Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1917
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 196x
Působení: 191x, 194x, 195x,196x
1917-1918 DS J. K. Tyl.

1945-1951 činnost doložena v SOkA Opava.
1947 teprve SDO J. K. Tyl, člen ÚMDOČ.

1951 - B. Jindřich: Hledá se princezna, Mil. Stehlík: Mordová rokle, F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání.
1953 - A. N. Ostrovskij: Pravda je hezká, N. V. Gogol: Ženitba, Jar. Vrchlický: Noc na Karlštejně.
1955 - V. K. Klicpera: Zlý jelen, 2x.
Zah. hrou Paličova dcera, poté Stroupežnický, Piskoř, Šamberk, Baldessari Plumlovská, Tyl, Macháček, Zeyer, Ruth, Nejedlý, Jirásek, Šrámek, Molière, Klíma, Stehlík, Ostrovskij, Gogol, Klicpera. Též v Háji U Rohlů.

1957 v místě nový KD. Bohatá činnost, mj. V. Sojka: Brokát, princ z pohádky, 4x;
1958 - L. Stroupežnický: Naši furianti, 5x; J. K. Tyl: Kutnohorští havíři, 5x.
1959 - K. Krpata: Hvězdy nad hradem, 1x; Pavlín: Zelené pustiny, 3x; pro děti Marková: Pohádka o zlaté niti, 2x.
1960 - Čepurin: Dvě setkání, J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, hráno na Vančurově Háji), dále Vítězství , - Nušić, Jirásek, Matuška.

1947-1963 33 her, 85 představení. Hráli též v okolí, mj. v Hradci nad Moravicí na nádvoří zámku. Úspěchy v soutěžích. I jiné společenské a kulturní aktivity.
Bibliografie:
PRACNÁ, Sylva: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Opava. Rkp. pro MČAD 1998.
Archivy:
Slezské zemské muzeum v Opavě:
Soupisy her odehraných v okrese Opava 1951, 1953, 1955, 1957, 1960. Pro DČAD 2012/2013.

Státní okresní archiv Opava:
Prozatímní inventární seznam Ev. č. 73; č. Praha, Národní archivD 132
Ochotnický divadelní spolek Tyl Háj - Smolkov 1945-1951
Zpracoval : Jaroslav Bakala
strojopis z roku 1958:
1 Kronika spolku divadelních ochotníků 1945–1951
2 Jednatelská kniha / kniha zápisů / 1947–1951
3 Matrika členů divadelního spolku 1947–1949
/ s indexem /
4 Účetní kniha 1947–1951
5 Kniha inventáře 1947–1951
6 Seznam divadelních knížek 1947–1951
7 Úřední doklady / povolení, potvrzení, 1950
oběžníky, atd. /
8 Došlé dopisy / 58 listů / 1950
9 Opisy odeslaných dopisů /16listů/ 1950
10 Záznam
presenčních listin /16listů/ 1950

Metráž: 0,12 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Archivní pomůcky
BAKALA J.: OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ SPOLEK TYL HÁJ-SMOLKOV 1945-1951. Prozatímní inventární seznam, 1958, s. 1, ev.č. 73.

Související Organizace

Mapa působení souboru - Tyl

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':