Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Pivovary, ZK ROH / Okres. nár. výbor / Osvětová beseda / Městské KS / Informační a kulturní středisko – loutkové divadlo

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1952
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 2004
Působení: 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x
Počátkem 50. let činnost LD Sokola přerušena zánikem Sokola.


1952 soubor původně sokolský obnovil činnost jako LS ZK ROH Pivovary (pozdější zřizovatelé RK ROH ONV, OB, MKS, IKS).
Jako vedoucí a režisér pokračoval Karel Brůha, (1903-1977), bratranec J. Skupy, výrazná osobnost. Od konce 30. let působil v Třeboni, režisér 4 inscenací uvedených na LCH. Jirka mezi broučky 1957 v ČST.
Budování nového stálého divadla v refektáři bývalého kláštera
1953 zájezdy do 32 obcí okresu.
1953 byla díky darům a svépomocných akcí členů souboru dokončena stavba nového loutkového divadla (elevace, dvě hrací plochy pro marionety a javajky).
Významné období souboru 2. polovina 50. let a léta 60.
K otevření nového divadla napsal Zd. Endris dle místních pověstí hru Krčín a 30 hastrmanů (v. Endris, loutky Anthon), 160 repriz., 1956 účast na Loutkářské Chrudimi (LCH).
Od 1955 LS účastníkem řady festivalů a přehlídek, mj.
1955 Puškin: Kamenný host, režie Karel Brůha, scénografie František Kubal, Ivan Anthon. Účast v Chrudimi na 4. LCH. Později hráno i v Bratislavě.
1957 jako LS RK ONV, J. Skupa - F. Wenig: Jirka mezi broučky, r. Karel Brůha, scénografie Ivan Anthon. hudba L. Havel, účast na LCH, 3. cena.
1957 a 1958 NP LS v Ústí nad Labem.

1957 Nový zřizovatel. Rudý koutek při ZV ROH ONV v Třeboni.
Vystoupil na prvním loutkářském festivalu v Týně nad Vltavou (televizní záznam).
1963 Drda - Anthon: Zapomenutý čert, režie Brůha, účast na LCH.

Od 1969 zřizovatelem LD Městská osvětová beseda.
1972 Strakonice, Skupovy Strakonice, KP LS,
1973 Strakonice, Skupovy Strakonice, KP LS,
1976 Strakonice, Skupovy Strakonice, KP LS,
1976 Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
1976-1981 přestavba divadla, nehrálo se.

Do 1981 rekonstrukce divadla a stagnace činnosti.
1981 účast na první meziokresní loutkářské přehlídce v Třeboni.
Umělecký vedoucí F. Kubal, výtvarná řešení I. Anton.
1986 K. J. Erben, Miloslav Poes: Pták Ohnivák a liška Ryška. Režie Marie Poesová, hudba Miloslav Poes, Účast na KP Skupovy Strakonice.
1986 z MěKS LD odštěpení mladší větve LS Třeboň, postupně začala užívat název PEKUF, viz.
Název PEKUF ale používán až od 1989, první inscenace, uvedené i na LCH, ještě pod názvem LD MěKS, pod které v té době patřily obě větve souboru.
1987 - Loutkářský soubor MKS, ASAGAO. Účast na Rampa, Praha.
1989 učitelky MŠ, Eva Svobodová: Perníková chaloupka, KP Skupovy Strakonice.
1991 W. Hauf - E. Svobodová: Kalif čápem. Skupovy Strakonice.
1993 Eva Svobodová:O silném Honzovi. KP LD Třeboň
1993 Pekuf ukončil činnost.

Od 1994 patrně opět sjednocení obou větví (či zbylých členů) loutkářského souboru,
pokračoval jako LS Informačního a kulturního střediska - LS IKS, vedoucí E. Svobodová,
např. Šípková Růženka, Sněhová královna, Silný Honza.
1994 - Třeboň, Loutkářský soubor IKS, Orientální pohádka v úpravě Evy Svobodové: O kalifu čápovi, KP, poté účast na Loutkářské Chrudimi.
1997 výstava loutek.
1999 Vánoční hra.
2001 Perníková chaloupka.

Po r. 2000 dvakrát krátce ustal v činnosti,
od 2004 principálkou (do 2006) souboru Jaroslava Šterbová (v loutkovém divadle jako vodič i mluvič celkem 28let),
od 2004 s novým vedením navázal na tradici a záměr v zimě hrát pro děti každých 14 dnů až do konce dubna.
Navíc chtěl do Třeboně zvát další jihočeské loutkáře.
2005 22 členů, z nichž 15 se loutkám věnuje dlouhá léta.

Od 2006 jako Spolek třeboňského loutkového divadla, viz.
Bibliografie:
ANTHON, Ivan: Informace pro MČAD. Rkp. 2001. 1 s. kART.

ANTHON, Ivan: Odešel Karel Brůha. ČsL 1977, č. 6.

ANTHON, Rudolf: Vzpomínky na loutkářství v Třeboni. Loutkové divadlo Třeboň 1924-1969. In: Almanach Město Třeboň. Třeboň 1969.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 230, 232; obr. s. 224: A. S. Puškin: Kamenný host,

HANŽLÍKOVÁ Eva: Jednadvacáté Skupovy Strakonice. Čs. loutkář 1986, č.6, s. 124 - 125.LS Třeboň, r. Karel Brůna, loutky Ivan Anthon.

KRÁL, Miroslav: 80. výročí založení třeboňského loutkářství, Loutkář 55, 2005, s. 82 n.

KUBAL, František: Loutkové divadlo v Třeboni. In: Šest set let královských práv města Třeboně. Třeboň 1976, s. 148-153.

Loutkářská Chrudim po šesté, Čs. loutkář 1957, č. 8, s. 169. - 176.

NOVÁK, Jan: Nejstarší amatérské loutkářské soubory v ČSR. Praha, SAL SČDO 1983, s. 34-36. kART.

MAŠKOVÁ, Marie. Loutkáři a divadelníci v Třeboni. Amatérská scéna 1993, č. 6, s. 17.

POESOVÁ, Marie: Třeboňské loutkové divadlo. Diplomová práce. České Budějovice, PF 1978. 104 s.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 48, 133. (LS Třeboň, Pekuf, Karel Brůha, Marie Poesová, Miloslav Poes.)

RICHTER, Luděk: Slova, slova, slova... aneb Zemětřesení podle Richterovy stupnice. Čs loutkář 1993, č. 6, s.135.

VAVRUŠKA, E.: Mladý pětačtyřicátník. ČsL 1970, č. 7.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Jihočeské loutkové amatérské divadlo. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1982. 7 s. kART.

ZBORNÍK, František: Dvacáté čtvrté Skupovy Strakonice s dodatečným stínem. Čs. loutkář 1989, č. 8, s. 175. - 176.

ZVONAŘOVÁ, Alexandra: Historie a současnost loutkového divadla v Třeboni. In: Kapitoly z historie loutkového divadla na Jindřichohradecku. Acta historica Novodomensia II. Jindřichův Hradec, Okresní muzeum 1999.

vkW: Skupovy Strakonice. Čs loutkář 1991, č. 8, s. 187 - 188.
Archivy:
Chrudim, Státní okresní archiv, Soudobá dokumentace, i.č LCH 40N

Související Obrázky

ANTHON, Ivan, loutkář – Třeboň, Praha, 1928-2012
Bratislava, CP loutkářských souborů - plakát, 1955
Celostátní přehlídka loutkářských souborů v Bratislavě, 1955
Chrudim, CP Loutkářská Chrudim 1955, plakát
Chrudim, Loutkářská Chrudim, program, 1988
Rampa, plakát, duben 1989
Třeboň,  LD Třeboň, Perníková chaloupka, 1989
Třeboň, LD MěKS,  Kamenný host, 1955
Třeboň, LD MěKS, Pták Ohnivák a liška Ryška, 1987
Třeboň, LD MěKS, Pták Ohnivák a liška Ryška, 1987
Třeboň, LD ZK Pivovaru, Kamenný host, režie K. Brůha, výprava Fr. Kubal, I. Anthon, na LCH 1955
Třeboň, LS (RK ZV ROH ONV Jindřichův Hradec), Zapomenutý čert, LCH 1963
Třeboň, LS MěKS, Asagao, NP Loutkářská Chrudim 1987
Třeboň, MěKS, LS, Krysař, KP Skupovy Strakonice (zkouška) 1988
Třeboň, MěKS, LS, Krysař, KP Skupovy Strakonice 1988
Třeboň, MěKS, LS, Krysař, NP Loutkářská Chrudim 1988
Třeboň, MěKS, LS, Krysař, programový leták, 1988
Třeboň, MěKS, LS, Krysař, Výstavní sál Třeboň 1988
Třeboň, ZK Pivovaru, Krčín a třicet hastrmanů, LCH 1956


Mapa působení souboru - Pivovary, ZK ROH / Okres. nár. výbor / Osvětová beseda / Městské KS / Informační a kulturní středisko – loutkové divadlo

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Bratislava, CP loutkářských souborů - plakát, 1955
Třeboň, LD ZK Pivovaru, Kamenný host, režie K. Brůha, výprava Fr. Kubal, I. Anthon, na LCH 1955
Třeboň, LD MěKS,  Kamenný host, 1955
Třeboň, ZK Pivovaru, Krčín a třicet hastrmanů, LCH 1956
Třeboň, LS (RK ZV ROH ONV Jindřichův Hradec), Zapomenutý čert, LCH 1963
Třeboň, LD MěKS, Pták Ohnivák a liška Ryška, 1987
Třeboň, LD MěKS, Pták Ohnivák a liška Ryška, 1987
Třeboň,  LD Třeboň, Perníková chaloupka, 1989
Třeboň, LS MěKS, Asagao, NP Loutkářská Chrudim 1987
Třeboň, MěKS, LS, Krysař, Výstavní sál Třeboň 1988
Třeboň, MěKS, LS, Krysař, KP Skupovy Strakonice (zkouška) 1988
Třeboň, MěKS, LS, Krysař, NP Loutkářská Chrudim 1988
Třeboň, MěKS, LS, Krysař, KP Skupovy Strakonice 1988


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.