Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Vzdělávací jednota

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1925
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 193x, 194x
Vzdělávací jednota
1927 - 3. dubna - K. H. Vika: Věno, drama ve 4 jednáních.
1927 - 26. a 28. května - S. H. Mosental: Debora, lidová hra. "Sehráno velice pěkně."
1927 - v červnu - Ad. Bogner: Martin pytlák, drama, hráno v den svěcení kaple, čistý výtěžek v obnosu 554 Kč věnován na kapli.
1927- 8. a 11. prosince - Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně. Před premiérou promluvil o době Karla IV. správce místní školy.

1928 - v dubnu - Jiří Balda: Můj mužíček je anděl - úspěšně představení.
1928 - "10leté výročí naší samostatnosti bylo všude radostně oslaveno. Večer bylo sehráno slavnostní představení hry Ferd. Olivy Pro vlajku československou - za slabé účasti."
1928 o Vánocích – Fr. Sokol- Tůma: Soucit.

1929 - 14. dubna - J. F. Karas: Náš pan Franc.
1929 "Vzdělávací jednota uspořádala 18. srpna prvou zdejší dožínkovou slavnost. Byla pěkně uspořádána, avšak silný déšť při začátku slavnost úplně pokazil. Škola se účastnila slavnosti alegorickým vozem s myšlenkou: Zemský ráj to na pohled."
1929 - 3. listopadu - Božena Rajská-Smolíková: Zemský ráj to napohled.
1929 - 29. prosince - B. Rajská-Smolíková: Zámecké strašidlo.

1930 - 16. března - Věrní - hra k oslavě narozenin TGM.
1930 - 20. dubna - Marie Slavíková: Rodné hnízdo.
1930 - 7. září - Frant. David: Hledá se medium. Poznámka v kronice: "Hra trochu nevhodná".
1930 - 7. a 8. prosince - Černý vlk, hra z mysliveckého života.

1931 - 5. dubna - Karel Vyskočil /dle románu Jana Klecandy: Starý hřích /Za vinu nespáchanou/.
1931 - Dne Svobody byl letos oslaven 28. X. ve škole za účasti rodičů. Večer uvedena hra J. Kouby-Drahovského: Když děla zahřmí, prapor zavlaje, obraz z pohnuté doby světové války. Účast slabá.

1932 - 6. března - oslava 82. narozenin pana presidenta konána ve škole za hojné účasti. Večer sehrala Vzdělávací jednota hru B. Rajské -Smolíkové: To za Rakouska nebylo. Návštěva dobrá.
1932 - 3. dubna - kabaretní hra Praha – Brno nasedat! Návštěva dobrá.
1932 - 17. července - "sehrála Vzdělávací jednota na louce p. Josefa Kuče divadlo od Ed. Šimka Lešetínský kovář. Je to činohra zpracována dle básně Svatopluka Čecha. Po 1. jednání se spustil silný déšť, takže divadlo dohráno v sále na jevišti."
1932 - Den Svobody řádně v obci oslaven. O to se postarala škola. Oslava se konala v sále p. Ludvíka Pavláska dne 28. října. Správce školy pohovořil o významu našeho osvobození. Pak předvedly školní děti za pomoci dospělých vlasteneckou hru Pro tatíčka presidenta za hojné účasti diváků.
1932 - 25. listopadu - August Kotzebue: Zmatek nad zmatek, fraška v pěti jednáních.

1933 - 12. března Marie Slavíková: Hřích lesního Křikavy,
1933 - 2. července - divadlo v přírodě veseloha Františeka Baleje: Nechoď tam, pojď radš k nám. Účast velice slabá - asi 60 osob.
1933 - v říjnu - Joža Toucová–Mettlerová: Pro princeznu Svobodu, výpravná vlastenecká hra – pohádka k 15 letům republiky.
1933 - 17. listopadu - J. Frey: Dobří lidé. Sehráno dobře za účasti 70 osob.
1933 - 10 prosince - součástí programu mikulášského večírku aktovky: Jar. Hubáček: Příhoda Emana Štvance, státního zaměstnance; Rich. Havelka: Zu Befehl, vojenská fraška, a několik výstupů. Úroveň vhodná. Účast 98 osob.

1934 - 11. března - divadlo Vlastenci českému severu.
1934 - 6. května - František Balej: Marjanko má, na novém jevišti, účast hojná.
1934 - 21. prosince bylo tomu 100 let, kdy se poprvé hrála Škroupova píseň Kde domov můj?“ ve hře Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, pozdější česká hymna. Tohoto jubilea bylo všude vzpomínáno.
1934 - 23. prosince - Henrik Ibsen: Až vstaneme z mrtvých. Návštěva i souhra byly dobré.

1935 - 31. března sehrálaVzdělávací jednota hru Duha nad domem
1935 - Kamil Novák, hudba Em. Starý: Není Zajíček jako zajíček, hra se zpěvy.
1935 - 28. října - Josef Mikšíček: Golgota, tragedie ze světové války.

1936 - 22. března - Jan Klecanda, dramatizace Bož. Otlovská: Páter Vojtěch. Účast hojná.
1936 - Oldřich Dubovský: Na manželské frontě klid.
1936 - 13. května poprvé zazářilo v Jezdkovicích elektrické světlo.
1936 - 15. listopadu - Lašek, Balej: Má matička chudá byla. Souhra i návštěva pěkná.

1937 - 14. března - Maryna Radoměrská: Světlo jeho očí (stejnojmenný film se Zitou Kabátovou 1936). Večer téhož dne Richard a Ada Branaldové:Tchyně odzbrojuje.
1937 - 7. listopadu - Rich. Branald: Zrádce mezi námi.

Závěr kroniky:
Rok 1938
Tento rok bude psán v pamětní knize přesmutným písmem, proto ponechávám jeho vepsání do této pamětní knihy, kterou jsem s velikou láskou a pečlivostí zakládal a vedl, pisateli povolanějšímu a tomu, jenž celý rok prožije v této obci. Ten nechť dle pravdy vše zapíše!

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

I po 1945 aktivní .
Bibliografie:
GRYGAR, Jaromír: Ochotnické divadlo na Opavsku. Poznámky z archivů. Rkp. 1997. 3 s.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 71.
Archivy:
Kronika Jezdkovice 1920-1938. - http://www.jezdkovice.cz/fotografie/obec-jezdkovice/kronika-rok-1920-1938/ - excp. 3. 2. 2013
Poznámka:
1930 "Divadelní jednota v Opavě uspořádala pohostinné vystoupení z Národního divadla z Moravské Ostravy s úplným zpěvoherním souborem, doplněným silnou komparserií a sesileným orchestrem. Pro toto divadlo v přírodě zvolila věčně svěží lidovou národní komickou zpěvohru do Bedřicha Smetany: „Prodaná nevěsta“. Sehráno na sokolském stadionu v Opavě 25. května 1930 za pěkného počasí. Ze zdejší obce jelo nás na toto divadlo plný autobus a mnoho na kolách a povozy."
---
Dne 8. března večer sehrál v hostinci u Vicherků spolek Odbor Matice Opavské v Mladecku působivou veselohru „Staré hříchy“. Sehráno pěkně. Před tím promluvil ředitel měšťanské školy v Mladecku p. Rudolf Kadula o životě a díle našeho Osvoboditele.
---
1931
Dne 19. a 20. ledna sehrala u Vicherků kočující divadelní společnost hru Jenovefu za hojné účasti občanstva.
---
Dne 8. března večer sehrál v hostinci u Vicherků spolek Odbor Matice Opavské v Mladecku působivou veselohru „Staré hříchy“. Sehráno pěkně. Před tím promluvil ředitel měšťanské školy v Mladecku p. Rudolf Kadula o životě a díle našeho Osvoboditele.
---
Dne 10. května zavítali k nám vzácní hosté hlučínští z Hněvošic, by se navázaly styky Hlučiňáků s ostatním Opavskem, proto, bylo sehráno několik pohostinných vystoupení. Též i toho dne u nás o večer ve Stěbořicích. K tomu nacvičil hasičský sbor hněvošiský veselohru „Chytrák krajánek“. Před divadlem promluvil tamní stavitel p. Buchta na thema: Hlučínsko a jeho lid. Přednáška tato byla s velkým zájmem vyslechnuta asi 100 účastníky. Jejich zpěvy a básně hlučínské byly působivé. Též i jejich kroje (hlučínské), ve kterých děvčata přijela, se všem líbily. Zájezd navrhl a uskutečnil tamnější řídídí učitel p. Jindřich Lhotský, zdejší rodák.
V neděli 24. května pořádala Vzdělávací jednota slavnost „Kácení máje“ a večer taneční zábavu. Návštěva pěkná.
---
Obor činnosti:
Nezjištěno
Typ souboru:
soubor víceúčelového spolku

Související Pojmy

Mapa působení souboru - Vzdělávací jednota

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':