Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Rolnička, LD / Tatra, LD ZK ROH

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1950
Působení: 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x201x, 202x
1950 založeno Loutkové divadlo ZK ROH Tatra, asi 30 členů, předsedou souboru zvolen Vladimír Stejskal.
Pod Stejskalovým vedením vybudovali loutkovou scénu na bývalém ochotnickém jevišti závodního hotelu Tatra.
1951 - 28. 1. - Romuald Kučera: Pohádka o zlaté rybce, režie Fr. Červenka.
1951 Bedřich Svatoň, Sůl nad zlato, v soutěži LUT.
1952 Josef Kopta: Král žrout.
1955 loutkářský oběžník Rolnička, zpracovával a vydával režisér Bohumil Matula.
do roku 1956 29 premiér a 74 repríz, které zhlédlo 18769 diváků.

Od ledna 1956 název LD Rolnička,
v červnu 1956 na Krajském festivalu loutkářských souborů hra Čarodějná panna, s námětem lidové písně Pod tým Vaňovým kameněm, autorem a režisérem B. Matula.
1957 Ján Romanovský: Zvířátka a hastrman, r. L. Majkus, výprava A. Holásek, loutky A. Mohaplová a S. Koňas, hudba O. Hlaváčová a Z. Košler, NP v Opavě.
Soubor aktivní do 1959,
1961 zakoupil ZK nové loutky, které použili v Svatoňově hře Sůl nad zlato.
1961 poslední premiérou Langrův Pivoda, vodník pod vyšehradskou skálou.
1966-1969 přerušení činnosti,
1969 obnovení opět pod vedením Vl. Stejskala.

1969 obnovení činnosti 4 nadšenci, kteří se v roce 1970 představili hrou Ostrov splněných přání V. Cinybulka. Krátce nato se soubor rozrostl na 28 členů, pro výtvarnou spolupráci získal Alojze Holáska.
1972 - Vlasta Pospíšilová: Princezna s ozvěnou, režie Frant. Červenka, scéna Alojz Hlásek, 1973 účast na LCH. Ůčast na ObP Čechova Olomouc 1973.

Rok na to se v souboru utvořila skupinka, která se věnovala malým jevištním formám, s hudebními čísly vyjela na první zahraniční zájezd do NDR. Soubor v té době spolupracoval s beatovou skupinou Orfeus, která pro Rolnička napsala a nahrála hudbu k deseti inscenacím.

V polovině 70. let začala samostatně vystupovat dětská část souboru, která se nakonec osamostatnila.
1975 se představila první inscenací, hrou B. Vrbické Paní Noc.

1977 v září se soubor kvůli demolici dosavadních prostor přestěhoval do budovy bývalé LŠU a rozdělil se na dva kolektivy: Rolničku a Schůdky.
Opět pod vedením Vl. Stejskala a za podpory zřizovatele tu byla vybudována nová loutková scéna s jevištěm pro všechny typy loutek, s potřebným zákulisím. Svažité hlediště mělo kapacitu 80 diváků, nechybělo sociální zařízení, klubovna a dílnu.
1978 - v únoru byla zkolaudována byla v únoru 1978 a v březnu zahájila činnost nejúspěšnější hrou předchozí sezony - Dvorského Skákavou princeznou.

1977 Rolnička ZK Tatra
1979 loutková scéna při ZK ROH Tatra – dětská část souboru, Gernětová - Gurevičová: Kačátko. Účast na přehlídce DDLS Kouzelný klobouček, Jeseník nad Odrou.
1979 František Čech, Křídová pohádka, KP Havířov 1979

1975, 1978, 1979 a 1987 skupina souboru Rolnička provozující MJF vystupovala v zahraničí (NDR, SSSR, Francie).

1980 se soubor rozdělil na poněkud odrostlý dětský pod vedením Frant. Červenky, posléze přijal název Schůdky a v 80. letech se pravidelně účastnil krajských přehlídek.
V hraní na domácí scéně se střídaly se souborem dospělých.
1994 vystoupily na Loutkářské Chrudimi, 1997 byly zaregistrovány jako občanské sdružení Sdružení mladých loutkářů souboru Schůdky Kopřivnice.
Schůdky ukončily činnost v roce 2002.

Dospělá část souboru se přihlásila k názvu Rolnička, režie se pohostinsky ujal B. Matula. Rolnička navázala užší spolupráci s profesionálním loutkovým divadlem z Ostravy, zejména v režijní a výtvarné stránce.

1981 - dospělá Rolnička, Ĺ. Feldek: Kouzelník Botafogo, účast na KP v Opavě.

1983 - Jan Werich v úpravě Pavla Kabzana: Královna Koloběžka I., r. Pavel Kabzan, KP v Opavě, u příležitosti Roku českého divadla vystoupení v Praze v Albatrosu při příležitosti výstavy Lenky Kotmelové, která byla autorkou výpravy této inscenace, účast též Čechova Olomouc.
1984 Jan Werich: Královna Koloběžka První, reprízovaná hra na OP v Kopřivnici.

1983-1990 Rolnička pořadatelem Pohárku SČDO, soutěže v uměleckém přednesu, monologu, dialogu a individuálním loutkovém výstupu.
Od 1990 vedoucí a dominantní režisérkou Alena Svobodová.
1993 se Rolnička osamostatnila jako o. s. Sdružení LD Rolnička.

1996-1999 pravidelně pořádala Kopřivěnku, oblastní loutkářskou přehlídku, v té době také 3x postup na LCH: O pejskovi a kočičce, Prasátka se vlka nebojí a Koza Róza - tituly upravila a režírovala vedoucí souboru Alena Svobodová.
1998 Rolnička - IV. dětský divadelní den pro zdravotně postižené děti z Kopřivnice a okolí.
1998 Rolnička, Prasátka se vlka nebojí. Z KP v Opavě nominace na NP LCH.
1999 Sv. Nejedlý: Koza Róza, r. Alena Svobodová. Z KP v Opavě doporučeno na Loutkářskou Chrudim, LCH.
2000 oslava půlstoletí existence - Hana Januszewská: Tygřík Petřík, účast na KP LD.


Loutkové soubory:
1973 LCH - LS ZK ROH Tatra, Pospíšilová: Princezna s ozvěnou
1994 LCH - Schůdky, Skořepa: O kohoutkovi a slepičce
1997 LCH - Rolnička, Čapek - Svobodová: O pejskovi a kočičce
1985 - J. Jaroš: Prasátka se vlka nebojí, KP a v 12.12 jako host OP Odry.
1998 LCH -2002 Rolnička, Jaroš - Svobodová: Prasátka se vlka nebojí
1999 LCH - Rolnička, Nejedlý - Svobodová: Koza Róza1874-1891 SDO.
1888-1914 Čtenářský spolek Vlastimil.
1905-1910 pravidelně o prázdninách Kroužek místních studentů (zřejmě hrál i za 1. svět. v. 1917).
Před 1914 Dkr DTJ Brouci. činný i 1929.
1918-1951 DO Sokola, činohry, operety a opery, někdy za hostování členů ostravského divadla. Osobností r. R. Drlík
1919 DS Orla.
1921 LS Sokola.
1921 LS Orla, 1946 3 loutková představení.
ŠS 1924-1928, 1951-1955 a 1968-1970, 1984.
1931 DTJ, LD.

1946 ochotníci společně dvě operety.
1950 založen LD ZK ROH Tatra.
1952-1963 DO ZK ROH Tatra, osobnosti r. Bayer, Podzimková.
Od 1955 LS ZK ROH Tatra vydával oběžník Rolnička.
Od 1956 název Rolnička, LD ZK ROH Tatra.
1973 Pospíšilová: Princezna s ozvěnou, účast na LCH
1977 Schůdky.
DDS Pramínek.
1982-1993 DS Klubu mladých Tatra ŠOK, např. 1989 Jaro (Mrożek, Orság).
1986 - K.D.T.
Od 1987 každoročně nesoutěžní přehlídka netradičního divadla Kopřiva (včetně 2000). 1998 účast 9 souborů a sólistů z ČR, Polska, Slovenska a Japonska.
199x Divadelní skupina MS.
Od 1993 DS Katolické besedy Gaudeamus. Do 2000 10 her s náboženskou tematikou, r. M. Filipová.
Sdružení LD.
1994 LCH - Schůdky, Skořepa: O kohoutkovi a slepičce
1997 Sdružení mladých loutkářů LS Schůdky do pohádky.
1997 LCH - Rolnička, Josef Čapek - Svobodová: O pejskovi a kočičce. Účast na KP Opava ´97, LCH. Účast na Čechova Olomouc.
1998 LCH - Rolnička, Jaroš - Svobodová: Prasátka se vlka nebojí
1999 LCH - Rolnička, Nejedlý - Svobodová: Koza Róza
DS DDM 1999 V království zakázaného smíchu.
200x Kaštan.
200x Bez zábran.
200x DDM / Údivadlo,
200x Rýpadlo přívětivé (P)(R)(Á)DLO / ZŠ
200x Semínko.
2001 Hana Januszewská: Tygřík Petřík, účast na KP v Opavě.
2001 5. ročník Přehlídky studentských divadel, z domácích DS Arnošt při DDM.
Arnošt.
Iluze.
2005 soubor Schůdky slaví 30 let svého působení. K oslavě svého jubilea uspořádali malý festival. Celkem 5 představení navštívilo na 300 diváků.

2005 - Jan Werich: Královna Koloběžka. Účast na Čechova Olomouc.

2007 Královna Koloběžka I., Čechova Olomouc.

29. 5. 2022 - premiéra nové pohádky - předlohou je kniha Františka Hrubína: SEDMERO POHÁDEK, úprava textu a režie Alena Svobodová.
Bibliografie:
HRNČÍŘ, Bořivoj: Národní loutkářská přehlídka v Opavě. Československý loutkář VII, 1957, č. 6, s. 123. - 128.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka (s využitím zpravodaje LCH zpracovala): Mozaika ze 48. Loutkářské Chrudimi. AS 1999, č. 4, s. 19-21.

LP. Loutkářský festival v Odrách. Čs. loutkář 1986, č. 3, s.68.

(mat) Loutkářský festival. Čs. loutkář 1985, č. 5, s. 116.

MATULA, Bohumil: Kopřivnická Rolnička třicetiletá. ČsL 1982, č. 5, s. 116.

NĚMEČEK, Pavel: Opava ´98 – přehlídka loutkářských souborů severomoravského regionu. Amatérská scéna 1998, č. 2, s. 24.

NĚMEČEK, Pavel: Opava ´99 – přehlídka loutkářských souborů severomoravského regionu. Amatérská scéna 1999, č. 2, s. 26.

NĚMEČEK, Pavel. Opava ´97 - přehlídka amtérských loutkářských souborů severomoravského regionu. Amatérská scéna 1997, č. 2, s. 19 - 20.

NOHELOVÁ, Mirka: Ohlédnutí za Čechovou Olomoucí. AS 1998, č. 1, s. 6-7.

NOVÁK, Jan. Zrání festivalu - Čechova Olomouc přítomnosti. Čs. loutkář 1984, č. 2, s. 26 - 29.

NOVÁK, Jan: Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Vyd. KANT Praha, 2016, s. 71.

PRACNÁ, Sylva: Loutkářův svět II. Amatérské loutkářské soubory v severní části střední Moravy po roce 1945 do současnosti. Opava, SZM 2006, s. 3-5.

SEVEROMORAVŠTÍ loutkáři v sezóně 1980/81. (ts), Loutkář 1981, č. 8-9, s. 205.

SVOBODOVÁ, Alena: Informace pro MČAD. Rkp. 2000. 1 s. kART.

ts. Z krajských přehlídek - Opavská směřování.. Čs. loutkář 1983, č. 7, s. 154 - 155.

-ts-: Havířov 1979. Čs loutkář 1979, č. 7, s. 154. - 155-ts-: Havířov 1979. Čs loutkář 1979, č. 7, s. 154. - 155

-psl- 18. ČECHOVA Olomouc. SAL SČDO. Loutkář 2008, č. 1, s. 10.

VIDLAŘ, Jaroslav: V Olomouci bylo zece fajn. Loutkář 2008, č. 1, s. 8.
----

Čs. Loutkář XII. ročník, 1962, č. 4, s. 92.

Související Přehlídky

Související Obrázky

Chrudim, Loutkářská Chrudim - program, 1999
Kopřivnice, LD Rolnička, Koza Róza, 1999
Kopřivnice, LS Rolnička ZK ROH Tatra, Prasátka se vlka nebojí
Kopřivnice, Rolnička ZK ROH Tatra, Královna Koloběžka I.
Kopřivnice, Rolnička ZK ROH Tatra, na návštěvě v Praze
Kopřivnice, Rolnička, Královna Koloběžka, Čechova Olomouc 2007
Kopřivnice, Rolnička, Zvířátka a hastrman, 1957
Kopřivnice, Rolnička, Zvířátka a hastrman, 1957
Kopřivnice, Rolnička, Zvířátka a hastrman, 1957
Kopřivnice, Tatra LS, Princezna s ozvěnou, 1973
Kopřivnice, Tatra, LS, Princezna s ozvěnou, 1973
Logo


Mapa působení souboru - Rolnička, LD / Tatra, LD ZK ROH

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kopřivnice, Rolnička ZK ROH Tatra, na návštěvě v Praze
Kopřivnice, Rolnička, Zvířátka a hastrman, 1957
Logo
Kopřivnice, Rolnička, Zvířátka a hastrman, 1957
Kopřivnice, Rolnička, Zvířátka a hastrman, 1957
Kopřivnice, Tatra, LS, Princezna s ozvěnou, 1973
Kopřivnice, Tatra LS, Princezna s ozvěnou, 1973
Kopřivnice, LD Rolnička, Koza Róza, 1999


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.