Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Vlastimil, SDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1927
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1943
Působení: 192x, 193x, 194x
1927 založen Spolek divadelních ochotníků Vlastimil.
„Předmětem činnosti“ spolku bylo především divadelnictví. Činovníky, „herci“ spolku byli amatéři, většinou místní rolníci, apod. Tito mužové a ženy provozovali Vlastimila bezplatně. Pokud byla divadelní představení zpoplatněna, tj. stejně jako taneční zábavy, pak takovýto příjem spočinul v pokladně obce. (Až na výjimky.) Spolek Vlastimil, resp. někteří jeho členové konal osvětovou a také charitativní činnost. Na bahenské škole pomáhal s „režírováním“ divadelních představení žactva školy. Podílel se na kulturních akcích školy. Například 8. dubna 1928 přednesl člen spolku Antonín Ptáčník žactvu i rodičům báseň Do života. V době kruté zimy 1928/29 poskytl z části svého divadelního příjmu „dvěma nejchudším žákům byla každého dne poskytována svačina…“.Zdroj: Pamětní kniha obecné školy v Bahně str. 106 a 112.
Všichni činovníci spolku jsou již „na pravdě boží“. Nezachoval se ani divadelní repertoár. Neví se tak v jaké roli se představila a “proslavila“ ta která bahenské herečka či herec.
Z archivních dokumentů /z nich níže některé přikládám/ je možné uvést.
Činovníky spolku na jeho povinných funkcích a orgánech byli jednak (ještě) generace občanů našich vesnic narozená kolem let 1880 – 1890. Například Klečák, Habětín, Rytina, Bačkora, Pilař či tři bratři Sedláčkové.
Většinu činovníků spolku Vlastimil tvořili již lidé narození v prvním desetiletí 20. století. Například Hurt, Chaloupecký, Zeman, Klečák, Rytina, Marie Růžičková, Černovský, Náhlovský, Sedláček.
A „první zástupci“ z generace narozené ve druhém desetiletí. Klečák, Bureš, Pilař. Do činovníků ale „nakoukli“ i mladíci Josef Stara či Josef Horáček… V oněch zhruba 15 letech (1928 – 1943) o kterých jsem nalezl materiály, byli „generačně“ nejaktivnější rody Rytinů, Sedláčků, Pilařů, Charvátů, Chaloupeckých, Horáčků a Bačkorů. A „sourozenecky“ rod Růžičků a Černovských. (Určitě i další. Nelze však doložit z dochovaných dokumentů. J. V.)
Z bahenských rodaček byly aktivní zejména Marie Růžičková, která byla i režisérkou spolku a Marie Pařezová, dcera mnohaletého bahenského starosty.
Nezachovaly se dokumenty o souboru divadelního ochotnického spolku. Škoda. Zde bychom nalezli poměrně početnou representaci našich předků, která zahrnuje i takové, jejichž narození se událo ve dvacátých a třicátých letech minulého století.
Nezachoval se divadelní repertoár. Hrály se jen činohry, či i operety, anebo si soubor Vlastimila troufl rovnou na zpěvohru?!
Z dokumentů vyplývá, že hlavním místem zkoušek, generálek, premiér a představení byl hostinec U Růžičků. Vlastimil měl mít i svoji „letní scénu“. Mělo jím být místo v lese vpravo nad železniční zastávkou Bahno ve směru od Kutné Hory. Místem měl být prostor v lese, který zde byl vytvořen za mnoho a mnoho desetiletí, co zde obec provozovala lom. A takto byl vytvořen i specifický divadelní prostor. Důležitou předností pro činnost spolku byla skutečnost, že Bahno bylo od zahájení jeho činnosti již „elektrizovanou obcí“, což nebyl v okolí běžný stav.
Nezachovaly se zakládací materiály spolku. Níže přikládám foto dokumentu z roku 1927. Dokument Zemské politické správy v Praze obsahuje oznámení, že tato odmítla projednati oznámení týkající se utvoření ochotnického spolku Vlastimil v Bahně. Rok 1927 byl (nakonec) zřejmě rokem schválení/založení spolku. Spolek toto uvádí na svých dokumentech.

1937 registrován mezi členy ÚMDOČ.

1943 V roce 1943 hlásí starosta Gemeindeamt Bachno František Kyzr okresnímu úřadu do Kutné Hory jména funkcionářů. Německá okupace /alespoň do roku 1943/ tak nebyla důvodem zániku – zákazu ochotnického spolku Vlastimil. Předsedou byl Alois Náhlovský, rolník.

Ochotnický spolek Vlastimil měl (přesto, že se o něm zachovala velmi omezená a neúplná dokumentace) několik významů.
1. význam kulturní, jak obecně, tak ale i tím, že úzce spolupracoval a pomáhal místní škole. Konkrétně tak, že jeho členové se podíleli na „divadelní tvorbě“ žactva školy či na akcích školy recitovali i kulturně vzdělávali.
2. „zkulturňoval“ mezilidské vztahy v obci a osadě. I on tak vytvářel pouta mezi místními lidmi, která pomohla v době okupace. (seskok partyzánů, jejích ukrývání – nikdo Němcům neudal.) I v jiných pozdějších případech.
3. Pomáhal chudým dětem – školákům i tak, že část ze vstupného věnoval na zakupování stravy pro chudé žáky, (když bohatší obce si pro takovéto školáky zřídily „polévkové ústavy.“)
„Geneticky poznamenal“ některé potomky ochotníků Vlastimila. Z dětství /nar. jsem 1947/ si vybavuji rozmanitá – jak to říci – žertovná, poťouchlá, jinotajná, dramatická... vystoupení a „inscenace“ určitých bahenských rodáků A to jsem tehdy nevěděl – až nyní -, že tito již silně postarší pánové se k tomuto „vzdělali“ ve Vlastimilu. A také různá odezva mých vrstevníků… Dnes vidím, že „odezvali“ se hlavně potomci ochotníků z divadelního spolku Vlastimil.
Zpracoval dr. Jaroslav Vojtíšek
Bibliografie:
ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 66.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1458/1927, SDO Vlastimil (zal.).

Související Organizace

Související Přílohy

Mapa působení souboru - Vlastimil, SDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':