Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Křížkovský

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1945
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 194x, 195x
Div. OS Křížkovský se sídlem ve Štítině,
1945-1951 činnost doložena ve SOkA.

Po 2. světové válce byla Štítina silně poškozena válkou, zbořeno několik desítek domů, Starý pivovar s prostorným sálem a jevištěm zůstal zachován, stejně jako sál U Stuchlíků. Bylo kde hrát divadlo.

Po 1945 založen nový spolek DS Křížkovský, vedoucí Alois Holeš, jednatel Lad. Malohlava, pokladník Blažej Čermín, režisér Boleslav Popek.

Spolek však postrádal dekorace, horizonty, reflektory aj.
Zůstala pouze malovaná opona, na níž byl výjev Krok a jeho tři dcery. Bylo rozhodnuto o nákupu kulis - na úvěr. Ručiteli byli A. Holeš a Jan Vašica, kteří ručili svými majetky. Splátky půjčky se staly jedním z hlavních motivů, které nutily k hraní více kusů ročně a výběru her "na jistotu". Tou byly "branaldovky" - hry Rich. Branalda s hudbou jeho syna Adolfa Branalda. Kostýmy byly půjčovány v divadelní půjčovně Opavského divadla. Maskérem souboru se stal p. Matýsek z téhož divadla.

1946 Márinka z myslivny, režie B. Popek, hudba St. Malohlava, 2x

1947 Cikánská krev, Partyzánka Věra, Muzikanti z české vesnice, režie vedle Popka i Holeš, hudba Malohlava.

1948 Děvčátko z kolonie, r. Popek, Holeš, hudba varhaník Fr. Glabazňa, hrálo 62 osob, baletní vložky nacvičil A. Hartman ml. Dále Děvčata ze mlejna, hrálo 25 osob, 2x; Vojnarka, 12 osob, 2x.
1949 Písně, dcery ducha mého, Maryša, hrálo 64 osob, hrána v sále (156 diváků) i v přírodě za školou, scénu vytvořil A. Holeš. Když byla postavena náves, doškové domky, přišly trvalé deště a voda scénu zcela poničila, vše bylo nutno postavit znovu, premiéra až 21.8.1948 - 925 diváků; studenti Zdravý nemocný, r. A. Hartmann ml.; Na ukrajinských pláních, Ruská duše a zpěvohra Podskalák, hrálo 26 osob, hráno 2x, režie Popek, hudba Malohlava, 793 diváků.
Režie těchto her Popek, Holeš, hudba MVDr. Václav Kupka.

1950 šibřinky, scéna Děvčátko z kolonie;
rež. Popek se pro rozpory v souboru vzdal funkce, kterou převzala Hedvika Plachká, provd. Halšková.
Režírovala hry Na letním bytě, Mordová rokle; o prázdninách Kolébka, režie A. Hartman ml.
Na vánoční svátky operetka Děvče z předměstí, 2x, režie Popek, Holeš, hudba Kupka.

1952 Naši furianti, hráno v srpnu v přírodě, opět r. Popek, v. Holeš, h. Kupka.
O prázdninách též Noc na Karlštejně, r. A. Hartman.
1953 Pasekáři, Dámy a husaři, Od mlýna k mlýnu, Divotvorný klobouk, r. Hartman, o prázdninách;
1954 Pasekáři, 1x; Otec (Jirásek),2x;
1955 Veselí tři mušketýři - zpěvohra, 3x, r. Popek, hudba Kupka.
Tato hra byla poslední hrou spolku Křížkovský, který poté v rámci reorganizace spolků zanikl.
Při divadelním souboru byl též smíšený pěvecký sbor, který řídil MVDr. Kupka. Vystupoval při různých příležitostech nejen ve Štítině, ale i v okolí. Ten v roce 1955 také zanikl.
Ochotnické divadlo pokračovalo při Osvětové besedě, viz.
Bibliografie:
JAKOUBKOVÁ, Jana: O divadlu ve Štítině. Dle vzpomínek rodičů Lad. a Boženy Hajzrových a Johanky Dominikové. Rkp. prosinec 2000
Archivy:
Státní okresní archiv Opava:
Div. OS Křížkovský se sídlem ve Štítině, 1945-1951. Ev. č. pomůcky 381; č. Praha, Národní archivD 937
Prozatímní inventární seznam zpracoval Jaroslav Bakala,
strojopis z roku 1958:
1 Podací protokol došlých spisů 1948–1949
2 Jednatelská kniha 1946–1949
3 Pokladní kniha 1946–1951
4 Korespondence došlá a podaná - svazek /1945–1950/
5 Divadelní plakáty - 5 ks 1948–1951
Metráž: 0,12 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Archivní pomůcky
BAKALA J.: DIVADELNÍ OCHOTNICKÝ SPOLEK KŘÍŽKOVSKÝ SE SÍDLEM VE ŠTÍTINĚ 1945-1951. Prozatímní inventární seznam, 1958, s. 1, ev.č. 381.

Mapa působení souboru - Křížkovský

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':