Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků / Sokol

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1922
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x
1922 místní Spolek divadelních ochotníků se stal členem ÚMDOČ.
1925 se bývalý správce velkostatku Julius Pavlík odstěhoval do hostince Sokola a přistavěl tu sál vhodný pro divadlo.
1930 v zimním období členové spolku sehráli 2 hry, obě režíroval řídicí učitel Jan Jedlička.
1931 byla pod vedením učitele Aloise Pesárka uvedena divadelní hra při příležitosti položení základního kamene k nové škole.

1931-1946 hrávali častěji, nejzdařilejším představením byli Psohlavci - dle Jiráska. Pro děti - i s dětmi hrál SDO pohádky.
Např.
1935 - 28. 1. - Čeněk Habart: Tajemný dub, s ochotníky v Moravských Prusích nacvičila učitelka Alena Knapová. Hrálo se v sokolovně.
1936 - 28.10. - Miloš Veselý: Zahrada míru a lásky. Nacvičila uč. A. Knapová a učitel A. Jabůrek.

1939 - v červnu - Al. Jirásek: Vojnarka, odpoledne pro děti a večer pro dospělé.

1938-1939 a 1945-1946 se hrálo v režii Aloise Sedláčka z čp. 19.
Herci: B. Křetinský, č. 19; Jos. Adamec, č. 34; St. Sedláček, č. 7; V. Pěnčík, č. 18; Jos. a Ludm. Cigánkovi, č. 137; Jar. Pavézka, Jan. Trávníček, č. 13; Jan Tomášek, č. 174; učitelka Alena Knapová, č. 144; Frant. Sedláčková, č. 87; Marie Smékalová, č. 1; Fr. Vlček, č. 48; Marie Trávníčková, č. 23; Al. Adler, č. 12; Fr. Svobodník a další. Nápověda stále Ludm. Špičáková, roz. Veverková.


1974 - 23. 3.- A. Jirásek: Lucerna, sehráli místní ochotníci pod vedením uč. J. Kydalové. Další den bylo představení sehráno znovu a potom ještě 30.3.1974 pro členy JZD.

1975 - 15. a 16. 3. - Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma. Hru režírovala J. Kydalová.

Po osvobození
1946 převzal vedení divadla Jan Trávníček, č. 13.
Po 2. svět. v. se hrálo dosti často, zejména hry se zpěvy - Vl. Dvořák: Sto dukátů za Juana; Karel Fořt, hudba Em. Starý: Z českých mlýnů, fraška se zpěvy a tanci; spolupráce s místními hudebníky - V. Pořízek z Vážan - housle, J. Kubr, V. Večerka - harmonika, později Kutálkova kapela, která účinkovala i při ostatkových zábavách a průvodech.
Náročnější činoherní repertoár - (?)Doktor a jeho dítě; Al. Jirásek: Otec, Kolébka, Vojnarka; Jul. Zeyer: Radúz a Mahulena, J. K. Tyl: Švanda dudák, V. a A. Mrštíkové: Maryša; J. K. Tyl: Paličova dcera... Zájezdy do okolí.

1955 Mil. Stehlík: Mordová rokle, J. Kvapil: Princezna Pampeliška, Fr. Hrubín: Kráska a zvíře.

1955 mladí ze souboru - družba s DS Vojenského učiliště Vyškov, společné vystupování, včetně soutěží.

Od 2. poloviny 50. let až do let 70. patřili mezi dobré herce Jar. a Drahomíra /rozená Trávníčková/ Krátkých, č. 1710, manželé Cigánkovi, č.m 137; Fr. a Ludm. Vlčkovi, č. 48; Mir. Vlčková, č. 47; Ad. a Marie Matějkovi; Fr. Wachtel, č. 131; Drah. Křetínský, č. 19; Ludm. Koutná, č. 175; Marie Laidorfová /roz. Reichmanová/, č. 173; Mar. Řezníčková, č. 118; Jan Štemberk, č. 191; Jan Babák, č.166; ad.; nápověda Ludm. Špičáková, č. 122;...

1961 příchod mladých ochotníků - Zd. Cigánek, č. 88; Ol. Tomášek, č. 184; Lad. Černý, č. 100; Boh. Kozák, č. 108; Jos. Řezníček, č. 118. - Realizována veselá estráda pro členy zemědělského družstva. Postupně ustávala příprava silvestrovských pořadů.
1964 opět nacvičen silvestrovský program.

1973 vystoupení se scénkami v domově důchodců.

1974 - 23. 3. - A. Jirásek: Lucerna, sehráli místní ochotníci pod vedením J. Kydalové. Další den bylo představení sehráno znovu a potom ještě 30.3.1974 pro členy JZD.

1975 - 15. a 16. 3. Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma. Hru režírovala J. Kydalová.
Bibliografie:
INFORMACE pro MČAD HUDCOVÁ, Drahomíra: Historie ochotnického divadla v Moravských Prusích. Rkp. 3 s. 3 s. příloha.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za správní rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1922. Seznam členů. kART.

Související Organizace

Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků / Sokol

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':