Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Podhorák, ochotnický čtenářsko-pěvecký spolek / Družstvo div. ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1865
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1918
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x, 191x
1865 - 10. 9. - Čtenářsko-pěvecký spolek v tomto roce dosáhl 180 členů a uspořádal hudebně deklamační besedu. Z deklamovánek mj. A. Růžičková: Něco za něco, předvedla Ad. Vašíčková; Fr. Rubeš: Obrana krásného pohlaví, deklamace B. Meislová; F. Drahoňovský: Kmotr Vrána, přednesl J. Macků.

1870 z Čtenářsko-pěveckého spolku Podhorák vzniklo Družstvo divadelních ochotníků, iniciátorem Fr. Macků, který uměl bojovat za všechny potřeby divadelníků.
Zpočátku velká nepřízeň obecenstva, ale již 3. představení ji zlomilo.
1871 jednatel Ev. C. Všianský založil kroniku souboru.
12-14 premiér ročně (často jednoaktovky).
První ředitel Kajetán Vašíček.
První představení Lakomec.

"Na začátku roku 1872 zdálo se nám, že divadlo skutečně v dobrém stavu se nachází. Mezi ochotníky nebyla žádná nesvornost… doufali jsme ve skvělou budoucnost. Než bohužel! Byli jsme zklamáni. Nepřátelé naši nejen že nepřestali proti nám bojovati, ale počet jejich byl ještě rozmnožen. Všemožně o to usilovali, aby divadlo vzalo za své. Neb jakmile se vyskytla zpráva, že někteří ochotníci za svým povoláním z Lysic odejdou, hned jásali a mluvili: Teď už se divadlu bude zvonit umíráčkem."
Z lysické kroniky.

1876 - 26. 12. - J. K. Tyl: Matka a dcera.

1879 - 9. 2. - Ladislav z Hory: Klobouk, Emil Aschenbrenner: Hledá se kuchař a sekretář, 49. představení, hráno v hostinci U labutě; 51. představení Fr. Robert Hocke: Nepravý a přece pravý, fraška o 2 jednáních, fraška o 2 jednáních.
1879 - 3. 8. - V. K. Klicpera: Jan za chrta dán, "dramatizovaná pověst od Šnaidra", hráno za spoluúčinkování studentů. 26. 12. - J. K. Tyl: Pantofel a kord, 50. představení; Ant. Wolf: Blbý Janeček aneb Divotvorné housle, národní báchorka, předtím jednoaktovka E. Wehl: Nemalujme čerta na stěnu!, 53. představení; Karel Sabina; Inzerát, 54. představení.
Hrálo se v hostinci na Labuti, na provizorním jevišti na dřevěném lešení.

1880 - 29. 2. - činohra J. K. Tyla: Pytláci aneb Ztracený syn; 29. 3. - Fr. Robert Hocke: Nepravý a přece pravý, fraška a Ant. Wolf: Oba lichváři, komická scéna; 11. 7. - J. K. Tyl: Faust druhý, veselohra;
1880 - 22. 8. - oslava 10. výročí SDO, slavnostní představení - V. K. Klicpera: Loketský zvon, 58. představení.
1880 - 12. 9. - J. K. Tyl: Pražský flamendr, obraz ze života; 26. 12. - Gustav Pfleger Moravský: Telegram a Jan Neruda: Ženich z hladu - 60. představení.
K uvedení Dívky z podskalí ochotníci nedostali povolení.
1880 z čistých výnosů mj. z prken zbudován nový předek jeviště a 13 zlatých zasláno pro postižené povodní. Ředitelem divadla byl Alois Zezula, který předek jeviště a potřebné dekorace sám vymaloval. Režisérem Fr. Kolda a nápovědou Fr. Svoboda.
Za 10 let trvání se vystřídali ředitelé Fr. Horáček, Fr. Meduna, Fr. Hlaváček a Al. Meduna.

1881 - 6. 2. - G. Pfleger Moravský: Kapitola I., II., III., veselohra. Před tím Görner: Černý Petr.
1881 - 21. 8. - Ch. Birch-Pfeifferová: Diblík, ve prospěch obnovy shořelého Národního divadla.
1886 - 26. 4. - El. Pešková dle románu Karoliny Světlé: Kříž u potoka.
1886 - 5. 12. - E. Raupach: Mlynář a jeho dítě, hráno v obecním hostinci.
1887 - 26. 12. - V. Kl. Klicpera: Divotvorný klobouk, fraška ve 3 dějstvích.

1890 - 7. 4. - v pondělí velikonoční pořádána slavnost k 25. výročí ustavení spolku Podhorák a 20. výročí založení Družstva div. ochotníků. Kromě slavnostní mše a koncertu v hostinské zahradě U labutě v témže hostinci večer slavnostní představení obrazu z venkovského života - 20 hry Lad. Stroupežnického: Naši furianti.

1905 - Spolek členem ÚMDOČ.
1907 - 1. 4. - dle Jiráska Psohlavci, div. představení v kostýmech.

1. svět. v. činnost ochromila, poslední představení Družstva 1918:
13. 10. - Al.Jirásek: Vojnarka, drama o 4 jednáních.
26. 12. Ferdinand spí, veselohra o 3 jedn., J.Skružný. Byla to podle dokladů poslední 200. divadelní hra sehraná Družstvem divadelních ochotníků v Lysicích.
Veškerý majetek převzala tělocvičná jednota SOKOL, která pod záštitou dramatického odboru Sokola pokračovala v divadelní ochotnické činnosti.
Bibliografie:
HEJL, Emil - PROCHÁZKA, Zdeněk: Divadlo našeho domova. Blansko, OKS 1986, s. 58-66.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 470, 471.

Moravská orlice 5. 9., 21.9. 1865.
Moravská orlice 22. 12. 1876.
Moravská orlice 6. 2., 6. 4., 3. 7., 20. 11., 4. 12. 1879.
Moravská orlice 13. 8. 1880.
Moravská orlice 2. 2., 18. 3., 20. 8. 1881.
Moravská orlice 23. 4., 5. 12. 1886.
Moravská orlice 23. 12. 1887.
Moravská orlice 2. 4. 1890.

Lidové noviny 30. 3. 1907.
Archivy:
Archiv St. Olbrichta, Slavkov, Brno - Moravská orlice 1865, 1876, 1879, 1880, 1881. Lidové noviny 1907. Pro DČAD červen - srpen 2014. Moravská orlice 1886, 1887, pro DČAD srpen, září 2015.

Související Soubory

Související Organizace

Mapa působení souboru - Podhorák, ochotnický čtenářsko-pěvecký spolek / Družstvo div. ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':