Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Pěvecko-hudební spolek Vítězslav Novák / Rakovnická opera

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1883
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1960
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x,, 194x, 195x, 1960
1883 Pod názvem souboru Pěvecko-hudební spolek v Rakovníku uvedena opera V studni (Blodek) a veselohra Kapitola I., II. II. (Pfleger).

1890-1925 velmi bohatý operní, operetní a baletní repertoár uváděl majitel hudební školy a sbormistr Pěvecko-hudebního spolku Jos. Omáčka.

Operní soubor, odbor Pěvecko-hudebního spolku Vítězslav Novák:
1900 Hubička. Přes zákaz ND podílet se na ochotnických představeních vystoupili jh. V. Chmel a E. Krtička.
1901 operetka Edip král (Kovařovic).
1903 opereta Žádný muž a tolik děvčat (Suppé).
1903 okázale Prodaná nevěsta, vedle místních ochotníků členové ND V. Pospíšil a Jos. Urbánek. Orchestr tvořili členové České filharmonie a místní hudebníci - starosta města Čermák a předseda Rakovnického zpěváckého a hudebního spolku Klatovský. Téhož roku operetka Finale coronat operam (Kovařovic) a Morduňk při měsíčku.
1904 operetka Večerní námluvy (E. Klicpera).
1906 opera Mikuláš (Rozkošný).
1909 V studni.

1939 příchodem dirigenta Zd. Tomáše v hudebně-dramatické činnosti zcela ojedinělý rozmach.
1941 se spojily Pěvecko-hudební spolek Vítězslav Novák, DJ Tyl a profesorský sbor Městské hudební školy v Rakovnickou operu, která do 1960 nastudovala a provedla široký repertoár, srovnatelný s profes. scénou.
Pro sólové party obsazoval Z. Tomáš i hosty: Podvalová, Tauberová, Šubertová, Krilová, Miková, Červená, Blachut, Žídek, Thein (též jako režisér), Otava, Gleich, Konstantin, Votava, Celerin aj.

Z repertoáru:
1941 Čert a Káča, režie Karel Lukeš, Z pohádky do pohádky.
1942 Prodaná nevěsta, režie Karel Lukeš.
1942 iniciativně dosáhli přestavění div. sálu Tylova domu, kde působili trvale.
1943 Dalibor.
1944 Hubička, Rusalka.

Rakovnická opera měla výjimečné postavení i po osvobození.
1946 Lazebník sevillský, Jakobín.
1947 Carmen.
1948 Bohéma, Aida, Polská krev.
1949 Čajkovskij: Evžen Oněgin, Smetana: Prodaná nevěsta.
1950 Na Starém bělidle.
1951 Libuše, Prodaná nevěsta, Námluvy Pelopovy (Karel Lukeš z DOJ Tyl 2x zaskakoval v ND za Jana Pivce), Smír Tantalův.

Do 1951 byla Rakovnická opera organizačně vedena jako odbor Pěvecko-hudebního spolku Vítězslav Novák.
Od 1951 součástí ZK ROH n. p. Rakona.

1952 Psohlavci.
1952 Tarasova rodina (Kabalevskij, česká premiéra), Šárka. 1953 Netopýr, Rusalka, Prodaná nevěsta, Libuše.
1954 Dalibor, Hubička.
1955 Radúz a Mahulena.
Jedinečnost souboru přiváděla mezi diváky prominentní hosty, např. Jindřicha Jindřicha, J. B. Foerstra, Zdeňka Nejedlého, Vítězslava Nováka, Václava Talicha.
Operní soubor si vybudoval u Střelnice přírodní divadlo.
Režírovali K. Lukeš a K. Vlk, choreografie Arn. Lorber a D. Ottová, sólisté např. M. Špačková, E. Beranová, K. Vlk, J. Heinz.

1958-1959 činnost začala ochabovat a provedením Rusalky v Chebu 1960 zanikla.

Od prvního představení do 1960 hrála Rakovnická opera 451x, z toho 229x v Rakovníku, 222x na 149 zájezdech na 60 různých místech Čech. Během 20 let opůsobení kromě dirigenta Zd. Tomáše v ní působilo 64 sólistů domácích, 58 hostujících, 7 režisérů, 7 výtvarníků, 6 choreografů, přes 300 členů sboru, na 400 členů orchestru, 250 členů baletu, 41 techniků, celkem přes 1130 účinkujících.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rakovník Rakovnická opera, odbor Pěv-hud.spolku V.Novák

1951 ZK Rakona předs.prof.ing. František Fencl
Libuše
Dopis MŠVU 23.5.1951, Dr.Feldstein 138 924/51-V/2:
Uvedení Libuše v přírodním divadle v Lokti pokládá za „neodpovědný čin, zvláště když dnes Národní divadlo vzalo z repertoiru toto dílo, a činí přípravy k novému jeho pojetí…..odpovědní činitelé neuplatňují zásady náležité kulturně-politické zodpovědnosti…ministerstvo žádá ONV, aby vyšetřil činnost Rakovnické opery a vyvodil z ní náležité závěry.“ (reakce ONV Rakovník viz Obrázky)
Bibliografie:
Divadelní listy 1883, č. 16, s. 142.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 387-393.

OCHOTNICKÉ divadlo Rakovník 1812-1972. Rakovník, MěOB a OM 1972. kART.

RAKOVNICKÁ opera. Heslo in: Československý hudební slovník. Praha, Státní hudební vydavatelství 1963, díl II, s. 402.

RAKOVNICKÁ opera - opora souboru. Lidová tvořivost 1953, č. 10, s. 331.
Archivy:
Státní oblastní archiv, Praha
Fond: Středočeský KNV Praha, Krabice IV/3 362/4
1951 Přehled o stavu převedených souborů LT na masové základny dle hlášení ONV

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Rakovník pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Související Obrázky

Rakovník, Měšťanská beseda, Pěvecko hudební spolek a Vesna, Grand Sylvestr - plakát, s. a.
Rakovník, opera, Aida
Rakovník, opera, Zdeněk Tomáš, dirigent, portrét
Rakovník, Pěvecko hudební spolek, Prodaná nevěsta - plakát, 1903
Rakovník, Pěvecko hudební spolek, Žádný muž a tolik děvčat - plakát, 1903
Rakovník, Rakovnická opera, Dalibor, 1943
Rakovník, Rakovnická opera, Rodina Tarasova, 1952
Rakovník, Rakovnická opera, Rodina Tarasova, 1952
Rakovník, Rakovnická opera, Rodina Tarasova, 1952
Rakovník, Rakovnická opera, Rodina Tarasova, zákulisí, 1952
Rakovník,Rakovnická opera, ONV reaguje na kritiku Libuše KNV, 1951


Mapa působení souboru - Pěvecko-hudební spolek Vítězslav Novák / Rakovnická opera

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Rakovník, Rakovnická opera, Rodina Tarasova, 1952
Rakovník, Rakovnická opera, Dalibor, 1943
Rakovník, Rakovnická opera, Rodina Tarasova, zákulisí, 1952
Rakovník, Rakovnická opera, Rodina Tarasova, 1952
Rakovník, Rakovnická opera, Rodina Tarasova, 1952
Rakovník,Rakovnická opera, ONV reaguje na kritiku Libuše KNV, 1951