Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 192x
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x
1919 byla na slavnostní schůzi ustanovena Tělocvičná jednota Sokol Olšany u Prostějova.
1922 členem ÚMDOČ.

Členové Sokola nacvičovali divadelní hry, s nimiž vystupovali i mimo obec, např. se hrou Zvony v Dolní Studénce, při otevření českého hostince v Nedvězí s veselohrou Prodaná láska.
Během roku sehráli až 6 divadelních představení. Např.
1922 Večerní námluvy, Pražský Žid, Pro víru, Zvony, Koflíček Marie Terezie a Jiříkovy housle.

Kromě divadla se pořádaly hudební koncerty a v neposlední řadě taneční zábavy. Každoročně se uskutečnilo několik vycházek po okolí.
1923 byl založen hudební kroužek, který pořádal zpěvní a hudební akademie.

1923 - 20. května 1923 - byl položen základní kámen ke stavbě sokolovny. Stavbu prováděla firma Lang R., stavitel z Olomouce a 17.12.1923 byla provedena kolaudace.
1924 byla sokolovna slavnostně otevřena a v témže roce vyhotovily ženy spolkový prapor. Jednota měla v tomto roce 164 členy, z toho 104 mužů a 60 žen. V tomto tak úspěšném období byl starostou bratr František Ponížil, náčelníkem br. Alois Menšík a náčelnicí sestra Františka Mazalová.

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1939 začala být činnost Sokola silně omezována německými úřady.
1941 vše vyvrcholilo zastavením činnosti. Za okupace bylo vězněno 7 členů naší jednoty.

1945 opět začala společná cvičení a divadelní představení.
Bibliografie:
BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s.159, 160, 166, 167.

INFORMACE pro MČAD zprac. Václav Hruška, Jan Roubal. Rkp. 1998-2000. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 75.

Zdroj: http://www.sokol-olsany.cz/tj-sokol-olany/historie - 16. 8. 2011

Související Organizace

Mapa působení souboru - Sokol

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':