zábava - Josef Flecháček: Půl dne v hotelu, E. Š.: Veselé narozeniny, Jaroslav Ludvík Šípek: Hanička.
1933 - Adolf Bogner: Ty nešťastné pátky, Mikulášský večírek - Jan Kouba: Vzhůru na měsíc, aneb, Promiňte, že jsem se narodil, Karel Balák: Kaprál Půlpalec "dělá vojnu" (Dobrý voják Breburda jde do civilu).
1934 - Mirko Vrána-Trocnovský: Pemzlík, postrach tetiček (Bohémská krev), František Balej: Pan president mezi svými.
1935 - Richard Branald: Pepička z malé hospůdky, Josef Mikšíček: Plody hříchu, Josef Jan Kalivoda: Tomšovic grunt.
1936 - Miloš Šimáček: Tajná láska ta mne trápí (Tři nevěsty pod jednou střechou), Pavel Brázda: Podařené panstvo, Miloš Šimáček: Oči černé - oči věrné (Hanko černá, buď mi věrná).
1937 Ferdinand Oliva: Když srdce promluví, František Cimler: Vesnička pod lipami, Richard Branald: Naše tchýně odzbrojuje, František Lašek-Lukovič: Osiřelo dítě.
1938 pevné jeviště v místním hostinci p. Hromádky.
1938 členem ÚMDOČ, 30 členů, 4 představení.
1939 předsedou Josef |Jelínek.
1939 - Alois Jirásek: Vojnarka, Adolf Branald: Nestyď se, tatínku!, Karla Lužanská: Zavadilka vdává dceru, Václav Vrána: Se srdcem těžko hrát, Josef Skružný: Poslední švec, Karel Burian: Na otavském klepáči (Když se prášek vydaří).

1940 předsedou spolku Josef Jelínek, obuvník, Cejle čp. 37.
1940 - Václav Werner: Hotel Zázračná voda, Alois Jirásek: Otec, Mrštíkové: Maryša, Slávka Grohmannová: V tom našem kostelíčku, Richard Branald: Česká maminka, Richard Branald: Veselí tři mušketýři (První láska naší Barušky), Petr Max Malloch: Černé oči.
1941- František Xaver Svoboda: Směry života, Gabriela Preissová: Gazdina roba, Richard Branald: Selská čest, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic.
1942 dle žádosti na povolení valné hromady má spolek 80 členů.
1942 - Richard Branald: Márinka ze staré myslivny, Václav Bárta: Od mlýna k mlýnu, František Sokol-Tůma: Pasekáři, Josef Kubík: Ďáblova bařina (Má jest pomsta), Václav Bárta: Bouřliváci z naší vesnice, Václav Štech: Třetí zvonění, František Cimler: kříž u potoka.
Do 1943 sehráli celkem 98 her, např. Lešetínský kovář, Paličova dcera, Otec, Vojnarka, Směry života... (JM).
1943 předsedou a režisérem Josef Jelínek.
1943 - J. Barnáš: Most nejkrásnější, Josef Štolba: Závěť.
1944 předsedou Josef Kameník.
1946 předsedou spolku Josef Jelínek.
1947 předsedou spolku Stanislav Volf.
1949 - Otto Minařík: Zorka, uvedeno v hostinci J. Hromádky.

1950 - Jaroslav Kvapil: Oblaka.
Bibliografie:
VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 176.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 67.


Československé divadlo 1925, č. 1, s. 32.
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv:
Jihlava, Klicpera, ka 3, korespondence spolku

Jednatelská kniha spolku z roku 1929 (zápis o založení spolku - dle Ve službách Thalie II).

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
OÚ Pelhřimov, Spolkový katastr, č.knihy 124
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1949, i.č. 1073, ka 675
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1950, i.č. 1073, ka 675
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 730
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 721
Pelhřimov, Okresní úřad, nezpracováno
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 829, ka 315
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1137, ka 808
Pelhřimov, Okresní úřad, Cejle, i.č. 1011, ka 534
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1939, i.č. 130, číslo knihy 130
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1940, i.č. 131, číslo knihy 131
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1941, i.č. 132, číslo knihy 132
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1943, i.č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis).
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 866, ka 327-331
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 866, ka 331

Praha, Praha, Národní archiv: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/7529/1920, SDO.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/2553/1924, SDO.

Související Obrázky

Cejle, SDO, Poklad - plakát, 1927
Cejle, SDO, pozvánka na valnou hromadu, 1950
Cejle, SDO, přechod spolku pod ČSM, 1951
Cejle, SDO, seznam členů, 1926
Cejle, SDO, seznam členů, 1926
Cejle, SDO, vedení spolku a spolkový výkaz, 1927
Cejle, SDO, vedení spolku, 1931
Cejle, SDO, vedení spolku, 1934
Cejle, SDO, vedení spolku, 1939
Cejle, SDO, vedení spolku, 1941
Cejle, SDO, vedení spolku, 1946
Cejle, SDO, vedení spolku, 1947
Cejle, SDO, zápis o vzniku spolku, 1920
Cejle, SDO, zápis z valné hromady, 1922
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Ať žije naše republika, 1925
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Bouřliváci naší vesnice, 1942
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Bouřliváci naší vesnice, 1942
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Černé oči, 1940
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Česká maminka, 1940
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Čtveráctví krajánka Švejka, 1925
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Čtveráctví krajánka Švejka, 1925
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Ďáblova bařina, 1942
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Děda Štráchal jede k panu presidentovi, 1930
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Dědečkovy housle, 1928
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Ferda šéfem, 1928
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Freda detektivem, 1932
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Furiant, 1920
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Gazdina roba, 1941
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Gazdina roba, 1941
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Hanička, 1932
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Honba za ženichem, 1925
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Hotel Zázračná voda, 1940
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Hraběnka z podskalí, 1926
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Já se ženit nebudu, 1924
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Její Veličenstvo Láska, 1931
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Jidáš, 1928
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Kaprál Půlpalec dělá vojnu - Vzhůru na měsíc, 1933
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Když srdce promluví, 1937
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Když štěstí chodí po horách, 1929
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Kříž u potoka, 1942
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Márinka ze staré myslivny, 1942
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Maryša, 1926
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Maryša, 1940
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Na otavském klepáči, 1925
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Na otavském klepáči, 1939
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Na otavském klepáči, 1939
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Na pomoc, 1928
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Na rodné hroudě, 1920
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Naše chaloupka, 1926
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Naše tchýně odzbrojuje, 1937
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Nestyď se, tatínku, 1939
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Od mlýna k mlýnu, 1942
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Osiřelo dítě, 1937
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Otec národa, 1932
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Otec, 1940
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, oznámení o valné hromadě, 1940
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, oznámení o valné hromadě, 1940
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, oznámení o valné hromadě, 1942
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Pan president mezi svými, 1934
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Páni, 1920
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Pasekáři, 1942
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Pemzlík, postrach tetiček, 1934
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Poklad, 1927
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Poslední švec, 1939
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Poslední švec, 1939
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Přišla do rozumu, 1918
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Pro kus chleba, 1920
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Prodaná nevěsta, 1918
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, prohlášení o závadných názvech, 1940
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, prohlášení o závadných názvech, 1940
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Půl dne v hotelu - Veselé narozeniny, 1932
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Pytlák Martin, 1931
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Románek na horách, 1921
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Se srdcem těžko hrát, 1939
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Se srdcem těžko hrát, 1939
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Selská čest, 1941
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Směry života, 1941
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Soucit, 1930
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1940
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1940
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1940
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1940
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1940
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1940
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Šťastní otcové, 1931
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Stíny z hlubin, 1929
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Terno, 1929
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Třetí zvonění, 1942
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Tvrdé hlavy, 1923
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Ty nešťastné pátky, 1933
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, V Černé rokli, 1928
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, V tom našem kostelíčku, 1940
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Václav Hrobčický z Hrobčic, 1941
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Věno, 1925
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Veselí tři mušketýři, 1940
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Voják Švejk poručíkem, 1930
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Vojnarka, 1939
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1944
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Z českých mlýnů, 1931
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Za pravdou, 1929
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Zápas o nevěstu, 1926
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Zavadilka vdává dceru, 1939
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Ztraceni, 1927
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, usnesení okrsku Hany Kvapilové, 1931
Jihlava, Klicpera, zakládání okrsku ÚMDOČ v Jihlavě, 1925
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, dotazník SDO Cejle, 1925
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, dotazník SDO Cejle, 1927
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, seznam spolků okrsku, 1925
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, výkaz o činnosti SDO Cejle, 1925
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, výkaz o činnosti SDO Cejle, 1927
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1949
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1950
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla – Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla – Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1926
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1942
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1942
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1942
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1942
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Spolkový katastr 1900 - 1948, č.knihy 124
Ústrašín, Křelovice, Lipice, Pelhřimov, Rohozná, Červená Řečice, Vlásenice-Drbohlavy, Dolní Cerekev, Cejle, přehled divadelních souborů, 1943
Ústrašín, Křelovice, Lipice, Pelhřimov, Rohozná, Červená Řečice, Vlásenice-Drbohlavy, Dolní Cerekev, Cejle, přehled divadelních spolků, 1943


Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, Přišla do rozumu, 1918
Pelhřimov, Okresní úřad, Spolkový katastr 1900 - 1948, č.knihy 124
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, seznam spolků okrsku, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1926
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, usnesení okrsku Hany Kvapilové, 1931
Cejle, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1941
Ústrašín, Křelovice, Lipice, Pelhřimov, Rohozná, Červená Řečice, Vlásenice-Drbohlavy, Dolní Cerekev, Cejle, přehled divadelních spolků, 1943
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1949
Cejle, SDO, pozvánka na valnou hromadu, 1950
Cejle, SDO, přechod spolku pod ČSM, 1951