Databáze českého amatérského divadla

Soubory: OS

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1874
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 189x
Působení: 187x, 188x, 189x
1874 na popud Jindř. Mošny, ustaven výbor k zal. OS.
1875 zah. Černý Petr, Za živa mrtví manželé, Blázinec v prvním poschodí, jh. J. Mošna, “kmotr” souboru.
J. Mošna jezdil často do Holoubkova ke svému strýci a ovlivňoval dění OS.
Za 20 let 72 představení,
1896 poslední Pan Měsíček, obchodník.

1919 se rozdělil na dramtický odbor Sokola a DTJ.
dále viz Občanská beseda
Bibliografie:
BĚLOHLÁVEK, Edward: Dějiny jednoty divadelních ochotníků v Holoubkově od založení roku 1875 do její přeměny roku 1896 na občanskou besedu a o trvání této až do roku 1900, rkp. SOkA Rokycany

HORA, Antonín: Z historie ochotnického divadelního spolku 1874-1896, SOkA Rokycany

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 235.
Archivy:
Archiv ND:
Dopisy Jindřicha Mošny do Holoubkova, 1875.

Státní okresní archiv Rokycany
Název fondu (sbírky): Ochotnické divadlo Holoubkov
Časový rozsah: 1874-1975
Metráž: 0,20 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Ochotnické divadlo v Holoubkově do roku 1896, Občanská beseda v Holoubkově s divadelním odborem od roku 1896, Divadlo Občanské besedy v Holoubkově (1898), Spolek divadelních ochotníků v Holoubkově, Divadelní společnost Jindřicha Mošny Holoubkov
Tematický popis: Denní záznamy o činnosti, zápisy ze schůzí, spolková a úřední korespondence, spolková kronika (jednatel spolku Edward Bělohlávek: \"Dějiny jednoty divadelních ochotníků v Holoubkově od založení roku 1875 do její přeměny roku 1896 na občanskou besedu a o trvání této až do roku 1900\" - v originále z 8.9.1900 a v opisu, při originále též svazek dobových spisů: zápis z první schůze ochotníků z 19.7.1875, řády ženského a tělovýchovného odboru občanské besedy 1899, plakáty a pozvánky 1875, 1898-1905, stanovy Spolku divadelních ochotníků v Holoubkově), kronika Divadelního spolku J.Mošny z let 1959-1975 (s historií ochotnického divadla od roku 1875). Další údaje k historii spolku součástí fondu MNV Holoubkov (práce obecního kronikáře Antonína Hory \"Z historie ochotnického divadelního spolku 1874-1896\").

Mapa působení souboru - OS

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':