Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Pokrok, dělnický vzdělávací spolek (a Dělnická tělocvič. jednota)

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1891
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1913
Působení: 189x, 190x, 191x
1891 byl založen dělnický spolek Pokrok.
Věnoval se též ochotnické divadelní činnosti.

"Domnívám se, že jej lze ztotožnit se spolkem, o němž František Medník píše jako o Hradišťské omladině. Členy totiž byli převážně dělníci a dělnice ze čtvrti pod zámkem, kteří pracovali v Kompertově obuvnické továrně a 'neměli přístup jaksi do spolku ochotníků'.
(Lenka Procházková)
Režisérem byl Adolf Lochman, radní a člen Sokola.

Měli vlastní knihovnu, pořádali přednášky, věnečky a divadelní představení.

Uvedli mj. předst. Dragoun v ohni od Elišky Peškové a V podkroví a v saloně od Karla Barty.
1899 – Jindřich Vilhelm: Mistr Bedrník a jeho chasa.

Od 1902 vedli kroniku, do které zapisovali i záznamy o inscenovaných hrách.
1902 bylo uvedeno celkem devět celovečerních divadelních her, mj. zdramatizovaná povídka Vítězslava Hálka Na statku a v chaloupce aneb Macecha.
1903 "v kronice uvedena pouze čtyři dramata, ačkoli víme, že byla uvedena minimálně čtyři další..."
(Lenka Procházková)
1904–1908 aktivita nebyla zaznamenána.

Repertoár divadelního odboru spolku Pokrok se skládal převážně z veseloher a frašek, objevila se však také sociální a historická dramata:
F. A. Šubert: Drama čtyř holých stěn; L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic; F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl.

1908–1909 sehráli např. dramata:
Jaroslav Kvapil: Oblaka; Karel Rožek: Červ; August von Kotzebue (patrně): Nevinní viníci a "divadelní krvák" Jana Poláčka: Trestanci na Špilberku.
1909 si dělničtí ochotníci pořídili nové podium, jaké hry na něm uváděli, není zjištěno.

"Nejčastěji uváděným autorem Pokroku byl bezesporu František Hlavatý, původně kočovný herec, který později zakotvil v Divadle na Vinohradech......................Představení spolku Pokrok nebyla určena široké veřejnosti, jak tomu bylo v případě spolku Tyl, nýbrž samotným členům a jejich hostům. Jednalo se většinou o příslušníky dělnických profesí, nádeníky a čeledíny, kteří byli údajně nakloněni sociálnědemokratickým myšlenkám."
(Lenka Procházková)

1913 Dělnický vzdělávací spolek Pokrok a Dělnická tělocvičná jednota uvedly hru Karolíny Birsch-Pfeiferové: Sirotek Lowoodský, režie Josef Jenč, hrálo se v hostinci Karla Lochmana pod zámkem.
1913 záznamy v kronice a patrně i aktivita spolku končí.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 502–503.

PROCHÁZKOVÁ, Lenka: Divadelní život v Mnichově Hradišti 1835–1918. Bakalářská práce. Univerzita Hradec Králové 2013, 64 s. a příl.

Thalie 1899–1900, č. 22, s. 171, 172.
Archivy:
Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů:
DNM_P-10-A-379_164_C 401.

Související Obrázky

Mnichovo Hradiště, Dělnický vzděl spolek Pokrok a DTJ, Sirotek Lowoodský - plakát, 1913


Mapa působení souboru - Pokrok, dělnický vzdělávací spolek (a Dělnická tělocvič. jednota)

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Mnichovo Hradiště, Dělnický vzděl spolek Pokrok a DTJ, Sirotek Lowoodský - plakát, 1913