Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, ochotnický spolek / Osvětová beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1945
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 196x
Působení: 194x, 195x, 196x,
Na podzim roku 1945 Místní národní výbor ve Studénce ustavil v obci kulturní radu, jejímž posláním bylo uvést v život kulturně-osvětovou činnost. První schůzky kulturní rady, uskutečněné 18. listopadu, se zúčastnili přední osvětoví a kulturní pracovníci z předválečné doby ze čtyř politických stran, tj. sociální demokracie, Čs. strana nár. socialistické, KSČ, Lidové strany a některých dřívějších aktivních divadelníků.
Přítomni na schůzi založili divadelní a ochotnický spolek s názvem „J. K. Tyl“. Po vzájemné dohodě byli zvoleni čtyři režiséři – za každou stranu jeden.
Tímto sjednocením osvětové práce chtěli docílit paritu ve spolupráci, aby nedocházelo při plánování osvětové práce k nedorozumění. Nutno poznamenat, že tomu tak bylo hlavně z důvodů obecně prosazovaných zásad parity v politickém životě určované tehdy „Košickým vládním programem“.
První pracovní schůze spolku „J. K. Tyl“ byla svolána za účelem přípravy „Jednotného Silvestra“. Bylo dohodnuto uspořádat silvestrovský večer v Dělnickém domě, i v Obecním hostinci. Režisérem obou silvestrovských akcí byl zvolen Alois Rára, kterému se podařilo v poměrně ještě neklidné době sestavit bohatý program.
Podle tehdejších ohlasů se „Silvestr v obou místech vydařil jak svým vtipným programem, tak i velkou účastí. Byl to po sedmi letech první zábavní podnik“.
V obou pořádaných místech byl stejný program s určitými změnami pořadí, takže pro účinkující bylo velmi náročné organizační zvládnutí přesunů. Spoluúčinkovala dechová hudba v Dělnickém domě i studénecký soubor tamburašů. V programu byla obsažena zpěvní hudební čísla, sólová nástrojová čísla a značný počet sólových dramatických vystoupení slovních a pantomimických včetně aktovky Jana Nerudy „Prodaná láska“. Účinkovali divadelní ochotníci, kteří později tvořili základ divadelního souboru J. K. Tyl.
Začátky normální divadelní ochotnické činnosti ve Studénce v roce 1946 měly znak určité roztříštěnosti s politickým podtextem, jak o tom svědčí dramaturgie her uskutečněných v průběhu prvního pololetí roku a velmi krátké intervaly uváděných premiér. Zpočátku vedle sebe existoval divadelní soubor spolku J. K. Tyl a dramatický odbor místní organizace Svazu české mládeže. Ten v květnu uvedl Jiráskovu „Lucernu“. Podle výpovědí přímých účastníků byla hra velmi výpravná a setkala se s velkým diváckým ohlasem. Režii hry měl Josef Kobiela, scénografii navrhl místní výtvarník Vlastimil Martinák, realizaci scény zabezpečili Vlastimil a Zdeněk Šrubařovi a choreografii nacvičila Alžběta Lacigová.
Přes úspěšnost zůstalo jen u této jediné inscenace. Většina účinkujících v příštích letech vystupovala výhradně v rámci souboru J. K. Tyl.
Jako začátek činnosti divadelního souboru J. K. Tyl můžeme označit 9. únor 1946, kdy na seznamovacím večírku bylo dohodnuto nastudování první hry, po které následovaly hry další (jak vyplývá z následujícího přehledu jejich premiér):
9. 3. 1946 Fr. Sokol Tůma „Staříček Holuša“
režie Erich Kahánek

31. 3. 1946 Petr Bezmocný „Osud rodiny Tomšíkovi“ – politické drama
pseudonym Al. Ráry
režie Jindřich Hanzelka

26. 10. 1946 František Škroup „Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka“ – hra se zpěvy
režie Vilém Ctibor repríza: 27. a 28. 10. 1946

13. 4. 1947 Karel Čapek „Matka“ – drama
režie Alois Rára
Výtěžek představení byl věnován městu Kralupy nad Vltavou na úhradu povodňových škod.

10. 10. 1947 J. B. Moliér „Zdravý nemocný“ – komedie
režie Josef Kobiela

říjen 1947 Vlastimil Šrubař „Vesele je když listí padá“
režie – autor - výpravná hudební revue

Dosud zjištěné informace o ochotnické divadelní činnosti ve Studénce v roce 1948 vykazují následující fakta:
- V lednu a únoru roku 1948 připravoval režisér Alois Rára drama Maurice Maeterlincka „Stillmondský starosta“. Premiéra se však nekonala.
- 22. února sehrál oddíl skautek pohádkovou hru Františka Hrubína „Sněhurka a sedm mužíčků“. Další podrobnosti o místě konání nejsou zaznamenány.
- V průběhu roku sehráli ochotníci dobrovolného sboru hasičů „nějakou divadelní hru“ (název, datum a místo premiéry není nikde podchyceno).
- V rámci Osvětové Besedy byly v druhém pololetí sehrány 2 divadelní hry.
Upřesnění těchto nejasností vyžaduje hlubší pátrání v dalších pramenech ideologicky nezatížených.
Dalšími zjištěnými premiérami souboru J. K. Tyl byly:
Podzim 1948 Slávka Grohmannová „Hospůdka u Markytky“ – hra se zpěvy

10. 12. 1948 Jos. Hais Týnecký „Na děkanství“ – veselohra

10. 12. 1949 J. K. Tyl „Paní Marjánka matka pluku“
- hra se zpěvy

16. 12. 1950 Lad. Stroupežnický „Naši furianti“ – veselohra
režie Vilém Ctibor repríza: 18. 12. 1950
scéna Vlastimil Šrubař

Koncem roku 1950 divadelní spolek J. K. Tyl oficiálně ukončil svou činnost. Inventář převzala T J Sokol. Divadelní ochotníci však svoji činnost nepřerušili. Od 1. ledna 1951 působili jako soubor „J. K. Tyl při Osvětové besedě ve Studénce“. Dále pokračovali hrami:
Duben 1951 K. J. Erben – Tureček Jizerský „Sládci“ – hra se zpěvy
Režie Anna Gebauerová

25. 12. 1951 Vítězslav Hálek „Muzikantská Liduška“ – hra se zpěvy
J. Havlásek

4. 4. 1952 Gabriela Preissová „Její pastorkyňa“ – drama
režie Vilém Ctibor repríza: 5. 4. Studénka
4. 5. Pustějov

30. 4. 1952 Bří Turové „Konfrontace“ – sociální hra
repríza: 8. 5. Studénka

21. 6. 1952 N. V. Gogol „Ženitka“ – komedie
režie Vilém Ctibor

4. 4. 1953 N. Ostrovskij „Viníci bez viny“ – společenská komedie
režie Hana Bajnarová
Na okresní přehlídce v Čavisově se hra umístila na 1. místě.

15. 10. 1953 J. B. Moliér „Chudák Manžel“ – komedie
režie Hana Bajnarová

10. 5. 1954 Gabriela Preissová „Gazdina roba“ – drama
režie Alžběta Lacigová

16. 10. 1954 Jaroslav Vrchlický „Noc na Karlštejně“ – veselohra
scéna a režie Vlastimil Martinák repríza: 20. 10. Butovice
26. 10. Jistebník
Na okresní přehlídce v Jistebníku se hra umístila na 1. místě.

15. 3. 1955 J. B. Moliér „Jeho urozenost pan měšťák“ – komedie
úprava J. Pleskot repríza: 19. 3. Jistebník
režie Alena Nohlová 20. 3. Poruba
choreografie Marta Gillarová 23. 3. V. Albrechtice
30. 3. Pustějov
3. 4. Jeseník nad Odrou
10. 4. Butovice (ZK)
1. místo na okresní přehlídce. Soutěžilo se na domácích scénách souborů.

červen 1955 Magda Matuštíková „Kristina“ – drama
režie Alžběta Lacigová

25. 9. 1955 Sláva Grohmannová „Seděla pod borovičkou neb Mládenci ze
zlata“
režie Hana Bajnarová - hra se zpěvy

říjen 1955 Ota Šafránek „Kudy kam“ – veselohra
režie Stanislav Macek repríza: říjen Stará Ves u Bílovce
světla Jaroslav Dostál říjen Studénka
scéna Josef Víta listopad Bravantice

20. 4. 1956 F. X. Svoboda „Poslední muž“ – veselohra
režie Hana Bajnarová repríza: 25. 4. Velké Albrechtice
30. 4. Pustějov

podzim 1956 Jára Beneš „Na tý louce zelený“ – opereta

květen 1957 Balda-Brožík-Piskáček „Perly panny Serafínky“ – hra se zpěvy
2x režie Hana Bajnarová

10. 6. 1957 J. B. Moliér „Měšťák šlechticem“ – komedie
režie a scéna Vlastimil Martinák repríza: 18. 6. Jeseník nad Odrou
21. 6. Jistebník
… 9. Velké Albrechtice
… 9. Albrechtičky

21. 12. 1957 Julius Zeyer „Raduz a Mahulena“ – pohádka
režie Jaroslav Dostál

10. 5. 1958 Alois Jirásek „M. D. Rettigová“ – činohra
režie Alžběta Lacigová repríza: 19. 5. Bílovec

říjen 1959 K. M. Walló „Princezna se zlatou hvězdou na čele“
režie Jaroslav Dostál - pohádka
repríza: říjen Jeseník nad Odrou

19. 12. 1959 J. Paulů „Slovo má babička“ – komedie
režie Ivo Laciga repríza: 9. 1. 1960 Albrechtičky

březen 1960 N. Ostrovskij „Viníci bez viny“ – komedie
repríza: 26. 3. Albrechtičky

červen 1962 B. Němcová „Divá Bára“
režie Alžběta Lacigová repríza: Butovice 2x
Pustějov
Albrechtičky
Studénka

květen 1963 Pavel Pavlík „Nikdy“ – drama
režie Hana Bajnarová

(Stanislav Macek)
Bibliografie:
MACEK, Stanislav: 120 let ochotnického divadla ve Studénce. Studénka, Městské kulturní středisko 2006, 63 s. DbČAD/Studénka/Texty

VAJDA, V. : Bílovecko. Ochotnické divadlo 1958, č. 3, s. 69.

Související Obrázky

Pasekáři
Sládci
Studénka, Tyl, Nikdy, 1965
Studénka, Tyl, Ženitba, 1952, , výjev ze hry


Mapa působení souboru - Tyl, ochotnický spolek / Osvětová beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Pasekáři
Sládci
Studénka, Tyl, Ženitba, 1952, , výjev ze hry


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.