Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Valašské Meziříčí, Krásenský zvoneček

Přehlídka: Valašské Meziříčí, Krásenský zvoneček
Ročník: 1
Rok: 1992
Začátek: 25.4.1992
Z festivalů pořádaných před listopadem 1989 v Kulturním zařízení nebylo přerušeno pouze pořádání Moravského festivalu poezie, který pokračoval v nových podmínkách i po roce 1990. Krajská přehlídka malých jevištních forem, z níž se ze severní Moravy postupovalo na Šrámkův Písek, se sice konala ještě v roce 1990, ale v roce 1991 již ne. Kulturní zařízení zde bylo, ale zmizela krajská a okresní kulturní střediska, která ji spolupořádala. Byla však po dohodě Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí a Aramy Praha, jmenovitě pánů Josefa Fabiána a Karla Tomase, obnovena již po roční pauze v únoru 1992 pod názvem Setkání netradičních divadel. Nejhůře na tom byl kupodivu festival ze všech nejmenší a tudíž nejméně finančně i organizačně náročný – soutěž žáků základních škol Televizní baňka. Ta se naposledy konala na jaře roku 1988, tedy víc než rok před listopadem 1989. Po úmrtí ing. Brolla v roce 1981 a zániku Divadla poezie totiž nebyl ve městě nikdo, kdo by se jejímu pořádání byl ochoten věnovat, a tak v osmdesátých letech skomírala až zanikla docela.
Protože jsme však tuto soutěž považovali za užitečnou, rozhodli jsme se i ji v roce 1992 obnovit a to v podstatě v té podobě, v jaké se konala v minulosti. Změnili jsme ale její název, neboť místní sklárny ji už dávno nepořádaly ani nefinancovaly. Na základě pověsti o útoku Švédů na město v dobách třicetiletých válek a vzniku tradice keramických zvonečků dostala název Krásenský zvoneček a její konání přesunuli ke svátku svatého Jiří, kdy se konávaly „zvonečkové jarmarky“. Ze soutěže žáků 2. – 9. tříd základních škol jsme ale udělali soutěž žáků 3. – 9. tříd základních škol a rozšířili jsme ji o soutěž učilišť a středních škol. (Žáci základních škol byli rozděleni do kategorií takto: 1. kategorie 3. a 4. třídy, 2. kategorie 5. a 6. třídy a 3. kategorie 7. – 9. třídy.)
Ostatní věci jsme neměnili, to znamená, že soutěžila devítičlenná družstva základních škol ve třech kategoriích, v níž do každé nasazovaly tříčlenné družstvo, učňové měli svou kategorii pro tříčlenná družstva a střední školy také. Soutěž hodnotila pětičlenná porota maximálně desíti body, nejvyšší a nejnižší známka se škrtala, vlastně v menším totéž, co se používá při Moravském festivalu poezie, jen bez ukazování tabulek s čísly, abychom děti nestresovali. Ale tak to bylo i při Televizních baňkách. Součty bodů jednotlivých recitátorů školy po sečtení dávaly výsledek školy a součty ze všech tří kategorii vítěznou základní školu. U učňů a středoškoláků to bylo stejné až na to, že vítěz kategorie byl i vítěznou školou (učilištěm). Při rovnosti bodů rozhodovalo pořadí u jednotlivých porotců. Kromě hodnocení družstev se také v každé kategorii udělovaly ceny třem nejlepším jednotlivcům.
A i ty ceny jsme nechali stejné, jako v časech Televizních baněk – vítězní jednotlivci i školy dostávali knihy.
Do soutěže se přihlásily a byly přijaty i školy z obcí v okolí města, což bohužel přineslo časové problémy, díky nimž se nemohl konat rozborový seminář, který k takové soutěži nutně patří. A ukázalo se, že sobota není, alespoň pro učně a studenty vhodným soutěžním dnem, neboť jich hodně dojíždí a v sobotu je doprava značně omezena. Ale to byly jediné problémy prvního ročníku obnovené soutěže a daly se snadno do druhého ročníku vyřešit.

Pořádatel: Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí
Účast souborů:
Vítězové:
1. kategorie
1. Lukáš Hvozdecký – ZŠ Masarykova
2. Pavla Vachovcová – ZŠ Poličná
3. Markéta Kalinová – ZŠ Zašová
družstvo: ZŠ Poličná

2. kategorie
1. Kateřina Plesníková – ZŠ Masarykova
2. Martina Glozová – ZŠ Vyhlídka
3. Pavel Pečiva – ZŠ Poličná
družstvo: ZŠ Vyhlídka

3. kategorie
1. Vladimíra Včelná – ZŠ Vyhlídka
2. Petr Vašíček – ZŠ Masarykova
3. Zlata Barešová – ZŠ Vyhlídka
družstvo: ZŠ Vyhlídka
Vítězná škola: ZŠ Vyhlídka

Kategorie OU
1. Aleš Matějovský – SOU elektrotechnické
2. Helena Mrozková – SOU sklářské
3. Martina Rafajová – SOU zemědělské
Vítězné učiliště: SOU zemědělské

4. kategorie
1. Eliška Gášková – Gymnázium
2. Jan Bartoň – Gymnázium
3. Josef Březina – Vojenská SOŠ
Vítězná škola: Gymnázium
Lektoři:
BILLOVÁ, Svatava
JUŘIČKA, Radek
KOFRÁNKOVÁ, Hana, Mgr. - předsedkyně poroty
KOMENDOVÁ, Věra
VRTĚLKOVÁ, Helena
Bibliografie:
INFO – informační zpravodaj města valašského Meziříčí

--
FABIÁN, Josef: Heslo pro Databázi ČAD. Rkp. 2006.
Archivy:
Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí
soukromý archiv Josefa Fabiána

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':