Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1919
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1955
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1919 vznik Sokola.
1920 zábavné večery, kuplety.
1921 pořízeno jeviště s kulisami od firmy Fert z Husovic u Brna, příklop pro nápovědu, opona Kde domov můj.
1921 na novém jevišti K. Havlíček Borovský, r. uč. Fr. Podzemský. Dále Cizáci, J. Štolba: Na letním bytě.
1922 G. Preissová: Gazdina roba, J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, J. Skružný: To byla noc, Al. Jirásek: Emigrant, kroje půjčeny od firmy Šusk z Náchoda. Velké slavnostní obžinky se scénami, režie br. Jar Urban, Hrálo se na zahradě br. Vaníčka.
1923 Ot. Pospíšil: Na selském gruntě, Lad. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic. scéna Obžínky - alegorický průvod..
1924 Lad. Stroupežnický: Naši furianti, E. Mařík: Den svobody 28. říjen, Žižkovy oslavy - recitace, Smetanovy skladby; K. Lužanská: Sýkorka otce Tadeáše.
1925 Horký: Baťoh, dorost - Kouzelná svítilna
1926 Jar. Urban se žactvem uvedl pohádku Švec princem
1927 V. Krejčí: Dědic, Jiří Balda: Neodolatelní Olga, Není nad protekci, Nevěsta legionářova, Tři dcerušky na vdávání
1928 Jiří Balda Česká srdéčka, hra se zpěvy, hudba A. V. Kudela. 28.10. Pavel Rudolf: Na Polském zámku, před začátkem představení scéna " Hold mládí naší republice".
1929 Vil. Neubauer: Sextánka, Staročeské obžínky, E. Rada: Vrah, K- Lužanská: Není nad to milování, K. Fořt: Starostův dvojník, Jos. Hais Týnecký: Na horské faře, na zábavném večírku aktovka Pantáta Vohnout poprvé v divadle, dětská besídka s programem, mikulášská - aktovka J. L. Doudlebského Mrška, silvestrovský večer - aktovky Jedovatý pavouk, Svornost.

1931 hra Batalion o životě JUDr. Frant. Uhra, právníka a zemského poslance, rodáka z Bystřece; J. Verner: Pod zapovězeným stromem, 28.10. drama J. M. Šafaříka Legionář Lenc, Jar. Pokorný: Láska z románu.
1932 J. L. Doudlebský: Zelená garda, J. Klecanda: Páter Vojtěch, hráno i v Mistrovicích. Na Silvestra Rich. Havelka: Vojno povol! Hej rup! - veselohra.
1933 všobecná nezaměstnanost, hrálo se až na podzim: R. Utěšilová: Dívčí vzpoura, 28.10. J. Š Baar, dramatizace F. Balej: Skřivánek, L. Vaněk: Tím je vinen Edy.
1934 ke Dni matek F. Balej-Lašek: Má matička chudá byla; J. Vrchlický: Až se vrátíš, B. Rajská-Smolíková: Pero a kosa, M. Felix: Podnájemník paní Bernáškové.
Do 1935 režisérem Jar. Urban, výborný malíř a maskér.
Poté se režisérské funkce ujal Josef Křivohlávek.
1935 Z. Štěpánek - B. Vrbský: Ať nás nevykradou, Jar. Švec: Naši bratři, na mikulášské fraška Dubovského a J. Vítů, na Silvestra aktovky Zlodějská historie, Venkovský holič, rozehrané kuplety.
1936 aktivita ochabla - J. M. Veselský: Pohádka mládí, poté nekvalitní hra Houpačka, následoval F. X. Svoboda: Poslední muž.
1937 Bison: Bezejmenná, B. Zajcev: Kdo je pánem v domě, J- M. Veselský: U Zborova.
1938 J. Š. Baar, dramatizace Fr. Crha: Poslední soud.
Repertoár do 1938 takřka výlučně zábavní, každoročně tradiční výpravné obžínky, též jinde nehrané hry, např. Až se vrátíš (Vrchlický), Poslední soud (J. Š. Baar). Soubor cca 20 herců.
Pořádání obžínek, zábav, plesů, posvícenských zábav.

1945-1955 repertoár obdobný.
Bibliografie:
INFORMACE OÚ pro MČAD dle vyprávění Marie Křivohlávkové a Emilie Štěpánkové. Rkp. 1999. 6 s.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 126.
Archivy:
OÚ: Kronika Sokola.

Mapa působení souboru - Sokol

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':