Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Klicpera, OS / DrO Besedy jihlavské/ ZK Motorpal V / DS RK ZV ROH nemocnice

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1888
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 200x
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x
1888 zal. OS Klicpera. Do představenstva později zvolena i žena, na tu dobu zcela ojedinělé. 26 členů, v hostinci u Nieveltů. Zah. Opatovický poklad (Klicpera). Úspěch Vrchlický, Šamberk aj.
1889 12 představení v zahradě rantířovské pivnice.
1889 - 26. 12. - DrO Jihlavské besedy - Lad. Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník, ve prospěch ND v Brně.

1891 začali hrát v hotelu Czap (zde si postavili jeviště) a U tří knížat.
1893 4x v Rösslerově hostinci, další představení zde Němci znemožnili. Týž rok se přestěhovali do Besedního domu.
1898 Klicpera pořádal literárně-dramatické večírky v Řemeslnické besedě. V dalších letech pro nedostatek místností aktivita spolku klesala.

1903 prosinec - V. Neumann-Táborský: Zmařené jubileum, hráno v místnostech besedních.
1904 hráli v Besedě a později v Katolickém domě.
1904-1911 pauza v činnosti.

1912 obnovil Klicpera jako DrO Besedy jihlavské se samostatným řízením,
1913 člen ÚMDOČ.
1914 Maryša,
1914-1918 se v městě české divadlo nesmělo hrát.

1920 DS Klicpera členem ÚMDOČ, inicioval vznik okrsku Hany Kvapilové.
1921 Královská Výsost (Sommerset Maugham), Václav Hrobčický z Hrobčic (Stroupežnický) - režie F. Švestka.
1924-5 9 představení, 2 zájezdy (Třebíč, Brtnice). 88 členů, 23 zakl., 2 čestné, 55 činných. Mj. Arnošt Dvořák: Husité, J. N. Štěpánek: Čech a Němec, r. Josef Fořt, j.h. V. Vydra.
1925 předs. Kondrys, režisér J. Fořt a J. Skabý.
1925 oslavy 30 let trvání spolku. Druhé mládí (Scheinpflug); Vlček: Naši republikáni, hráno v Městském divadle.
1925 Při příležitosti ustavení okrsku ÚMDOČ Hany Kvapilové byla v Jihlavě uspořádána divadelní soutěž, na níž domácí Klicpera sehrál Bozděchovu hru: Zkouška státníkova, r. Josef Fořt. Soubor vyhrál 2. cenu.
1928 březen - Vilém Blodek: V studni, komická opera, spoluúčinkoval spolek Hlahol a hudba pěšího pl. 31, dir. R. Pavlata; L. Stroupežnický: Paní mincmistrová, obé v režii Josefa Fořta. M. Maeterlinck: Stilmondský starosta.
1929 Arkadij Averčenko: Hra se smrtí, r. Karel Spěvák, Fr. Zavřel: Vykutálený paroháč, r. Josef Fořt.

1930 březen - Henry Bernstein: Israel, r. a sc. Rud. Boes
1932 květen – O. Scheinpflugová: Okénko, hráno ve Vladislavi v sokolovně jako host místního SDO; Ed. Ch. Charpenter: Děti starého mládence, r. Josef Fořt,
1936 říjen - Gabriel Drágely: Slečnin manžel, r. F. Novák
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 březen - Gernot Schulze: Čertovy zlaté vlasy, r. Mil. Staněk, výprava Boh. Sarnová, hudební spolupráce Dagm. Kamberská, jh, Čelen souboru se stal Karel Voneš, herec, režisér a šéf výpravy, Steve Passeur: Vlajka hoří, r. a sc. Pavel Kypr, S. Raphaelson: Dvacetiletá, r. Rudolf Boes.
1938 únor - F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, r. J. Hůrka, inspice F. Melichar; V. K. Klicpera, Pavel Kypr: Nikdo nemá pravdu, r. a sc. Pavel Kypr, hudební vložky Fr. Melichar;
1938 oslava 50 let činnosti spolku, slavnostní valná hromada v Městském divadle
1938-1939 prosinec , leden - Jára Beneš, text Tobis, Mírovský, Špilar, Rohan: Za naší salaší, režie Fr. Novák a Ant. Melichar, která také nacvičil zpěvní party a řídil jazzorchestr, baletní vložky Karel Kalina
1939 Pavouk v síti.
1939-1945 Městské divadlo českému ODi uzavřeno.
z inscenací např.:
1939 F. X. Svoboda: Poslední muž, r. a scéna F. Novák, hráno v Katolickém domě.
1939 prosinec - Jára Beneš, text Tobis, Mírovský, Špilar: Syn bohů, výpravná opereta, režie dr. J. Podlásek a F. Novák.

1940 – sbírka na zakoupení kruhového horizontu vynesla větší obnos, takže zakoupeny bílý a černý horizont, český kulisní park, praktikábly, reflektory a další rekvizity. Porvé hrána Kvapilova Princezna Pampeliška, režie Frant. Strádal.
1940 sehráno 15 představení. Nejvýznamnější Mahenův Janošík v režii Frant. Strádala. Zakázány reprízy Tomanových Vinice.
1940 – březen - M. Pagnol: Abeceda úspěchu, režie lékárník K. Voneš,
1940 – duben - O. Wilde: Vějíř lady Windermerové, r. Miloslav Roch, sc. K. Voneš, j.h. Růžena Šlemrová a Marie Brožová z Měst. div. na Král. Vinohradech
1941 – únor - P. Hareová: Žena v bílem, r. Miloslav Roch, výprava K. Voneš, j.h. Brožová, Hradilák; Vilém Werner: Čarovný mlýn, pro děti Zlatá rybka, r.
1942

Po 1939 za německé okupace Klicpera sjednocující silou ODi, dále česká a světová dramatika, jh. Štěpánek, Šlemrová, Šejbalová, Gollová, Vrbský, Kohout, Karen, Scheinpflugová, Fabianová, Plachý, Brožová, Hradilák, Veverka, Glázrová, Gräfová. Za odbojovou činnost několik členů popraveno.
1943 140 členů, z toho 103 činných.
1944 - Möller, Alfred, H. Lorenz (= Margarete Paulick, 1869-1964): Hodinka s Alexou, veselohra
Jako ochotník zde začínal Jaroslav Moučka (*1923, pozdější člen Divadla na Vinohradech).
1945 člen Horáckého okrsku ÚMDOČ.
1945 - zah. Guayana, jh. autorka O. Scheinpflugová, L. Boháč ND Praha, několik repríz.
1946 - Matka, jh. Dostalová, a 3 další hry, mj.
1946 – prosinec - Karel Čapek: RUR, r. Mil. Roch, scéna K. Voneš, hráno v Městském divadle, v říjnu 1948 v říjnu hráno na VIII. Tylově Kutné Hoře.
1947 - 7 her, mj. RUR, Ruští lidé, Hra o lásce a smrti.
1947 zařazen do Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ.
1947 – květen – Konstantin Simonov: Ruští lidé, r. B. Hnízdo, scéna K. Voneš.
1947 - Karel Čapek: RUR, r. Mil. Roch. Účast na Divadelním festivalu části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, Pelhřimov.
1948 - O. Neumann: Dina Mülheimová (vžitý název Ač mluví lidským jazykem), r. Miloslav Roch. 1949 Účast na II. Pardubické hry ÚMDOČ. Účast na Div. festivalu části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ v Pelhřimově, 1949. Účast na Tylova Kutná Hora.
1948 - Klicpera, Kvapil: Princezna Pampeliška, režie MUDr. M. Roch, výprava PhMr. K Voneš. Účast na Divadelním festivalu části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, Pelhřimov, na Soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, Jihlava. Účast na NP JH.
1948 - pro děti a s dětmi Čestmír Falta: Čarovný květ, Frank Tetauer: Člověk nemá jen sebe; Jaroslav Rudlofff: Chodský Honza, r. J. Vybíral.
1949 - Jan Hus (Tyl) - režie B. Hnízdo.
1949 předsedou spolku MUDr. Mil. Roch,
1949 - Klicpera, Konstantin Simonov: Ruská otázka, r. B. Hnízdo. Účast na KP Podzim na Vysočině 1949 - vítězné představení soutěže.
1949 - O. Neumann: Dina Mülheimová (vžitý název Ač mluví lidským jazykem), r. Miloslav Roch. Účast na II. Pardubické hry úMDOČ - mimo soutěž. Účast na Divadelním festivalu, Pelhřimov.
1949-1952 DS Mladý Klicpera, mladá generace, Začínáme žít, Jak se kalila ocel ad. Na profes. dráhu odtud Boř. Navrátil, St. Malý, Jar. Moučka, Lad. Šimek i Luboš Hrůza (1933-2008, scénograf, 1965 spoluzakladatel a výtvarník Činoherního klubu, 1968-1997 šéf výpravy divadla v Oslo, dále jh. ND Praha).

1950 - duben - Mil. Stehlík: Mordová rokle, r. M. Roch, výprava K. Voneš, jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ DS hrál ve Znojmě
1950 (1948?) Klicpera přidružen do ZK n. p. Motorpal. Zkoušeli v Urbanově restauraci, hráli v Katolickém domě.
1950 - SDO Klicpera, Mil. Stehlík: Mordová rokle, r. M. Roch. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) - 4. místo soutěže.
1954 - J. Drda: Hrátky s čertem, účast na CP LUT DS ve strojírenství v Brně.
1955-1956 se z Klicpery odtrhl soubor DES (Divadlo, Estráda, Satira), spíše MJF.
1956 v ZK Motorpal soubor mladých, Jaroslav Mecer: Chlapci z rybářské uličky, 14 repríz, Romain Rolland: Hra o lásce a smrti, účast na KP.
1957 Peter Karvaš: Pacient sto třináct, r. MUDr. Milan Roch. Účast Krajský festival DS Jihlavského kraje, Havlíčkův Brod. Účast na NP DS LUT v Přerově.
1957 Limonádový Joe.
1958 - Otto Neumann: Ač mluví lidským jazykem (Dina Müllheimová), r. MUDr. Milan Roch. Účast Krajský festival DS Jihlavského kraje, Havlíčkův Brod. Maxim Gorkij: Vassa Železnovová.

1962 v novém KD podmínky pro opětovné sjednocení ochotnického divadla jako DS Klicpera DK ROH, zah. Ostrov Afrodity - účast na OP. Počet novinek se snížil na cca 3 ročně, zvýšila se umělecká úroveň, řada ocenění.
1965 Čapek: RUR, režie Milan Roch, výprava Zd. Bláha, v roli Falaquista F. Novák, účast na OP v Třešti.
1966 DS Klicpera 70 let, za tu dobu cca 350 premiér, 3000 představení, klasická česká hra, současní autoři Šrámek, Čapek uváděni brzy po premiérách v Praze. Jh. Vydra st., Vojta-Spurný, Bečvářová, Šustrová, Langová, Vítová, Boháč, Höger, Dostalová aj. a řada režisérů.

1970 - Miroslav Krleža: Páni Glembayové, r. MUDr. M. Roch. Účast na Divadelní máj, Krnov - Pohár XII DMK, cena za nejlepší herecký výkon Miroslav Blažek za postavu Leona a František Novák za postavu Ignáta, Anketa diváka – 4. . Účast na CP JH.

Vnitřní nespokojenost v Klicperovi vedla k zal. DS RK ZV ROH nemocnice. Ten rovněž název Klicpera.

1970 JH. Účast na přehlídkách, zájezdy. Proměna DS generační výměnou a kádrovými problémy 70. let. Vnitřní neshody.
1971 - Maxim Gorkij: Vassa Železnovová. Účast na Divadelní máj, Krnov.
1974 přechod několika členů do Divadla Na kopečku).
1975 Romeo, Julie a tma, počátek dlouhodobé spolupráce s Horáckým divadlem.
1977 NP RSDH - DS Klicpera, Makarenko: Začínáme žít
1978 R. Thomas: Osm žen.
1979 - Gernot Schulze: Čertovy zlaté vlasy, r. Mil. Staněk, výprava Boh. Sarnová, hudební spolupráce Dagm. Kamberská, jh. Účast na Znojemském stromě pohádek.

1980 - Klicpera, Zdeňka Horynová: Moudrá ševcová. Účast na Znojemském stromě pohádek - cena mladého talentu Ivana Tesařová.
1980 (1982?, 1984?) zal. přípravka Divadlo mladých, Jar. Vyskočil, manželé Šteklovi.
1981 - Jaroslav Nezval: Vstanou noví bojovníci, r. Jaroslav Dostál j. h. Účast na Setkání amatérských divadelních souborů Vysočiny, Havlíčkův Brod.
1981 - Klicpera, Pavel Grym: Růže pro princeznu. Účast na Znojemském stromě pohádek - cena mladého talentu Jaroslavě Policarové.
1983 - Klicpera, V. K. Klicpera: Veselohra na mostě, úprava R. Mihula; V. K. Klicpera: Ženský boj, úprava R. Mihula, r. Jar.Dostál. Účast na KP Blanenská dílna, Blansko (obě inscenace).
1984 Sněhurka a sedm trpaslíků,
1985 Poněkud ztracená princezna,
1985 - Andrej Makajenok: Tribunál, r. Jaroslav Dostál j. h. Účast na Setkání amatérských divadelních souborů Vysočiny, Havlíčkův Brod.
1986 D. Jandová: Soví princezny,
1987 Elce pelce do pekelce,
poslední představení 1990 Výtečníci.
1988 Pokus o udržení Klicpery spoluprací s Divadlem Na kopečku, Yerma (Lorca), ocenění na kraj. přehlídce, ale stagnace pokračovala, i v Divadle mladých.
1988 - Klicpera a Divadlo Na kopečku, Federico García Lorca (překl. Antonín Přidal): Yerma, r. Miloš Stránský. Účast na KP amatérských divadelních souborů, Blansko - cena za herecký výkon v titulní roli Ludmile Dostálové.

1993 se soubor odmlčel.

2004 - Pavel Dostál a Richard Pogoda: Výtečníci, účast na Novoříšském kejklování. Účast na Klicperově Chlumci.
Bibliografie:
BENEŠ, Jiří: Poznámky z Přerova a Svitav. Ochotnické divadlo 1957, č. 7, s. 159-161.

BERAN, Václav: Znojemský strom pohádek. Amatérská scéna 1979, č. 5, s. 19.

CAHA, Vítek: Divadlo posvěcené nadšením. Třebíč ve službách Thálie 1945-1965. Třebíč, 2003, s. 66. (Na s. 63 blíže neidentifikovatelný novinový výstřižek - en: Národní přehlídky ochotnických souborů.)

JURÁK, M.: Čtyřicet hodin v Moravské Sibiři. Amatérská scéna 1965, č. 7, s. 9-10.

MELICHAR, Antonín: Památník k 60. výročí ochotnického spolku Klicpera v Jihlavě 1888-1948. Jihlava, Ochotnický spolek Klicpera 1948. 38 s. KK.

PAMÁTNÍK k 50. výročí založení ochotnického spolku Klicpera
1888-1938. Jihlava 1938. MKd, KK.

PAMĚTNÍ spis, vydaný ku oslavě čtyřicátého výročí založení ochotnického spolku Klicpera v Jihlavě. Jihlava, vl. n. 1928, 20 s. KK.

SOUČASNOST na ochotnických scénách. Rovnost Brno-venkov 1962, č. 31.(Excerpovala Jana Vavličová, stud. KDS FF MU Brno.)

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 213. kART

ZELENKA, V.: Významný rok čs. ochotnictva a historie spolku Klicpera v Jihlavě (r. 1888). Jihlavské listy 1926, č. 11, 12, 13, 14. KK.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 71.
----

Moravská orlice 22. 12. 1889.

Československé divadlo 1925, č. 6, s. 96; č. 12, s. 191; č. 15, s. 239; č. 16, s. 256; č. 18, 2, str. ob.
Jeviště 1921, č. 17, s. 255.
Zprávy ÚMDOČ 1949, č. 6, s. 117.

Amatérská scéna 1965, č. 7, 2. s. obálky, foto RUR.
Archivy:
Chrudim, Státní okresní archiv, Spolek divadelních ochotníků Chrudim, i.č. 67/03

Jihlava, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Ochotnický spolek Klicpera Jihlava
Časový rozsah: 1862-1952
Metráž: 5,00 bm zpracováno a inventarizováno 0,10 bm nezpracováno
Tematický popis: Značně úplné písemnosti spolku. Nejdůležitější souvislá řada jednacích protokolů, ve spisech korespondence s okolními soubory, členy spolku, úřady a předními pražskými herci. Vedle toho sbírka plakátů, programů a fotografií, tisky a rukopisy divadelních her.
Archivní pomůcky
ŠIMKA A.: OCHOTNICKÝ SPOLEK KLICPERA JIHLAVA 1862 - 1952. Sdružený a skupinový inventář (část), 1961, s. 59, ev.č. 473/31.

Jihlava, Klicpera, ka 5, č. 39-44, korespondence spolku -
SEZNAM členů Horáckého okrsku ÚMDOČ, 1945

Jihlava, Státní okresní archiv Jihlava, Okresní úřad Jihlava, ONV Třešť 1965, Divadla, č. 1194
Jihlava, Státní okresní archiv Jihlava, Okresní úřad Jihlava, ONV Třešť 1965, Divadla, č. 1193
Jihlava, Státní okresní archiv Jihlava, Kulturní pořady 1958, č. 3959

Pelhřimov, Státní okresní archiv, Kamenice nad Lipou, Okresní národní výbor, i.č. 316, ka 234

Archiv St. Olbricht – Slavkov, Brno: excp. Moravská orlice 1889. Pro DČAD září 2015.
Poznámka:
K dvojímu (či vícerému) členství v různých okrscích spolku:
Původní okrsky ÚMDOČ začaly organizovaně vznikat ve 20. letech (na přelomu 19. a 20. století spontánně vznikaly župy). Stávající soubory se do nich z větší části zapojily. Po druhé světové válce začaly, zvláště v letech 1947-1949 /zdá se se, že opět "zdola"/ vznikat nové menší okrsky, které měly patrně zajistit lepší komunikaci s jednotami, což býval u bývalých okrsků často podstatný problém.
V tomto případě šlo o spojení okrsků. (pozn. red.VŠ)
Obor činnosti:
činohra
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

40.JH, Jihlava, Dramatický soubor Klicpera Domu kultury ROH, Miroslav Krleža: Páni Glembayové, r. Milan Roch
40.JH, Jihlava, Klicpera, Krleža, Páni Glembyové, 1970,
Bělá pod Bezdězem, Stavostroj, Pamětní brožura CP LUT DS ve strojírenství v Brně, 1954
Jemnice, Okresní přehlídka amatérských divadelních souborů 1977 - plakát
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Deník souborů LUT, 1950
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, zpráva přípravného výboru, 1949
Jihlava, Beseda jihlavská, přihláška za přispívajícího člena Klicpery, 1924
Jihlava, Kdy kam, leden 1968
Jihlava, Klicpera, 1888 - 1928 Čtyřicet let Ochotnického spolku Klicpera v Jihlavě, 1928
Jihlava, Klicpera, 1888-1948 60 let Ochotnického spolku Klicpera v Jihlavě, 1948
Jihlava, Klicpera, Ač mluví lidským jazykem - program, 1949
Jihlava, Klicpera, Ač mluví lidským jazykem - program, 1958
Jihlava, Klicpera, album k úmrtí Norberta Kondryse, 1940
Jihlava, Klicpera, Archiv – seznam členů a jejich rolí, seznam her, činnost režisérů 1928-1938
Jihlava, Klicpera, Archiv – seznam členů a jejich rolí, seznam her, činnost režisérů 1928-1938
Jihlava, Klicpera, Archiv – seznam členů a jejich rolí, seznam her, činnost režisérů 1928-1938
Jihlava, Klicpera, Čarovný květ, 1948
Jihlava, Klicpera, Červený mlýn, 1941
Jihlava, Klicpera, Cizinec - scéna, 1941
Jihlava, Klicpera, členové spolku, 1928
Jihlava, Klicpera, Člověk nemá jenom sebe, 1948
Jihlava, Klicpera, Cop, 1932
Jihlava, Klicpera, Dina Mülheimová, 1949
Jihlava, Klicpera, diplom čestného členství Julie Kondrysové, 1928
Jihlava, Klicpera, diplom čestného členství Norberta Kondryse, 1922
Jihlava, Klicpera, diplom Družstva pro postavení Tylova domu, 1928
Jihlava, Klicpera, diplom k XVIII. JH, 1948
Jihlava, Klicpera, diplom od DS Pokrok v Pacově, 1933
Jihlava, Klicpera, diplom ÚMDOČ k 40. výročí spolku , 1928
Jihlava, Klicpera, diplom ÚMDOČ k 50. výročí spolku , 1938
Jihlava, Klicpera, diplom ÚMDOČ k 60. výročí spolku , 1948
Jihlava, Klicpera, diplom za příspěvek na stavbu Sokolovny v Jihlavě, 1932
Jihlava, Klicpera, diplom ze soutěže Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1948
Jihlava, Klicpera, Divadelní biblioteka
Jihlava, Klicpera, Divadelní biblioteka
Jihlava, Klicpera, divadelní časopisy a literatura, České divadlo, 1941
Jihlava, Klicpera, divadelní časopisy a literatura, Divadlo, 1904
Jihlava, Klicpera, dopis Kanceláře prezidenta republiky, 1938
Jihlava, Klicpera, Došlá a odeslaná pošta, 1924
Jihlava, Klicpera, Dvacetiletá - plakát, 1937
Jihlava, Klicpera, Filosofská historie, 1950
Jihlava, Klicpera, Hra na Robinzony - program, 1977
Jihlava, Klicpera, Hra o lásce a smrti, 1947
Jihlava, Klicpera, Husité, 1924
Jihlava, Klicpera, Jan Hus, 1949
Jihlava, Klicpera, Jan Roháč z Dubé, 1935
Jihlava, Klicpera, Jaroslav Vojta při hostování
Jihlava, Klicpera, karikatury ochotníků, 1947
Jihlava, Klicpera, Každý má svou pravdu, 1947
Jihlava, Klicpera, Kniha jednací 1888-1894
Jihlava, Klicpera, Kniha kritik 1946-1949
Jihlava, Klicpera, Kniha protokolů 1923-1930
Jihlava, Klicpera, Kniha zápisů 1912-1913
Jihlava, Klicpera, Kniha zápisů z jednání 1920-1922
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, členský lístek, 1927
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, divadelní festival v Jihlavě, 1949
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč – zápis, 1945
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Kritiky činnosti spolku, 1923
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, oběžník o zrušení Jiráskova Hronova,1942
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, ocenění člena, 1948
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, oslavy Josefa Kajetána Tyla, 1926
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, soutěž ÚMDOČ v Pardubicích, 1949
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, soutěž ÚMDOČ v Pardubicích, 1949
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, spolkové stanovy, s. 1, 1947
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, usnesení okrsku Hany Kvapilové, 1931
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, výkaz činnosti okrsku Hany Kvapilové, 1950
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, žádost o příspěvek na vzdělávání ochotníků, 1942
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, zánik spolku Klicpera, 1951
Jihlava, Klicpera, kronika k 50. výročí spolku, 1938
Jihlava, Klicpera, Kutnohorští havíři, 1952
Jihlava, Klicpera, legitimace člena, 1892
Jihlava, Klicpera, Lidé minulých dnů, 1936
Jihlava, Klicpera, Lucerna, 1938
Jihlava, Klicpera, M.D. Rettigová, 1931
Jihlava, Klicpera, M.D. Rettigová, 1931
Jihlava, Klicpera, Mordová rokle, 1950
Jihlava, Klicpera, neurčené snímky z představení, 192x-194x
Jihlava, Klicpera, nezařazené teatrálie, Pamětní kniha 1928-1941
Jihlava, Klicpera, Pacient sto třináct - program, 1957
Jihlava, Klicpera, Pacient, 1957
Jihlava, Klicpera, Padesát let Klicpery, 1938
Jihlava, Klicpera, pamětní album věnované M. Kondrysovi k jeho šedesátinám, 1932
Jihlava, Klicpera, Pan Johanes, 1930
Jihlava, Klicpera, Plukovník Švec, 1929
Jihlava, Klicpera, Podací protokol
Jihlava, Klicpera, Podej štěstí ruku, 1936
Jihlava, Klicpera, poděkování Jaroslava Kvapila, 1948
Jihlava, Klicpera, Princezna Pampeliška - program, 1948
Jihlava, Klicpera, Princezna Pampeliška, 1948
Jihlava, Klicpera, program oslav souboru, 1928
Jihlava, Klicpera, R.U.R., přehlídkové hodnocení, 1946
Jihlava, Klicpera, Revizor, 1950
Jihlava, Klicpera, RUR, 1947
Jihlava, Klicpera, Ruská otázka - diplom Festival Podzim na Vysočině, 1949
Jihlava, Klicpera, Ruská otázka, 1949
Jihlava, Klicpera, Sedmá nejlepší, 1941
Jihlava, Klicpera, Seznam členů a čestných členů 1920-1930
Jihlava, Klicpera, Seznam členů, 1929
Jihlava, Klicpera, Seznam divadelních her
Jihlava, Klicpera, Seznam divadelních knih
Jihlava, Klicpera, spolková razítka
Jihlava, Klicpera, spolkové stanovy, 1888
Jihlava, Klicpera, Stanovy, 1888
Jihlava, Klicpera, Stilmondský starosta, účinkující, 1928
Jihlava, Klicpera, Syn černého lidu, 1949
Jihlava, Klicpera, účast souboru na JH 1948
Jihlava, Klicpera, Už Adam A Eva, 1949
Jihlava, Klicpera, V. Zelenka, herec a režisér
Jihlava, Klicpera, valná hromada, 1948
Jihlava, Klicpera, Vějíř lady Windermerové, 1940
Jihlava, Klicpera, Veliké číslo, 1944
Jihlava, Klicpera, Vstanou noví bojovníci, 1981
Jihlava, Klicpera, výbor spolku, 1928
Jihlava, Klicpera, výbor spolku, 1938
Jihlava, Klicpera, výlety ochotníků
Jihlava, Klicpera, výlety ochotníků, Žižkova mohyla u Přibyslavi
Jihlava, Klicpera, Za naší salaší, 1938
Jihlava, Klicpera, Zemská osvětová rada Brno - diplom k 60. výročí činnosti, 1948
Jihlava, Klicpera, Zuzana Vojířová, 1943
Jihlava, Klicpera, Zuzana Vojířová, 1965, foto z inscenace
Jihlava, Krajská poradna LUT, Vyhodnocení krajských kol soutěží 1955 - 1956
Jihlava, Krajská poradna LUT, Vyhodnocení krajských kol soutěží 1955 - 1956
Jihlava, Krajská poradna LUT, Vyhodnocení krajských kol soutěží 1955 - 1956
Jihlava, Krajská poradna LUT, Vyhodnocení krajských kol soutěží 1955–1956
Jihlava, Krajská poradna LUT, Vyhodnocení krajských kol soutěží 1955–1956
Jihlava, Kulturně osvětové pořady, leden 1958
Jihlava, Kulturně osvětové pořady, únor 1958
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, Okresní národní výbor Třešť, žádost o povolení divadelního představení, 1957
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, Okresní národní výbor Třešť, žádost o povolení divadelního představení, 1957
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, zápis poroty z přehlídky ke vzniku okrsku, 1925
Jihlava, okrsek Kvapilové, zápis z jednání poroty, 1925
Jihlava, Podzim na Vysočině - plakát, 1949
Pelhřimov, Divadelní festival části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1948
Pelhřimov, Pelhřimovský divadelní festival – plakát, 1949
Pelhřimov, Rieger, Karenův okresek ÚMDOČ, II. divadelní festival v Pelhřimově - program, 1948
Pelhřimov, Rieger, Karenův okresek ÚMDOČ, III. divadelní festival v Pelhřimově - program, 1949
Polná, Poděbradský, 150 let trvání spolku - plakát, 1948
Praha, ÚMDOČ, jmenování DS Klicpera čestným členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1947
Přerov, NP divadelních souborů LUT, program přehlídky, 1957
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, Kniha protokolů 1946 - 1949
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950
Vyhodnocení krajského kola LUT divadelních a loutkářských souborů, 1958
Vyhodnocení krajského kola LUT divadelních a loutkářských souborů, 1958


Související Alba

Mapa působení souboru - Klicpera, OS / DrO Besedy jihlavské/ ZK Motorpal V / DS RK ZV ROH nemocnice

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jihlava, Klicpera, Pacient sto třináct - program, 1957
Jihlava, Klicpera, Ač mluví lidským jazykem - program, 1958
Jihlava, Klicpera, Zuzana Vojířová, 1965, foto z inscenace
Jihlava, Krajská poradna LUT, Vyhodnocení krajských kol soutěží 1955 - 1956
Jihlava, Krajská poradna LUT, Vyhodnocení krajských kol soutěží 1955 - 1956
40.JH, Jihlava, Dramatický soubor Klicpera Domu kultury ROH, Miroslav Krleža: Páni Glembayové, r. Milan Roch
40.JH, Jihlava, Klicpera, Krleža, Páni Glembyové, 1970,


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.