Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl / Družstvo ochotníků / Čtenářsko-ochotnická beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1887
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1951
Působení: 188x, 189x, 190x,191x, 192x, 193x, 194x,195x
Od 1880 (1881) Družstvo ochotníků.
1881 Uvedena humoreska Který je ten pravý (Štolba) a dvě další jednoaktovky; hrálo se v hostinci U Nováků, v hl. rolích Palusková, Nováková, Nováková, Schwarzová.

Družstvo, které bylo předchůcem besedy, sehrálo 51 her.

1886 (26. 6.1887) z Družstva založena Čtenářsko-ochotnická beseda (ČOB) Tyl, zakladateli V. Ledecký, V. Amort (známý sochař), Ant. Koubek, P. Nesvatba, J. Chaura, V. Moravec, K. Novák, Fr. Váňa; předsedou J. Chaura,
hráli na vlastním jevišti U Nováků.
Beseda Tyl se starala o knihovnu, přednášky, společné vycházky a konala představení.
Od 1891 člen ÚMDOČ.
Kolem 1895 Tyl převzal též veškerou dosavadní div. činnost Divadelního družstva.
1896 předseda Moravec, režisér Svátek, celkem 70 členů spolku; uv. Sedlák Zlatodvorský.
1897 - uv. J. Vávra: Konkursy pana notáře, L. Stroupežnický: Paní mincmistrová (slavnostní představení k 10. výročí souboru), J. J. Stankovský: Muzikanti, S. K. Macháček: Ženichové.
1898 - Tyl: Lesní panna, F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl.
1899 - J. B. Kühnl: Následky dostaveníčka.
Okolo 1900 sídlem hostinec U Nováků, kde se hrálo pravidelně v zimních měsících.
1900 Předseda B. Voldán, režisér A. Moravec, 69 činných členů, 20 přispívajících, 1 čestný. Knihovna obsahovala 980 svazků div. textů, zábavných a odborných knih,
1900 uvedeno U bílého koníčka (Blumenthal, Kadesburg) - čistý výnos věnován Českému domu ve Vídni, Podskalák (Šamberk), Ohnivá země (Štech), Zlaté péro (Tůma).
1902 Velké panstvo, Braniboři v Čechách, Mlsáníčko.
V letech 1903 10-14 představení ročně.
1903 Olymp.
1904 při sjezdu ÚMDOČ na Zbraslavi Tyl sehrál aktovku Pacientka.
1905 nové stálé jeviště.
1907 - měl spolek 81 členů, od 24. 4. 1891 byl členem ÚMDOČ
1906 mj. lidová hra Hraběnka z podskalí, 25. 11. - Hraběnka z podskalí, lidová hra o 4 dějstvích.
Do 1908 odehrána představení, jichž se uskutečnilo 115 - 42 veseloher, 27 činoher, 21 frašek, 15 dramatických žertů, 2 báchorky, 2 komedie a 6 dramat.
1911 - 12. 3. - B. Viková-Kunětická: Cop; 10. 9. - B. Viková-Kunětická: Representantka domu, 1. 10. G. Preissová: Gazdina roba, obě pečlivě vypravené inscenace v režii Ant. Krajíčka získaly zasloužený úspěch; K. Leger a Fr. Procházka: Vpád, režie Zd. Dobš.
1911 - 19.11. - F. J. Čečetka: Adamita, velká výpravná historická hra o 4 jednáních, na paměť bitvy na Bílé Hoře.
1911 - 3. 12. - Ferd. Oliva: Z manželského ráje, fraška; 26. 12. - Fr. Hlavatý: Městská rada na námluvách, režie Jos. Liska.
1912 - 21. 4. - F. F. Šamberk: Svatojánská pouť, fraška, jako režisér debutoval člen souboru F. Hejduk.
1912 - 24. 3. - Jaroslav Pospíšil: Za cizí hříchy, režie A. Krajíček; 8. 4. Jar. Balák: Terna; 21. 4. - F. F. Šamberk: Svatojánská pouť, tříaktová fraška.
1912 - 3. 11. - Karel Rožek: Červ, drama, režie Zd. Dobsch; 26. 12. - Jos. Skružný: Venouš Dolejš.

1913 elektrické osvětlení. ČOB Tyl měla největší knihovnu a čítárnu v místě, od 1919 veřejnou.

1925 U Nováků po přístavbě moderního sálu nejlepší ochotnické jeviště v pražském okolí.

Do 1933 370 her, průměrně 8 do roka, především kvalitní český repertoár, kromě toho velké množství společenských a zábavních večerů, pěveckých a hudebních akademií.
1934 Hynek Kotva, předseda Tyla, oslavil 35 let ochotnické činnosti, oceněn diplomem Pražského okrsku ÚMDOČ, A. Malá ke stejnému jubileu získala stříbrný odznak ÚMDOČ, stejně jako F. Koubek za 25 let ochotnické činnosti.
1935 existoval ještě jako Beseda Tyl.
1936 celostátní režisérský kurz na JH, účastnil se p. Příhoda.
1936 Lorde, Chaine: Náš pan farář, r. Alois Kodat
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1939 - W. Shakespeare: Kupec benátský
1941 po valné hromadě předsedou Rud. Marek, jedn. a režie Marie Patková.
1941 - A. Jirásek: Otec, Lidový dům
- A. Guiméra: V nížině, sál U Nováků
- J. Kavka a J. Pelc: Kašpárek dobrý brach z Drakuly nemá strach
1947 - A. Jirásek: Otec.
1948 - A. Jirásek: Kolébka.
1949 nastudováno 1x, hráno 1x.
1949 Shakespeare: Sen noci Svatojánské.
1951 DS Tyl převeden jako soubor ROH
Bibliografie:
DVACET PĚT let pražského okrsku Dra Hermana ÚMDOČ. Praha, ÚMDOČ 1933, s. 37-38. kART.

PRAŽSKÉ spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990. Sest. Marek Lašťovka, Barbora Lašťovková, Tomáš Rataj, Jana Ratajová, Josef Třikač. Documenta Pragensia Monographia, vol. 6. Praha, Scriptorium 1998. 744 s. Kap. XI. Ochotnické, čtenářské a zábavní, s. 229-265 (Tyl, Čtenářsko-ochotnická v¨beseda, Modřany, 1887, (1922) [PS264]).

SMAŽÍK, Fr. : Jak jsme hrávali Shakespeara. Amatérská scéna 1964, č. 12, s. 2-5.

SMRČEK, Otto: Praha podle částí. Podklad pro Místopis. Rkp. 14. s. 1999-2000. PC ART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 87.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 74.


Divadelní listy 1881, č. 43, s. 375.
Thalie 1896-7, č. 15, s. 194.
Thalie 1897-8, č. 3, s. 23, č. 11-12, s. 94, č. 14-15, s. 119.
Thalie 1898-9, č. 20, s. 159, č. 22, s. 174.
Thalie 1899-1900, č. 4, s. 33.

Divadelní listy 1900, č. 20, s. 443.
Divadelní listy 1902-3, č. 5, s. 92, č. 11, s. 200.

Divadlo 1906/07, č. 4, s. 109.
Divadlo 1907-08, č.19, s. 459 - Foto členů spolku.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 3. s. 25.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 8, s. 76.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 6, 5. 1. 1912, s. 75; č. 12, 5. 4. 1912, s. 152; č. 15, 20. 5. 1912, s. 187.
Archivy:
Divadelní oddělení Národního muzea, Praha:
Praha-Modřany, Tyl, odznak k 50. výročí 1887-1937, z tlačeného plechu bronzové barvy, č.inv. 2281/58, lok.č. P - S 1 - E S

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Praha-jih pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/221/33/1886, 1887, 1890, ČOB Tyl.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/240/76/1907, ČOB Tyl.
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/6077/1935, Beseda Tyl.

Státní oblastní archiv, Praha
Fond: Středočeský KNV Praha, Krabice IV/3 362/4
1951 Přehled o stavu převedených souborů LT na masové základny dle hlášení ONV

Související Obrázky

Praha-Braník, SDO, Divadelní karneval, v branické sokolovně - plakát, 1947
Praha-Braník, SDO, Jak se Honza naučil bát, Praha-Modřany, Tyl, Otec - plakát, 1947
Praha-Modřany, Tyl, Kolébka - plakát, 1948
Praha-Modřany, Tyl, Náš pan farář - plakát, 1936
Praha-Modřany, Tyl, Následky dostaveníčka - plakát, 1889
Praha-Modřany, Tyl, odznak k 50.výročí 1887-1937
Praha-západ (venkov), okresní úřad předkládá Oberlandratu seznam her sehraných ochotníky v září 1941, 3. část


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Modřany, Tyl, Následky dostaveníčka - plakát, 1889
Praha-Modřany, Tyl, Náš pan farář - plakát, 1936
Praha-Braník, SDO, Divadelní karneval, v branické sokolovně - plakát, 1947
Praha-Braník, SDO, Jak se Honza naučil bát, Praha-Modřany, Tyl, Otec - plakát, 1947
Praha-Modřany, Tyl, Kolébka - plakát, 1948