Databáze českého amatérského divadla

Přehlídky: Česká Třebová, „Český“ FEMAD

regionální postupová přehlídka na FEMAD Poděbrady

Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová.

kontakt
Simona Podzimková, produkční KC a přehlídky, 736 518 021, info@kcct.cz
Josef Jan Kopecký, ředitel KC a přehlídky, 604 356 347, reditel@kcct.cz

„Český“ FEMAD, neboli FEstival Mladého Amatérského Divadla, je regionální postupové kolo přehlídky amatérských souborů, které zůstaly před branami postupu do hlavního programu na celostátních, případně národních přehlídek. Právě těmto souborům je určena tvůrčí konfrontace na „českém“ FEMADu.
Tuto přehlídku nepořádá NIPOS-ARTAMA, stejně jako NIPOS nepořádá celostátní FEMAD v Poděbradech, přesto NIPOS FEMAD podporuje!
Pořadatelem přehlídky je Kulturní centrum Česká Třebová, ve spolupráci s pořadateli FEMADu Poděbrady a Divadelního festivalu Ludmily Cápkové v Kroměříži a za finanční podpory Pardubického kraje.
Přehlídka je otevřena všem činoherním divadelním postupům, stylům a poetikám, jakož i příbuzným druhům scénického umění. Její otevřenost je žádoucí i z hlediska divácké adresy. Znamená to, že se přehlídky mohou zúčastnit všechny činoherní soubory a soubory s hudebními divadelními žánry. Vítána budou představení určená dospělým i dětem. Minutáž inscenace či vystoupení není limitována.

podmínky účasti
Přehlídky se mohou účastnit přednostně soubory, které byly z krajských postupových přehlídek (pořádaných NIPOS-ARTAMA) nominovány nebo doporučeny do programu národní přehlídky činoherního a hudebního divadla – Divadelního pikniku Volyně, ale do programu nakonec nebyly (z jakýchkoli důvodů, včetně například nemoci atp.) zařazeny.
Kulturní centrum bude primárně oslovovat pouze soubory nominované či doporučené z krajských přehlídek na území Čech. Krajské přehlídky moravské budou osloveny bratrským Divadelním festivalem Ludmily Cápkové v Kroměříži. Není ale zamítnuto, aby se soubor postupující z Moravy nemohl dostat do programu „Českého“ FEMADu – a naopak soubor postupující z Čech do programu FEMADu „moravského“. Jde pouze o rozhodnutí souboru!
Oslovený soubor musí vyplnit a odeslat ve stanoveném termínu přihlášku k účasti (včetně všech požadovaných příloh). Přihláška je závazná! Bez této dokumentace nemůže být soubor do programu zařazen.
O zařazení či nezařazení souboru do programu „Českého“ FEMADu rozhodne dramaturgická rada (složená ze zástupců pořadatele, zástupce FEMADu Poděbrady případně dalších) nejdříve po jednání programové rady Divadelního Pikniku Volyně a nejpozději do konce dubna daného roku.

průběh přehlídky a hodnocení souborů
Každý zúčastněný soubor nominuje svého delegáta, který musí být přítomen na náklady pořadatele (ubytování, plná penze) po celou dobu přehlídky. Účastní se besed o představeních a na závěr přehlídky hlasuje o cenách (v případě svého souboru je vždy z hlasování vyloučen). Absence mluvčího je důvodem k nezařazení divadelního představení do programu!
V rámci přehlídky se uskuteční společné besedy k inscenacím a vystoupením. Tato diskuzní setkání jsou moderována. Jedná se o společný dialog přítomných lektorů seminářů, hrajícího souboru a diváků. Tyto diskuse by měly mít především přátelský společenský charakter, jako ostatně celý přehlídkový program.
Besedy se konají vždy až po skončení seminářů! Ne tedy bezprostředně po inscenaci.
Z těchto moderovaných besed vzejdou nominace na udělení cen za nejlepší mužský a ženský herecký výkon.
Z přehlídky delegáti souborů na závěr nominují a doporučí inscenace do programu poděbradského FEMADu – Salonu odmítnutých. Ve veřejném hlasování rozhodnou také o udělení cen za nejlepší mužský a ženský herecký výkon a za režii. Uděleny mohou být i ceny další (ceny seminářů, novinářů, diváků atp.).

semináře
Součástí nabídky přehlídky je i nabídka seminářů (režijní, herecký, scénografický a lighting designový, kostýmní, případně další), které povedou renomovaní odborníci.
Tyto semináře nemusí být otevřeny v každém roce, záleží na zájmu přihlášených souborů a veřejnosti.
Semináře budou probíhat vždy po odehraném soutěžním představení, na základě obecných odborných tezí se budou věnovat těmto inscenacím a budou navrhovat jejich případné úpravy atp. Seminaristé se tak nebudou věnovat pouze teorii, ale také konkrétním problémům.
Nabídka seminářů vychází i z poptávky návštěvníků přehlídky.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':