Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol Sušice, LD

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1920
Působení: 192x, 193x, 194x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
1. 2. 1920 loutkářský odbor Sokola . Pravidelná představení. Vedoucí Jan Sedlecký.
Vedoucí společně s Karlem Ciplem, Františekem Fořtem a Josefem Langhamerem se složili a zakoupili Alšovo loutkové divadlo od firmy Münzberger v Praze - Žižkově.
4. 12. 1929 první veřejné představení v sokolovně, do konce roku jich sehráli 21.
Ve 20. letech 20. stol. zde působil župní důvěrník pro LD Sokola odb. uč. Kus.
Po dvanácti letech díky nadšené činnosti byl odbor konečně schopen uhradit všechny zbylé finanční náklady spojené se zřízením divadla.
Aktivní i koncem 30. let.
První jeviště loutkového divadla bylo umístěno do sborovny a vysazením dveří vzniklo hlediště v Husově sále.
1935 nová stálá scéna - jeviště se přestěhovalo do nové přístavby a v této podobě slouží s malými změnami svému účelu dodnes.
1939 začala být činnost loutkářů omezována, cenzura zakazovala hrát české pohádky.
1941 činnost TJ Sokol okupačními úřady zakázána, divadlo rozebráno a uschováno do vestavěné skříně v Husově sále společně s finanční hotovostí 742,70 Kč. Přes veškerou snahu se nepodařilo ukrýt vše, a tak byl zničen archív, kronika, některé kulisy a rekvizity loutkového divadla.
Kromě válečné přestávky 1938-1945 hrál LS pravidelně, stejnými loutkami, stejným stylem a stejný repertoár.

1945 - 5. listopadu - neúnavný Jan Sedlecký svolal schůzi s jediným bodem: Rozdělení práce a zahájení činnosti.
1945 - již 11. listopadu - po čtyřletém vynuceném mlčení činnost znovu zahájena pohádkou Jak se Honza rozumu napil.
Zájem dětí byl obrovský, musely být sehrány dvě představení téhož dne. Lístky se začaly prodávat v předprodeji.
Hrálo se v neděli od 14 a 16 hod. Po skončení pohádky promítal restauratér Vízner grotesky.
1947 LD TJ Sokol přispělo na Fond pro postavení pomníku Matěji Kopeckému v Kolodějích.

1948 pod vedením KSČ ukončena činnost jak panu restauratérovi, tak i několika členům loutkářského odboru.

1951 zemřel vedoucí Jan Sedlecký. Odchodem tohoto nadšeného loutkaře a obětavého pracovníka byla ukončena jedna velká etapa vývoje loutkového divadla. Divadlo převzal jeho syn Vladimír Sedlecký.

Během doby byl doplněn archív o mnoho nových her i nových loutek. Především varietní loutky dělají dětem velikou radost.
1956 bylo zřízeno nové osvětlení,
1970 se přistoupilo k postupné rekonstrukci celého rozhlasového zařízení, které sloužilo až do r. 2003, kdy bylo vyměněno za novější aparaturu s výkonějšími reproduktory.

Při slavnostních příležitostech hrává soubor i pro dospělé.
1971 ke stému výročí založení tělovýchovy v Sušici sehráno Posvícení v Hudlicích.
Z dalších titulů pro dospělé namátkou - Rytíř Šnofonius a princezna Mordulína, francouzská nemoralita z r. 1830.
1980 Pláštěnka - k 60. výročí založení divadla.
k 110, výročí založení Sokola v Sušici Ženichové a Kupec benátský,
dále Statečný rek Kašpárek, ale i jiná, vždy velmi očekávaná představení.

1979 Míček Flíček, režie V. Sedlecký.

1981 - L. Sedlecký, J. Prajerová, M. Balej: varietní výstupy s marionetami Číňan, Harmonikář, Tanečnice; loutková scénka U zubaře. Účast na OP individuálních výstupů s loutkou, Klatovy.

1983 - 1.-7. 8. - výstava starých i současných loutek, výstavu připravil Arnošt Faic k oslavám 750 let města Sušice a setkala se s nevídaným ohlasem. Navštívilo ji přes 4 000 návštěvníků.
Loutkové divadlo v té době hrálo každou sobotu od podzimu do jara. Po dohodě se zástupci sušických i okolních podniků se hrávala také zvláštní představení pro děti jejich zaměstnanců.

"1985 dostává odbor loutkářský odměnu od výboru T.J. Sokol ve formě zájezdu na "Loutkářskou Chrudim" Zúčastnivší zjišťují, že loutkářství se ubírá jiným směrem, než tradičním. Moderní pojetí hraní dospělých na jevišti a minimální zastoupení marionet zklamalo jejich očekávání." (www.stránky - historie)

1985 k 65. letům činnosti obdržel loutkářský soubor v Sušici poděkování od ÚV svazu českých divadelních ochotníků v Praze, činnost členů Vladimíra Sedleckého a Františka Rittera byla oceněna Zlatým odznakem SČDO.

1987 - soubor se zúčastnil okresní soutěže o cenu "Klatovského dragouna " s pohádkou Perníková chaloupka, za niž získal Čestné uznání Okresního kulturního střediska Klatovy.

1988 12 členů, vedoucí Arnošt Faic.
Účast v okresní soutěži.

1990 70. let od založení souboru, 7. 7.-18. 7. uspořádána výstava k tomuto výročí. Z krajského výboru SAL SČDO přijeli gratulovat Pavel Bernášek a Jiří Fiala z plzeňského Divadla V boudě, kteří nejzasloužilejším členů souboru předali Čestná uznání II stupně. Pro dospělé byly uvedeny hříčky Kecafán aneb Hacafán a Stvoření ženy.
1991 loutkový soubor začal pracovat opět pod TJ Sokol.

1993 k výročí 100 let od narození "otce" spolku Jana Sedleckého byla ve dnech 3. - 11.července 1993 uspořádána výstava.loutek a scén. Již tradičně se setkala s velkým zájmem návštěvníků.

1993 - 8.10. - postihla sušické loutkáře bolestná rána. V 61. letech zemřel principál Vladimír Sedlecký. Stál v čele loutkářů celých 42 let.

1993 vedoucím - principálem souboru dlouholetý obětavý člen souboru Arnošt Faic, který se zasloužil o pořádání řady loutkářských výstav.
1996 oslavy 75 let trvání. V této sezoně 18 představení, výstava loutek 8.-16. 7. 1995 v sále ÚNZ na náměstí.
1998 za zásluhy o české loutkářství udělil Svaz českých divadelních ochotníků - Skupina amatérských loutkářů významnému ocenění Čestný odznak Matěje Kopeckého členům souboru Františku Ritterovi a Miroslavu Balejovi.

2000 - u příležitosti 80. výročí založení sokolského loutkového divadla v Sušici byla opět připravena výstava a sehrán Kupec benátský - divadelní představení pro dospělé.
Do sezóny 2002-2003 vstoupilo loutkové divadlo vylepšeno o nové osvětlení pro recitátory a novu zvukovou aparaturou. Bylo sníženo jeviště, protože na představení přicházejí stále menší diváci.
2003 byla zprovozněna nová osvětlovací aparatura, přičinil se o to člen souboru Luboš Linka.

Od ledna 2007 vedoucím souboru Bohumil Krutiš.
2009 soubor má 15 členů, v každé sezóně uvádí zhruba 12 pohádek, hrají v Husově sálu, většina loutek je původních.
Na repertoáru má soubor přes 50 her, které pravidelně střídá, každý rok se uskuteční nová premiéra klasické pohádky.

2008 - v říjnu - Arnošt Faic na pražském setkání sokolských principálů obdržel od Skupiny amatérských loutkářů Čestné uznání Matěje Kopeckého, které prohlašuje "zasloužil se o české loutkářství".

Během sezony 2009-2010 se soubor rozrostl o nové členy, a tak opět rozdělil funkci "vodičů" a "mluvičů". Pohyb loutek na scéně se tak mohl více rozvinout. Sezona probíhala ve znamení příprav oslav 90 let trvání loutkového divadla.
Kromě pohádek pro děti byla pro dospělé sehrána klasická hra Václava Klimenta Klicpery Jan za chrta dán.

2010 se k 90 letům činnosti uskutečnila tradiční výstava loutek.
Bibliografie:
Adresář ARTAMA 1993

DUCHOŇ, J.: Do nového působiště. Naše loutky, 1937/1938, s. 113.

NOVÁK, Jan: Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Praha, KANT 2016, s. 174.

NOVÁK, Jan: Nejstarší amatérské loutkářské soubory v ČSR. Praha, SAL SČDO 1983, s. 27. kART.

POUZA, Ludvík: Svět loutek stále láká malé diváky. Klatovský deník, 3. 3. 2009.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

SLUNEČKO, Antonín: Pod cizím i vlastním krovem. Dějiny TJ Sokol v Sušici. Sušice 1935. M Šumavy.
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Organizace

Související www odkazy

Související Obrázky

Scéna a loutky na výstavě.
Sušice, Sokol LD, členové souboru
Sušice, Sokol LD, Kašpárek
Sušice, Sokol LD, loutky
Sušice, Sokol LD, loutky
Sušice, Sokol LD, loutky
Sušice, Sokol LD, proscénium s oponou
Sušice, Sokol LD, scéna
Sušice, Sokol LD, sokolovna
Sušice, Sokol LD, Varieté
Sušice, Sokol LD, vední loutek
Sušice, Sokol LD, z představení
Sušice, Sokol, Loutkové divadlo, členové v roce 90. výročí založení, 2010


Mapa působení souboru - Sokol Sušice, LD

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Sušice, Sokol, Loutkové divadlo, členové v roce 90. výročí založení, 2010
Sušice, Sokol LD, sokolovna
Sušice, Sokol LD, vední loutek
Sušice, Sokol LD, členové souboru
Sušice, Sokol LD, Kašpárek
Sušice, Sokol LD, loutky
Sušice, Sokol LD, loutky
Sušice, Sokol LD, scéna
Sušice, Sokol LD, Varieté
Sušice, Sokol LD, z představení
Sušice, Sokol LD, proscénium s oponou
Scéna a loutky na výstavě.