Databáze českého amatérského divadla

Soubory: SDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1894
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1951
Působení: 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, ... 199x, 200x
1894 (25.12.) založen Spolek divadelních ochotníků, první představení - E. Raupach: Mlynář a jeho dítě, v sále Ant. Ducháče.
Prozatímním ředitelem Ant. Svoboda.
1904 ředitelem Václav Mach.

1922 Spolek divadelních ochotníků členem ÚMDOČ.
1927 místní ochotníci za spoluúčasti hasičů sehráli hru E. Vařečky Pro čest hasičskou, k oslavám 40. výročí SDH. Výtěžek dvou představení - 7000 Kč - pomohl SDH k nákupu předního vozu k nové stříkačce.

1932 v létě zrušením sálu v 1. poschodí hostince Adolfa Otty přišli ochotníci o divadelní místnost. Majitel druhého sálu A. Vajsar nebyl ochotem sál pro divadlo propůjčit. Spolek tedy musel rekvizity uložit a v letních měsících hrál divadla v Záduší, na louce Václava Smutného.
1934 oslava 40. výročí založení Spolku divadelních ochotníků na novém přírodním jevišti Varta. Pozemek SDO zakoupil od rolníka Vincence Řezníčka, členové ho upravili a pro rekvizity a kulisy postavili kolnu.
1935 zřízen i taneční parket, na němž se v letních měsících tančilo při hudbě reprodukované z gramofonu.
1937 se v Batňovicích konaly oslavy 50. výročí založení místního SDH, ochotníci v podvečerna zahradě u Ottů sehráli při elektrickém osvětlení div. hru Utrpením ku štěstí.
1938 registrován v ÚMDOČ.
1938 46 členů, 3 představení.
1940 - Al. Jirásek: Otec.
Po atentátu na Heydricha divadla na 6 týdnů zakázána.

1945 obnovení činnosti hrou Zpěv na hrázi,
1946 dokončil SDO stavbu krytého parketu v areálu na Vartě.
1951 likvidace původního spolku.1995 obnoven Spolek divadelních ochotníků
"K obnovení ochotnického divadelního souboru již nedošlo, ale spolek si dal za cíl podporu dětského divadelního kroužku při Základní škole v Batňovicích, kde má dětské divadlo dlouholetou tradici a na rozdíl od původního Spolku divadelních ochotníků tato tradice přežila i osmdesátá a devadesátá léta. Dalším cílem spolku je činnost v oblasti kulturního života v obci a udržení provozu v areálu Na Vartě." (Viz Texty)
2005 Předseda: Jan Hanuš , jednatel: MVDr. Břetislav Novák.
Bibliografie:
OPSÁNO z batňovských kronik. Nepřehledné dějiny obce a přidružených osad. - www.batnovice.cz/historie - 1.12. 2011


Spolek divadelních ochotníků v Batňovicích (Dotazník ÚLK 1999.)
Podklad pro adresář souborů 2005. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 66.

České divadlo 1940, č. 8, s. 160.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1697, sg 30/168/48, Ochotnické divadlo v Batňovicích, 1894.

Související Pojmy

Mapa působení souboru - SDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':