Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Ochotnická družina

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1815
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1857
Působení: 181x, 182x, 183x, 184x, 185x
1815 (podle J. Vondráčka) byla založena Ochotnická družina, která hrála v české řeči.
1817 ochotnický soubor založil Jan Jakub Němeček, člen rozvětveného hudebního rodu v Sadské.

Dle některých zdrojů podnět k hraní divadla dali inženýři při stavbě silnice z Prahy do Hradce Králové.
Podle dalších zpráv vzniklo ochotnické divadlo z ryze praktických důvodů – několik občanů založilo divadelní soubor po válečných událostech, kdy mnoho obydlí bylo vypáleno a nedostávalo se finančních prostředků k jejich obnově. První uvedená hra – Braniboři (autor nezjištěn).
Při zrodu stáli učitelé, lékař, purkmistr a obchodník, kteří v obecním domě zřídili, postavili a vymalovali divadlo a také účinkovali jako herci.
Hrávalo se v češtině, z výtěžků podporovány školní dítky, zřídil se školní prapor a přispělo se na hudební spolek.

1819 – František Raymann: Selské námluvy.
1820 divadlo přeneseno do horní radnice,
hrály se převážně hry J. N. Štěpánka.
1927 velký požár města, radnice s divadlem lehla popelem.

1841 opět hrálo několik ochotníků ("magistrátní úředníci, měšťané, jejich manželky a děti" – Květy 6. 5. 1841), hrálo asi 13 až 16 herců, z toho 5 žen, postupně v soukromých domech čp. 76, 32 a 73,
až do 1849. Z titulů např. od J. N. Štěpánka Čech a Němec; J. K. Tyl: Nalezenec; Matěj Kopecký: Sidonia (patrně Salvárie, vlastně Kouzelnice Sidonia, jinak Zločinný soudce, truchlohra ve 4 jednáních); Posvícení v Kocourkově; Matěj Kopecký: Loupežníci na Chlumu; V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk; Johann Nestroy: Lumpacivagabundus.
Po 1848 divadelní fundus kvůli zadlužení divadla uložen na radnici, hrálo se jen zřídka.
V následujících letech Bachova absolutismu bylo obtížné získat k hraní divadla povolení.
1850 Divadelní řád v Rakousku-Uhersku se snažil hraní divadla omezit.
1851 Divadelní společnost Václava Šmída připravovala svá představení s přispěním místních ochotníků.

1853–1854 několik dalších představení v hostincích čp. 258 a 74.
1857 však kroužek nedostal povolení a skončil.
---
Dále viz Divadlo ochotnické města Sadsky, SDO.
Bibliografie:
190 let ochotnické divadelní činnosti v Sadské. Divadelní spolek Klicpera 2006, 58 s.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: Divadelní ochotník II, sv. 6. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, II. díl, s. 181, 291.

KRÁTKÁ, Drahomíra, Měst. muzeum, a KRÁTKÝ, Jiří: Ochotnické divadlo v Sadské. Rkp. 1997, 12 s. kART.

KRÁTKÁ, Drahomíra: Fakta o divadelních ochotnících v Sadské (1817–1996). Rkp. 1996, 1 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II.díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 426.

PAROUBEK, F. A.: Letopis města Sadsky v okresu poděbradském kraje Čáslavského v Čechách. 1859.

PAROUBEK, F. A.: Ochotnické divadlo v Sadsce. Divadelní ochotník, Praha 1863.

ŘEHÁK, Adolf: 175 let divadelní ochotnické činnosti v Sadské. 1815–1990. Divadelní soubor Klicpera v letech 1959–1988. Rkp. Nestr. kART.

ŘEHÁK, Adolf ml.: Co víte a nevíte o divadelním spolku ochotníků Klicpera v Sadské. In: Sadské posvícenské noviny, srpen 1993.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I. a II.), s. 191.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Praha, Otto 1882, s. 171–172. kDÚ.

Související Obrázky

Sadská, Klicpera, článek  Adolfa Řeháka ml., kopie
Sadská, Letopis města Sadsky, hry 1841–1845
Sadská, Letopis města Sadsky, hry uvedené 1845–1857
Sadská, Letopis města Sadsky, začátek zápisu 1841–1857
Sadská, Letopis města Sadsky, zápis 1840–1849, pokračování
Sadská, Letopis, zápis o spolupráci s kočovnou div. společností, 1857
Sadská, spolupráce ochotníků s kočovnou div. společností, 1851


Mapa působení souboru - Ochotnická družina

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':