Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek lidumilný / SDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1800
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 190x
Působení: 180x, 181x, 182x, 183x, 184x, 185x, 186x, 187x, 188x, 189x, 190x
1800 vznik ODi Spolku lidumilného z iniciativy městského děkana A. Fialky, magistrátního rady A. Růžičky, městského lékaře MUDr. O. Tonnera, měšťanů M. de Angelise, Jos. Kecksteina a lékárníka H. Firbase ve prospěch zal. chudinského ústavu. První představení povolena pouze v němčině, přesto obtíže, zákaz hraní např. 1810, 1821.
1831 první české představení , v 2. části večera po kratší německé komedii česky fraška Nadržování děťátek aneb Zadní schodiště. Týž rok Přítel v nouzi.
1835 v němčině původní česká hra Tintili vantili, ať se to žádný nedoví (Štěpánek).
1843 česky Matka a dcera, počátek období, v němž převážil podíl českých představení. Členem spolku J. A. Gabriel, student práv a přítel J. Kašky, propagátor ODi v Sušici, vydavatel her Klicperových a Tylových (Tyl mu věnoval Paličovu dceru).
1845 J.A. Gabriel pozval Tyla na odpočinek do Sušice. Při té příležitosti ochotníci sehráli tehdy novou Paní Marjánku, matku pluku.
V období Bachova absolutismu v 50. letech 19. století činnost Lidumilného spolku potlačena.
1857 se funkcionář Gabriel odvolal proti dalšímu zákazu kraj. úřadu a dosáhl povolení několika her.

Činnost DS se však rozvinula až po 1861, např. od konce listopadu 1965 do zač. února 1866 5 představení, poté přerušení pruskorakouskou válkou (1866).

1863 - 22. 3. - J. Korzeniowski: Starý manžel, veselohra ve 4 jednáních. Bylo to první představení v postě. Na prostřední svátek velkonocní připravili veselohru Statek Lhota Johany Franul von Weissenthurn.
1876 Mlynář a jeho dítě a s Čtenářskou besedou hudební deklamatorní a pěvecká zábava.
1876 ještě Farářova kuchařka (Berg).
1877 hra Otče náš, Svatováclavské posvícení (H. K. Grünert). DS divadelní kritikou upozorňován, že se nemá starat pouze o úpravy jeviště, ale i o stanovy, které stále postrádá.
V činnosti přestávka do 1881, Směnka na hubičku (J. F. Casteli, V. Žák) a Veselohra (Jeřábek), ve prospěch obnovení chrámu Anděla strážce. 1886 Lidumilný spolek vydal provolání “na znovuoživení ochotnického divadla, jež může býti vydatným zdrojem na podporování dobročinných a vlasteneckých podniků”. Obecní zastupitelstvo rozhodlo postavit v Salonu nové jeviště. Ochotníci se sešli v místnostech Řemeslnické besedy a zvolili si výbor, řediteli A. Janský a A. Sedlecký.
1881 Uveden představení Na dušičky čili Modlitba na hřbitově, hl. role Martinková, Velíková, Tonnerová, Leopoldová, Blažek, Janský, Sedlecký, Havlasa, Pešta ad.
Po pětileté přestávce
1886 Osudné narozeniny (B. Mellanová), Ze sedmi nejškaredější (Angely).
1887 Matčina píseň (úprava Polabský). První představení v místnostech na poště Dva sirotci, Divadelní vlak (Šamberk), Muž národa. Rezignace městského starosty O. Tichého na ředitele Lidumilného spolku a DS, funkci převzal katecheta F. Skála.
1888 společně se Zpěváckým spolkem sv. Václava opět v Saloně Signor Mišpulini, Krejčí a švec (Štolba).
Poté se DS odmlčel.
1888 patrně tento soubor uvedl Jana Výravu. Ve prospěch Bruslařsko-veslařského spolku sehráli také Koťátko (Grunert).
1889 v nově upraveném sále Řemeslnické besedy v hotelu U koruny Zkouška před svatbou a Vražda na Uhelném trhu, Herkules a Recept proti tchýním.
1891 tamtéž Její pastorkyňa ve prospěch ÚMŠ. 1893 opět v Saloně K. Havlíček Borovský.
1898 Paní mincmistrová.
1899 Lidumilný spolek zanikl.
1901 navázal SDO, Třetí zvonění U koruny.
1904 Divoká kachna.
1905 na stálém jevišti v hostinci 20 ochotnických představení.
Bibliografie:
HŮRKA, Jindřich: Bibliografie článků z časopisů Šumavan 1898-1910 a Úhlavan 1891-1892. Rkp. pro MČAD 2000.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II.díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 508-509.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla 1824- 1846. Praha, Orbis, s. 113.

Divadelní listy 1881 č. 39, s. 342.

Šumavan 1, 1868, 28. 11., č. 48, s. 3.
Šumavan 5, 1872, 17. 2., č. 7, s. 64; 24. 2., č. 8, s. 76.
Thalie 1898-9, č. 11-12, s. 96.

Mapa působení souboru - Spolek lidumilný / SDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':