Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Čtenářsko-ochotnická beseda / Spolek div. ochotníků / Osvětová beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1921
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 196x
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
1921–1922 byla založena Čtenářsko-ochotnická beseda (též používán název Čtenářsko-ochotnický spolek – ČOS)
zásluhou učitele Rudolfa Pazdery.
Vybudovali přenosné jeviště v hostinci Na Pěkné vyhlídce.
Zahajovací představení – Alois Jirásek: Otec. Režírovali prof. reálky v Táboře Stanislav Dvořák a zakl. spolku Rudolf Pazdera.
Zpočátku bylo inscenací poskrovnu, postupně se jejich počet zvětšoval, soubor byl aktivní.

Později měl soubor 55 činných a 35 přispívajících členů.

1923 členem ÚMDOČ.
1925 – Karel Piskoř: Děvče jako květ (hráno v Měšicích v sále U Šrámků), Alois Jirásek: Otec.
Předseda spolku – Rudolf Pazdera.
1928 – 3 divadelní hry.
1929 – 3 hry, hru Františka Jungbauera České vánoce hráli společně se žáky obecné školy, režíroval Rudolf Pazdera.

1930 – 6 představení, mezi nimi hra podle Svatopluka Čecha v úpravě J. Zahajského: Lešetínský kovář. Zájezdy do okolí. Nejúspěšnější byla hra Karla Fořta: Kráska ze Šumavy (se zpěvy a orchestrem). Hrála se v přírodě u lesa Na Dubovém.
1931 – 6 her, např. Karel Fořt: Tulácká krev (v přírodě Na Dubovém), Josef Hais Týnecký: Pan učitel (zájezd do Záluží), pro děti – Antonín Santner: Jak Kašpárek ferina vyhnal čerty za mlýna.
1932 – 5 her, např. Jiří Balda: Andulka šafářova, hrána v přírodě Na Dubovém.
1933 – 5 her, např. Jaroslav Kvapil: Oblaka; nejvíce navštívená hra – Vilém a Alois Mrštíkové: Maryša. Režíroval Ladislav Rozporka.
1934 – Zdeněk Tuček(?): Zázračná píseň.
1936 – František Langer: Jízdní hlídka.
1937 společně se žáky školy – František Balej: Vlast máti až nás zavolá.
1937 soubor v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1938 – Alois Horák: Za presidentem T. G. Masarykem. Uvedena v rámci vzpomínkové akce.
1934–1938 sehrál soubor každoročně několik her. Někdy hráli spolu s dětmi ve školních divadelních představeních.

1940 majitel hostince přistavěl stálé jeviště a ochotníci zakoupili na půjčku jevištní zařízení.
1941 – Alois Jirásek: Lucerna. Hra uvedena při otevření nového jeviště, hrála se 4x.
1946 – divadelní představení před oslavou národního svátku 28. října.
1947 – Alois Jirásek: Otec. Hráli i žáci školy.

Soubor změnil název na Spolek divadelních ochotníků. Režisér Ladislav Rozporka.
Hráli pravidelně i po celou dobu okupace.

Do 1951, za 30 let činnosti, hrál spolek 183x, většina her byla od českých autorů. Uskutečnili řadu zájezdů do okolních obcí.

Po zrušení spolků 1951 soubor přešel k nově založené Osvětové besedě jako její dramatický soubor.

Po 3 roky soubor nevyvíjel žádnou činnost.
(Občas zde hráli ochotníci z jiných obcí, zájem o divadlo byl velmi malý.)

1955 nový předseda MNV požádal Ladislava Rozporku (v souboru byl od jeho začátku), aby znovu oživil divadlo v obci.
Sehráli hru podle Boženy Němcové: Babička. Spoluúčinkovaly děti z dramatického kroužku ZDŠ. Hrálo se dvakrát s velkou návštěvou, také uskutečnili úspěšný zájezd do Sezimova Ústí.
1956 – Jan Tureček-Jizerský: Český muzikant; Evžen Vítkovský: Dům u doktorů. Úspěšné zájezdy po okolí.
Společně s dětmi hráli v tomto roce pohádku – Bedřich Svatoš podle Boženy Němcové: Sůl nad zlato.
1957 – Emil Vachek: Bidýlko, Karel Jaromír Erben: Sládci.
1958 – Jan Drda: Hrátky s čertem. Režie Ladislav Rozporka.
1959 společně se žáky školy – Václav Říha: Dvě Maričky, Václav Vaňátko: Jak květinky přezimovaly.

1961 – Hans Christian Andersen: Sněhová královna. Režie Josef Sekal z Náchoda.
1962 – Bohuslav Březovský: Nebezpečný věk. Režie František Hanibal z Tábora. Hráli: Jiří Nousek, Jarmila Kubešová z Tábora, Miloš Čejka, Milada Holá z Tábora, Libuše Pokorná, Jiří Pekárek z Tábora.

Během 60. let soubor přestal hrát a rozpadl se.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 136.

OCHOTNICKÉ hnutí na Táborsku. Tábor, OKS 1983, s. 5–6.

OCHOTNÍCI v Čekanicích. In: Sto let ochotnického divadla v Táboře 1857–1957. ZK ROH n. p. Elektroisola v Táboře, Tábor 1957, s. 24–25. OS DON Tábor; DNM: T 11.087.

ŠRÁMEK, Miloslav – PEXA, Tomáš: MČAD pro okres Tábor. Rkp. pro MČAD 1999, 26 s. kART.

ÚMDOČ 1923: Čtenářsko-ochotnická beseda.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 68.


Československé divadlo 1931, č. 4, s. 64.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/5228/1919, ČOS.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2405/1943, ČOS.

Tábor, Státní okresní archiv:
B 594/588 Spolek divadelních ochotníků Čekanice,
časový rozsah: 1942–1969,
ev. jednotky: 1 kniha,
zpracovanost: IS, č. 822,
typ písemností: pokladní deník,
Tematický popis: Fond obsahuje pouze pokladní deník, který přesahuje až do činnosti Osvětové besedy Místního národního výboru v Čekanicích.
Archivní pomůcky:
DAŇKOVÁ Alena: Spolek divadelních ochotníků Čekanice, 1942–1969. Prozatímní inventární seznam, 1994, s. 1, ev. č. 822.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Měšice, kronika obce 1922–1938, snímek 278,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=1055&page=1&search=Měšice&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=
Sezimovo Ústí, kronika obce 1949–1954, snímek 120,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=499&page=1&search=Sezimovo&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=
Čekanice, kronika školní 1877–1923,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksce&menu=3&id=419&page=127
Čekanice, kronika obce 1925–1965,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkoce&menu=3&id=697&page=37
Čekanice, kronika obce 1966–1971,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkoce&menu=3&id=701&page=33
Čekanice, kronika školní 1923–1940,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksce&menu=3&id=420&page=10
Čekanice, kronika školní 1945–1975,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksce&menu=3&id=422&page=28

Mapa působení souboru - Čtenářsko-ochotnická beseda / Spolek div. ochotníků / Osvětová beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':