Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Šembera / Prozatímní spolek divadelních ochotníků / Řádný spolek divadelních ochotníků / Otakar / ZK THZ Vysoké Mýto

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1851
Působení: 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 199x, 200x
Od 1851 Prozatímní spolek divadelních ochotníků.

1886-1897 Řádný spolek divadelních ochotníků.

1860 založen Zpěvácký spolek Otakar (jako pěvecký sbor působil do 2000).

1877-1886 se staral o jeviště a majetek divadelních ochotníků, sám také pořádal divadelní představení.

1883 uvedl veselohru Prodaná láska (Neruda), Gringoir (Rauville).

1893 uvedl Smetanovu Prodanou nevěstu.

1900 ustaven DrO Zpěváckého spolku Otakar, do 1909 hrál U koruny.
1904 Div. odbor Otakara uvedl Zlatý pavouk.
1909 název změněn na DrO Šembera.
Režiséry především Ant. Vaniš, Alois Petřík, Josef Neoproud, AL. Slonek.
Šembera provedl do 1914 58 her tradičně dobrého repertoáru, mj. Příšery (Ibsen), Bobří kožich, Pygmalion, dále hry Vrchlického, Mrštíků, Zeyera.
1909 zahájil Ibsenovými Příšerami (Strašidla), 1910 ve Strašidlech jh. Přem. Pražský.
1909 ještě Hauptmannův Bobří kožich.

1910 Jirásek: Vojnarka, Vrchlický: Rabínská moudrost.
1910 vzpomněli 85. výročí od uvedení prvního českého ochotnického divadla ve Vysokém Mýtě a jako 1825 sehráli Kotzebua Dům na silnici, opět v Krameriově překladu.
1911 např. Stroupežnický Zvíkovský rarášek, a Zeyer Radúz a Mahulena. - 2. 4. - B. Viková-Kunětická: Representantka domu.
Vysokomýtský autor Josef Doležal pro soubor napsal Pohádku O Honzovi,v titulní roli vystoupil později známý koncertní zpěvák Leo Uhlíř.
1912 - Pomsta Catulova,
1913 - Želenský: Tažní ptáci, Stroupežnický Naši furianti.
1914 - G. B. Shaw: Pygmalion s Wirthovou a R. Schlaghamerem v hl. rolích.

Za 1. světové války činnost ochromena.
Až 1917 Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka,
1918 Jiráskovy hry Otec a Lucerna.
1917-1918 národně osvobozenecký repertoár. Osobností Ant. Vaniš (do 1950 režíroval přes 150 her).

1919 pokračoval samostatný SDO Šembera jako nejreprezentativnější spolek města (do 1952).
Měl cca 250 členů.
1919 (patrně Šembera) Blodkova opera V studni.

1920 s velkým ohlasem uvedena opera místního autora da. J. Šetiny Květy pozimu.
1920 Šembera oficiálně znovu ustaven jako samostatný spolek, prvním předsedou J. Mareš, po něm
až do 1937 předsedou Jaroslav Hnát.
Režiséry Ant. Sláma a Jar. Číhal.
Ve 20. letech výbornými herci a význačnými režiséry Ant. Vaniš, Antonín Sláma (režie minimálně 23 inscenací) a Jar. Číhal, hrány nejnáročnější hry českého i světového repertoáru.
1925 otevřeno Šemberovo divadlo, arch. Vincenc Mašek, o výstavbu se aktivně zasloužil Viktor Lukavský, od 1918 předseda a jednatel Spolku pro zbudování divadla. Slavnostně otevřeno Kvapilovou Princeznou Pampeliškou, provedenou DS Šembera, představení se zúčastnil Jaroslav Kvapil a hudební skladatel J. B. Foerster.
1925 Vojnarka (Jirásek), Miss Hobbs; G. Zapolska: Morálka paní Dulské.
(Šembera v divadelní budově do roku 1952, kdy byl začleněn do ZK THZ, odehrál 463 představení 189 nastudovaných divadelních her.)
1926 uvedeno divadelní představení.
1928 Šofér (Vrbský).
1929 se Šembera sloučil se Spolkem pro zřízení a udržování divadla jako jeho DrO,
divadelní budova bylo pojmenována Šemberovo divadlo.
1929 pravidelná představení pro děti, Arnold, Bach: To neznáte Hadimršku.
Do 1930 okolo 10 premiér ročně, např. Oblaka, Loupežník, Měsíc nad řekou, Léto, Červen, Ideální manžel, Hráči, Ženitba, Velbloud uchem jehly, Periferie, Ulička odvahy, Grandhotel Nevada, Zabitý (Scheinpflugová), Tanec smrti (Strindberg), Nobelova cena (Bergman) a české klasické hry včetně několika Jiráskových.

1930 F. L. Šmíd: Batalion.
1936 František Langer: Jízdní hlídka, r. Antonín Vaniš
1937 Šembera v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

Od 1941 po mnoho let dramaturgem a od 1943 předsedou prof. Zdeněk Wirth. Zasloužil se o zachování spolku v těžkých válečných letech.

Nejvýznamnější režiséři Antonín Vaniš - viz báze Osobnosti, Alois Lejsek (u divadla působil 1897-1948, odehrál stovky představení), Dr. Vais, Zd. Rabas, K. Balcar, A. Balcar, St. Košťál, Josef Ševčík - viz Osobnosti, J. Tesař , Fr. Majer, Jar. Kovář, Ant. Svoboda, Merie Jetmarová, ad.
Scénografkou spolku od 1919 byla Olga Jenišťová, herečka a od 1945 místopředsedkyně spolku.
Dlouholetou přední herečkou Marie Švečíková, viz Osobnosti.

1942 - Maškův dramatický odbor Šembery (?) - Miloš Hlávka (1907-1945, dramaturg ND): Výlet do hor, režie prof. Wirth.
Po 1945 Divadelní spolek Šembera se obnovil sloučením všech divadelních souborů ve Vysokém Mýtě, předsedou František Lehký.
1948 - Zd. Endris: Setkání s Evou, veselohra ve 3 dějstvích, režie Fr. Majer, návrh scény J. Juška, stavby L. Jelen, výprava O. Jenišťová, světla F. Baier, líčení F. Cejnar, inspice Jan Čermák. Účast na Jubilejním divadelním týdnu v Chocni.

1950-1956 Dramatický odbor Šembera při ZK-ROH n.p. THZ Vysoké Mýto.
Režie E. Letošníková, M. Jetmarová, V. Cejnarová, F. Nohejl, J. Čermák, J. Láska
Uvedeno 15 her.

1950 - ZK THZ, Ostrovskij: Talenty a ctitelé. Ú;čast na Choceňské divadelní hry.
1956 sloučení ZK Karosy a ZK THZ, tedy sloučení Šembery a Lidové scény, což ve skutečnosti znamenalo konec obou spolků.

1997 znovu obnovil Spolek Šembera, iniciátory Miloslav Pátek, PaedDr.Mlíka, Jan Havel, Miroslav Bezdíček ad..

2007 - Francis Veber: Blbec k večeři, r. Vladimír Martinek. Účast KP Zlom vaz, Česká Třebová.
2008 - na motivy románu René Falleta v úpravě Zdeňka Culky: VENKOVŠTÍ PATRIOTI, r. Zdeněk Culka. Účast na KP VIII. Zlom vaz v České Třebové, Blbec k večeři.

2015 - Zdeněk Podskalský podle veselohry Jaroslava Vrchlického, hudba Karel Svoboda: NOC NA KARLŠTEJNĚ, r. Josef Víšo. Viz. Přílohy - plakát. Účast na přehlídce vyspělých DS, XLIV. Symposion, Třebechovice.
2016 - POUŤ SVATÁ. Asi čtyřicetiminutové představení o putování k posvátnému místu. Jedná se o částečnou improvizaci s dobrodružnou zápletkou.
- REÁLIE NÁBOŽENSKÝCH POUTÍ 
- ZLOČIN I TREST 
- LÁSKA A OSOBNÍ TRAGÉDIE 
- POHYBOVÉ DIVADLO A ŠERM 
- SKUTEČNÉ PROŽITKY HERCŮ 
Hru napsal Jakub D. Kočí, ale na jejím utváření se podílí všichni herci na jevišti (při premiéře kromě autora ještě Tomáš Markulík, Petra Vtípilová, Michal Miler, Milena Kvapilová, Lucie Bučková, Ondřej Harvan a Jolana Mlejnková). Původně jsme ji sehráli při Noci kostelů pro Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě na Vraclavi u kostela svatého Mikuláše. Šlo o venkovní představení a putovalo se k místnímu prameni, hra ale skýtá možnost putovat k jinému posvátnému místu. Rekvizity a kostýmy: archiv DS Šembera a archiv Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Za použitou hudbu děkujeme pěveckému sboru Otakar. Premiéra 10.6.2016. Viz. Přílohy - plakát.

2016 - ČAPKOBRANÍ. Divadelní předvedení povídek Karla Čapka, do divadelní podoby převedl a režie se ujal Jakub D. Kočí. Momentálně máme nastudované tyto povídky...
Rekord - délka asi 15 minut (hrají: Marek Harvan, Patr Stráník, Pavel Pešek, Robert Plocek j.h.)
Básník - délka asi 15 minut (hrají: Petr Stráník, Marek Harvan, Ondřej Harvan, Jakub D. Kočí a Míša Kotrbová nebo Milena Kvapilová)
Dále máme na repertoáru čtení povídek Šlépěje (čte Petra Vtípilová) a Muž, který se nelíbil (čte Petr Ryška). Každá povídka má při čtení asi 10 minut.
Čapkohraní vzniklo na popud Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě u příležitosti vernisáže výstavy o Karlu Čapkovi.

2017 - Jiří Brdečka: LIMONÁDOVÝ JOE, r. Jakub D. Kočí, Petr Klofanda. Premiéra 3.4.2017. Viz. Přílohy - plakát. Účast na KP Červený Kostelec 2018 Čestné uznání Tereze Dejdarové za zpěv v roli Tornáda Lou.

2018 - TŘI MUŠKETÝŘI. Bohatýrsko-milostná hudební komedie podle slavného románu Alexandra Dumase, kterou pro divadlo napsal básník Vítězslav Nezval. Úprava textu a režie Josef Víšo. Premiéra 4. 11. 2018 v Šemberově divadle. Účast na O Václava z Václavova - estné uznání Petře Vtípilové za roli důvěrnice královny.
Bibliografie:
DVOŘÁK, Radovan: Dějiny ochotnického divadla ve Vysokém Mýtě, Vysoké Mýto, Městská lidová knihovna 1976. 78 s. 5 s. fotopřílohy. kART

HLÁVKA, Petr. Soupis divadelních her a dramatizací Miloše Hlávky (1907-1945), dramaturga ND, které byly hrány ochotníky v době protektorátu. Pro DČAD listopad 2016.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Vystaveno: Šest pohledů na jeviště spolku divadelních ochotníků v Mýtě.
Následné uložení exponátů nezjištěno.

LAURIN, František: Zlom vaz po VII. AS 2007, č. 2, s. 29. Foto.

VÍŠO, Josef: Vysokomýtské divadelní soubory /prozatímní tisk/. 12 s. přílohy. Rozmn. Vysoké Mýto, 1998. kART.

VÍŠO, Josef: Zpracoval informace pro MČAD. Rkp. Xerox 11 plakátů. 1998. kART.

VÍŠO, Josef - CULKA, Zdeněk:175 let českého ochotnického divadla. Vysoké Mýto, Město 2000, 48 s., Muzeum Miletín.

ZAKOPAL, Dušan: Zlom vaz po VIII. standardně i nadstandardně. AS 2008, č. 2.

ZLOM VAZ - po VII. Česká Třebová. Pozvánka a plakát.

ZLOM VAZ - po VIII. Česká Třebová. Pozvánka a plakát.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 74.


Divadelní listy 1883, č. 12, s. 110.

Divadlo 1904, č. 12-13, s. 291.

Československé divadlo 1925, č. 12, 2. str. ob., č. 15, s. 239; č. 18, 2. str. ob.
Československé dvadlo 1928, č. 10, s. 160.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv, Spolek divadelních ochotníků, kar. 1, č. i. 60

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1903/1922, SDO Šembera.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/58/1927, SDO Šembera (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/5389/1926, Spolek pro zbudování a udržování divadla Šembera (změna).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2991/1928, Spolek pro zbudování a udržování divadla Šembera (změna).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/768/1947, DS Šembera pro zbudování a udržení divadla.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/6725/1924, Spolek pro zbudování a udržování divadla (změna)

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli:
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Archiv - Jednatelské zprávy, Ka 3
Litomyšl, Okresní úřad, policejní záležitosti, Kn 240

Ústí nad Orlicí, Státní okresní archiví:
Název fondu (sbírky): Divadelní spolek Šembera Vysoké Mýto
Časový rozsah: 1859-1956
Metráž: 2,10 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): 1851 Prozatímní spolek divadelních ochotníků 1886-1897 Řádný spolek divadelních ochotníků 1900-1918 Dramatický odbor Šembera při Zpěváckém spolku Otakar 1918-1950 Divadelní spolek Šembera 1950-1956 Dramatický odbor Šembera při ZK-ROH n.p.HZ Vysoké Mýto
Tematický popis: Pamětní knihy, knihy zápisů ze schůzí spolku, matrika členů, seznam členů přispívajících, pokladní knihy, knihy rukopisů divadel. her, seznam div. inventáře, akta stavby prozatím. divadla, hist. přehled, jednatelské zprávy, stanovy, valné hromady, plakáty, různé účty, sbírky na postavení nového divadla, albumy členů spolku, různá korespondence, spisy o předání divadel. budovy, fotografie.
Archivní pomůcky: nejsou

Související Přehlídky

Související Pojmy

Související Obrázky

Choceň, Jirásek, Jubilejní divadelní týden - program, 1948
Litomyšl, Okresní úřad, Policejní záležitosti, Kn 240
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1929
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1929
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Archiv - Jednatelské zprávy
Vysoké Mýto, Šembera, Jízdní hlídka - plakát, 1936
Vysoké Mýto, Šembera, Limonádový Joe, KP Červený Kostelec 2018
Vysoké Mýto, Šembera, Limonádový Joe, KP Červený Kostelec 2018
Vysoké Mýto, Šembera, obraz Veduta obce, 1901
Vysoké Mýto, Šembera, obraz Veduta obce, 1901
Vysoké Mýto, Šembera, obraz Veduta obce, 1901
Vysoké Mýto, Šembera, opona Veduta obce, autor Václav Prágr, 190x
Vysoké Mýto, Šembera, opona Veduta obce, autor Václav Prágr, 190x
Vysoké Mýto, Šembera, Panenská půda - plakát, 1947
Vysoké Mýto, Vaniš Antonín
Vysoké Mýto, ZK strojírenské závody, Maškaráda - plakát, 1959
Záhlaví plakátů


Mapa působení souboru - Šembera / Prozatímní spolek divadelních ochotníků / Řádný spolek divadelních ochotníků / Otakar / ZK THZ Vysoké Mýto

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Záhlaví plakátů
Vysoké Mýto, Vaniš Antonín
Vysoké Mýto, Šembera, Jízdní hlídka - plakát, 1936
Vysoké Mýto, Šembera, Panenská půda - plakát, 1947
Vysoké Mýto, Šembera, Limonádový Joe, KP Červený Kostelec 2018
Vysoké Mýto, Šembera, Limonádový Joe, KP Červený Kostelec 2018


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.