Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Divadlo poezie

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1962
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 198x
Působení: 196x, 197x, 198x
1962-1981 Divadlo poezie, vedoucí ing. Jiří Broll, založili je členové Minimaxu, kteří toto divadlo opustili. Měli vyhraněný zájem o poezii a chtěli ji přiblížit veřejnosti, zvláště mládeži.
Divadlo poezie vzniklo v září 1962. Nový soubor se poprvé představil veřejnosti
27. 11. 1962 premiérou pásma poezie Jiřího Wolkera Balady.

Dále z inscenací DP:
1963 F. Villon: Bez náhubku -
od té doby soubor pracoval podle pevného dramaturgického plánu a uváděl další programy, jejich scénáře byly vlastní tvorbou členů souboru.
1963 ještě tituly Poezií světem, Paragraf 128;
1964 Dámská volenka, Hvězdné hodiny lidstva, Svědomí, Au revoir…, L. Hughes: 3x z duše, Od Evy k striptýzu...

Kromě toho členové divadla v čele s ing. Brollem založili v roce 1965 Krajský festival poezie, který se po třech letech stal Moravským festivalem a po deseti letech, byť nezměnil jméno, festivalem celostátním, který existuje dodnes. (Jeho dlouholetým specifikem je okamžité otevřené bodové hodnocení výkonů všemi členy poroty - vzorem krasobruslení. Po rozdělení Československa se vlastně stal festivalem mezinárodním.)

Roky 1963–1965 lze nazvat zlatou érou Divadla poezie. Pracovali v něm skvělí recitátoři v čele s Dagmar Oravovou–Jaklovou, Janem Trůnečkem, Miroslavem Kyšákem, Jiřím Hruškou, Marcelou Doubravskou a Olgou Duškovou, skvělí scenáristé i režiséři. Jenže to byli většinou středoškoláci a po maturitě odcházeli z města na vysoké školy.
Jejich loučením byl pořad Na nerozloučenou, který měl premiéru 8. září 1965.
1965 J. Vrchlický: Šárka, Na ne rozloučenou (Au revoir… II), F. Hrubín: Romance pro křídlovku.

Místa zakladatelské generace museli zaujmout další, mladší členové divadla, nicméně pořád ještě dost dobří na to, aby divadlo tuto výměnu generací ustálo,
v letech 1967 a 1968 se však podstatně snížil počet premiér i vystoupení divadla.

1966 Moje černobílá klávesnice, Velký – krásný – risk, R. Thákur: Zahradník;
1967 Kratší než vzdech;
1968 Amerika;
Labutí písní tohoto kolektivu byla premiéra pásma poezie Francoise Villona Bez náhubku na 4. Moravském festivalu poezie 26. října 1968.

Do dubna 1971 následovalo odmlčení Divadla poezie.
Ing. Broll si uvědomil, že pro pokračování divadla poezie musí nejprve najít talenty a vychovat recitátory. Proto v roce 1971 zorganizoval soutěž žáků 2.–9. tříd základních devítiletých škol ve městě, nazvanou na přání zaštiťujícího podniku O putovní televizní baňku.

Dosud Divadlo poezie nemělo svou scénu ani dostatečnou publicitu. To se zlepšilo otevřením M-klubu JKZ v zámku Žerotínů, kde Divadlo poezie záhy začalo vystupovat. Tehdy se také začalo občas o divadle psát jako o Divadle poezie MV SSM nebo Divade poezie JZK. Jde pořád o totéž divadlo, jen jeho zřizovatelem byli nejprve svazáci a potom Jednotné kulturní zařízení.

1971-1974 - další etapa divadla, která začala s novým sídlem. V divadle bylo v té době několik recitátorských osobností, mj. Dana Ernestová, Blanka Mihaljevičová, Marie Odvárková a Jitka Vlčková, problém však byl se scenáristy, a tak divadlo uvádělo vlastně jen jakási recitační pásma, nebo se vracelo ke scénářům starším, například hned několikrát k Paragrafu 128. Jen s novými recitátory, většinou nedosahujícími kvalit svých předchůdců. (Navíc se všechny pořady nedají přesně zjistit, protože v programech M-klubu a na jeho plakátech je pouze napsáno \"Večer divadla poezie\" a ne už jeho obsah. Často na nich vystupovaly hostující soubory nebo recitátoři jako hosté buď sami, nebo se v jednom večeru s divadlem o jeho čas dělili.) To neznamená, že by recitátorky nic nedělaly, členky divadla recitovaly často a kde to jenom šlo: na svatbách, při vítání občánků, na vernisážích...
Z pořadů:
1971 I. text fórum;
1972 J. Seifert: Koncert na ostrově, Génius jedné noci, Náruč květů;
1974 Jsme s tebou, Chile, Básník mluví za mne.

I v letech 1975–1979 divadlo pokračovalo v této činnosti, pouze došlo k další obměně recitátorek a vůdčími osobnostmi divadla se staly Irena Matalíková a Jitka Volfová a později také Věra Holubcová.
Divadlo poezie tehdy často vystupovalo na různých soutěžích a přehlídkách:
1976 vystoupilo na okresní divadelní přehlídce v Karolince - Paragraf 128,
1979 bylo na Wolkrově Prostějově a
v letech 1978 a 1979 na Krajské přehlídce MJF na domácí scéně v M-klubu JKZ, což si zopakovalo i při celostátní přehlídce klubových pořadů Klubová tvorba 79.

1980 dostalo uznání Ministerstva kultury ČSR.

Členky divadla Irena Matalíková a Věra Holubcová soutěžily na celostátních soutěžích jednotlivců.
1975 Milenky, ženy matky; Gaudeamus igitur, Nový Ikaros, Ve znamení Štíra, Preludium.
1976 Lidé a paragrafy, Sto tváří lásky, Cesta cest, Kolotoč, Spiritistická seance;

1976 Divadlo poezie Městského výboru SSM při Jednotném kulturním zařízení města Valašské Meziříčí, 22 členů, vedoucí Ing. Jiří Broll.

1977 Taneční hodiny, Kantáta pro pět hlasů, Myslím na tebe!;
1978 K zamyšlení, Venuše z Mélu, R. Rožděstvenskij: Neobydlené ostrovy;
1979 Básník mluví za mne, Májové rozjímání, Škola, základ života, Člověk a jeho svět, A svítí dál…

Koncem 70. let však divadlo už spělo ke svému konci.
Ing. Jiří Broll onemocněl, nástupce se nenašel a tak divadlo v roce 1980 nevystupovalo.

Jiří Broll zemřel 31. ledna 1981 a krátce nato,
17. února 1981 divadlo hrálo nově nastudovaný pořad Poezií světem, který jeho zakládající členové uvedli v polovině roku již 1963.
27. května 1981, v rámci oslav 10. výročí otevření M-klubu, uvedli dostupní členové Divadla poezie v klubu vzpomínkový pořad Dvacet růží pro Jiřího, který režíroval Jiří Hruška. Tím se historie divadla se uzavřela.

Ještě tu je krátká etapa, během níž vedl divadlo poezie Jiří Demel.
1982 uvedl dvě premiéry, ale bylo jasné, že on divadlo trvale vést (věk a další aktivity) nemůže. Pokusy najít ke stále aktivním recitátorkám vedoucího a režiséra selhaly, a tak byl 4. prosince 1982 Vánoční koncert ve Frýdku–Místku definitivní tečkou za Divadlem poezie ve Valašském Meziříčí. Bylo tu dvacet let.

1988 evidováno Divadlo poezie - soubor malých jevištních forem Jednotného kulturního zařízení Valašské Meziříčí, 5 členů, vedoucí Irena Pittnerová - již jen marginální pokus o navázání na tradici.
Bibliografie:
DIVADLA svítící do tmy. (Malé scény 70. let 20. století.) Praha, NIPOS 2006, s. 155.

FABIÁN, Josef: Podklad pro MČAD. Rkp. 2000. Heslo pro Databázi 2006. kART.

FABIÁN, Josef: Otevřená opona aneb Historie valašskomeziříčských divadel. Edice Krásno. Valašské Meziříčí, o. s. Valašské Ahény, 2007, s. 50.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 615.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005.

XXX. jubilejní okresní festival amatérských divadelních souborů Karolinka 1959-1988. Vsetín, OKS 1988. 26 s.
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988. 1971-1976 Repertoár viz Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Texty

Související Obrázky

Valašské Meziříčí, Divadlo poezie,  1974
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie,  1975
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie,  Člověk a jeho svět, 1979
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie,  Hvězdné hodina lidstva - plakát, 1964
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie,  Hvězdné hodiny lidstva, Olga Dušková - Pernická, 1964
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, 3x z duše - plakát, 1964
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, 3x z duše, 1964
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, 5. výročí M-klubu
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Au revoir
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Au revoir - plakát, 1964
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Bez náhubku - plakát
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Bez náhubku,  Hruška Jiří, 1964
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, členové souboru
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, členové souboru 1965
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Člověk a jeho svět - plakát
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Dámská
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Dvacet růží pro Jiřího
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Dvacet růží pro Jiřího
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Irena Matalíková - Eva Bosáková - Marcela Brollová - Dáša Vávrová - Alena Dobešová - Alois Krutílek - Irena Šimurdová
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Jaklová, 1978
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Jiří Broll
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Maminka
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, pozvánka
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, pozvánka
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Romance
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Romance pro křídlovku - plakát, 1965
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Svědomí
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Svět je báječné místo k narození - program, 1967
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Textfórum, 1971
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, účinkování v M-klubu
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Velký krásný risk - plakát, 1964


Mapa působení souboru - Divadlo poezie

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Jiří Broll
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Bez náhubku - plakát
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Dámská
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Svědomí
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Au revoir
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, členové souboru 1965
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Romance
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Maminka
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, členové souboru
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, 5. výročí M-klubu
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, účinkování v M-klubu
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Dvacet růží pro Jiřího
Valašské Meziříčí, Divadlo poezie, Dvacet růží pro Jiřího


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.