Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: HORÁK, Jan, Boleradice

Datum narození: 19.12.1936
Místo narození: Boleradice
Po vychození obecné a střední školy v Boleradicích absolvoval Jedenáctiletku v Hustopečích zakončenou maturitou. Pak nastoupil místo v bance, později pracoval jako účetní a matrikář na MNV v Boleradicích. Začal organizovat kulturní dění v obci, včetně ochotnického divadla. 1952 nastoupil místo metodika pro slovesné obory v tehdejším Domě osvěty Hustopeče - Břeclav.
O rok později zakončil Střední knihovnickou školu v Brně, obor osvěta a kultura, zakončenou maturitou a závěrečnou studií. V rámci centralizace osvětové činnosti na okrese Břeclav byl přeřazen na místo vedoucího Městské knihovny v Hustopečích, kde setrval až do odchodu do důchodu.

V 1. polovině 60. let studoval dálkový kurz režie v tehdejším ÚDLUT (ústřední dům lidové umělecké tvořivosti) a zúčastňoval se různých aktivit amatérského divadla, školení, kurzů atp. v rámci okresu Břeclav. Jako metodik pro AD byl členem poradního sboru, redigoval Metodické listy pro amatérské divadlo, zúčastňoval se porot jako jejich člen a vedoucí, absolvoval řadu představení a přehlídek v rámci okresu i kraje, navštěvoval přehlídky včetně Jiráskova Hronova.
Rodinné prostředí zemědělce nedávalo motivaci pro divadlo, a tak první divadelní zážitky získával při představeních kočovných loutkářů ve škole i v obci, stejně tak při představeních místních ochotníků.
První divadelní zkušenosti získal jako loutkoherec loutkového divadla na střední škole a také při dětských školních představeních.
Ochotnické divadlo v té době v Boleradicích prožívalo renesanci, což bylo silnou motivací. Divadlo prožíval natolik, že postava pana rady Ptáčka z dětské hry Uloupený vynález mu vynesla na vesnici na dlouhou dobu přezdívku \"pan rada\".

Aktivní působení v divadle mu umožnilo zaměstnání v místě a prvním prubířským kamenem byla hra Na letním bytě, kterou režíroval a také v ní hrál.
Věnoval se také dětskému divadlu, zejména se svojí ženou. V této oblasti byla největším úspěchem účast na oblastní přehlídce v Uherském Brodě.
Do 1989 pracoval v okresním poradním sboru pro divadlo,
do 2002 v OPS pro dětské divadlo.

1982 zakončil (prozatím) činnost režisérskou a hereckou hrou Maryša.

Režie a účinkování:
1956 Na letním bytě - režie role
1957 Hrátky s čertem - režie role
Třetí zvonění - režie role
1958 Kalibův zločin - režie -vítězné představení na okresní přehlídce ochotnických souborů okresu Hustopeče
1960 Nepokojné hody svaté.Kateřiny - režie role
1961 Příliš štědrý večer - režie
1963 Dúm kočky Modroočky - režie
1966 Každý něco pro vlast - režie
1967 Blázinec v prvním poschodí - režie
1971 Nepokojné hody svaté.Kateřiny - režie role
O princezně, která si neuměla hrát (oblastní přehlídka Uherský Brod)
1982 Maryša - režie společně s Alenou Chalupovou role (první soubor okresu Břeclav, který se zúčastnil národní přehlídky ve Vysokém nad Jizerou)
Bibliografie:
Publikační činnost Jana Horáka:

Hustopečské ochotnické divadlo včera a dnes - Hustopečský zpravodaj 1980
Historie ochotnického divadla v Hustopečích po roce 1945 - Hustopečský zpravodaj 1983
Divadelní Klobouky - spoluautor s M. Ondráškovou (historie a současnost am. divadla v okrese Břeclav v letech 1958 - 1978 - 1988)
Divadlo, naše láska - spoluautor s A. Chalupovou (110 let ochotnického divadla v Boleradicích) - 2007
Desítky dalších článků, recenzí, úvah v okresním a krajském tisku

Související Obrázky

Boleradice, J. Horák, B. Chalupa, 1966
Boleradice, Jan Horák jako Lízal a Jana Horáková jako Maryša, 1982
Boleradice,Chalupová - Horák, Divadlo,naše láska, obálka knihy 2007
Horák Jan,1955


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Horák Jan,1955
Boleradice, Jan Horák jako Lízal a Jana Horáková jako Maryša, 1982
Boleradice,Chalupová - Horák, Divadlo,naše láska, obálka knihy 2007