Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Československý svaz mládeže, LS / Pálečka, DLS

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1950
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1989
Působení: 195x, 196x, 197x, 198x
1950 založen LS ČSM,
během tří měsíců byla v místní továrně zdarma vyrobena dle Olbertova náčrtu dřevěná konstrukce jeviště, stojanů a ochozových lávek, ušita opona a horizonty, v Praze zakoupeny Švábovy dekorace, které uhradil MNV.
Na dluh zakoupeny loutky u manželů Urbanových z Police nad Metují.
A byl vybrán kolektiv mladých loutkářů.
Vedoucím byl Jaroslav Olbert (1954 našel zaměstnavatele v np. MEZ v Mohelnici, kde tentýž podzim také založil nové LD.).

Hrálo se v zasedací místnosti MNV, zahájilo se týž rok o Vánocích - Kašpárek vždy vítězí (Fr. Čech).
Další hry Začarovaný les (Schmoranz), Princezna Jitřenka se vdává (Čech), Vodníčku, vrať se, Honza na trůně (Horký), Pohádka se vrací (Malík), Vlastní příhody Stréčka Křópala ad.
50. léta inscenace Jak se uhlí hněvalo (Tittelbachová), ocenění ústřední porotou STM.
V roce 1952 přinášel Čs. loutkář zprávy o vzorném vesnickém divadélku skromných loutkářů.
1953 soubor navržen k výběru na Festival LUT v Praze
Od 1959 zvětšení na maňásky 50 cm, pokračovala i marionetová scéna.
Provoz ČSM. Repertoár edice Divadélko.

1972 generační krize.

1980 vznik nového kolektivu divadla - dětí - čtenářů místní knihovny - postupná loutkářská výchova.
Děti k 30. výročí založení loutkového divadla ve Lhotě pod vedením knihovníka Jaroslava Olberta sehrály tři loutkové výstupy - Vladimír Leština: Šlo děvčátko pro vodu - písnička pro maňásky, Eduard Petiška: Kašpárkův koníček, hříčka pro závěsné loutky na drátě, a Hana Budínská: Já jsem muzikant - písnička pro živé herce a plošné loutky. Dětská loutkářský soubor byl později nazván Pálečka.
Obohacení o spodové loutky a spojení s živým hereckým projevem a s živou hudbou, později i stínové divadlo (vlastní hry Stréček Čásek, Koledníci).

1950-1989 hráli doma i v okolí, 118 představení.
Bibliografie:
HRNČÍŘ, Bořivoj: Národní loutkářská přehlídka v Opavě. Československý loutkář VII, 1957, č. 6, s. 123-128.

OLBERT, Jaroslav: Tradice ochotnického divadla v přírodě a loutkového divadla ve Lhotě nad Moravou. In: Lidová kultura na Hané. Sborník příspěvků ze IV. odborné konference 1995. Olomouc, Vlastivědné muzeum a Vlastivědná společnost muzejní 1996, s. 107-119. kART.
Archivy:
Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů, Praha. Rok 1953 Kart. 143, inv. č. 130/2 Festival LUT.

Kronika obce Lhota nad Moravou. (Zprostředkoval Karel Široký z Nákla.)
Poznámka:
Jaroslav Olbert *6. 3. 1925 - 25. 7. 1998
Místo narození: Náklo
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Mohelnice, Náklo, Přerov
Obory působení: knihovník, kronikář obce, kulturní pracovník, loutkář
Anotace:

Narozen ve Lhotě u Nákla (n. Náklo). V letech 1939 – 1945 obecní knihovník ve Lhotě, 1946 – 48 abs. 2letou mistrovskou školu jemné mechaniky v Přerově. Po vojně v r. 1950 vybudoval ve Lhotě loutkovou scénu. Pracoval v MEZ Mohelnice, kde bydlel 6 let. Doplnil si středoškol. vzdělání, abs. SPŠS strojní v Mohelnici. Při ZK ROH MEZ Mohelnice založil další loutkovou scénu/marionety a maňásky/. Od r. 1959 bydlel opět ve Lhotě, kde oživil tradice loutkového divadla, které hrálo po celém okolí. S přenosnou maňáskovou scénou byl i na kraj. přehlídce v Ostravě. 1960 zvolen poslancem za obec do Nákla, předsedou školské a kulturní komise. Založil měsíčník Nákelský zpravodaj, který vycházel 1965–1968. Z lid. hudebníků založil kroužek, kde hrál na housle kroužek učinkoval též jako divadelní orchestr pro Sokol Náklo. Po r. 1969 nesměl vykonávat veřejné funkce a tak se vše rozpadlo. Ujal se vedení zanedbané místní knihovny a v r. 1972 vytvořil moderní knihovnu. Založil Fotokroniku, dokumentující histor. události obce. 1971 – 85 člen Vlastivěd. kroužku v Nákle. 1980 založil při MLK soubor z dětí „Pálečka“, který se rozpadl 1990. Za dosavadní kulturní činnost dostal v r. 1985 vyzn. Ministerstva kultury " Vzorný prac. kultury"Od 1992 kronikář obce Lhota, zpětně od r. 1960. Autor zpráv pro ČSAV v r. 1977, pro Památ. ústav v Olomouci r. 1992 /pomístní jména /.
Obor činnosti:
loutky
Jiné2
Typ souboru:
skupina mládeže, studentů

Související Organizace

Mapa působení souboru - Československý svaz mládeže, LS / Pálečka, DLS

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':