Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Naše scéna, SDO / Snaha / Hasiči / OB

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1941
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1966
Působení: 194x, 195x, 196x
1941 založen Spolek div. ochotníků Naše scéna s cílem sloučit všechny zrušené či zakázané divadelní odbory (např. Sokol, DTJ), navázat na jejich práci a zkvalit repertoár.
Zakladateli Jaroslav Pečenka, Václav Vaniš, Karel Kraus, Josef Vodička, Karel Cerhán, Oldřich Jindra, Václav Müller.
Přihlásilo se 42 členů, z nichž většina měla herecké zkušenosti za zrušených souborů.

Soubor si vytkl cíl hrát pouze hry hodnotné a netendenční.
Spolek vedl V. Vaniš, nejčastěji režíroval K. Kraus.
Zkoušelo se v hostinci U Malkovských (čtené zkoušky), aranžovací zkoušky se už konaly na jevišti sálu v hotelu Urban, kde se hrálo.

Spolek měl také pododbory - hudební (vedoucím byl Josef Baštář) - a od 1942 i pěvecký (sbormistrem byl ředitel Sýkora).

Soubor se ihned po svém vzniku přihlásil za člena ÚMDOČ a od počátku se účastnil soutěží ÚMDOČ.

1942 prvním představením Götzovi Soupeři, první rok pak nastudováno dalších 6 her a soubor uspořádal ještě několik kuturních večerů.
"V době válečného útlaku bylo hraní divadelních her Tylových, Jiráskových, Mrštíkových aj. morální oporou a často jediným okupanty povoleným kulturním děním." (citace z programu 1946)

V následujících válečných letech 13 představení a 3 koncerty.
Např. Maloměštští diplomati (Štolba), Maryša (Mrštíkové), Zmoudření dona Quiota (Dyk), Milostná mámení (Tetauer), Znamenitý dědeček (Baldová), Slzy panny Betynky (Pauer), Strakonický dudák (Tyl), Vojnarka (Jirásek), Sbohem, pane profesore (Albtner), Třetí zvonění (Štech), Úsměvy a kordy (Tetauer) a další.
Režie: Kraus, Müller, Cerhán, Baštář, Pečenka, Vodička, Lohr, Grigar, Čelikovská, Švec, Kotík.
1943 J. Kvapil: Princezna Pampeliška - poprvé zjednodušená, nerealistická moderní scéna.
Příznačná byla záliba v krojovaných hrách.

1945 po květnové revoluci uvedena hra Lope de Vegy Sedlák svým pánem.
"Po válce se značně zhoršil vkus publika. Politické strany dominují nade vším a za protektorátu tak nádherně sjednocený národ začíná se bít mezi sebou za různé politické směry. Nastupuje systém lidové demokracie. Kultura se stává popelkou. Divadla se prázdní a plní se pivní lokály a politické schůze." (z kroniky)

Členové souboru se účastnili dramatické školy ÚMDOČ. Soubor se sice stal členem vítězného kruhu ÚMDOČ, ale nikdy neobsadil v soutěžích 1. místo.
1949 Naši šli tudy (Langer), hráno 3x, na zájezdě 3x; Noc na Karlštejně, 3x, na zájezdě 2x; Hluboké kořeny, 2x; Doňa Sancha, 2x; Morálka paní Dulské, hráno 2x, na zájezdě 1x.
Rež. Vodička, Kraus.

Od poč. 50. let Naše scéna pod hlavičkou družstva Drupol, posléze do 1957 Snaha.

1950 Lakomec (Moliére), Lucerna (Jirásek), Marina Havranová (Jirásek), Svatba Krečinského (Suchovo-Kobylin). Režie: Kraus, Müller.
1950 - Moliére: Lakomec. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) - 32. místo soutěže.
1951 Hamlet (Shakespeare). Rež. Kraus.
1952 Jíra Danda (Moliere), Soud lásky (Vrchlivký), Ifigenie na Tauridě (Goethe), M. D. Rettigová (Jirásek), Zvíkovský rarášek (Stroupežnický), Paní mincmistrová (Stroupežnický). Režie: Kraus, Vodička, Janáková, Müller.
1953 Hrátky s čertem (Drda), Kolébka (Jirásek). Rež. Jelínek, Roubíček - Jindřich.
1954 Kutnohorští havíři (Tyl). rež, Müller.
1955 Matka (Čapek), Sluha dvou pánů (Goldoni), Radúz a Mahulena (Zeyer). Rež. Vodička, Kraus.

Od 50. let činnost upadala, problémy s povolováním některých titulů, následný úbytek členů.
Např. 1957 zakázána hra Nebe na zemi (V W).

Od 1957 zřizovatelem ČSPO (hasiči).

1961-1964 Bílá nemoc, Krejčovská pohádka, Revizor, Sklenka krétského vína, Loupežník, Teta z Bruselu, Svatba sňatkového podvodníka, Lhář.
Vedle divadla i estrády, silvestrovské večery, maškarní karnevaly.

1965 soubor přešel k Osvětové besedě, po delším odmlčení uv. hra Charleyova teta, dále Těžká Barbora.

1966 přestavba sálu, jeviště a ostatních prostor v hotelu Urban, přičemž byl zničen a zcizen veškerý majetek souboru (kulisy, nábytek, elektromateriál, rekvizity, opony apod.).
Bez majetku, který byl pořizován mnoho let, nebylo možno činnost znovu zahájit.
Bibliografie:
HISTORIE spolku divadelních ochotníků Naše scéna. Rkp. 10 s. kART.

KRONIKA souboru Naše scéna (vedena 1941-1947).

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 502.

NAŠE SCÉNA - seznam akcí od r. 1942 do r. 1966. Rkp. 4 s. kART.

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.

Zprávy ÚMDOČ 1950, č. 6-7, s. 137.

Amatérská scéna 1965, č. 9., s. 23.

Ochotnické divadlo 1963, č. 2, s. 34.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2862/1941, SDO.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Říčany pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.
Fond: Středočeský KNV Praha, Krabice IV/3 362/4:
1951 Přehled o stavu převedených souborů LT na masové základny dle hlášení ONV.

Související Organizace

Související Obrázky

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950


Mapa působení souboru - Naše scéna, SDO / Snaha / Hasiči / OB

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':