Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: VANĚK, Petr, Polná

Datum narození: 28.9.1948
Místo narození: Praha
Bibliografie:
VARHANÍK, Jiří: Podklad pro heslo Vaněk Petr. Pro DČAD prosinec 2011

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Odpovědný cholerik – Petr Vaněk z Polné. Amatérská scéna 1995, č. 6, s. 20.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: Třeba je právě teď zase čas Hrabala začít hrát, říká polenský pábitel Petr Vaněk. Rozhovor. Amatérská scéna 2006, č. 6, s. 29.

FIXOVÁ, Kateřina: Jdi na poradu s Vaňkem! Kateřina Fixová. Amatérská scéna 2008 č. 4, s. 8.
Poznámka:
Petr Vaněk

Osobnost ochotnického divadla v Polné na Jihlavsku, principál, režisér a herec tamního souboru Duha a organizátor podzimního divadelního festivalu Hrabalova ostře sledovaná Polná.

Narodil se v Praze. Rodiče: matka (* 1928, cenová úřednice Elektrosignál Praha, pocházela z Vysočiny), otec (* 1906, sedlář). Přestože byl otec dělnické profese, byl silně kulturně zaměřen a v tomto směru syna ovlivnil. Už ve třech letech např. navštívil P. Vaněk Národní divadlo apod.
1966 se Petr Vaněk se vyučil v oboru nástrojař,
1979 absolvoval úplné střední vzdělání - gymnasium, společenskovědní větev.
V oboru nástrojař či jako řidič pracoval např. v podniku Elektrosignál Praha, posléze v nástrojárně podniku TOKOZ Polná.

Je ženatý od 30.12.1969 (manželka Marie, *1948, pochází z Vysočiny, MOV a vychovatelka v SOU Polná, divadelnice). Do Polné P. Vaněk z Prahy přesídlil po svatbě. Děti: syn Radim * 1970 - ČVUT Stavební fakulta Praha, syn Petr * 1977 – HAMU Praha – obor klarinet. Vnuci Tadeáš * 1995, Matyáš * 2000, * Ondřej 2010.
Zájmy Petra Vaňka mimo divadlo: sportovní cyklistika, cestování, vaření, chovatelství, akvaristika, práce na zahradě, organizační činnost…
---

Největší zájem – divadlo. Motivace k divadlu: vojna - společně s kamarádem Robertem Halškou (ovlivněni Werichovými hrami) jezdili s divadlem na Armádní soutěže umělecké tvořivosti (ASUT). Na vojně a dva roky po ní v Polné spolupracoval s Milošem Frýbou (pozdějším televizním hlasatelem).

Začátek divadelní práce byl s polenským souborem Jiří Poděbradský, později v souboru DS Duha Polná.

Soubor se pod názvem Duha představoval až od roku 1976, kdy uvedl hru Daň zrání. jeho počátky ale spadají až do roku
1970 - tehdy byl 13. března založen Klub milovníků kultury, který pracoval pod Svazem klubů mládeže ČSR.
Cílem jeho mladých členů bylo rozvíjet a zkvalitňovat kulturu v Polné především organizováním estrád, představení, soutěží a tanečních zábav.
Hned v prvních letech uvedl klub v Polné a okolí několik „Milovnických estrád“ (např. Jak vám dupou králíci: 3.4. 1970, Nazdar hodiny: 16.4. 1971, Babiččina krabička: 8.5. 1971…). Pořady moderovali Petr Vaněk a pozdější známý televizní hlasatel Miloš Frýba.

Statistika souboru Duha:
Od 1976 za 40. let činnosti soubor odehrál 25 divadelních her, sehrál 315 představení, 5 x hrál na Celostátní přehlídce amatérského divadla Jiráskově Hronově. Souborem prošlo za 40 let trvání na 168 lidí, kteří spolupracovali jako režiséři, herci, výtvarníci, hudebníci nebo technika. Soubor organizoval výměnná divadelní představení s ostatními amatérskými i profesionálními divadelníky.

Od roku 2004 organizuje P. Vaněk a DS Duha Polná pod záštitou města, kraje a Ministerstva kultury divadelní festival Hrabalova ostře sledovaná Polná (začínala nultým ročníkem, do 2011 proběhlo 6 ročníků HOSP).

2010 v říjnu si soubor Duha Polná připomněl mj. výstavou v prostorách Polenského hradu čtyřicáté výročí činnosti.
Při souběžném šestém ročníku divadelního hrabalovského festivalu přiřadil starosta města Jindřich Skočdopole tamní soubor Duha a práci Petra Vaňka k rodinnému stříbru polenské kultury.
2010 starosta vyzdvihl udělením pamětních listů a plaket i dva jednotlivce z řad souboru – Marii Vaňkovou a Jaroslava Jekla. Marie Vaňková je manželkou a divadelní kolegyní Petra Vaňka, Jaroslav Jekl zajišťuje představení souboru technicky. Oba se angažují i v získávání grantů pro soubor.

V poslední době byla výrazným úspěchem režiséra Petra Vaňka a souboru Duha jeho adaptace inscenace hry N. Richarda Nashe Obchodník s deštěm (Vaněk režie, postava Otce), za niž získal veškeré udělené postupové nominace a doporučení poroty na padesátém ročníku březnové přehlídky Třešťské divadelní jaro 2011. Na druhém místě skončila tato inscenace u diváků přehlídky. Soubor obdržel i Cenu poroty za inscenaci a Petr Vaněk Cenu za režii.
Další uvádění inscenace Obchodník s deštěm bylo přerušeno v létě 2011 závažným onemocněním, hospitalizací a operací principála a herce Petra Vaňka. Z tohoto důvodu se také v říjnu 2011 nekonala plánovaná přehlídka Hrabalova ostře sledovaná Polná. Po zotavení se P. Vaněk záhy vrátil na scénu a pokračuje v divadelní činnosti a přípravě dalšího festivalu na rok 2012.
----
"Petr Vaněk – herec, režisér, dramaturg, autor – prostě divadelník se vším všudy.
Řekne-li se Divadelní soubor DUHA Polná, říká se zároveň Petr Vaněk.
Svébytný v názorech na divadlo, přístupný ke kritickým názorům na své inscenace, lačný po vzdělání (absolvent posledního běhu Kurzu praktické režie), prostě vůdčí osobnost svého divadla.
Každá jeho inscenace nese punc originality, vzpomeňme jen namátkou: Poprask na laguně, Naši furianti, Kdo je tady slepice?, O pejskovi a kočičce, Modré lázně... a určitě nejnověji Ostře sledované vlaky."
(Citace 2008)
---
Petr Vaněk pro děti
Opakovaně (třikrát) vedl Petr Vaněk kroužek dramatiky při Domě pionýrů v Polné (od sedmdesátých let), později při DDM Polná:
Dětské divadlo v Polné, režie Petr Vaněk
1975 - Jaromír Sypal: Koráb Racek, premiéra: 14. dubna.
- Bubáci a Hastrmani, Ztracený klíč

2003 - L. Him a G. Urbán: Bleděmodrý Petr, premiéra: březen
2006 - Soví princezny, premiéra: 28.10
2009 - Ať žijí duchové - muzikál, premiéra: 1.11.
---

Režie Petra Vaňka u jiných souborů

– Němčice nad Hanou (hry Hadrián z Římsů 1998, Medicínské historky)
– Stonařov (hry Dalskabáty hříšná ves, Lucerna, Každý něco pro vlast)

-------------
Od poloviny devadesátých let 20. století vedle přípravy ochotnických inscenací spolupracuje režisér a herec Petr Vaněk s herečkou Jitkou Smejkalovou na profesionální bázi v přípravě inscenací pro děti. V tomto divadelnickém partnerství vzniklo pět inscenací DS Duha. Soubor hrál úspěšně pro děti po celé ČR, ale také v Madridu či ve Slovinsku. Repertoár viz Texty.

----------------

Petr Vaněk - vzdělávání:
Petr Vaněk se systematicky vzdělává v oboru divadla: Vzdělávání - semináře, divadelní dílny Jeclov, dílny Hronov, přehlídky dětské divadlo, Kurz praktické režie.

2003–2007 Vaněk absolvoval Kurzu praktické režie NIPOS-ARTAMA:
Na začátku bylo třicet účastníků, po čtyřech letech kurz absolvovalo dvacet čtyři z nich. Na první setkání 3. běhu Kurzu praktické režie do Vysokého nad Jizerou se sjížděli nic netušící, zvědaví, plní očekávání.
Vysoké nad Jizerou 10.-18.10.2003
Vedoucím lektorem byl režisér Milan Schejbal, pomáhala Kateřina Fixová a Pavlína Schejbalová (Morávková).Výuka byla zaměřena na úvod do dramaturgie a dramaturgický rozbor. Večer navštěvovali přehlídková představení, kde se učili těžit z viděného a formulovat své názory. U profesora Císaře absolvovali i několik přednášek o dějinách divadla. S Marií Poesovou se odreagovávali při dramatických hrách a cvičeních zaměřených na komunikaci a v noci našli čas na noční legendární Palermo.

Jiráskův Hronov 5.-14.8.2004
Původně mlhavá představa frekventantů o Kurzu praktické režie začínala dostávat konkrétní obrysy.
Vysoké nad Jizerou 8.-16.10.2004
Druhy, žánry, styly - zde vznikalo velmi cenné poznání a konkrétní představa
o režijním přístupu k danému textu a inscenaci.
Jiráskův Hronov 4.-13.8.2005
Na řadu přišla „praktická“režie, frekventanti si na předem připravených situacích
a sobě navzájem osvojovali pojmy jako dramatická situace, jevištní jednání, akcent, tempo a rytmus.
Sokolov 14.-22.10.2005
Seminaristy tentokrát čekala práce s hercem. K dispozici byli figuranti z řad profesionálních herců (Lucie Pernetová, Denisa Nová, Martin Písařík, Miroslav Hrabě, Roman Štabrňák a další).
Jiráskův Hronov 10.-19.8.2006
Zde využili nabídky nahlédnout do tajů řeči lidského těla, mimiky a gest a devět dnů navštěvovali seminář nonverbální komunikace naší přední specialistky na tuto problematiku Daniely Fischerové.
Do Sokolova přijel každý se svou vlastní dramaturgicko-režijní koncepcí libovolného textu a předem vybranou situací, kterou nazkoušel opět s figuranty, profesionálními herci.
Jiráskův Hronov 2.-11.8.2007
Frekventanti se učili kritickému hodnocení předvedených divadel. Začaly přípravy a zkoušení inscenace U zeleného papouška.
Sokolov 9.-18.10.2007
Od rána do večera se pod režijní a pedagogickou taktovkou Milana Schejbala zkoušelo, zkoušelo a zase jen zkoušelo.
Popelka Rakovník 8.-11.11.2007
Absolventské představení U zeleného Papouška a slavnostní vyřazení absolventů Kurzu praktické režie. (Simona Bezoušková, Amatérská scéna 2007, č. 6)

-----------------------------------

Od 90. let je nezanedbatelnou součástí Vaňkovy divadelní práce účast v porotách a dvě funkční období člena rady NIPOS-ARTAMA pro divadlo.
Sokolov 14.-21.10.2006
---

Petr Vaněk organizoval též:
28.11.1998 1. Divadelní ples Divadla DUHY
20. 11. 1999 2. Divadelní ples Divadla DUHY

Výměnná představení amatérských souborů v Polné
1998 divadelní představení DS Na Štaci z Němčic n/Hanou – Hadrián z Římsů 15.11.
Divadelní představení Rádobydivadla Klapý „Ukrutný Lorco koridou voníš…“ 30.9.1995
Divadelní představení Rádobydivadla Klapý „Ježíšek už dávno“ bylo 23.10.1999

Divadlo ABC zahrálo 16.3 1996 představení „Jak jsem vyhrál válku“ – bývalý herec DUHY Otmar Brancuzský

------------------------------------------------

Petr Vaněk – přehled ocenění
DAŇ ZRÁNÍ Cena mladého talentu – za roli Mirka
PŘÍPAD BEZ JEDNACÍHO ČÍSLA
Petr Vaněk Čestné uznání za organizační a režijní práci se
souborem
POPRASK NA LAGUNĚ – dvojrole Vyšetřující Poslíček
Petr Vaněk Cena za osobní přínos inscenaci
SVATBA PRO CELOU EVROPU – role Režisér
Cena pro Petra Vaňka za režijní úpravu hry
SMETÍ - rok 1989
3. místo v obsazení Jitka Smejkalová a Petr Vaněk
Doporučení na celostátní přehlídku Jiráskův Hronov
NAŠI FURIANTI
Cena za režii hry Naši furianti pro Petra Vaňka – Němčice n/H.
Petr Vaněk Cena za režii a postavu Buška – Vysoké n/J.
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE – role Pesek
Petr Vaněk Cena za režii - Němčice n/H
Petr Vaněk Cena za režii - Vysoké n/J.
Cena v za scénografii Petr Vaněk a Jitka Smejkalová
Petr Vaněk Cena za autorskou interpretaci předlohy Josefa Čapka
Petr Vaněk Cena za režii - Znojmo
Petr Vaněk a Jitka Smejkalová Cena za scénografii
KDO JE TADY SLEPICE ?
Petr Vaněk Cena za režii – Nové Město n/M.
Petr Vaněk Cena za režii - Němčice n/H.
Petr Vaněk a Jitka Smejkalová Cena za dramatizaci a herecký výkon
Petr Vaněk Cena za režii a roli Boba - Třebíč
Petr Vaněk Cena za režii a roli Boba - Vysoké n/J.
RODIČE SE ZBLÁZNILI -1998
Petr Vaněk Cena za režii a roli Romana Málka
Petr Vaněk Cena za roli Romana Málka
FERDA MRAVENEC V CIZÍCH SLUŽBÁCH – role
Petr Vaněk Cena za režii
Petr Vaněk Cena za ztvárnění rolí ve hře
Petr Vaněk a Marie Vaňková Cena za scénografii hry
Cena Petru Vaňkovi a Jitce Smejkalové ze scénografii inscenace
Čestné uznání za role ve hře - Petr Vaněk a Jitka Smejkalová
Petr Vaněk za ztvárnění rolí ve hře
Cena Petru a Marii Vaňkovým a Jitce Smejkalové za výpravu ke hře
BOHOUŠ - (jednoaktovka)
Cena za nejlepší mužský herecký výkon Petr Vaněk
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA
Petr Vaněk Cena za režii
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY
Čestné uznání Petru Vaňkovi za roli Přednosty
Cena Petru Vaňkovi za roli Přednosty
OBCHODNÍK S DEŠTĚM
Petr Vaněk Cena za režii

2001 byla práce režiséra Petra Vaňka pro polenskou kulturu oficiálně oceněna , když 19. března převzal v Obřadní síni polenské radnice ocenění od starosty Polné za dosavadní práci ve prospěch ochotnického divadla v Polné.
2010 od starosty převzal pamětní list města jako upomínku na čtyřicáté výročí souboru Duha.

----
Nejúspěšnější hry DS Polná:

POPRASK NA LAGUNĚ
Calro Goldoni
Premiéra 22. dubna 1988
Režie: Michael Junášek j.h. , Petr Vaněk

SMETÍ
Mikrokomedie
Dramatizace Petra Vaňka: španělská povídka Luise Fernanda Verissima Smetí
Režie: Petr Vaněk
Premiéra: září 1989

NAŠI FURIANTI
Ladislav Stroupežnický
Premiéra 30. dubna 1992
Režie: Petr Vaněk

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Josef Čapek
Dramatizace pohádkové prózy
Premiéra 27. dubna 1994
Režie: Petr Vaněk


KDO JE TADY SLEPICE ?
Dramatizace Petra Vaňka a Jitky Smejkalové knihy Betty Mc Donaldové
„Vejce a Já“
Premiéra 13. dubna 1997

FERDA MRAVENEC V CIZÍCH SLUŽBÁCH
Dramatizace Petra Vaňka a Jitky Smejkalové – volně podle Ondřeje Sekory
Premiéra 19. února 1999
Režie: Petr Vaněk

OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY
Volně upraveno podle novely Bohumila Hrabala,
filmu Jiřího Menzela a inscenace Václava Nývlta
Premiéra v sobotu 2. června 2007
Režie: Petr Vaněk
----------------------

Související www.odkazy:

www.hrabalovka.cz
www.divadlojppolna.cz
www.mesto-polna.cz

----------------------

2017 – Aldo Nicolaj: Tři na lavičce. Režie a rol Silvestr. Účast na CP Divadelní Piknik Volyně.
Profese:
autor
režisér
herec
dramaturg
organizátor
Význam:
vynikající jedinec regionálního významu
Obor působení:
dětské (hrané dětmi)
pro děti a mládež

Související Obrázky

Hronov, CP Jiráskův Hronov, zahájení festivalu, 1998
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), absolv. představení, Rakovník 2007
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), absolv. představení, Rakovník 2007
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), absolv. představení, Rakovník 2007
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), absolv. představení, Rakovník 2007
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), absolv. představení, Rakovník 2007
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2005
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Sokolov 2007
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Sokolov 2007
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Sokolov 2007
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Sokolov 2007
Polná, 50 let Divadla DUHA Polná 1972–2022, obálka publikace, 2022
Polná, Divadelní soubor Duha Městského kulturního střediska, JZD a skláren Bohemia, Naši furianti, JH 1993
Polná, Duha, Ferda Mravenec v cizích službách, 1999
Polná, Duha, Houbová polévka Naděždy Krupské, 2023
Polná, Duha, Houbová polévka Naděždy Krupské, 2023
Polná, Duha, Houbová polévka Naděždy Krupské, 2023
Polná, Duha, Houbová polévka Naděždy Krupské, 2023
Polná, Duha, Houbová polévka Naděždy Krupské, 2023
Polná, Duha, Houbová polévka Naděždy Krupské, 2023
Polná, Duha, O pejskovi a kočičce, LCH 1995
Polná, DUHA, Obchodník s deštěm, CP Divadelní Děčín 2011
Polná, DUHA, Obchodník s deštěm, CP Divadelní Děčín 2011
Polná, Duha, Ostře sledované vlaky, 2008
Polná, Duha, Ostře sledované vlaky, 2008
Polná, Duha, Ostře sledované vlaky, 2008
Polná, Duha, Ostře sledované vlaky, 2008
Polná, Duha, Ostře sledované vlaky, Honzlův Humpolec 2008
Polná, DUHA, Petr Vaněk, JH 1993
Polná, Duha, Povídání o pejskovi a kočičce, 1995
Polná, Duha, Povídání o pejskovi a kočičce, FEMAD 1995
Polná, Duha, Povídání o pejskovi a kočičce, JH 1995
Polná, Duha, Sextánky, 2006
Polná, Duha, Tři na lavičce, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Polná, Duha, Tři na lavičce, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Polná, Duha, Tři na lavičce, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Polná, Duha, Tři na lavičce, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Polná, Duha, Tři na lavičce, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Polná, Duha, Tři na lavičce, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Polná, Duha, Tři na lavičce, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Polná, Duha, Tři na lavičce, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Polná, Duha, Tři na lavičce, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Polná, Duha, Tři na lavičce, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Polná, Duha, Tři na lavičce, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Polná, Duha, Tři na lavičce, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Polná, Duha, Tři na lavičce, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Polná, Duha, Tři na lavičce, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Polná, Duha, Tři na lavičce, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Polná, Duha, Tři na lavičce, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Polná, Duha, Tři na lavičce, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Polná, Duha, Tři na lavičce, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Polná, DUHA, Volejte linku, Hrabalova ostře sledovaná Polná, 2013
Polná, DUHA, Volejte linku, Hrabalova ostře sledovaná Polná, 2013
Polná, DUHA, Volejte linku, Hrabalova ostře sledovaná Polná, 2013
Polná, DUHA, Volejte linku, Hrabalova ostře sledovaná Polná, 2013
Polná, DUHA, Volejte linku, Hrabalova ostře sledovaná Polná, 2013
Polná, DUHA, zkouška souboru, 2011
Praha, Kurz praktické režie, Hostinec U Zeleného papouška, CP Jiráskův Hronov 2008
Rakovník, Popelka 2007, Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007
VANĚK, Petr, Polná
VANĚK, Petr, Polná
VANĚK, Petr, Polná
VANĚK, Petr, Polná
VANĚK, Petr, Polná


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
VANĚK, Petr, Polná
Polná, DUHA, Petr Vaněk, JH 1993
Polná, Divadelní soubor Duha Městského kulturního střediska, JZD a skláren Bohemia, Naši furianti, JH 1993
Polná, Duha, O pejskovi a kočičce, LCH 1995
Polná, Duha, Sextánky, 2006
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2005
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Sokolov 2007
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), absolv. představení, Rakovník 2007
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), absolv. představení, Rakovník 2007
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), absolv. představení, Rakovník 2007
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), absolv. představení, Rakovník 2007
Polná, Duha, Ostře sledované vlaky, 2008
Polná, Duha, Ostře sledované vlaky, 2008
Polná, DUHA, zkouška souboru, 2011
Polná, DUHA, Obchodník s deštěm, CP Divadelní Děčín 2011
VANĚK, Petr, Polná
Polná, Duha, Tři na lavičce, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Polná, Duha, Tři na lavičce, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Polná, Duha, Houbová polévka Naděždy Krupské, 2023
Polná, Duha, Houbová polévka Naděždy Krupské, 2023
Polná, Duha, Houbová polévka Naděždy Krupské, 2023


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.