Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Osvětová komise / Spolek divadelních ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1940
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1945
Působení: 194x
Pod záštitou Osvětové komise hrály za okupace a 2. světové války ochotníci ze všech předchozích seskupení, tedy též SDO. Podmínkou bylo, že organizace nesmí vyvíjet politickou činnost.
Zdejší ochotníci se tedy soustředili především na veselohry a zábavné hry se zpěvy, do nichž doplňovali především vlastenecky zaměřené písně. Organizátorem a režisérem byl Zdeněk Bauer.
Šlo patrně o nejúspěšnější léta ochotnického divadla v obci - nebyly povolovány taneční zábavy, jedinou kulturou bylo pojízdné kino (ovšem s válečnými týdeníky).

1940 Marjánko, Marjínko má, opereta, 2x U Vocilků. Testament strýce Fabiána, 2x U Čapounů.
1941 opereta Chaloupky pod horami, 2x U Čapounů; Okolo rybníka, 2x U Vocilků; opereta Ta česká muzika, ta srdce proniká, 3x U čapounů.
1942 opereta Vlaštovička, 2x U Vocilků, operata Románek z české vesničky, 2x U Čapounů; nejúspěšnější 1942 Muzikantská Liduška, r. Zd. Bauer, 4x U Čapounů, hostování v okolí.
1943 hra se zpěvy Nešťastný šafářův dvoreček, 4x U Čapounů, 2x v Olbramkostele. Majdalenka aneb Byl tenkrát máj, 4x 2x U Vocilků.

1944 nové kulisy a osvětlení.
1944 Ďáblova bařina aneb Má je pomsta, pro děti(?) Z dýmu zámek, z písku věž aneb Krajánek rytíéřem, 3x U Vocilků;
1945 Není zajíček jako zajíček.

Čistý výtěžek představení na vybudování koupaliště, SDH na zakoupení nové stříkačky, SK a na vydání publikace Poutní místo Hluboké Mašůvky.
Bibliografie:
ADÁMEK, Zdeněk: Ochotnické divadlo v Hlubokých Mašůvkách. Rkp. 2000. 4 s. Přílohy: přehled historie ODi, soupis her do 1973, 17 fotokopií záznamů her a plakátů, 2 foto. kART.
Archivy:
OBECNÍ kronika.

RODINNÁ kronika Zdeňka Bauera.

Související Obrázky

Hluboké Mašůvky, OB, Maryša, 1941


Mapa působení souboru - Osvětová komise / Spolek divadelních ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hluboké Mašůvky, OB, Maryša, 1941