Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Jirásek, i LD / Divadelní klub ČSM / OB

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1911
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1958
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1911-1914 ČOB Jirásek (čtenářsko ochotnická beseda).
1912 Věneček.
1918 Rudolf Robl: Srdce, Posvícenská zábava, Věneček.

1920 Ples, František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27, Karel Fořt: Z českých mlýnů, r. V. Doležal, František Ferdinand Šamberk: Rodinná vojna, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic.
1921 Karel Fořt: Z českých mlýnů, r. V. Doležal, Alois Jirásek: Otec, Jaroslav Rudloff: Dědečkovy housle, r. V. Doležal.
1922 členem ÚMDOČ.
1922 Ferdinand Oliva: Láska divy tvoří, František Xaver Svoboda: Poslední muž.
1923 Ferdinand Oliva: Když srdce promluví, Eugen Bartoš: Ideály manželství, Josef Skružný: Ferdinand spí, Ruda Mařík: Z nařízení bytové komise.
1924 Alois Jirásek Lucerna, Josef Skružný: Koflíček Marie Terezie, Karel Fořt: Růže ze Sibiře, František Hlavatý: Mlsní kocouři.
1925 z ÚMDOČ vyloučen.
1925 Spolkový ples, Karel Fořt: Kráska ze Šumavy, Otokar Pospíšil: Za cizí hříchy, Jiří Balda: Slečinka s mikádem.
1926 předsedou Václav Pácalt.
1926 Drama básníkovo, Růžena Jesenská: Devátá louka, B. Nejedlý: Kde domov můj?, G. Drégely: Frak, který dobře padne.
1927 Ples, Karel Fořt: Boleraz, uvedena jednoaktovka Timpamselka, Karel Piskoř: Děvče jako květ, Karel Fořt: Tulácká krev, Pavel Rudolf: Na polském zámku, Ruda Mařík: Ustřihni si mikádo, Karel Horký: Baťoch.
1928 Růžena Pohorská: Vdavky Nanynky Kulichovy, Tóňa Labuťa: Děti naší revoluce, J. Kolář: Támhle jde, F. F. Šamberk: Blázinec v prvním poschodí, Karel Horký: Baťoch.
1929 Ples, Božena Rajská-Smolíková: Zelené království (Žofka z hájovny).

1930 předsedou Václav Pácalt.
1930 A. Zieglosserová: Žárlivá, Božena Rajská-Smolíková: Děvče od Čerchova, Karel Piskoř: Tulácké dobrodružství, Pavel Brázda: Věrni panu presidentovi.
1931 František Sokol-Tůma: Pasekáři, Jan Baptist Kühnl: U bílého koníčka, Božena Rajská-Smolíková: Zelené království (Žofka z hájovny), Richard Branald: Česká maminka, Rudolf Piskáček: Perle panny Serafínky, Richard Branald: Česká maminka, r. A. Kudelka.
1932 Rudolf Piskáček: Perle panny Serafínky, Josef Štolba: Na letním bytě, Pavel Rudolf: Husopaska (Selská krev).
1933 Antonín Bernášek: Šofér, Ferdinand Strejček: Jarní přeháňky 1848.
1934 sehráno 5 divadelních představení, zakoupenou loutkové divadlo, pořádána výstava.
1934 Karel Piskoř: Česká chaloupka, Antonín Lokay: Vosí hnízdo, J. Hořejší: Přednosta stanice, Jiří Balda: Milionářem snadno a rychle, Mirko Vrána-Trocnovský: Krajánku, vrať se!.
1935 Alois Jirásek: Gero, Mrštíkové: Maryša, Josef Kubík: Královnička.
1936 předsedou V. Souček.
1936 Viktor Franěk: Láska nehněvaná - není milovaná, Božena Rajská-Smolíková: Zlatý liják, František Lašek: Zasnoubení na paloučku, Josef Kubík: My jdem světem s flašinetem, Miloš Veselý: Tulák Mirko, Ferdinand Oliva: Pro vlajku československou, r. F. Jílek, Richard Branald: Naše tchýně odzbrojuje.
1937 sehrána 4 divadelní představení a 3 loutková představení, Richard Branald: Naše tchýně odzbrojuje, Rudolf Piskáček: Slovácká princezka, Václav Bárta: Neříkej hochu, že máš mne rád, Karel Bakoni: Podzimní manévry, r. Alois Voříšek.
1938 předseda V. Souček, neuvedeno žádné divadelní ani loutkové představení.
1939 předsedou V. Buben.
1939 Eliška Malcová: Vlčí máky, Růžena Utěšilová: Uličnice, Pavel Brázda: Podařené panstvo.

1940 Karel Fořt: Slečna z chalupy, r. František Jírek.
1941 František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, Václav Štech: Třetí zvonění, František Ferdinand Šamberk: Josef Kajetán Tyl, r. František Jírek, Josef Skružný: Románek na horách, r. J. Pácalt.
1942 Růžena Pohorská: Vdavky Nanynky Kulichovy, r. J. Pácalt, Václav Vrána: Taneček panny Klárinky, r. J. Pácalt.
1943 Ochotníci z Lochenic v Holohlavech sehráli dvě pohostinské hry, Vlasta Petrovičová: Střídavě oblačno a Bankrotáři.
Repertoár převážně zábavní, za 2. svět. v. jh. Pištěk.
1945 Ivan Stodola: Král Savtopluk, Alois Jirásek: Lucerna, r. Oldřich Sláma.
Hrálo se i po 1945, jh. Skořepová, jako student zde hrál Luděk Munzar.
1946 Karel Zajíček: Hlas země požehnané, r. Oldřich Sláma, Juliu Zeyer: Radúz a Mahulena, r. Oldřich Sláma, Zdeněk Němeček: Rukopis času, r. Oldřich Sláma.
1947 František Sokol-Tůma: Gorali, r. Oldřich Sláma, J. Říha: Polibek královský.
1948 J. Říha: Polibek královský, Maurice Maeterlinck: Stilmondský starosta, r. Oldřich Sláma, Alex Breidahl: Vzbouření v ústavu šlechtičen, r. Oldřich Sláma, Jaroslav Suchý: Blázen a princezna, r. Oldřich Sláma, Josef Toman: Slovanské nebe, r. Oldřich Sláma.
1949 Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, r. O. Sláma, František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27, r. O. Sláma.

1950 Jaroslav Průcha: Frantíkovy trampoty, r. Oldřich Sláma, Leon Kruczkowski: Odvety, r. H. Hanuš, Alois Jirásek: Lucerna, r. Oldřich Sláma, J. K. Tyl: Strakonický dudák, r. Oldřich Sláma, Josef Kajetán Tyl: Lesní panna, r. Oldřich Sláma.
1951 Alois Jirásek: Pan Johanes, r. O. Sláma, K. J. Erben: Jednou ranou tři sta zabil, r. Oldřich Sláma, Karel Michl: Pod Turovem.
1952 Božena Němcová: Neohrožený Mikeš, r. Oldřich Sláma.
1953 J. K. Tyl: Kutnohorští havíři, r. Oldřich Sláma, František Xaver Svoboda: Čekanky, r. Oldřich Sláma.
1954 Ples, Alois Jirásek: Samota, r. Oldřich Sláma.
1955 J. K. Tyl: Děvče z předměstí, r. B. Bittengl, František Kožíšek: Meluzina, r. Oldřich Sláma
1956 František Ferdinand Šamberk: Josef Kajetán Tyl, r. Oldřich Sláma.
1957 Carlo Goldoni: Mirandolina, r. Oldřich Sláma.
1958 Alois Jirásek: Lucerna, r. Oldřich Sláma.
Bibliografie:
FALTEJSEK, Rudolf: Kapitoly z historie amatérského divadla v okrese Hradec Králové. Rkp. Hradec Králové 1999. Viz Místa/Okresy/Hradec Králové/Texty.

KŘEPELKA, Karel: Historie ochotnického divadla v okrese Hradec Králové. Hradec Králové, OKS 1983. 96 s. MVČ Hradec Králové.

Impuls Hradec Králové: Dotazník 1998.


Československé divadlo 1925, č. 13, s. 207.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Čtenářsko ochotnická jednota Jirásek Lochenice
Časový rozsah: 1912-1950
Metráž: 0,10 bm zpracováno a inventarizováno 0,10 bm nezpracováno
Tematický popis: Protokoly schůzí 1930-1939,kniha oběžníků 1922-1930, člen.matrika 1912-1932, účet.knihy 1912-1939, seznam divadel. her. 1999 - prot.schůzí výboru 1918-1930,val.hromad 1923-1939,plakáty divadel.her 1923-1950.
Archivní pomůcky
LENDEROVÁ M.: ČTENÁŘSKO OCHOTNICKÁ JEDNOTA JIRÁSEK LOCHENICE 1912-1950. Inventář, 1987, s. 3, ev.č. 603.
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Lochenice, Čtenářsko-ochotnická jednota Jirásek, Kniha zápisů, 1930 - 1939, i. č. 1
Lochenice, Čtenářsko-ochotnická jednota Jirásek, Oběžník, i. č. 2
Lochenice, Čtenářsko-ochotnická jednota Jirásek, Kniha členů, 1912 - 1923, i. č. 3
Lochenice, Čtenářsko-ochotnická jednota Jirásek, Seznam divadelních knížek, i. č. 4
Lochenice, Čtenářsko-ochotnická jednota Jirásek, Plakáty, i. č. 5
Lochenice, Čtenářsko-ochotnická jednota Jirásek, Kniha pokladní, 1918 - 1939, i. č. 6
Lochenice, Čtenářsko-ochotnická jednota Jirásek, Kniha pokladní, 1912 - 1929, i. č. 7
Lochenice, Čtenářsko-ochotnická jednota Jirásek, Kniha zápisů, 1923 - 1939
Lochenice, Čtenářsko-ochotnická jednota Jirásek, Kniha zápisů, 1918 - 1930

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1679/1927, SDO Jirásek (zal.).
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/10190/1939, ČOS Jirásek.

Související Obrázky

Lochenice, Čtenářsko-ochotnická jednota Jirásek, Kniha členů, 1912 - 1923
Lochenice, Čtenářsko-ochotnická jednota Jirásek, Kniha pokladní, 1912 - 1929
Lochenice, Čtenářsko-ochotnická jednota Jirásek, Kniha pokladní, 1918 - 1939
Lochenice, Čtenářsko-ochotnická jednota Jirásek, Kniha pokladní, 1930 - 1939
Lochenice, Čtenářsko-ochotnická jednota Jirásek, Kniha zápisů, 1918 - 1930
Lochenice, Čtenářsko-ochotnická jednota Jirásek, Kniha zápisů, 1918 - 1930
Lochenice, Čtenářsko-ochotnická jednota Jirásek, Kniha zápisů, 1918 - 1930
Lochenice, Čtenářsko-ochotnická jednota Jirásek, Kniha zápisů, 1923 - 1939
Lochenice, Čtenářsko-ochotnická jednota Jirásek, Kniha zápisů, 1930 - 1939
Lochenice, Čtenářsko-ochotnická jednota Jirásek, Oběžník, 1922 - 1930
Lochenice, Čtenářsko-ochotnická jednota Jirásek, Plakáty
Lochenice, Čtenářsko-ochotnická jednota Jirásek, Seznam divadelních knížek
Lochenice, Jirásek, dějiny dle SOkA HK
Lochenice, Jirásek, fond SOkA HK


Mapa působení souboru - Jirásek, i LD / Divadelní klub ČSM / OB

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Lochenice, Čtenářsko-ochotnická jednota Jirásek, Kniha zápisů, 1930 - 1939


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.