Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: DS Františkovy Lázně, MěKS / KaSS / DS OB / Lucerna / SDO

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1946
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
České ochotnické divadlo od 1946.

1946 - 4. května první představení - Jirásek: Vojnarka - první představení skupinky nadšenců Místní správní komise – od června 1945 český prostředek správy obce, a Osvětová rada (ustavena v únoru 1946). .

1946 - 14. 5. - se oficiálně ustanovil Spolek divadelních ochotníků LUCERNA.
V jeho čele stanuli M. Červená, M. Bělík, F. Mareš, S. Lank, F. Kočí, F. Říha, F. Zlický, Z Antoš, D. Bělík, F. Urban a J. Vozka.

1946 - 1. června - byla Jiráskova Lucerna uvedena jako zahajovací představení Spolku divadelních ochotníků ve Františkových Lázních v Městském divadle. Toho roku byla Lucerna uváděna ještě s Fodorovou Maturitou, Vrchlického Nocí na Karlštejně (v ní třikrát pohostinsky vystoupil člen Národního divadla v Praze Rudolf Deyl v roli Karla IV.) a operetou U panského dvora od Vladimíra Jirouska a Eduarda Ingriše. Vystoupení na různých společenských večerech, pořádají "groteskní fotbalové zápasy v kostýmech".

SDO od té doby činný bez přerušení. Soustavná práce, umožněná vstřícností lázeňského publika, též vysoká reprízovost (1987 Generálka jeho veličenstva, 53x). 76 premiér, skoro 700 repríz.
1947 5 premiér, mj. Čapek: Matka, a 12 repríz z minulého roku.,
1948-1949 SDO Lucerna měl 80 členů, vedle činohry i recitační soubor a kolektiv mladých. Ve dvou letech bylo reprizováno 20 titulů, každoročně 7 premiér, vydávali časopis (řídil ho St. Lank). Jh. R. Deyl, P. Wuršer aj.
Soubor převzal do vlastní správy divadlo, zajišťoval veškerou programovou náplň i technický provoz. Lucerna sama hospodařila. Mohla si dovolit koupit nové pianino i přispět finanční částkou místním junákům či zřizovaným jeslím. Při zmíněném počtu členů se dalo pracovat podobně, jako u profesionálů: studovalo se najednou více her a stávalo se,že se v jednom dni hrálo doma i na zájezdu. Soubor byl se svými pořady u všech důležitých událostí ve městě, často ve spolupráci s městským lázeňským orchestrem, řízeným Rudolfem Blažkem.
Zájezdy do Karlových Varů, Sokolova, Chebu, Mariánských Lázní, Kynšperka, Aše, Skalné, Lubů aj. Spolupráce s Pěveckým souborem Hraničář v Chebu.
1948 Stroupežnický: Naši furianti.
1949 Fr.Špitzer: Sklárna.
1950 Polská krev.
1951 Molière: Jeho Urozenost pan měšťák,
1955 Molière: Šibalství Scapinova,
1954, 1981 Klicpera: Hadrián z Římsů.
Z 37 titulů, uvedených do ruku 1955 to dále byly např.: Dyk: Posel, Scheinpflugová: Okénko, Götz: Malostranská humoreska, Mabley: Bubny míru, Macháček: Ženichové, Gogol: Ženitba, Lope de Vega: Pes na seně, Moliére: Jeho urozenost pan měšťák, Klicpera: Hadrián z Římsů.také řada operet - Perly panny Serafinky, Polská krev, Děti Slovače aj.
Nejobsazovanějšími herečkami a herci byli M. Červená, V. Vojtová, V. Avratová, M. Říhová, D. Vozková, St. Lank, F. Říha, F. Zlický, Vl. Kokoška, F. Janka, mezi jmenovanými byli i nejpilnější režiséři.
Silnou stránkou představení bývala i scénografie – o to se zasloužil františkolázeňský občan akad. malíř Jan Spáčil.

V 50. letech jako DS Osvětové besedy, soubor se vzdal názvu Lucerna (později při KaSS), OB si písemně diktovala měsíční kontroly hospodářské a ideové činnosti, plánovala repertoár, odešlo mnoho členů, počet klesl na 23, hrál průměrně 5x-6x ročně, časté bylo přeobsazování rolí, odráželo obměňování souboru. Novými členy se stali herci z zanikajícího místního souboru baráčníků. Nedávala-li se komedie, přicházelo do divadla průměrně 30 diváků. Stabilní jádro souboru neodradily ani horší časy. Vešlo ve známost, s kým je možno počítat za všech okolností, přikročilo se ke studiu veselejšího repertoáru a přestala se inscenovat „velká plátna“, tj. hry s velkým množstvím postav.
1957 Mrštíkové: Maryša.
V druhé polovině 50. let kromě Maryši soubor inscenoval jen Janovského hru Hledač světla. hudební komedii Sto dukátů za Juana autorů Dvořáka a Petra (režie R. Vinš), Stanislavovu Návštěva nepřichází (režie F. Zlický, v tomto období nejúspěšnější inscenace měla 8 repríz) a Katajevovu hru Ztřeštěná neděle (r. O. Zajíc) . Přízeň diváků se tím navracela.
V čele souboru stál nepřetržitě F. Říha, režisér a nejaktivnější herec (na svém kontě měl přes 100 představení), aktivitou se vyznačovali i F. Zlický, F. Janka, G. Kohútová, M. Nosková, R. Novák, J. Laňka, L. Kopkáňová a V. Říhová. Z nových členů patřili brzy k nejobětavějším Zajícovi, B. Brožek, A. Říhová a vrátila se V. Avratová, s níž je spjata další historie souboru.

1961–1965 Období předzvěstí lepších dob. Za podpory vlivného předsedy DS Františka Říhy se v říjnu 1961 stala vedoucí inovovaného zřizovatele uměleckých kolektivů – Kulturního a společenského střediska Věra Avratová–Lišková. Do práce DS se opět navrátil řád, začalo se pravidelně zkoušet a konkrétní výsledky zlepšovaly atmosféru v souboru.
Inscenace - Březovského Nebezpečný věk v režii V. Avratové (15 představení), Janovský: Je libo cigaretu? (23 představení), P. Hajný: Domácí víno, I. Rusňák: Lišky, dobrou noc a Padělek - dvě až čtyři představení.

"Zrodila se toho času i jedna menší aféra. Studovala se na tehdejší dobu /1964/ „odvážně kritická“ hra Oty Zelenky Občan Čančík. A tu, při různosti lidí, a tím i názorů či typů v souboru, vznikla situace napjatá. Jak se píše v kronice: „…vyskytly se při zkouškách hlasy, že hra není žádoucí, že ji nadřízené orgány nepovolí, a tak skutečně došlo k tomu, že premiéra plánovaná na 23. 6. 1964 se odvolala, ač byla již propagována a byly vytištěny plakáty i programy.
A vzápětí jsme svědky protikladného politického činu: do souboru se po návratu z vězení, do kterého byly ve vykonstruovaném procesu v padesátých letech odsouzeni, vracejí a ihned hrají manželé Drahomíra a Jaroslav Vozkovi." (jiří Cingroš, http://www.divadlofl.org/index.php?art=s_hi_04)

K věrným Františkům Říhovi a Zlickému se ve té době připojily posily Věra Avratová-Lišková, Václav Liška a Josef Hromádka. Spolu s agilními mladými Alenou Říhovou, Kamilou Paškovou, Vítem Tvrdíkem a Jaroslavem Michálkem tvořili základ souboru.

V té době i trvalá spolupráce se ZDŠ, 1961 Perníková chaloupka (Stehlík), úspěch v STM.

V 2. polovině 60. let příchod nezvykle velkého počtu nových členů. Mezi příchozími dříve nebo později okusili profesionálního divadla I. Kozáková, K. Hoffmann, V. Tytl. Začali hrát H. Dolanská-Kašparová, V. Čadová, M. Koudelová, H. Kábelová, S. Kábele, V. Čada, V. Valenta, Dr. R. Uzel, F. Sazáka, J. Šleis a J. Cingroš. Někteří jmenovaní si brzy z krajských div. přehlídek přiváželi herecké ceny (I. Kozáková, V. Valenta).
1966 P. Gorian: Výslech trvá, r. Jaromír Berger, účast na Krajských div. dnech v Ostrově.
V pestrém repertoáru byly nejpočetněji zastoupeny detektivky - P. Galiani:Výslech trvá, J. Popplewell: Komisař Barter v nesnázích, F. Knott: Klíč k vraždě, dále komedie A. de Benedetti: Dva tucty rudých růží, J. Drda: Dalskabáty, hříšná ves, R. Obaldia: Vítr ve větvích sasafrasu (parodie na western), Fr. Šamberk: Blázinec v prvním poschodí (nejúspěšnější inscenace, hrána 15x).

Od 1968 režie Jiří Cingroš. Své poslední role si v Dalskabátech zahráli legendy divadla Františkové Říha a Zlický.
"Drdova pohádka se stala ideální příležitostí ke glosování srpnových událostí roku 1968. A tak, než poměry utužily, hemžilo se to v dalkabátských lesích potulnými vojáky hovořícími nesrozumitelnou ruštinou a vládcové pekel užívali výrazů podobných kremelským." (J. Cingroš) .

1970 se stal novým vedoucím souboru Jiří Cingroš.
V 70. letech 20. stol. populární soubor se zajímavou dramaturgií, účastník kraj. soutěží a meziokr. a kraj. přehlídek.

1970 - KASS, F. Šamberk: Blázinec v prvním poschodí. Účast na ObP Divadelní festival, Nejdek.

1971 - L. Lahola: Skvrny na slunci. Představení, které se zařadilo mezi posledních 18, z nichž se vybíralo na JH. (v jedné z rolí vystoupil dr. Radim Uzel).
1972 - P. King-F. L. Cary: Velká zlá myš. režie J. Cingroš, jedno z nejúspěšnějších představení vůbec - hrána 27x.
1974 - A. Arbuzov: Příběh na břehu řeky (Irkutská historie), režie J. Cingroš, vedle osvědčených herců se tu představili noví výrazní divadelníci A. Franková a V. Růžička.

1975 oslavy 30 let činnosti, řada ocenění, soubor členem kruhu vyspělých souborů v Západočeském kraji.
1976 N. Tánská: Případ Finského nože, režie J. Cingroš, OP Fr. Lázně - putovní pohár, účast na KP v Kraslicích - cena za ženský her. výkon.
1978 - Divadelní soubor Kulturního a společenského střediska, B. Nušič: Truchlící pozůstalí, režie J. Cingroš, výprava jh. Michal Hess, představení s výraznou atmosférou. Účast na KP Divadelní přehlídka přátelství, Nejdek.

Na přelomu 70. a 80. let soubor pořadatelem okresních (oblastních) přehlídek.

1980 Vl. Vančura: Rozmarné léto, režie J. Cingroš, výprava jh. Michal Hess.
1981 V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů, jh. M Hedánek (Cheb).
V 80. letech i jiné pozoruhodné inscenace, čestné uznání MK ČSR.
1983 Oldřich Daněk: Zpráva o chirurgii města N, režie V. Avratová-Lišková (úspěšné představení bohužel spojeno s poslední rolí u všech oblíbeného Václava Lišky - režíroval i hrál vždy naplno). Účast na KP Horažďovice.
1985 - DS KaSS, B. Nušič: Truchlící pozůstalí.
1986 - Divadelní soubor MKS, soubor hrál v Divadle B. Němcové, E. F. Burian, Jaroslav Kolář: Komedie o sedláku, Dorotě a Káče, rež. J. Cingroš. Účast na KP Horažďovice. Další inscenace J. Hubač: Dům na nebesích, rež. Alena Hornátová.
Ocenění na kraj. přehlídkách. DS KaSS přední soubor Západočeského kraje, člen kruhu vyspělých souborů. Spolupráce s E. Kohoutem, P. Haničincem, scénografy M. Hessem, J. Zbořilovou.

1988 Divadelní soubor MKS, Františkovy Lázně, 17 členů, vedoucí Jiří Cingroš. Herecky zazářili v tomto období vedle Václava Lišky Libuše Slámová a Vlastimil Valenta, nepřetržitou činnost v souboru začali v dalších sezónách úspěšní Hana Franková, Jaroslav Kratochvíl a Miroslav Lupták.
1987 Jiří Hubač: Generálka Jeho Veličenstva, režie Jiří Cingroš, též v roli důstojníka Poppletona, výprava jh. Jana Zbořilová, v roli Napoleona zkušený Josef Hromádka, v roli Josefiny Hana Franková. Dále hráli Jar. Kratochvíl, Mir. Lupták, Vl. Čada, Jan Liška; 2 ceny na KP v Horažďovicích, hostování ve Zbiroze, Radnicích. Účast na přehlídce Karlovarský Harlekýn. Celkem 53 repríz, na repertoáru šest let.
"Takové partnerství a kolegialitu si profesionálové mohou přát i na svých jevištích." (Petr Haničinec po hostování v Generálce jeho veličenstva, 1992.)
1989 Feydeau: Brouk v hlavě, režie J. Cingroš, kostýmy J. Zbořilová.
1990 Dvějevištní kompozice k Výrčí narození karla Čapka a k výročí osvobození FL americkou armádou. Spolupráce s lazeňským orchestrem.
1992 A. Casona: Stromy umírají vstoje, hl. role Libuše Kopkáňová.
1993 Jevan Brandon-Thomas: Charleyova teta, hojně navštěvovaná, 35x hraná klasická veselohra Představení oživily písničky V. Valenty a J. Hromádky a nebýt problémů s přeobsazováním rolí, mohla se hrát déle než 6 let.
1993 DS Františkovy Lázně, vedoucí Jiří Cingroš.
1995 Hostování v Divadle Járy Cimrmana s Charleyovou tetou.

1996 50. výročí založení souboru a jeho nepřetržité činnosti. Sešli se dřívější i stávající členové souboru, otevřela se výstavka archivních dokumentů a konala se slavnostní premiéra nové inscenace – Kesselringových Jezinek a bezinek.
1998 - 2-4x měsíčně, repertoár např. Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho (Smoček), mimořádné příležitosti hlavně pro alternující Jana Svobodu a Zdeňka Okleštky v hlavní roli. W. Shakespeare: Veselé paničky windsorské.
1999 - N. V. Gogol: Ženitba.
2002 - DS, Francois Veber: Trouba na večeři, 34 repríz, s nelehkým civilním herectvím se s úspěchem poprvé ve velkých rolích v souboru vyrovnávali Petr Boor, Radek Šmíd a Denisa Goldová. J. Franková, V. Valenta, V. Petrusová, M. Lupták, J. Kratochvíl a V. Tvrdík pokračují v kariéře. Účast na Sokolovská čurda.
2002 - Georgese Feydeau: Dámský krejčí, hra doplněna vlastními písničkami (Vlastimil Valenta). Kolektiv herců z předchozí hry doplnili Jan Svoboda (úspěšně zvládnul i záskoky v Ženitbě a Troubovi), Alena Hornátová a Šárka Krausová. Po premiéře na sklonku roku 2002 následovalo 33 představení během dalšího roku.
2003 - Ladislav Smoček: Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho. Účast na Sokolovská čurda.
2004 - Murray Schisgal: La…áska, režie J. Cingroš, současná americká hra, hraná D. Goldovou, P. Boorem a R. Šmídem.
2005 - Ahlfors: Divadelní komedie, v Cingrošově režii našli uplatnění téměř všichni členové souboru.

2006 - Divadlo Boženy Němcové ve Františkových Lázních dne 27. 10. oslavilo 60 let nepřetržitého trvání souboru. K tomuto výročí vydalo brožuru, která zachycuje celé období jeho činnosti včetně historek z divadelního prostředí a fotografií." (Chebský deník, 30. 10. 2006)
K výročí uvedena komedie Antonína Procházky Přes přísný zákaz dotýká se sněhu.

2008 - R. a M. Cooney: A je to v pytli, r. J. Cingroš.
2009 - A. P. Čechov: Svatba na ruský způsob, r. V. Batalow.
2010 - W. S. Maugham: Kouzlo domova, r. J. Cingroš.

2011 - premiéra 21.10. - Bengt Ahlfors: Paní plukovníková r. J. Cingroš.
2014 - A. Procházka Klíče na neděli,
2015 - V. Blažek - Zd. Podskalský Světáci.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993.

CINGROŠ, Jiří: 40 let divadelního souboru městského kulturního střediska ve Františkových Lázních. Fr. Lázně, MKS, 1986.

CINGROŠ, Jiří: 60 let divadelního souboru ve Františkových Lázních. 1946-2006. Františkovy Lázně, MěKS 2006. 97 s.

CINGROŠ, Jiří: Divadelní soubor - Histori. web: http://www.divadlofl.org/index.php.

CINGROŠ, Jiří: Půlstoletí českého neprofesionálního divadla ve Františkových Lázních. Františkovy Lázně, MKS, 1996.

KABÍČEK, Jaroslav: Západočeská krajská přehlídka: Důvěra ve vývoj a nové mety. (Krajská přehlídka amatérských divadelních souborů v Horažďovicích.) Amatérská scéna, 1983, č. 6, s. 4-5.

IV. KRAJSKÉ divadelní dny v Ostrově (říjen 1966, 8 představení v 6 dnech). Amatérská scéna 1967, č. 1, s. 3.

KRÁTCE odevšad. Divadelní soubor Kulturního a společenského střediska ve Františkových Lázních (20 let činnosti). AS 1966, č. 6, s. 22. 2 foto.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 204-205.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Karlovarský Harlekýn počtvrté. AS 1988, č. 7, s. 5. Foto Generálka…

PATEROVÁ, Jana: Přehlídka jistot. Amatérská scéna 1988, č. 6, s. 8.

PECA, Jar.: 40 let divadelního souboru ve Františkových Lázních. Red. Jaroslav Peca. Františkovy Lázně, MěKS 1986. 23 s.

POKORNÝ, Jiří (s použitím posudků postupujících souborů (J. Pokorný a J. Hulák):
Stříbření 2004. Deník dětské scény Trutnov 2004/0

PŮLSTOLETÍ českého neprofesionálního divadla ve Františkových Lázních. kART

ŠTĚPÁNEK, F.: Zápisník. V Radnicích posedmé. /Přehlídka amatérských divadelních souborů./ Amatérská scéna, 16, 1979, č. 1, s. 21.

TALAFANTOVÁ, Gina: Dnes vyprodáno! (Hubač: Generálka Jeho Veličenstva.) Amatérská scéna 1988, č. 3, s. 14.

TALAFANTOVÁ, Gina: Od srdce k srdci. Pravda 30. 10. 1986.

TALAFANTOVÁ, G., CINGROŠ, Jiří: INFORMACE pro MČAD. Rkp. 1998, 1 s. kART;

VALTROVÁ, Taťána: Ochotnické divadlo ve Františkových Lázních. Diplomová práce. Plzeň, PF 1988.

VELKÝ svátek měli i lidoví divadelníci z Františkových Lázní. Podepsáno -rym-. Hraničář 21. 10. 1986.

Amatérská scéna 1973, č. 7, s. 20.
Chebský deník 30. 10. 2006.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (celkem 2 evidenční karty v kART)

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/5734/1946, SDO Lucerna.

Související Přehlídky

Související Obrázky

Františkovy Lázně, DS MěKS, Generálka Jeho Veličenstva, 1988
Františkovy Lázně, MěKS, Komedie o sedláku, Dorotě a Káče, 1985


Mapa působení souboru - DS Františkovy Lázně, MěKS / KaSS / DS OB / Lucerna / SDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Františkovy Lázně, MěKS, Komedie o sedláku, Dorotě a Káče, 1985
Františkovy Lázně, DS MěKS, Generálka Jeho Veličenstva, 1988


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.