Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků / JDO / ZK Modeta

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1898
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1970
Působení: 189x, 190x, 191x, 194x, 195x, 196x, 197x
1898 zaznamena ochotnická představení: Zmatek nad zmatek, Rodinná vojna.

1906 vznikl Spolek divadelních ochotníků.
Zpočátku na improvizovaném jevišti za svitu petrolejových lamp. U zrodu stáli: K. Matějka, J. Půlpytel, K. Pech, L. Matějka, L. Hadrabová, F. venkrbec, L. Hrušková.
1908 Jan Alfred Hrouzek: Růže Lužanská, aneb, Kletba požehnání.
Od 1908 cca 8 her ročně, např. Naši furianti, Směry života, Vojnarka, Lucerna.
Pořádali výlety do lesa Plaňany, taneční zábavy.

1911 - 1. 1. - M. A. Šimáček: Jiný vzduch; Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic; 25. 3. - A. Jirásek: Vojnarka; 26. 12. - Ferd. Oliva: Jůlinčiny vdavky. Ale též G. Ohnet: Ohnivá země. Režisérem G. Hrbek.
1912 předsedou František Krejča.
1912 v lednu na valné hromadě 50 členů,
1912 průvod a program v panské zahradě, Jaroslav Balák: Terna, Alois Jirásek: Lucerna, Josef Skružný: Svobodní zednáři, František Xaver Svoboda: Lapený Samsonek.
1912 - 27. 5. - A. Jirásek: Lucerna.

1918 členem ÚMDOČ jako Jednota divadelních ochotníků (JDO).

1920 - 10. 10. J. K. Tyl: Paličova dcera, v sále U Šetků.
Hráli na provizorním jevišti, též v přírodě v Plaňanech a na Hůrce.
Např. Naši furianti, Lucerna, Vojnarka, Jízdní hlídka, Pasekáři, Paličova dcera, K. Havlíček Borovský, Jak přišla basa do nebe, Matka, r. K. Pech, V. Spurný, J. Bartůněk, Rud. Šmída.
Stálé jeviště zřízeno spolu s pěkným sálkem v hostinci u Jarolímků.
Členové DS absolvovali kurzy ÚMDOČ.
V kusých dokladech dochovaná jména některých členů - Karel Matějka, Karel Pech, Leopold Matějka, Libuše Hadravová-Šotková, František Venkrbec, Ludmila Hrušková, Bedřich Jelínek, Alois a Jan Lhotský, Marie Palasová, Karel Palas, Václav Spurný a další.

1925 předseda Karel Matějka, režisér Alois Lhotský.
1925 A. Veselý-Rožďalovský: Pozdě, Filip Ballek-Brodský: Tajemství myslivny, A. Veselý-Rožďalovský: Udolán, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, Na valdštejnské šachtě, Otokar Pospíšil: Za cizí hříchy, Josef Štolba: Její systém, Ladislav Novák: Detektiv, pořádání taneční zábavy.
1926 předsedou Karel Matějka.
1926 Josef Štolba: Závěť, Karel Piskoř: Děvče jako květ, J. F. Karas: Na rodné hroudě, Ladislav Stroupežnický: Na valdštejnské šachtě, Otokar Pospíšil: Za cizí hříchy, Karel Piskoř: Závody milionů.
1927 předsedou Karel Matějka.
1927 Miloš Veselý: Irena Hronová, Václav Štěch: Zlatý déšť.
1928 Josef Skružný: Falešná kočička, Jan Vávra: Pod krovem otcovským, Josef Jiří Kolár: Pražský žid.

1931 Richard Branald: Teta Fany, postrach rodiny.
1934 Sylvestrovská zábava s jednoaktovkami.
1935 Alois Jirásek: Lucerna, Rudolf Robl: Zvony, Jindřich Vilhelm: Mistr Bedrník.
1936 Jaroslav Beneš: Na tý louce zelený.
1937 K. M. Veselský: Jidáš.
1938 Karel Fořt: V českém ráji.
1939 František Sokol-Tůma: Pasekáři, Tyr: Láska a věda.

1940 Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, Alois Jirásek: Kolébka, Josef Schiller: Sláva Bohemica, Václav Vlček: Řím, Karel Čapek: R. U. R., Viktor Dyk: Posel. Předsedou strojník Karel Matějka.
1941 Stroupežnický: Naši furianti v režii V. Spurného, Jirásek: Vojnarka, Šmaberk: Jedenácté přikázání, Václav Bárta: Od mlýna k mlýnu.
1942 Josef Kubík: Pupínkovo pokušení, Karel Zajíček: Královna Dagmar, Frank Tetauer: Zpovědník.
1943 předsedou František Venkrbec, zemědělec, režisérem Rudolf Šmíd.
1943 Jiří Verner: Souboj talárů, Katherina Stoll: Přes celé léto, Josef Kubík: Letní bouře na faře, Josef Štolba: Na letním bytě.
1945 zah. Mraky na nebesích, režie J.Bartůněk, dále např. Zlý jelen, Šťastní otcové, Starosta stillmondský, Filosofská historie, Muziky, muziky, v přírodě M. D. Rettigová.
Současně se připravovaly dva pořady scének a skečů na mikulášskou a silvestrovskou zábavu. To již byla záležitost mladých ochotníků pod režijním vedením Karla Pecha a Rudy Šmída, kteříjako režiséři vedli nastupující generaci ochotníků natrvalo, byli to např. Bedřich Jelínek, Jan Kubů, Václav Vopálka, Jan Svoboda, Ludmila Kleinová, Jiří Tománek, Růžena Povolná, Jaromír Dušejovský, Jiří Klubal, Miloslav Vaněk.
1949 Otto Minařík: Ve fukeři, Matěj Bor, přeložila Zdeňa Bezděková: Noc v Hlubokém (Trhani), hráno v hostinci Josefa Jarolímka, Alois Jirásek: Magdalena Dobromila Rettigová.

1950 Josef Kajetán Tyl: Lesní panna, Ján Skalka: Kozí mléko, Jan Vávra: Pod krovem otcovským, Ivan Stodola: Marýna Havranová.


1951 musela být Jednota divadelních ochotníků podle zákona likvidována, ochotníci dále působili jako soubor Závodního klubu (ZK) Modeta.

1957 DS ZK Modeta 06, 50 roků trvání ochotnického divadla.
1957 se hrálo U Jarolímků naposledy(Dobrý voják Švejk), poté sál u Jarolímků byl zrušen a nový moderní kulturní dům se teprve stavěl.
Nastala desetiletá stagnace.

1967 po dokončení KD otevřen Jiráskovou Kolébkou. Z nového kulturního stánku, vybaveného velkým, moderním jevištěm s vynikající technikou, měli všichni obrovskou radost.
1968 se hrály dvě hry - Ženský zákon a Pražský žid.
V dalších letech Čekanky, Samota, Právo na hřích.


Od 1971 soubor přešel k Osvětové besedě a hrál jako Ochotnický soubor OB, viz.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 240.

STROTZER, Milan (ed.): Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Václav Zoubek, s. 70.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 61. kART.


Thalie 1898-9, č. 20, s. 159, č. 23, s. 184.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 16, 10. 6. 1912, s. 205.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 14. 10. 1920, č. 40 a 41, s. 468.
Archivy:
Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Jednota divadelních ochotníků 1906-1951 reg. OkÚ Pelhřimov.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, i.č. 1143, ka 606
Horní Cerekev, archiv města, i.č. 160, ka 33
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942, i.č. 186 - 193, č. knihy 176
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941, i.č. 186 - 193, č. knihy 175
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940, i.č. 186 - 193, č. knihy 174
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939, i.č. 186 - 193, č. knihy 173
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938, i.č. 186 - 193, č. knihy 172
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936, i.č. 186 - 193, č. knihy 171
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935, i.č. 186 - 193, č. knihy 170
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934, i.č. 186 - 193, č. knihy 169
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931, i.č. 186 - 193, č. knihy 166
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Horní Cerekev, i.č. 891, ka 325
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1949, i.č. 1073, ka 675
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1950, i.č. 1073, ka 675
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1951, i.č. 1073, ka 675
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 731
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 722
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1943, i.č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis).

Související Obrázky

Horní Cerekev, hlášení Okresnímu úřadu v Kamenici nad Lipou o divadelních budovách, 1937
Horní Cerekev, hlášení policejní stanice o dělnických divadelních souborech, 1940
Horní Cerekev, Hříběcí, přehled divadelních souborů, 1943
Horní Cerekev, JDO, seznam členů, 1926
Horní Cerekev, JDO, seznam členů, 1926
Horní Cerekev, JDO, Socialistická mládež, Katolická mládež, SK, Živnostníci, Nová Buková, Republikánský dorost, Ostrovec, Republikánský dorost, Hříběcí, KrDO, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Horní Cerekev, JDO, Socialistická mládež, Katolická mládež, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Horní Cerekev, JDO, žádost o povolení představení, 1935
Horní Cerekev, JDO, žádost o povolení představení, 1935
Horní Cerekev, JDO, žádost o povolení představení, 1935
Horní Cerekev, JDO, žádost o povolení představení, 1936
Horní Cerekev, JDO, žádost o povolení představení, 1937
Horní Cerekev, JDO, žádost o povolení představení, 1940
Horní Cerekev, JDO, žádost o povolení představení, 1940
Horní Cerekev, JDO, žádost o povolení představení, 1940
Horní Cerekev, JDO, žádost o povolení představení, 1940
Horní Cerekev, JDO, žádost o povolení představení, 1940
Horní Cerekev, JDO, žádost o vývěsku na budově radnice, 1942
Horní Cerekev, Jednota divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1912
Horní Cerekev, Jednota divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1912
Horní Cerekev, Jednota divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1912
Horní Cerekev, Jednota divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1912
Horní Cerekev, Jednota divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1943
Horní Cerekev, Jednota divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1944
Horní Cerekev, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení valné hromady, 1942
Horní Cerekev, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení valné hromady, 1942
Horní Cerekev, Mládež socialistická, JDO, Katolická mládež, zákaz účinkování dětí, 1934
Horní Cerekev, Modeta, detail opony Římská láska, 1910
Horní Cerekev, Modeta, detail opony Římská láska, 1910
Horní Cerekev, Modeta, detail opony Římská láska, 1910
Horní Cerekev, Modeta, detail opony Římská láska, 1910
Horní Cerekev, Modeta, detail opony Římská láska, 1910
Horní Cerekev, Modeta, detail opony Římská láska, 1910
Horní Cerekev, Modeta, detail opony Římská láska, 1910
Horní Cerekev, Modeta, detail opony Římská láska, 1910
Horní Cerekev, Modeta, detail opony Římská láska, 1910
Horní Cerekev, Modeta, detail opony Římská láska, 1910
Horní Cerekev, Modeta, detail opony Římská láska, 1910
Horní Cerekev, Modeta, detail opony Římská láska, 1910
Horní Cerekev, Modeta, opona Římská láska, 1910
Horní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, Kronika souboru 1935 - 2004
Hříběcí, Horní Cerekev, Počátky, Polesí, Nové Syrovice, Štítné, Stojčín, Veselá, Vlčetín, přehled divadelních souborů, 1943
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, dotazník JDO Horní Cerekev, 1925
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, seznam spolků okrsku, 1925
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, výkaz o činnosti SDO Horní Cerekev, 1925
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Liebscher, Adolf: Římská láska, milostná pohlednice
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1949
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1949
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1949
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1950
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1950
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1950
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1951
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla – Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla – Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943


Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků / JDO / ZK Modeta

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Horní Cerekev, Modeta, detail opony Římská láska, 1910
Horní Cerekev, Modeta, opona Římská láska, 1910
Horní Cerekev, Modeta, detail opony Římská láska, 1910
Horní Cerekev, Modeta, detail opony Římská láska, 1910
Horní Cerekev, Modeta, detail opony Římská láska, 1910
Horní Cerekev, Modeta, detail opony Římská láska, 1910
Horní Cerekev, Jednota divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1912
Horní Cerekev, Jednota divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1912
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, seznam spolků okrsku, 1925
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, dotazník JDO Horní Cerekev, 1925
Horní Cerekev, JDO, seznam členů, 1926
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Horní Cerekev, JDO, Socialistická mládež, Katolická mládež, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Horní Cerekev, Spolek divadelních ochotníků, Kronika souboru 1935 - 2004
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Hříběcí, Horní Cerekev, Počátky, Polesí, Nové Syrovice, Štítné, Stojčín, Veselá, Vlčetín, přehled divadelních souborů, 1943
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1949
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1950